Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

WYBÓR ŹRÓDEŁ BIOBLIOGRAFICZNYCH

(niepodawanych w poszczególnych hasłach osobowych)

 • A. Niewiadomski, A. Smuszkiewicz: Leksykon polskiej literatury fantastycznonaukowej. Pozn: WP 1990, 366 s.
 • Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku. Oprac., wstęp: P. Dunin-Wąsowicz, K. Varga. Wyd. 3 i ostatnie. Warszawa : „Lampa i Iskra Boża” 1998, 239 s.
 • K. Jakowska: Podręczny słownik pisarzy polskich. Wwa: Wiedza Powsz. 2006, 669 s.
 • Tekstylia bis. Słownik młodej polskiej kultury. Pod red. [i ze wstępem] P. Mareckiego. Sekretarz słownika: T. Charnas. Kr.: Korporacja Ha!art 2006, 823 s. Linia Interdyscyplinarna,1.
 • M. Maxelon, G. Ślizień-Kowalewska: Słownik pisarzy województwa bydgoskiego. Biobibliografia. Cz. 1. Bydg. 1993, 395 s. Woj. i Miej. Bibl. Publiczna w Bydg.
 • S. Rogala: Współczesne środowisko literackie Kielecczyzny. Słownik pisarzy i badaczy literatury. Kielce: Gens 1999, 339 s.
 • Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków. Wprowadzenie: S. Nyczaj. Red.: J. Pacławski. Kielce: "Ston 2" 2002, 175 s. ZLP, Oddz. w Kielcach.
 • W. Tyrański: Kto jest kim w Krakowie. Kr.: Krak. Ag. Informacyjna 2000, W. 414 s.
 • W. Kania: Pisarze z Krupniczej. Informator bibliograficzny. Wyd. 3 uaktualnione. Kr.: ZLP Oddz. w Kr. 2001, 216 s.
 • Z. Mrozek: Mały słownik pisarzy K u j a w i P o m o r z a. 1920-1991. Bydg.: Bibl. Metafory 1992, 151 s.
 • J. Smolarz: Pisarze współcześni regionu lubelskiego. Leksykon. Lubl.: ZLP Oddz. w Lubl. 1999, 343 s.
 • A. Siatecki: Miejsce zmagań. Współcześni pisarze lubuscy. Informator. Zielona Góra: Pro Libris 1998, 109 s.
 • T. Błażejewski: Współczesna Łódź literacka. Słownik autorów. Łódź: KAW 1989, 135 s. Bibl. Łódz.
 • Olsztyńskie biografie literackie 1945-1988. Praca zbiorowa pod red. J. Chłosty. Olsztyn 1991, 155 s. Tow. Nauk. im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie.
 • H. Jamry: Środowisko literackie Opolszczyzny. Informator biobibliograficzny 1945-1980. Cz. 1-2. Opole 1986, 145 + 151-229 s.
 • H. Jamry: Suplement 1981-1985. Opole 1988, 132 s. Woj. Bibl. Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Dział Informacyjno-Bibliogr.
 • H. Jamry: J.P. W: Środowisko literackie Oploszczyzny. Informator bibliograficzny 1986-1990. Opole: WBP 1996, 154 s. Woj. Bibl. Publiczna im. E. Smołki w Opolu.
 • H. Jamry, V. Łabędzka: Współcześni pisarze Opolszczyzny. Informator. Opole 1999, 90 s. Woj. Bibl. Publiczna im. E. Smołki w Opolu.
 • F. Fornalczyk, T. Matejko: Pisarze P o m o r z a Ś r o d k o w e g o. Wyd. 2 uzup. Koszalin: Koszalińskie Tow. Społ.-Kult. 1988, 233 s.
 • S. Sterna-Wachowiak: Informator o poznańskim środowisku pisarzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Pozn.: Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Woj. w Pozn. 1990, 119 s.
 • Z. Fałtynowicz: Środowisko literackie 1975-1990 w województwie s u w a l s k i m. Bibliografia. Suwałki: Suwalskie Tow. Kultury 1991, 79 s.
 • E. Niechcaj-Nowicka: Pisarze Dolnego Śląska. Wr. 1998, 271 s. Woj. i Miej. Bibl. Publiczna im. T. Mikulskiego; Stow. Bibliotekarzy Pol. Zarząd Okręgu we Wr.
 • J. Banaszak, U. Bzdawka: Autorzy wielkopolscy. Informator. Pozn.: Woj. Bibl. Publiczna 1991, 114 s.
 • Literaci Wielkopolski. Informator oprac. przez R. Daneckiego. Pozn. : ZLP, Oddz. w Pozn. 1995, 87 s. Biała Seria Bibl. Poetyckiej, 77.
 • Pisarze i badacze literatury w Z a g ł ę b i u D ą b r o w s k i m. Słownik biobibliograficzny pod red. P. Majerskiego. T. 1-3. Sosnowiec: Miej. Bibl. Publiczna im. G. Daniłowskiego 2002, 2002, 2006, 238 + 264 + 247 s. Z Prac Działu Zbiorów Regionalnych Zagłębia Dąbrowskiego Miej. Bibl. Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Międzyinstytutowej Pracowni Życia Lit. na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przy Inst. Nauk o Literaturze Pol. im. I. Opackiego UŚl. w Katow.
 • B. Klimaszewski, E.R. Nowakowska, W. Wyskiel: Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie 1939-1980. Praca zbiorowa pod red. B. Klimaszewskiego. Wwa: Interpress 1992, 498 s. Inst. Badań Polonijnych UJ.
 • A.Z. JUDYCCY: Polonia. Słownik biograficzny. Wwa: Wydawn Nauk. PWN 2000, 381 s.
 • Polak w świecie. Leksykon Polonii i Polaków za granicą. Wstęp: A. Grześkowiak. Wwa: Wydawnictwo PAI , 2001 438 s. Pol. Ag. Inf.

Strony internetowe

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Źródła
Nawigacja
Narzędzia