Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Wersja Marlena (dyskusja | edycje) z dnia 22:25, 24 sty 2020

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1959

Pseud.: Earthling; Mikołaj Siwecki; Andrzej Ziemiańczyk; Andrzej Ziemiański.

Poeta, krytyk literacki, eseista, tłumacz.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 29 maja 1959 w Warszawie; syn Andrzeja Sosnowskiego i Zofii Kozłowskiej; wnuk Władysława Kozłowskiego, autora książek dla dzieci i młodzieży, redaktora naczelnego „Świerszczyka” i tłumacza literatury rosyjskiej. Uczył się w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kochanowskiego; w 1978 zdał maturę. Następnie studiował filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim (UW); w 1984 uzyskał magisterium i został zatrudniony na stażu asystenckim w Instytucie Filologii Angielskiej UW. Debiutował jako poeta w 1986 wierszami pt. Agonia, Poranek niedzielny,opublikowanymi w piśmie „Powściągliwość i Praca” (nr 2/3), a jako tłumacz i krytyk literacki w 1987 przekładami wierszy E. Pounda, opatrzonymi komentarzem pt. Chińskie wiersze Ezry Pounda,na łamach pisma „Literatura na Świecie” (nr 5/6). W 1989 wyjechał na 3 lata do Kanady, gdzie zbierał materiały do pracy doktorskiej poświęconej twórczości E. Pounda na University of Western Ontario (London). Następnie kontynuował badania w Stanach Zjednoczonych (rozprawy nie ukończył). Nie przerwał w tych latach twórczości poetyckiej. W 1992 powrócił do Warszawy. W 1993 wszedł w skład redakcji miesięcznika „Literatura na Świecie”. Zajął się głównie tłumaczeniami z języka angielskiego, a w latach późniejszych także z języka francuskiego. Wiersze, artykuły, recenzje, prozę i przekłady publikował m.in. w „Akcencie” (1988, 1990-94, z przerwami), „Twórczości” (1988-98, z przerwami, 2006-09), „Literaturze na Świecie” (1989 i od 1992), „Odrze” (1992, 1994, 1996-2006, z przerwami; tu w 1997-98 teksty prozą podp.: Earthling, w 1997-98 stały felieton pt. S.O.A.P., 2014), „Kresach” (1993, 1995-97, 2000, 2002), „Czasie Kultury” (1995, 2008), „Res Publice Nowej” (1996, 1999), „Tygodniku Powszechnym” (1998-99, 2010-11), „Arkuszu” (2002-03), „Nowych Książkach” (od 2015), „Blizie” (2016), „Opowiadaniu” (2016). W 1994 został członkiem SPP. Prowadził kursy poezji modernistycznej oraz w 1995-2005 realizował autorski program nauczania amerykańskiej poezji XX w. na Wydziale Anglistyki UW. W 1999 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Za całokształt twórczości poetyckiej otrzymał w 1997 nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie, w 1998 nagrodę miesięcznika „Odra”, w 2008 Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius za tom Po tęczy, w 2011 Nagrodę Literacka Gdynia w kategorii Nagroda Osobna (ze szczególnym uwzględnieniem tomu Poems), w 2013 Nagrodę „Kamień”, przyznawaną podczas Lubelskich Spotkań Literackich – Festiwalu „Miasto Poezji” oraz powtórnie Nagrodę Literacka Gdynia, w 2017 Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius za całokształt twórczości. Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Dom bez kantów. [Wiersze; autorzy:] A. Sosnowski, T. Pióro, K. Kozioł. Chicago: The Movable Feast Press 1992. Wyd. 2 [zmien.] Legnica: Centrum Sztuki – T. Dram. 1998, 36 s. Fort Legnica’98, 2.
 2. Życie na Korei. [Wiersze]. Red. i wybór wierszy: K. Karasek. Wwa: Przedświt 1992, 47 s. Bibl. Poetycka „Przedświtu”, 5. Przedr. zob. poz. 18.
 3. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wr.: Biuro Lit. 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.

  Zawiera m.in. wiersz „Wild Water Kingdom”. – Nagroda im. K. Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki w 1992, Nagroda Młodych za 1992 przyznana przez mies. „Literatura”.

  Adapt. w formie komiksu wiersza pt. Latem 1987. [Rys.] M. Kotłowski. W: Powrót barbarzyńców i nie. Wr. 2013 s. 51-54. Poezje,94.

 4. Nouvelles impressions d’Amérique. [Proza poetycka]. Wwa: Przedświt 1994, 118 s. Wyd. 2 uzup. Wr.: Biuro Lit. 2004, 126 s. Wielki Kanion, 2. Przedr. zob. poz. 18.
 5. Powst. podczas pobytu w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych w 1989-1992.

 6. Sezon na Helu. [Wiersze]. Lubl.: Stow. Lit. „Kresy” 1994, 45 s. Bibl. „Kresów”. Seria Poetycka, 6. Przedr. zob. poz. 18.
 7. Nagroda Główna w konkursie Fundacji Kultury w 1994.

 8. Oceany. [Poemat]. Wr.: Pomona 1996, 15 s.
 9. Cover. [Poemat]. Legnica: Centrum Sztuki – T. Dram. 1997, 12 s. Barbarzyńcy i Nie, 5. Przedr. zob. poz. 8, 19.
 10. Stancje. [Wiersze i proza poetycka]. Lubl.: Stow. Lit. „Kresy” 1997, 67 s. Bibl. „Kresów”. Seria Poetycka, 10. Przedr. zob. poz. 18.
 11. Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1998.

 12. Konwój; Opera. [Wiersze, proza poetycka]. Wr.: Pomona 1999, 93 s. Przedr. zob. poz. 18.
 13. Zawiera m.in. poemat „Cover” [poz. 6].

 14. Zoom. [Wiersze]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2000, 35 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, 26. Przedr. zob. poz. 18.
 15. Wiersze. [Wybór]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2001, 69 s. Port Legnica 2001, 7.
 16. Taxi. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2003, 52 s. Port Legnica 2003, 8. Przedr. zob. poz. 18.
 17. Zawiera m.in. wiersz „Białe szaleństwo”.

 18. Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2005, 29 s. Więcej Poezji, 15. Przedr. zob. poz. 18.
 19. Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia w 2006.

 20. Warszawa. [Album]. Tekst: A. Sosnowski, T. Pióro. Fot.: M. Atkins. Wwa: Wig Press 2005, 202 s.
 21. Dożynki. 1987-2003. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2006, 266 s.
 22. „Najryzykowniej”. Wr.: Biuro Lit. 2007, 252 s. Szkice, Biuro Lit.,1.
 23. Zbiór szkiców i impresji krytycznych z 1991-2003. – Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia w kategorii eseju w 2008.

  Zawartość: „Najryzykowniej” (u [R.] Wojaczka); Liryzm Dyckiego [dot.: E. Tkaczyszyn-Dycki: Kamień pelen pokarmu]; „Apel poległych” (o poezji naiwnej i sentymentalnej w Polsce) [dot. m.in. K. Jaworskiego i J. Podsiadły]; Współczesność [B.] Zadury; Jeszcze o konfucjańskim ukłonie Goethego w Cieplicach; Hamlet, dekonstrukcja – i program [A.] Rimbauda; Ostatnia miłość literatury [dot.: M.P. Markowski: Efekt inskrypcji]; O poezji flow i chart [dot. przekładu J. Ashbery’ego: Flow Chart]; Końce poezji („druga prezentacja” Elizabeth Bishop) [dot. szkicu J. Ashbery’ego]; „To, co dzieje się w wierszu...”; Skarb kibica („foremki” x 5) [dot. form poetyckich]; „Ah... Roussel” [dot. powieści Raymonda Roussela: Locus Solus]; Introducing Nothing (Henry Green) [dot. powieści]; Glosa o Jane Bowles [dot.: J. Bowles: Dwie poważne damy]; Efekt Firbanka [dot.: R. Firbank: Zdeptany kwiatuszek]; Poezja trzeciego nieba (z genealogii pewnego modernizmu) [dot.: E. Pound: Cantos]; Z przełożeń Propercjusza: Pound [dot.: E. Pound: Homage to Sextus Propertius]; [R.] Frost, [P.] Larkin i [W.H.] Auden u Stanisława Barańczaka; „Najryzykowniej” (2).

 24. Po tęczy. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2007, 45 s. Poezje – Biuro Lit., 5. Przedr. zob. poz. 18.
 25. Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius w 2008, nominacja do Nagrody Lit. Nike 2008.

  Wyd. jako dokument elektroniczny: Wr.: Biuro Lit. 2019, pliki w formacie EPUB, MOBI.

 26. „Dla tej ciemnej miłości dzikiego gatunku”. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2008, 73 s. Bibl. Poezji Współcz., 4.
 27. Wybór wierszy i prozy poetyckiej.

 28. Pozytywki i marienbadki. (1987-2007). [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2009, 494 s. Dożynki, t. 9.
 29. Zawiera wiersze z tomów: Życie na Korei [poz. 2]; Nouvelles impressions d’Amérique [poz. 3]; Sezon na Helu [poz. 4]; Cover [poz. 6]; Stancje [poz. 7]; Konwój; Opera [poz. 8]; Zoom [poz. 9]; Taxi [poz. 11]; Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi [poz. 12]; Po tęczy [poz. 16].

 30. Poems. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2010, 37 s. Poezje, 45.
 31. Nagroda Lit. Gdynia w kategorii Nagroda Osobna w 2011.

  Przekł. włos. w: 2010. L’annuario mondiale della poesia. Vol. 1. [Przeł.] G. Tomassucci. [Pontedera] 2011.

 32. Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim. Wybór, oprac. i wstęp: G. Jankowicz. Wr.: Biuro Lit. 2010, 197 s. Rozmowy, 4.
 33. Sylwetki i cienie. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2012, 51 s. Poezje.,86.
 34. Nagroda Lit. Gdynia w kategorii poezji w 2013.

  Wyd. jako dokument elektroniczny: Wr.: Biuro Lit. 2019, pliki w formacie EPUB, MOBI.

 35. Stare śpiewki. (Sześć godzin lekcyjnych o poezji). Wr.: Biuro Lit. 2013, 100 s. Szkice-Biuro Lit., 20.
 36. Nominacja do nagrody Śląski Wawrzyn Lit. w kategorii książka roku 2013.

  Zbiór szkiców stanowiących zapis cyklu wykładów na temat poezji wygłaszanych we Wrocławiu w l. 2007-2008. – Zawartość: Wiersz i taniec [dot. m.in. wiersza A. Ważyka: Przy Ścianie Wschodniej]; Wiersz i seks [dot. m.in. wiersza J. Ashbery’ego: Czym jest poezja]; Wiersz i sen [dot. m.in. wierszy J. Ashbery’ego i T. Różewicza]; Wiersz i jawa [dot. m.in. wierszy C.K. Norwida i A. Wata]; Wiersz i śmiech [dot. m.in. wierszy K. Kocha i K. Jaworskiego]; Wiersz i płacz [dot. m.in. J. Ashbery’ego i E. Bishop].

 37. Dom ran. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 57 s. Poezje, 119.
 38. Pracownia Poetycka Silesius: Darek Foks, Andrzej Sosnowski. Red.: A. Kałuża, G. Jankowicz. Wr: Wrocławskie Wydawn. Warstwy 2015, 78 s.
 39. Zawiera m.in. teksty A. Sosnowskiego: pt. „I ta zaskakująca konkluzja pozostaje w mocy”, s. 42-49; Prozy, s. 51-57 oraz tekst G. Jankowicza pt. „Poezja, która się ujmuje”, s. 58-77.

 40. Zmienia to postać legendarnych rzeczy. [Wiersze]. Wybór i oprac. [oraz posł.] G. Jankowicz. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2016, 303 s. Bibl. Poezji Współcz., 102.
 41. Zawiera wiersze z tomów: Dom ran [poz. 23], Sylwetki i cienie [poz. 21], Poems [poz. 19], Po tęczy [poz. 16], Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi [poz. 12], Taxi [poz. 11], Zoom [poz. 9], Konwój. Opera [poz. 8], Stancje [poz. 7], Sezon na Helu [poz. 4], Nouvelles impressions d’Amerique [poz. 3], Życie na Korei [poz. 2].

 42. Trawers. [Wiersze]. Stronie Śląskie: Biuro Lit. 2017, 46 s. Poezje, 149.
 43. Nadto wybory wierszy w oprac. muz. grupy Chain Smokers z recytacjami A. Sosnowskiego: Trackless. Wr.: Biuro. Lit. 2007, 1 płyta CD [z tomu „Dożynki. 1987-2003”]. – Dr Caligari resetuje świat. Wr.: Fundacja na Rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza 2011, 1 płyta CD.

  Wybory wierszy w przekł.: ang.: Lodgings. Selected poems. [Przekł.] B. Paloff. Rochester N.Y. 2011, – słoweń.: Drugo lahko počaka. [Przekł.] P. Čučnik. Ljubljana 2012; Oceani. Izbrane pesmi in izbrana proza. [Przekł.] P. Čučnik. Ljubljana 2017.

  Przekłady wierszy A. Sosnowskiego w antologiach zagranicznych: ang: Young poets of a new Poland. [Tłum. i oprac.:] D. Pirie. London 1993; Prague writers' festival. Ancient evenings = Festival spisovatelů. Starověké večery. Praha 1996 [tekst ang. i czes.]; Free over blood. [Oprac.:] D. Jung, M. Orliński. London 2011; City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry. [Oprac. i przeł.] M.J. Mikoś. Bloomington, IN 2015, – bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Oprac. i przeł.:] B. Dankov. Sofiâ 2006; Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich debiutujących po roku 1989 = Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór i wstęp:] J. Dehnel, M. Woźniak. Plovdiv 2014, – czes.: Prague writers’ festival. Ancient evenings = Festival spisovatelů. Starověké večery. [Przekł.] W. Powaga. Praha 1996 [tekst ang. i czes.], – hiszp.: [Ciento uno] 101. (6 poetas polacos contemporáneos). [Wybór i wstęp:] M. Ziętara. [Przekł.:] M. Ziętara, M. Barrientos. Santiago de Chile 2008, – niem.: Das Unsichtbare lieben = Kochać to co niewidzialne. Wybór i posł.: D. Danielewicz-Karski. Köln 1998, – ros.: Pol’skie poèty XX veka. [Wybór i przekł.:] N. Astaf’eva, V. Britanišskij. T. 2. Sankt-Peterburg 2000, – serb.: Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčić. Beograd 2012, – słoweń.: Akslop poljska nazaj. Ljubljana 2005, – szwedz.: [Sjutton] 17 polska poeter. [Red.:] I. Grönberg. Stockholm 2003, – ukr.: Dzvoni zimoju. [Przeł.:] D. Pavličko. Kiïv 2000; [P’jatdesjati] 50 pol’s’kich poetiv. [Przeł. i oprac.:] D. Pavličko. Kiïv 2001, – węgier.: Varsò fölött az ég. Budapest 2007; A csend visszhangjai. [Red. i przekł.] G. Cséby. Keszthely 2010, – włos.: Inattese vertigini. [Przeł.:] A. Amenta, L. Costantino. Udine 2010; 2010. L'annuario mondiale della poesia. [Oprac.:] F. Ciompi. Vol. 1. [Pontedera] 2011.

Przekłady

 1. J. Ashbery: No i wiesz. [Wiersze]. Wybór: B. Zadura. Posł.: A. Sosnowski. Przeł.: P. Sommer, A. Sosnowski, B. Zadura. Wwa – Duszniki Zdrój: Fundacja Lit. Światowa, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach 1993, 72 s.
 2. R. Firbank: Księżna Zubaroff. (Komedia). Przeł.: T. Pióro, A. Sosnowski. „Lit. na Świecie” 1994 nr 12 s. 75-270.
 3. N. Burke: Images while drowning = Obrazy w oczach tonącego. [Wiersze]. Przeł.: L. Marjańska, A. Sosnowski, E. Pachnik. Wyd. 2 [właśc.1] Łódź: SLKKB [Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego] 1997, 77 s. Ser. Poetycka – Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego, 44.
 4. R. Firbank: Zdeptany kwiatuszek. [Powieść]. Przekł. i posł.: A. Sosnowski. Wwa: PIW 1998, 167 s.
 5. Druk fragm.: „Lit. na Świecie” 1994 nr 12.

 6. J. Bowles: Dwie poważne damy. [Powieść]. Wwa: PIW 2005, 223 s. Spojrzenia. Wyd. nast. łącznie z poz. 11 pt. Dwie poważne damy; W letnim domku. Wr.: Biuro Lit. 2012, 313 s. Proza, 16.
 7. H. Mathews: Osobne przyjemności. [Wiersze]. Przeł.: T. Pióro, K. Kozioł, A. Sosnowski. Wr.: Biuro Lit. 2008, 84 s. Poezje – Biuro Lit., 14.
 8. R. Roussel: Dokumenty mające służyć za kanwę. [Opowiadania]. Przeł. z franc. A. Sosnowski. Wr.: Biuro Lit.; Miej. Bibl. Publiczna 2008, 73 s. Proza – Biuro Lit.,1.
 9. M. Blanchot: Tomasz Mroczny; Szaleństwo dnia. [Opowiadania]. Przeł. z franc.: A. Wasilewska, A. Sosnowski. Wr.: Biuro Lit. 2009, 102 s. Proza – Biuro Lit., 3.
 10. R. Firbank: Studium temperamentu. [Opowiadania]. Wybór, oprac. i posł.: G. Jankowicz. Przeł. z ang.: G. Jankowicz, A. Sosnowski. Wr.: Biuro Lit. 2009, 89 s., Proza, 2.
 11. Tu w tłum. A. Sosnowskiego: Daleko stąd; Wiatr i róże; Legenda o św. Gabrieli; Sceny z życia Ronalda Firbanka [współaut. przekł.: G. Jankowicz].

 12. J. Ashbery: Cztery poematy. Wr.: Biuro Lit. 2012, 109 s. Poezje-Biuro Lit.;69.
 13. J. Bowles: W letnim domku. [Utwór dramatyczny]. Wyd. łącznie z poz. 5 pt. Dwie poważne damy; W letnim domku. Wr.: Biuro Lit. 2012 s. 201-313. Proza, 16.
 14. J. Cage: Przeludnienie i sztuka. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2012, 81 s. Poezje, 75.
 15. J. Schuyler: Trzy poematy. Przekł.: M. Sendecki, A. Sosnowski i B. Zadura. Wr.: Biuro Lit. 2012, 104 s. Poezje, 78.
 16. Tu w tłum. A. Sosnowskiego i B. Zadury poemat pt. Poranek poematu, s. 21-71.

 17. P. Gizzi: Imitacja życia i inne wiersze. Wybór: K. Bartczak. Przekł.: K. Bartczak i A. Sosnowski. Mikołów: Inst. Mikołowski 2013, 71 s. Bibl. Arkadii, 96.
 18. E. White: Zapominanie Eleny. [Powieść]. Przekł.: A. Sosnowski, Sz. Żuchowski. Wr.: Biuro Lit. 2013, 152 s. Proza, 23.
 19. H.V. Green: Kochając. [Powieść]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 234 s. Proza,33.
 20. Zob. też Prace redakcyjne poz. 2.

Prace redakcyjne

 1. W. Faulkner: Suchy wrzesień. Opowiadania. Przeł.: Z. Kierszys, J. Zakrzewski, E. Życieńska. Wybór i posł. A. Sosnowski. Wwa: PIW 1993, 268 s.
 2. E. Pound: Pieśni. Wyboru dokonał i posł. opatrzył A. Sosnowski. Wwa: PIW 1996, 186 s.
 3. Tu też 6 pieśni w przekł. A. Sosnowskiego.

 4. A. Ważyk: Wiersze i dwa poematy. Wybór i posł.: A. Sosnowski. Wr.: Biuro Lit. 2011, 116 s. Poezja Pol. od Nowa 3, 44.

OPRACOWANIA (wybór)[1]

 • Wywiady zob. Twórczość poz. 21 oraz m.in.: „Wiersz wychodzi z domu i nigdy nie wraca”. Rozm.: M. Grzebalski, D. Sośnicki. „Nowy Nurt” 1994 nr 15; 50 lat po Oświęcimiu i inne sezony. Rozm.: M. Maciejewski, T. Majeran. „Czas Kult.” 1995 nr 2; W stronę snu, w stronę śmierci. „Odra” 1996 nr 2; Trop w trop. Rozm. J. Gutorow. „Strony” 1997 nr 5/6; O przygodach pewnego języka. Rozm. H. Szczur. „Dekada Lit.” 1998 nr 1/2; Podróż przez archiwum. Rozm. S. Bereś. „Odra” 2000 nr 12, przedr. w: Historia literatury polskiej w rozmowach XX-XXI wiek. Wwa 2002; Ta karczma zoom się nazywa. Rozm. J. Gutorow. „Kresy” 2000 nr 2/3 [dot.: Zoom]; **Czy jesteś w takim razie poetą ponowoczesnym? Rozm. M.P. Markowski. „Nowy Wiek” 2001/2002 nr 7/8; **Bing Bang, jak to się czasem mówi. Rozm. G. Jankowicz; Dziewczynka z zapałkami i bez (parrhésia). Rozm. J. Fiedorczuk. „Dz. Portowy” 2003 nr 9; Przyjemność jest rozumieniem. Rozm. A. Świeściak. „Opcje” 2003 nr 6; Filantropia języka. Rozm.: J. Sobolewska, M. Sendecki. „Przekrój” 2007 nr 38; Jesteśmy jak słabe zwierzęta. A. Sosnowski rozm. z A. Pyzik o eskapizmie w czasach późnego PRL, tańczących słowach i [D.] Bowiem. „Lampa” 2007 nr 12; Niewielki odwet na „prawdziwym” życiu. Rozm. G. Jankowicz. „Odra” 2008 nr 6; Rzeczywistość i przeżywanie. Rozm.: J. Borowczyk, M. Larek. „Czas Kult.” 2008 nr 3; Coś innego niż tak zwana śmierć. Rozm. G. Jankowicz. „Twórczość” 2009 nr 9; [Dziesięć]10 książek na smugę cienia. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 214; Krótko i na temat. Rozm. A Wolny-Hamkało „Dwutygodnik.com” [on-line] 2011 nr 63 [dostęp 20 lipca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/2509-krotko-i-na-temat.html; W kantorku. Rozm. K. Siwczyk. „Polska. Metropolia Warsz.” 2011 nr 83, przedr. w: K. Siwczyk: Kinkiety w piekle. Mikołów 2012; Odsłuch. Rozm.: M. Staśko, D. Gostyński. „Czas Kult.” 2015 nr 4; Hegel rozumnie stronił od ironii. Rozm. M. Sowiński. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 20.

Powrót na górę↑


 • LP XX w. (M. Jentys).

Powrót na górę↑

Ogólne

 • Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Red.: G. Jankowicz. Kr.: Wydawn. Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Polonistyki UJ 2003, 217 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst., „Studium”, 61 [zawiera teksty oznaczone dwiema gwiazdkami** oraz m.in.: G. JANKOWICZ: Otwarcie: hasos; J. FIEDORCZUK: Być więc i nie być [dot.: Sezon na Helu; J.A. Rimbaud: Sezon w piekle]; A. WIEDEMANN: Ta mała na „ś” [dot.: Stancje]; J. MUELLER: Księga astygmacji [rec.: Zoom]; G. JANKOWICZ: Szatnia systemu; K. FRANCUZIK: Seria wierszy i odbić [dot. wiersza „Czym jest poezja”]; M. CZERKASOW: „Wild Water Kingdom” Andrzeja Sosnowskiego [dot. wiersza z poz. 2]; J. MOMRO: Wśród święta nieograniczonego i samotnego [dot. wiersza: „Pięć sążni w dół”], – nadto wywiady i bibliografię].
 • K.A. FELBERG: „Melancholia i ekstaza”. Projekt totalny w twórczości Andrzeja Sosnowskiego. Wwa: Fundacja na Rzecz Badań Lit. i IBL PAN 2009, 110 s.
 • Wiersze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego. Red.: P. Śliwiński. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2010, 305 s. Wielkopol. Bibl. Poezji, 22; Krytyka, 4 [zawartość: P. ŚLIWIŃSKI: Zamiast wstępu; A. SOSNOWSKI: Szerokość poetycka zero [wiersz]; A. POPRAWA: O tym Sosnowskim, jak się mówi; J. FIEDORCZUK: „Cudzysłów”; M. LAREK: Projektowanie doświadczeń. O „Życiu na Korei”; A. LIPSZYC: Weird science. Język, los i głos we wcześniejszej poezji Andrzeja Sosnowskiego; M. JAWORSKI: Czym nie jest poezja; E. WINIECKA: Poezja, ta dziwna świeca. Glosa o słowach i rzeczach do jednego wiersza Andrzeja Sosnowskiego; G. JANKOWICZ: Czy wiersz może być zbawiony?; J. ORSKA: Co robi poezja?; A. BIELIK-ROBSON: A poem should not mean but live. Oznaki życia w późnej poezji Andrzeja Sosnowskiego; K. HOFFMANN: Gdzie koniec tęczy nie dotyka pustyni. Sosnowski i Bielik-Robson; P. PRÓCHNIAK: Poema: widowisko. (Na marginesie „Poems”); J. ROSZAK: Kim jestem Ja i kim jesteś Ty (w poezji Andrzeja Sosnowskiego)?; G. OLSZAŃSKI: Pióro Sosnowskiego i aparat Atkinsa; P. KACZMARSKI: W stronę spamhaus. Wstęp do czytania „Zabaw wiosennych”; I. OKULSKA: Miłość i fetysz a spotkanie języków. W związku z Ronaldem Firbankiem; N. RAPP: Gra (ze) śmiercią; A. CZYŻAK: Asereje; A. KOPKIEWICZ: Beautiful outlaw – o obcych słowach w poezji Andrzeja Sosnowskiego; J. MOMRO: Afekt i alienacja; J. GUTOROW: Mutacja; A. KAŁUŻA: Powietrze. Poezja Andrzeja Sosnowskiego w perspektywie filozofii sztuki ziemi i nowych mediów [dot.: Pozytywki i marienbadki; przedr. pt. W powietrzu. W tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011]; A. ŚWIEŚCIAK: „Wild Water Kingdom”. Andrzeja Sosnowskiego czas unieważniony [dot. wiersza z poz. 2]; M. KORONKIEWICZ: Wszystkie ciała Sosnowskiego; K. FELBERG: Andrzej Sosnowski: pozycje].

Powrót na górę↑


 • K. MALISZEWSKI: Precyzja chaosu. (Na marginesie wierszy Andrzeja Sosnowskiego). „Nowy Nurt” 1995 nr 21, przedr. w tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Bydg. 1999.
 • J. GUTOROW: Andrzej Sosnowski: być albo nie być i być. „Kresy” 1997 nr 2.
 • M. MACIEJEWSKI: Sytuacje języka, sytuacje podmiotu – o twórczości Andrzeja Sosnowskiego. W: Śladami człowieka książkowego. Pozn. 1997.
 • M. STALA: Oddech obłoków. Notatka. „Tyg. Powsz.” 1997 nr 48, przedr. w tegoż: Przeszukiwanie czasu. Kr. 2004.
 • J. KOTARA: Granice poznania w poetyckim doświadczeniu. [A.] Rimbaud, Sosnowski w świetle podstawowych pojęć i odkryć psychoanalizy. „Studium” 1998 nr 11/12.
 • J. FIEDORCZUK: „Powiedzieć to inaczej niż tak i niż nie”, czyli jak mówić po końcu świata – parę pytań pomiędzy wierszami książek Sosnowskiego. „Dz. Portowy” 2001 nr 3.
 • K. MALISZEWSKI: Sosnowski. Dalsze zabawy. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
 • G. JANKOWICZ: Końce poezji. Andrzej Sosnowski i literatura wyczerpania. „FA-art” 2002 nr 2/3, przedr. w wersji rozszerz. pt. **Końce poezji. Andrzej Sosnowski i literatura wyczerpania.
 • G. JANKOWICZ: Poza zasadą intensywności. (Andrzej Sosnowski o poezji). „Studium” 2002 nr 2, przedr. w wersji. rozszerz. pt. **Sosnowski i nowoczesność.
 • J. GUTOROW: Dwa razy o Andrzeju Sosnowskim. W tegoż: Niepodległość głosu. Kr. 2003 [rec.: Cover; Zoom].
 • A. NIEWIADOMSKI: Poezja niezrozumiała, czyli o nadzwyczaj trwałym nieporozumieniu krytycznym. Rekonesans badawczy. „Teksty Drugie” 2004 nr 4.
 • A. ŚWIEŚCIAK: „Tak się obraca świat w nierzeczywistość”. O ruchu i przestrzeni w twórczości Andrzeja Sosnowskiego. „Teksty Drugie” 2004 nr 4.
 • K. MALISZEWSKI: Nowa poezja polska 1989-1999. Wr. 2005, passim.
 • J. ORSKA: Czy Andrzej Sosnowski jest poetą romantycznym? „Odra” 2006 nr 5.
 • J. GUTOROW: Andrzej Sosnowski. Wiersz wychodzi z domu. W tegoż: Urwany ślad. Wr. 2007 [dot.: Życie na Korei; Sezon na Helu; Konwój. Opera; Zoom].
 • P. KĘPIŃSKI: Konwój zatonął na brzegu. Andrzej Sosnowski ma dystans. W tegoż: Bez stempla. Wr. 2007.
 • M. CZERWIŃSKI: „Nie chciałem tak tego powiedzieć”. Przypadek (kontrolowany) i inne zagadnienia (w) twórczości Andrzeja Sosnowskiego. W: Wyobraźnia i pedanteria. Wr. 2008.
 • T. KUNZ: Modernizm jako przestrzeń interpretacji. Z dodaniem kilku uwag o nieoczywistych powinowactwach dwóch polskich poetów współczesnych. „Dekada Lit.” 2008 nr 2/3 [dot. też A. Szlosarka].
 • M. LAREK: Erotyczne tryby. (Przyboś, Sosnowski). „Tekstualia” 2008 nr 1.
 • D. SOŚNICKI: Fortuna i fatum. „Czas Kult.” 2008 nr 3.
 • A. TRYKSZA: Strategie ruchomych przestrzeni tekstu w utworach Andrzeja Sosnowskiego. W: Barbarzyńcy, klasycyści? Lubl. 2008.
 • E. WINIECKA: Trzaski i musowanie rzeczy na języku. „Polonistyka” 2008 nr 4.
 • J. POTKAŃSKI: Kapłaństwo Andrzeja Sosnowskiego. „Tekstualia” 2009 nr 2.
 • A. ŚWIEŚCIAK: O dwóch przypadkach reprezentacji. Wokół motywu daty. (Tomasz Różycki i Andrzej Sosnowski). W: Nowa poezja polska. Kr. 2009.
 • P. ZAJĄC: Literatura jako zdrada. „Twórczość” 2009 nr 9.
 • G. JANKOWICZ: Czy możliwa jest poezja radykalna? Andrzej Sosnowski i polityka literatury. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1. Katow. 2010.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Melancholia ponowoczesna. Andrzej Sosnowski. W tejże: Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku. Kr. 2010.
 • I. OKULSKA: Język (wy)grywa. Gry językowe poezji Andrzeja Sosnowskiego w przekładzie [na język ang. i niem.]. „Kwart. Językozn.” 2011 nr 1 [on-line] [dostęp 20 lipca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2011_1_5/Okulska.pdf.
 • G. TOMICKI: „W warunkach zupełnej wolności”. O teoretycznych podstawach poezji Andrzeja Sosnowskiego. „FA-art” 2011 nr 3/4.
 • K. FELBERG: Współczesne przynaglenia. (O „Amy Foster” Conrada). „Świat i Słowo” 2012 nr 1 [dot. m.in. A. Sosnowskiego].
 • A. JEŻYK: „Z gołą głową i boso”. O dziewczynce z zapałkami w poezji Andrzeja Sosnowskiego. „Fragile” 2012 nr 2.
 • I. OKULSKA: Polski Ashbery w Ameryce. „Przekładaniec” 2012 nr 26.
 • P. KACZMARSKI: Pa pa pam. „Odra” 2012 nr 4 [dot. gł. Dr Caligari resetuje świat. Wybór wierszy w oprac. muz.].
 • A. MIRAHINA: Widmowy refren. „Dwutygodnik.com” 2012 nr 77 [on-line] [dostęp 20 lipca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/3245-widmowy-refren.html.
 • N. RAPP: Idea poezji (według) Stanisława Barańczaka i Andrzeja Sosnowskiego. „Twórczość” 2012 nr 8.
 • E. RAJEWSKA: E.E. and the American dream: [S.] Barańczak, [M.] Białoszewski, [A.] Sosnowski. „Rocz. Komparatystyczny” 2013 t. 4.
 • J. TABASZEWSKA: Gubienie śladów i tropienie przesunięć, czyli czytelnik w grze Andrzeja Sosnowskiego. „Teksty Drugie” 2013 nr 5, przedr. w tejże: Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci. Wwa 2016.
 • A. KLEPEK-DROZD: Andrzej Sosnowski. Sztuka mówienia o śmierci. W: Doświadczając. Szkice o twórczości (anty)modernistycznej. Katow. 2014.
 • M. CHRUŚCIEL: „Idiom poetycki” Andrzeja Sosnowskiego wobec przeobrażeń współczesnej polszczyzny. W: Dialog z tradycją. T. 4. Język, komunikacja, kultura. Kr. 2015.
 • Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015 [tu art.: K. GÓRNIAK: Ezra Pound Andrzeja Sosnowskiego – poety, tłumacza, krytyka; D. KOTUŁA: Język jako sposób na życie. Andrzej Sosnowski i John Ashbery w niezupełnie harmonijnym dwugłosie; J. TABASZEWSKA: Od kontestacji do eksploracji. Problematyka tradycji w twórczości Marcina Świetlickiego, Tomasza Różyckiego, Andrzeja Sosnowskiego i Jacka Podsiadły].
 • A. KAŁUŻA: [T.] Różewicz i poeci „innych” końców poezji (Andrzej Sosnowski i Darek Foks). W tejże: Pod grą. Kr. 2015.
 • G. JANKOWICZ: Czy możemy to puścić w jakimś innym języku? Silesius 2017. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 20.
 • Zob. też Twórczość poz. 24.

Powrót na górę↑

Życie na Korei

 • J. MIKOŁAJEWSKI: Warto czytać wiersze. „Życie Warsz.” 1992 dod. „Ex Libris” nr spec. z XII.
 • T. MAJERAN: Wschód nad Wisłą. „Czas Kult.” 1993 nr 3.
 • J. WOLSKI: Nie tylko rozum. „Akcent” 1993 nr 4.
 • J. GUTOROW: Szaleństwo i metoda. „Strony” 1996 nr 1 [dot. też: Sezon na Helu].
 • K. MALISZEWSKI: Korea, ocieractwo, nieudana schadzka. „Kresy” 2002 nr 2 (50).
 • M. CZERKASOW: „Wild Water Kingdom” Andrzeja Sosnowskiego. „Nowy Wiek” 2003 nr 9, przedr. w: Lekcja żywego języka. O poezji Andrzeja Sosnowskiego. Kr. 2003.

Powrót na górę↑

Nouvelles impressions d’Amérique

 • M. MACIEJEWSKI: Podróże w czasie nie przedstawionym. „Czas Kult.” 1994 nr 4.
 • T. MAJERAN: 600 słów na marginesie „Nouvelles impressions d’Amérique”. „Nowy Nurt” 1994 nr 11.
 • B. ZADURA: Otwarcie. „Twórczość” 1994 nr 10, przedr. w tegoż: Szkice, recenzje, felietony. T. 2. Wr. 2007.
 • L. ŻULIŃSKI: Nowe impresje egocentryczne. „Wiad. Kult.” 1994 nr 12.
 • T. SŁAWEK: O wrażeniach. „Kresy” 1995 nr 1.
 • G. JANKOWICZ: Sosnowski: Poetyka rygoru. „Ha!art” 2002 nr 11/12, przedr. (fragm.)** .
 • K. FELBERG: Tertium datur. „Kresy” 2005 nr 63.
 • Ł. MAŃCZYK: Andrzej Sosnowski obok kategorii wyobraźni poetyckiej. Na przykładzie „Nouvelles impressions d’Amérique”. W: Wyobraźnia poetycka XXI wieku. Kr. 2014.
 • D. BUJNO: „Nouvelles impressions d’Amérique” Andrzeja Sosnowskiego jako próba zapisu doświadczenia. W: Literatura i doświadczenie. Białystok 2015.

Powrót na górę↑

Sezon na Helu

 • M. CISŁO: Flirt z Kaliope. „Nowy Nurt” 1994 nr 6.
 • L. SZARUGA: Na jałowym brzegu. „Dekada Lit.” 1994 nr 14/15, przedr. w tegoż: Powrót poetów. Kr. 1997.
 • J. WOLSKI: Język wyjęty z zawiasów. „Kwart. Artyst.” 1994 nr 4.
 • M. CISŁO: Poczciwa Euterpe. „Pracownia” 1995 nr 13.
 • J. GUTOROW: Szaleństwo i metoda. „Strony” 1996 nr 1 [dot. też: Życie na Korei].

Powrót na górę↑

Cover

 • R. CHŁOPEK: Kogo śmieszy „Cover”? W: Lekcja żywego języka. Kr. 2003, przedr. w wersji zmien. pt. „Cover” jako pomyłka i dowcip. O poemacie Andrzeja Sosnowskiego. „Twórczość” 2005 nr 8 [porównanie z poematem F. O’Hary: In memory of my feelings].

Powrót na górę↑

Stancje

 • M. GOŁAK: Pokoje do wynajęcia. „Kartki”, Białystok 1997 nr 16.
 • T. MAJERAN: Recenzja o Andrzeju Sosnowskim. „Odra” 1997 nr 12.
 • K. MALISZEWSKI: „Mniej pięknych i trudnych zdań pod słynną melodią do snu”. „FA-art” 1997 nr 2/3.
 • D. PAWELEC: Po trzykroć pustka. „Nowe Książ.” 1997 nr 9.
 • K. PIEŃKOSZ: Stancje i stance. „Sycyna” 1997 nr 24.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Ponad, pod, pomiędzy. „Res Publica Nowa” 1997 nr 11.
 • B. CHOJNACKA: Inercja kontrolowana. „Pogranicza” 1998 nr 2.
 • K.C. KĘDER: Ostatni taki Baczewski. W obronie wierszoklectwa pseudointelektualnego. „FA-art” 1998 nr 1/2, przedr. w tegoż: Wszyscy jesteście postmodernistami!. Katow. 2011 [dot. też: M.K.E. Baczewski: Fortepian Baczewskiego i inne konstrukcje; M. Biedrzycki: pył/łyp].
 • D. WALCZAK-DELANOIS: Oswajanie absurdu. „Arkusz” 1998 nr 5 [dot. też: D. Foks: Misterny tren; T. Pióro: Wiersze okolicznościowe].
 • B. WOŁOWICZ: Nieznane i napisane. „Czas Kult.” 1998 nr 3.
 • G. CZEMIEL, J. FIEDORCZUK, A. KREMER, Z. WARSO, K. WINIARSKA: Poza zasadą mierzalności. O „Tachymetrii” Andrzeja Sosnowskiego. „Twórczość” 2008 nr 10.
 • M. WABIK: Z mapą przez obce terytorium. „Ha!art” 2000 nr 1.

Powrót na górę↑

Konwój; Opera

 • J. GUTOROW: Kilwater. Po lekturze nowych próz Andrzeja Sosnowskiego. „Twórczość” 1999 nr 9, przedr. w tegoż: Urwany ślad. Wr. 2007.
 • P. KĘPIŃSKI: Konwój zatonął na brzegu. „Czas Kult.” 1999 nr 3.
 • T. KOMENDANT: Opus. „Studium” 1999 nr 3/4.
 • J. KORNHAUSER: Czyżby język zapadał w karygodną drzemkę? „Tyg. Powsz.” 1999 nr 23.
 • M. SAWICZEWSKA-LORKOWSKA: Opera z klocków. „Topos” 1999 nr 4.
 • [K.C. KĘDER] J. SZAKET: Opera omnia. „FA-art” 1999 nr 4, przedr. w tegoż: Wszyscy jesteście postmodernistami!. Katow. 2011.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Reakcje łańcuchowe. „Res Publica Nowa” 1999 nr 11/12.
 • E. DUNAJ: ... jest koniecznością. „Akcent” 2000 nr 1/2.
 • T. PIÓRO: **Czas to biurokracja, którą tworzą wszyscy. „Odra” 2000 nr 1.

Powrót na górę↑

Zoom

 • J. KLEJNOCKI: „XYZ” [on-line] „Latarnik” 2000 nr 48 [dostęp 17 stycznia 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.stary.latarnik.pl/czytaj.php?isbn=83-7220-250-2.
 • J. GUTOROW: Przypisy do legendy. „Odra” 2001 nr 4.
 • J. KORNHAUSER: Dziennik poetycki. (1). „Kwart. Artyst.” 2001 nr 1, przedr. pt. Andrzej Sosnowski: Zoomowy konwój. W tegoż: Poezja i codzienność. Kr. 2003.
 • J. SOBOLEWSKA: Sieć języka. „Nowe Książ.” 2001 nr 2.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Wiersze

 • J. BIERUT: Topografia moich snów. „Akcent” 2001 nr 4.
 • M. WITKOWSKI: The best of Andrzej Sosnowski. „Czas Kult.” 2001 nr 4.

Powrót na górę↑

Taxi

 • J. BIERUT: Środki rozczulające. „Kresy” 2003 nr 4, przedr. (jako dwugłos pt. J. Bierut i P. Mackiewicz o „Taxi” Andrzeja Sosnowskiego) z: P. MACKIEWICZ: Taxi po Kolei. „Akcent” 2003 nr 4.
 • G. JANKOWICZ: Szatnia systemu. „Studium” 2003 nr 5/6.
 • S. KUŹNICKI: Gra w domino. „Topos” 2003 nr 6.
 • J. ORSKA: Rozhuśtać mysz… „Odra” 2003 nr 7/8.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Taxi driver... „Opcje” 2003 nr 4/5.
 • M. WITKOWSKI: Pan tak kocha znaczenia, a one tak wszędzie… „Nowe Książ.” 2003 nr 10.
 • M. LAREK: „Białe szaleństwo” – kilka objaśnień. „Polonistyka” 2009 nr 2 [analiza wiersza].

Powrót na górę↑

Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi

 • P. KOZIOŁ: Zawilgły precyzyjne przyrządy. „Lampa” 2005 nr 1.
 • P. MACKIEWICZ: „Co dla mnie było chwilą”. „Twórczość” 2005 nr 2/3.
 • J. ORSKA: Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi? „Nowe Książ.” 2005 nr 2.
 • J. ROSZAK: Mówi po polsku? „Topos” 2005 nr 3.
 • M. ŚWIETLICKI: Pięknie niepotrzebne. „Przekrój” 2005 nr 47.

Powrót na górę↑

Dożynki. 1987-2003

 • G. JANKOWICZ: Tunel na końcu światła. „Przekrój” 2006 nr 8.
 • J. MOMRO: Wygasanie języka. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 26 dod. „Książ. w Tyg.” .
 • G. CHOLEWA: Poezja kontra muzyka – remis. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 88 dod. „Wrocław” [dot.: Trackless. Wybór wierszy w oprac. muz.].
 • A. PYZIK: Dożynki nie do zarżnięcia. „Lampa” 2006 nr 6.
 • A. WIEDEMANN: Mizerykordia. „Arte” 2006 nr 5.
 • T. SZEWCZYK: Wieńcowiny. „Twórczość” 2007 nr 9.

Powrót na górę↑


„Najryzykowniej”

 • G. JANKOWICZ: Czytać to, czego nigdy nie zapisano. Ryzykowne doświadczanie lektury – szkice Andrzeja Sosnowskiego. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 8.
 • P. MACKIEWICZ: Pokerowa zagrywka. „FA-art” 2007 nr 4, przedr. w tegoż: Małe i mniejsze. Katow. 2013.
 • J. MADEJSKI: Co dzieje się w wierszu? „Nowe Książ.” 2007 nr 8.
 • A. PYZIK: Tam, gdzie go nie ma. „Lampa” 2007 nr 9.
 • J. MOMRO: Precyzja dekonstrukcji. „Dekada Lit.” 2008 nr 2/3.
 • K. MALISZEWSKI: Pasjonujący apel o niezależność literatury. „Dziennik” 2009 nr 109.
 • A. KOŁODZIEJ: „Powiedzieć to inaczej niż tak i niż nie”. „Estetyka i Krytyka” 2010 nr 2 spec.
 • M. BRĄGIEL: Wiersz i okolice – praktyczny przewodnik. O eseistyce Andrzeja Sosnowskiego. Powst. 2014. „Nowa Dekada Lit.” [on-line] [dostęp 20 lipca 2016]. Dostępny w Internecie: http://nowadekada-online.pl/recenzuja-karolina-felberg-sendecka-monika-bragiel/ [dot. też: Stare śpiewki].

Powrót na górę↑

Po tęczy

 • J. GUTOROW: Trudna kontynuacja: Andrzej Sosnowski – poezja zmiennych rytmów. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 41, przedr. zmien. pt. Andrzej Sosnowski – trudne powtórzenie. W tegoż: Księga zakładek. Wr. 2011.
 • P. MACKIEWICZ: Rozkosz z nieznajomą panią. „Nowe Książ.” 2007 nr 11.
 • M. JURZYSTA: Andrzej, jak jasno! „Odra” 2008 nr 11.
 • M. ORLIŃSKI: Konkretna nadrealina. „Twórczość” 2008 nr 7, przedr. w tegoż: Płynne przejścia. Mikołów 2011.
 • M. RADZIWON: Ton robi muzykę. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 146.
 • J. ROSZAK: Gdzieś ponad tęczą, gdzieś po tęczy. „Topos” 2009 nr 4.
 • A. KAŁUŻA: Popiół i funky. W tejże: Bumerang. Wr. 2010.
 • J. MUELLER: Tęcza, tęcza i po tęczy. W tejże: Stratygrafie. Wr. 2010.

Powrót na górę↑

„Dla tej ciemnej miłości dzikiego gatunku”

 • P. MACKIEWICZ: Ani tym, ani żadnym innym słowem. „Nowe Książ.” 2009 nr 2.

Powrót na górę↑

Pozytywki i marienbadki

 • M. LAREK: Analityk miłości. „Czas Kult.” 2009 nr 6.
 • A. WOLNY-HAMKAŁO: Pogoń rzeczy za słowami. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 169.

Powrót na górę↑

Poems

 • E. BIELA: Wiersze jak żelazne druty. „Akant” 2010 nr 11.
 • G. JANKOWICZ: Głosy na czatach. „Tyg. Powsz.” 2010 nr 12.
 • P. KACZMARSKI: Po tęczy, po Ems. „Odra” 2010 nr 7/8.
 • A. KOPKIEWICZ: Tilt & poems. „Dekada Lit.” 2010 nr 3.
 • I. OKULSKA: Doktor Caligari re-cytuje świat. „Czas Kult.” 2010 nr 3.
 • P. PRÓCHNIAK: Poema: widowisko. „Bliza” 2010 nr 3, przedr. w: Wiersze na głos. Pozn. 2010.
 • B. SUWIŃSKI: Poezja wpadająca w ucho. „Strony” 2010 nr 6.
 • A. ŚWIEŚCIAK: Obiecałem ci wszystko. W tejże: Lekcje nieobecności. Mikołów 2010.
 • A. WOLNY-HAMKAŁO: Poemat jako ruch. „Dwutygodnik.com” 2010 nr 25 [on-line] [dostęp 20 lipca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/917-poemat-jako-ruch.html.
 • M. KORONKIEWICZ, J. SKURTYS, P. KACZMARSKI: W sprawie jednej książki. „Odra” 2011 nr 7/8.
 • F. MATERKOWSKI: Spektakl fałdy. „Fraza” 2011 nr 1.
 • W. PIETRZAK: Poezja życia / poezja instrukcji. „Poems” Andrzeja Sosnowskiego w kontekście teorii poezji Ezry Pounda. „Pozn. Stud. Polonist. Ser. Lit.” 2013 t. 22.

Powrót na górę↑

Trop w trop

 • M. SENDECKI: Głos w głos. „Przekrój” 2010 nr 7.
 • G. TOMICKI: Teraźniejszość jest sprawą otwartą. „Odra” 2010 nr 7/8.

Powrót na górę↑

Sylwetki i cienie

 • G. JANKOWICZ: Złudne łuny. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 3.
 • A. KOPKIEWICZ: Pound’s not dead. „Dwutygodnik.com” 2013 nr 101 [on-line] [dostęp 20 lipca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/4275-pounds-not-dead.html.
 • P. MACKIEWICZ: Kraina niewygasłych wulkanów. W tegoż: Małe i mniejsze. Katow. 2013.
 • J. MADEJSKI: Poetyka ekstremalna. „Nowe Książ.” 2013 nr 6.
 • K. NICZ. „Polska. Metropolia Warsz.” 2013 nr 48.
 • P. NADOLNY: Motywy akwatyczne w poezji polskiej po roku 2000. „Elewator” 2017 nr 3 [dot. m.in. A. Sosnowskiego.]

Powrót na górę↑

Stare śpiewki

Powrót na górę↑

Dom ran

 • M. ANGIELSKA: Wymiar ludzkiej egzystencji. „Projektor” 2015 nr 3.
 • W. JURASZ. „Dz. Pol.” 2015 nr 59 dod. „Magnes”.
 • K. NOLBERT: Jeśli nie splin to co? „Topos” 2015 nr 6.
 • A. POPRAWA: Animula Andrzeja Sosnowskiego. „Odra” 2015 nr 3.
 • A. PYZIK: Szum centrali. „Dwutygodnik.com” 2015 nr 154 [on-line] [dostęp 20 lipca 2016]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/5765-szum-centrali.html.
 • J. SOBOLEWSKA: Cały wachlarz brzmień. „Polityka” 2015 nr 8.
 • M. WABIK: Poetycki raport z czasu uderzenia komety w polską kulturę. „Akant” 2015 nr 6.

Powrót na górę↑

Trawers

Powrót na górę↑

A. Ważyk: Wiersze i dwa poematy

 • K. LISOWSKI: Ważyk według Sosnowskiego. „Nowe Książ.” 2011 nr 6.


Powrót na górę↑

Katarzyna Batora
 1. Teksty oznaczone dwiema gwiazdkami ** zostały przedr. w: Lekcja żywego języka. Kr. 2003.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Andrzej SOSNOWSKI
Nawigacja
Narzędzia