Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1940

Pseud.: Marian Barycz.

Tłumacz, eseista.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 19 września 1940 w Wieluniu; syn Stefana Kani, rzemieślnika, i Wandy z Muszalskich. W 1954-59 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Wieluniu. Po zdaniu matury studiował w 1959-64 romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W tym czasie pogłębiał też wiedzę o językach orientalnych (hebrajskim, chińskim i sanskrycie). Uprawiał także wyczynowo sport (podnoszenie ciężarów). W 1963 przebywał na kursie językowym w Sinaia (Rumunia). W 1964-68 pracował w krakowskim oddziale wydawnictwa PWN jako korektor, następnie redaktor techniczny i inspektor produkcji. W 1968 podjął pracę w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa w Krakowie na stanowisku dokumentalisty, później kierownika samodzielnej sekcji współpracy z zagranicą. Kontynuował swoje zainteresowania Orientem (szczególnie Tybetem) i buddyzmem. W 1972 debiutował w „Przeglądzie Orientalistycznym” recenzją z pracy W. Formana i B. Rinczena Lamajskie maski taneczne (nr 1), a w 1974 w tymże czasopiśmie przekładem pt. Wyjątki z tybetańskiej epopei o Geserze w jej wersji z Amdo (nr 2).W następnych latach dokonywał licznych przekładów, początkowo z języka portugalskiego, a później także z innych języków, m.in.: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, rumuńskiego, włoskiego, szwedzkiego, sanskrytu. Od 1975 w Wydawnictwie Literackim pełnił obowiązki redaktora, a następnie zastępcy kierownika Redakcji Przekładów, odpowiadającego za literaturę iberyjską i iberoamerykańską. W 1978 przebywał przez miesiąc na Kubie, pomagając kolegom z hawańskiego wydawnictwa Editorial Arte y Literatura w przygotowaniu antologii poezji polskiej. Od 1980 był członkiem ZLP (do rozwiązania Związku w 1983). W 1981 odszedł z Wydawnictwa Literackiego i zajął się pracą literacką, głównie przekładową. W 1983 wstąpił do Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (STP). W 1983-88 prowadził w Krakowie prywatny kurs klasycznego języka tybetańskiego. Przekłady, artykuły i recenzje ogłaszał m.in. w „Znaku”, „Literaturze na Świecie”, „Dekadzie Literackiej”. Uczestniczył w sympozjach literackich i naukowych, m.in. w sympozjum tybetologicznym na Węgrzech (1976), w konferencji muzykologicznej w Podkowie Leśnej (1993), w sympozjum literackim w Rumunii (2003). Pisał wstępy i posłowia do tłumaczonych przez siebie książek. Od 1989 należał do SPP (członek Zarządu Oddziału Krakowskiego i Zarządu Głównego). W latach dziewięćdziesiątych prowadził zajęcia z przekładu literackiego w Studium Literacko-Artystycznym na UJ. Był stałym konsultantem i recenzentem wewnętrznym oficyn Wydawnictwo Literackie, Austeria, Homini oraz Instytutu Książki w Krakowie. Za pracę przekładową otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę STP (1992), nagrodę „Literatury na Świecie” (1993, 1998), Nagrodę Krakowskiej Filii Fundacji Kultury Polskiej (1995), Nagrodę Polskiego PEN Clubu (1996). Po przejściu na emeryturę w 2005 kontynuował działalność literacką. W 2017 otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Meritul Cultural Republiki Rumunii (2004) i odznaką 15-lecia Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie (2010).

W 1966 ożenił się z Marią Pawicą, redaktorką. Mieszka w Krakowie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Kabała, czyli ku resakralizacji sakralnego. [Studium]. W: Opowieści Zoharu. Przeł. z hebr., wstępem i komentarzem opatrzył I. Kania. Kr.: WL 1988, s. 7-31. Wyd. nast.: wyd. zmien. i rozszerz. pt. O Kabale i Zoharze, 78 s. Współwyd. z: Opowieści Zoharu. Kr.: OL 1994; wyd. rozszerz. Kr.: Wydawn. Homini 2005, s. XV-LXXXIX; wyd. 2 Kr.: Wydawn. Benedyktynów Tyniec 2012.
 2. Ścieżka nocy. [Eseje]. Wybór i oprac.: Ł. Tischner. Kr.: Znak 2001, 346 s.
 3. Zawartość: Ścieżka nocy, ścieżka mądrości – z Ireneuszem Kanią rozmawia Krzysztof Dorosz. – Kultura. Jasność i mrok. – Podróże na Wschód: Dharma a Krzyż. Z dziejów dialogu teologicznego chrześcijańsko-buddyjskiego; Czy buddyści słusznie obrazili się na Papieża?; Milarepa – Atleta Dharmy. – Przemiany „Księgi” [Przemian]. – Jamesa Hiltona pożegnanie z Utopią. – Bukareszt i okolice. – Między przypadkiem a koniecznością, czyli życie jako „próba labiryntu” [dot. M. Eliadego]: Kryptoautobiografia fantastyczna Mircei Eliadego; Rendez-vous na Mlecznej Drodze. (O powieściach „Majtreji” Mircei Eliadego i „Mircea” Maitreyi Devi). – Nihilista pielgrzymujący [dot. E. Ciorana]: Cioran, albo o anachronizmie mądrości; Constantin Noica: Kultura jako projekt soteriologiczny. – Tropy biblijne: Nowy Testament a Kabała. (Kilka uwag w kwestii pierwotnego języka Ewangelii); Do czego są nam potrzebne anioły? – Muzyczne pogranicza: Srebrna nić. Rozważania o muzyce Wagnera jako o kształcie drogi zbawczej; Nirwana po germańsku. Rzecz o buddyjskim podłożu twórczości Wagnera; Czy możliwa jest uniwersalna filozofia muzyki?; Poezja a muzyka. (Verlaine –Mallarmé – Debussy). – „Świat w złem leży”: Jeszcze wokół Hioba; Moje pierwsze Unde malum?; Recepta na długowieczność. (Czullawagga, XII).

Przekłady

 1. J. R. Miguéis: Szczęśliwych świąt. [Powieść]. Kr.: WL 1977, 141 s.
 2. A. Neto: Palmy nadziei. [Wiersze]. Wybrał, przeł. i posł. opatrzył I. Kania. Kr.: WL 1978, 141 s. Humanum Est.
 3. V. Ferreira: Objawienie. [Powieść]. [Posł. opatrzyła J.Z. Klave]. Kr.: WL 1979, 170 s. Lit. Iberyjska.
 4. M. da Fonseca: Pieśni z gościńców. [Wiersze]. Wybór, przekł. i posł. I. Kania. Kr.: WL 1979, 83 s. Humanum Est.</p>
 5. J. London: A niech to żółwie Tasmana. [Opowiadanie]. Kr.: WL 1979, 50 s.
 6. D.R. Popescu: Łowy królewskie. [Powieść]. Wwa: PIW 1979, 161 s.
 7. Bhartrhari: Bhartrhariego strof trzykroć po sto. O mądrości życia, o namiętności miłosnej i o wyrzeczeniu. Przeł. z sanskrytu, wstępem i przyp. opatrzył I. Kania. Kr.: WL 1980, 69 s.
 8. A.M. do Tojal: Wesele Stu Tysięcy Barbarzyńców. [Powieść]. Przeł. i posł. opatrzył I. Kania. Kr.: WL 1980, 81 s.
 9. H. Sales: Diamenty z Andarai. [Powieść]. Posł. opatrzyła J.Z. Klave. Kr.: WL 1982, 298 s. Proza Iberoamerykańska.
 10. V. Segalen: Syn Nieba. Kronika dni panowania. [Powieść]. Przekł., nota i przyp. I. Kania. Kr.: WL 1982, 162 s. Ser. z Klepsydrą.
 11. M. de Andrade: Macunaima, bohater zupełnie bez charakteru. Rapsodia. [Powieść]. Posł.: J.Z. Klave. Kr.: WL 1983, 163 s. Proza Iberoamerykańska.
 12. M. Eliade: Tajemnica doktora Honigbergera. [Opowiadanie]. Przeł. i posł. opatrzył I. Kania. Kr.: WL 1983, 81 s.
 13. Dalai Lama XIV: Wprowadzenie do buddyzmu. Cz. 1-2. Tłum. z ang. i przyp. opatrzył I. Kania. Kr.: Klub „Athanor” [1985], 15 + 13 s.
 14. J. Green: Tysiąc dróg stoi otworem. [Powieść]. Kr.; Wr.: WL 1985, 211 s.
 15. J. Brosse: Wielcy mistrzowie duchowi świata. Leksykon. Łódź: Wydawn. Opus 1988, 252 s. Vademecum – Opus. Wyd. nast.: tamże 1995; wyd. 2 [właśc. 3] uzup. pt. Mistrzowie duchowi. Leksykon. Katow.: Książnica 2000.
 16. Opowieści Zoharu. Przeł. z hebr., wstępem i komentarzem opatrzył I. Kania. Kr.: WL 1988, 204 s. Wyd. nast.: wyd. rozszerz. Kr.: OL 1994; wyd. 3 Kr.: Homini 2005; wyd. 2 [!] Kr.: Wydawn. Benedyktynów Tyniec 2012.
 17. Wstęp I. Kani zob. Twórczość, poz. 1.

 18. G. Vasari: Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. [T.] 8. G. Milanesi: Komentarze do „Żywotów” Giorgia Vasariego [Cz. 1-2]. Przekł. i objaśn. I. Kania. Kr.: PWN 1988, 544 + 487 s.
 19. M. Eliade: Zapowiedź równonocy. Pamiętniki. Tłum., przyp. oraz posł. opatrzył I. Kania. Kr.: WL 1989, 302 s.
 20. M. Eliade: Dajan. [Powieść]. Kr.: OL 1990, 110 s.
 21. M. Eliade: Młodość stulatka. [Powieść]. Kr.: OL 1990, 189 s. Wyd. 2 Wwa: W.A.B. 2008.
 22. J.M. Román: Święty Wincenty à Paulo. Biografia. Kr.: Nasza Przeszłość 1990, 819 s.
 23. P. Salama: Dolaryzacja. [Esej]. Kr.: OL 1990, 80 s.
 24. G. Bataille: Historia oka i inne historie. Wybór i wstęp: T. Komendant. Przeł.: T. Komendant, W. Gilewski, I. Kania. Kr.: OL 1991, 301 s.
 25. D. Beauvois: Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 1803-1832. T. 1-2. Rzym; Lubl.: Fundacja Jana Pawła II; Red. Wydawnictw KUL 1991, 382 + 459 s.
 26. T. 1. Uniwersytet Wileński; T. 2. Szkoły podstawowe i średnie.

 27. Y. Beauvois: Stosunki polsko-francuskie w czasie „dziwnej wojny”. Kr.: OL 1991, 107 s.
 28. [Dwudziesty] XX wiek – przekroje. Kr.: OL 1991, 354 s.
 29. Antologia tekstów związanych z literacką historią Francji w XX w.

 30. M. Eliade: Świętojańskie żniwo. Pamiętniki. (1937-1960). Kr.: OL; WL 1991, 174 s.
 31. Sakja Pandita: Drogocenna skarbnica wytwornych maksym. Z oryginału tybetańskiego przeł., wstępem i przyp. opatrzył I. Kania. Kr.: Wydawn. M&M 1991, 298 s. Klasyka Lit. Orientalnej.</p>
 32. Tybetańska księga umarłych. Przeł. z tybetańskiego i oprac. I. Kania. Kr.: OL 1991, 265 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. 2 popraw. 1993, wyd. 3 1996, wyd. 4 popraw. 2001; wyd. 5 popraw. Kr.: Wydawn. „A” 2005. Ser. Buddyzm, tamże wyd. 6-9 popraw.: 2007, 2009, 2012, 2013.
 33. G. Bataille: Historia erotyzmu. Kr.: OL 1992, 162 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Aletheia 2008.
 34. E. Cioran: Na szczytach rozpaczy. [Eseje]. Kr.: OL 1992, 175 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Aletheia 2007.
 35. M. Eliade: Okultyzm, czary, mody kulturalne. Eseje. Kr.: OL 1992, 149 s. Wyd. 2 Wwa: KR 2004.
 36. E. Lundström: Wojna o srebrne kulki. Powieść sensacyjno-dokumentalna. Kr.: WL 1993, 265 s.
 37. P. Poupard: Religie. Wr.: Siedmioróg 1993, 112 s. Co Wiem?, 6.
 38. E. Cioran: Upadek w czas. [Eseje]. Kr.: OL 1994, 102 s. Wyd. 2 Wwa: Wydawn. Aletheia 2008.
 39. H. Duméry: Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji. Tłum. I. Kania. Przedm.: P. Siejkowski. Kr.: Znak 1994, 177 s. Bibl. Filoz. Religii.
 40. L. Kołakowski: Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu. Tłum. [z ang.] I. Kania. Kr.: Znak 1994, 281 s. Bibl. Filoz. Religii. Wyd. 2 tamże 2001.
 41. B. Moyers: Potęga mitu. Rozmowy Billa Moyersa z Josephem Campbellem. Kr.: Znak 1994, 357 s. Mity, Obrazy, Symbole. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2007, wyd. 3 2013.
 42. H. Oldenberg: Życie, nauczanie i wspólnota Buddy. Przeł. i wstępem opatrzył I. Kania. Kr.: OL 1994, 368 s. Wyd. 2 tamże 1999.
 43. L. de Camões: Luzytanie. Przeł. i przyp. opatrzył I. Kania. Posł.: J. Waczków. Kr.: WL 1995, 342 s.
 44. E. Cioran: Zły demiurg. [Aforyzmy]. Przeł. i opatrzył posł. I. Kania. Kr.: OL 1995, 132 s. Wyd. nast. Wwa: Wydawn. Aletheia 2008.
 45. H. de Lubac: Aspekty buddyzmu. Wstęp: H. Waldenfels. Kr.: Znak 1995, 209 s. Teologia Żywa.
 46. E. Cioran: O niedogodności narodzin. [Aforyzmy]. Kr.: OL 1996, 165 s. Wyd. nast. Wwa: Wydawn. Aletheia 2008.
 47. W. Gombrowicz: Nasz dramat erotyczny. Przeł. [z hiszp.] I. Kania. Druk w: W. Gombrowicz: Dzieła. T. 13. Kr. 1966 s. 109-153. Wyd. osob. przeł. [z hiszp.] I. Kania. Wstęp: R. Gombrowicz. Kr.: WL 2003, 77 s. Wyd. 2 tamże 2017.
 48. [Mi-la-ras-pa]: Opowieść o życiu Milarepy czcigodnego, wielkiego i potężnego jogina albo Drogowskaz wyzwolenia i wszechwiedzy. Przeł. z tybetańskiego, oprac., wstępem i komentarzami opatrzył I. Kania. Kr.: OL 1996, 317 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1997; wyd. 3 popraw. Kr.: Wydawn. „A” 2005.
 49. A.M. Di Nola: Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych po teraźniejszość. Kr.: Universitas 1997, 406 s. Wyd. nast. 2-5 tamże: 2000, 2001, 2004, 2013.
 50. F. Filostratos: Żywot Apolloniusza z Tiany. Przeł. I. Kania. Przedm.: M. Dzielska. Kr.: OL 1997, 357 s.
 51. K. Kerényi: Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego. Kr.: Wydawn. Baran i Suszczyński 1997, 332 s. Wyd. nast. Wwa: Wydawn. Aletheia 2008, 409 s.
 52. Mikołaj z Kuzy: O oświeconej niewiedzy. Przeł. i przyp. opatrzył I. Kania. Kr.: Znak 1997, 253 s. Filoz. i Religia. Wyd. nast.: Wwa: Wydawn. Aletheia 2014.
 53. C. Noica: Sześć chorób ducha współczesnego. Przeł. i wstępem opatrzył I. Kania. Kr.: OL 1997, 178 s.
 54. G.G. Scholem: Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki. Wstęp: M. Galas. Wwa: Czyt. 1997, 519 s. Nowy Sympozjon. Wyd. nast. Wwa:Wydawn. Aletheia 2007.
 55. U. Eco, C.M. Martini [i in.]: W co wierzy ten, kto nie wierzy? Kr.: Wydawn. WAM 1998, 121 s. Bibl. Życia Duchowego, t. 8. Wyd. nast.: Wwa: Ofic. Lit. Noir sur Blanc 2018.
 56. W. Gombrowicz [i in.]: Walka o sławę. Korespondencja. Cz. 2. Układ, przedm.: J. Jarzębski. Przyp.: T. Podolska, M. Nycz, J. Jarzębski. Tłum. listów z franc. I. Kania. Kr.: WL 1998, 376 s. Korespondencja Witolda Gombrowicza,[t. 1].
 57. M.I. Macioti: Mity i magie ziół. Czy kwiaty i liście, zapachy i znaki zodiaku wpływają na stosunki między ludźmi? Odpowiedź tradycji, mitu i literatury u progu trzeciego tysiąclecia. Kr.: Universitas 1998, 343 s. Wyd. nast. tamże 2006.
 58. C. Ripa: Ikonologia. Kr.: Universitas 1998, XXIV, 503 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 popraw. 2002, [wyd. 3] 2004, [wyd. 4] 2008, [wyd. 5] 2010, wyd. 2 [właśc. 6] 2011, [wyd. 7] 2012.
 59. W.W. Rozanow: Pół-myśli, pół-uczucia. [Aforyzmy]. Esej o Wasiliju Rozanowie napisał J. Czapski. Kr.: OL 1998, 197 s.
 60. E. Cioran: Rozmowy z Cioranem. Z Cioranem rozmawiają F. Bondy [i in.]. Wwa: Wydawn. KR 1999, 259 s.
 61. F. Cuomo: Wielkie proroctwa. Nowy klucz do odczytania najsłynniejszych przepowiedni w dziejach, od starożytnego Egiptu do Biblii, od Nostradamusa do Fatimy. Kr.: Universitas 1999, 422 s. Wyd. nast. tamże 2004.
 62. U. Eco: Pięć pism moralnych. Kr.: Znak 1999, 97 s. Wyd. 2 tamże 2008.
 63. M. Edelman: Strażnik. Marek Edelman opowiada. [Oprac.:] R. Assuntino, W. Goldkorn. Wstęp: J.J. Szczepański. Przekł. [z włos.] I. Kania. Kr.: Znak 1999, 293 s. Wyd. 2 tamże 2006.
 64. M. Eliade: Dziennik indyjski. Wwa: KR 1999, 201 s.
 65. Muttāvali. Księga wypisów starobuddyjskich. [Wybór, przekł. i komentarz I. Kania]. Kr.: OL 1999, 396 s. Wyd. nast. Wwa: Wydawn. Aletheia 2007.
 66. Antologia zawiera wybrane fragm. w oryginale palijskim (w transkrypcji łac.).

 67. R. Safranski: Zło. Dramat wolności. Wwa: Czyt. 1999, 299 s. Nowy Sympozjon. Wyd. nast. Wwa: Wydawn. Aletheia 2013.
 68. J.-E. Cirlot: Słownik symboli. Kr.: Znak 2000, 507 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 dodr. 2006, wyd. 3 2012.
 69. M. Eliade: Alchemia azjatycka. Wwa: Wydawn. KR 2000, 127 s.
 70. M. Eliade: Kosmologia i alchemia babilońska. Wwa: Wydawn. KR 2000, 139 s.
 71. M. Eliade: Przyczynki do filozofii Renesansu. Wędrówki włoskie. Wwa: Wydawn. KR 2000, 177 s.
 72. R. Graves: Biała Bogini. Wwa: Alfa-Wero 2000, 576 s. Wyd. nast. z podtyt. Gramatyka historyczna mitu poetyckiego. Wwa: Wydawn. Aletheia 2008.
 73. K. Kerényi: Misteria Kabirów; Prometeusz. Wwa: Czyt. 2000, 168 s.
 74. M. Eliade: Moje życie. Fragmenty dziennika 1941-1985. Przyp.: R. Reszke. Wwa: Wydawn. KR 2001, 1250 s.
 75. M.C. Ghyka: Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej. Listem poprzedził P. Valéry. Posł.: M. Eliade. Kr.: Universitas 2001, 389 s. Wyd. nast. tamże: 2006, 2014.
 76. R. Kieckhefer: Magia w średniowieczu. Kr.: Universitas 2001, 302 s.
 77. G. Liiceanu: Dziennik z Pǎltinişu. Pajdeja jako model w kulturze humanistycznej. Sejny: Pogranicze 2001, 291 s. Meridian, 1733-7372.
 78. J. Conder: Kwiaty Japonii i sztuka kompozycji kwiatowych. Rekomendacja: H.S. Kreis. Kr.: Universitas 2002, 174 s., LIV k.
 79. S. Toksvig: Emanuel Swedenborg: uczony i mistyk. Kr.: Universitas 2002, 444 s.
 80. Zawiera także: Ciągle poszukujemy klucza. O Emanuelu Swedenborgu rozmawiają Czesław Miłosz i Ireneusz Kania.

 81. G. Tucci: Mandala. Kr.: Znak 2002, 167 s.
 82. E. Cioran: Święci i łzy. [Esej]. Wwa: Wydawn. KR 2003, 195 s.
 83. Dionizjusz z Furny: Hermeneia, czyli objaśnienie sztuki malarskiej. Przeł. z nowogrec. i przyp. opatrzył I. Kania. Red. nauk. i wstęp: M. Smorąg Różycka. Kr.: Wydawn. UJ 2003, XXX, 320 s.
 84. H.G. Wunderlich: Tajemnica Krety. Dokąd byk porwał Europę, czyli o korzeniach kultury europejskiej. Kr.: Universitas 2003, XIV, 334 s.
 85. A. de Andrade: Niedawne odkrycie Wielkiego Kataju albo Państw Tybetu. [Pamiętnik]. Z portug. przeł. i przyp. opatrzył oraz oprac. I. Kania. Wstęp: M. Mejor. Kr.: Wydawn. WAM 2004, 238 s.
 86. E. Cioran: Zeszyty 1957-1972. Przeł. i przyp. opatrzył I. Kania. Słowo wstępne: S. Boué. Wwa: Wydawn. KR 2004, 936 s. Wyd. nast.: Wwa: Wydawn. Altheia 2016.
 87. M. Eliade: Patańdżali i joga. Wwa: Wydawn. KR 2004, 177 s.
 88. K. Kerényi: Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki. Kr.: Wydawn. Homini 2004, 295 s. Wyd. 2 tamże 2014.
 89. K. Armstrong: Krótka historia mitu. Kr.: Znak 2005, 146 s.
 90. W. Benjamin: Pasaże. Pod red. i z wprowadzeniem: R. Tiedemann. Przekł. I. Kania. Posł. opatrzył Z. Bauman. Kr.: WL 2005, 1164 s. Pisarze jęz. niem.
 91. W. Gombrowicz, J. Dubuffet: Korespondencja. Przeł. [z franc.] I. Kania. Wstęp: P. Pachet. Kr.: WL 2005, 71 s.
 92. L. Russo: Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna. Kr.: Universitas 2005, 469 s.
 93. P. Brown: Ciało i społeczeństwo. Mężczyźni, kobiety i abstynencja seksualna we wczesnym chrześcijaństwie. Kr.: Wydawn. Homini 2006, 517 s.
 94. J. Le Goff, N. Truong: Historia ciała w średniowieczu. Wwa: Czyt. 2006, 181 s. Pejzaże Kult. Wyd. nast.: Wwa: Wydawn. Aletheia 2018
 95. W. Gombrowicz: Kurs filozofii w sześć godzin i kwadrans. Przekł. [z franc.] I. Kania. Wstęp: M.P. Markowski. Kr.: WL 2006, 114 s. Wyd. 2 tamże 2017.
 96. Gampopa: Drogocenny różaniec najwyborniejszej drogi. Łódź; Wr.: Wydawn. Thesaurus 2007, 128 s.
 97. R. Calasso: Ka. Wwa: Wydawn. Aletheia 2008, 381 s.
 98. Dotyczy mitologii indyjskiej.

 99. E.M. Cioran: Sylogizmy goryczy. [Aforyzmy]. Wwa: Wydawn. Aletheia 2009, 180 s.
 100. P. Veyne: Początki chrześcijańskiego świata (312-394). Wwa: Czyt. 2009, 198 s. Pejzaże Kult.
 101. D. Beauvois: Wilno – polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832. Wr.: Wydawn. UWr. 2010, 824 s. Acta Univ. Wratisl., nr 3203. Dodr. tamże 2012.
 102. A. Laignel-Lavastine: Cioran, Eliade, Ionesco. O zapominaniu faszyzmu: trzech intelektualistów rumuńskich w dziejowej zawierusze. Kr.: Universitas 2010, 442 s.
 103. M. Falk: Mit psychologiczny w starożytnych Indiach. Kr.: Universitas 2011, XXI, 423 s.
 104. J. Goody: Renesans: czy tylko jeden? Wwa: Czyt. 2012, 402 s. Pejzaże Kult.
 105. K. Kawafis: Czekając na barbarzyńców i inne wiersze. Przeł. i wstępem opatrzył I. Kania. Kr.: Austeria 2013, 300 s.
 106. W.W. Rozanow: Opadłe liście. Przeł.: J. Chmielewski, I. Kania. Wstępem poprzedził P. Nowak. Wwa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego 2013, XXXIII, 527 s. Bibl. Kwart. „Kronos”.
 107. Tekst w jęz. pol. i grec.

 108. M.C. Ghyka: Złota liczba: rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej. Kr.: Universitas 2014, 389 s.
 109. 102. W. Rozanow: Odosobnione. (Niemal na prawach rękopisu). Przeł.: I. Kania, P. Nowak. Posł.: P. Nowak. Wwa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego 2014, 165 s. Bibl. Kwart. „Kronos”.
 110. M. Falk: Dwa „misteria” romantyczne: Novalis, Słowacki. Przeł.: I. Kania, W. Juszczak. Kr.: Universitas 2015, 213 s.
 111. M. Cârtârescu: Nostalgia. [Opowiadania]. Przeł.: J. Kornaś-Warwas, I. Kania. Wr.: Książkowe Klimaty 2016, 492 s. Rumuńskie Klimaty.
 112. Zawartość: Ruletkarz; Słabołebski; Bliźnięta; Rem; Architekt.

 113. E. Cioran: Brewiarz zwyciężonych. Wwa: Aletheia 2016, 171 s.
 114. E. Cioran: Brewiarz zwyciężonych II. Wwa: Aletheia 2016, 122 s.
 115. E. Cioran: O Francji. Wwa: Wydawn. Altheia 2016, 111 s.
 116. J. Roth: Poziomki i inne fragmenty prozy. Przeł: M. Gero-Rożniewicz, I. Kania, A.M. Linke, wstęp M. Łukasiewicz. Kr.: Austeria 2016, 294 s.
 117. E. Cioran: Dywagacje. Wwa: Wydawn. Altheia 2017, 162 s.
 118. E. Cioran: Rozmowy. Rozmawiają François Bondy, Fernando Savater, Helga Perz, Jean-François Duval, Léo Gillet, Luis Jorge Jalfen, Verena von der Heyden-Rynsch, J. L. Almira, Lea Vergine, Gerd Bergfleth, Eshter Seligson, Fritz J. Raddatz, François Fejtő, Benjamin Ivry, Sylvie Jaudeau, Gabriel Liiceanu, Bernard-Henri Lévy, Georg Carpat-Focke, Branka Bogavac Le Comte, Michael Jakob. Wwa: Wydawn. Altheia 2017, 276 s.
 119. E. Cioran: Święci i łzy. Wwa: Wydawn. Altheia 2017, 218 s.
 120. E. Cioran: Zeszyty 1957-1972. Wwa: Wydawn. Altheia 2017, 974 s.
 121. J. Conder: Kwiaty Japonii i sztuka kompozycji kwiatowych: jak czytać… Kr.: Universitas 2017, 174 s.

Prace redakcyjne

 1. J. Hilton: Zaginiony horyzont. [Powieść]. Przeł. W. Chwalewik. Przekł. przejrz., zweryfikował i wstępem opatrzył I. Kania. Katow.: Śląsk 1989, 195 s. Science Fiction, Klasyka, 2. Wyd. nast. Katow.: Książnica 2004, „Książnica” Kieszonkowa.
 2. Godzina dla Adama [Włodka]. Wspomnienia, wiersze, przekłady. Wybór wierszy W. Szymborska. Wybór przekł.: J. Baluch, I. Kania. Kr.: WL 2000, 246 s.
 3. Zob. też Przekłady poz. 2, 4, 7, 10, 13, 16, 18, 23, 28, 29, 50, 62, 81.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2010, 2013.
 • Autor o sobie: Zapiski ze współczesności [on-line] Polskie Radio 1998 [dostęp 18 grudnia 2018]. Dostępny w Internecie: https://ninateka.pl/audio/ireneusz-kania-zapiski-ze-wspolczesnosci-2-5; Mój Tybet… „Znak” 2005 nr 12.
 • Wywiady zob. Twórczość poz. 2 oraz m.in.: Podróż przez języki. Rozm.: A. Franaszek, R. Kozik. „Gaz. Wybor.” 1994 nr 208, dod. „Gaz. o Książ.” nr 9; Klucze do duchowych światów. Rozm. M. Borczak. „Nowe Książ.” 1999 nr 7; Duszy nasze wyobrażenia. Rozm. M. Pasicka. „Znak” 2009 nr 1; Na trzeźwo. Słowa w lustrze. Rozm. A. Serafin. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 38; Dług metafizyczny. Rozm. M. Burzyk. „Znak” 2015 nr 6; Żaden ze mnie heros atleta. Rozm. Z. Zaleska. W tejże: Przejęzyczenie. Rozmowy o przekładzie. Wołowiec 2015, wyd. 2 tamże 2016.

Powrót na górę↑

Ścieżka nocy

 • A. PIERZCHAŁA: W stronę światła. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 272.
 • G. KALINOWSKI: Miraż ponad równiną. „Kwart. Artyst.” 2002 nr 1.
 • J. PROKOPIUK: Piękny nastrój naszych czasów. „Nowe Książ.” 2002 nr 1.
 • A. OSĘKA: Spojrzenie w ciemność. „Znak” 2003 nr 5.

Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Ireneusz KANIA
Nawigacja
Narzędzia