Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1947

Pseud.: Andrzej May-Grabowski; John Vern; Max Schelton.

Poeta, prozaik, publicysta, autor utworów dla dzieci.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 9 września 1947 we Wrocławiu; syn Bogdana Grabowskiego i Janiny z domu Ciesielskiej. Do 1974 mieszkał wraz z rodziną w Piotrkowie Trybunalskim. Uczęszczał do Technikum Łączności w Warszawie; w 1969 zdał maturę. Debiutował w 1967 opowiadaniem pt. Gniewny, opublikowanym na łamach tygodnika „Na przełaj” (nr 16). W 1968-72 prowadził w Klubie Budowlanych w Piotrkowie Trybunalskim autorski kabaret Żyletka. W 1974 zamieszkał w Dębicy i pracował jako instruktor w Zakładowym Domu Kultury „Stomil”. W 1975 był współzałożycielem, a następnie prezesem tarnowskiego ośrodka Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy (KKMP), i wiceprzewodniczącym Rady Krajowej KKMP w Warszawie. W 1976 utworzył Grupę Literacką Rydwan (działała do 1983); pod jego redakcją w 1979-81 ukazywała się seria arkuszy literackich tej grupy. W 1976-81 prowadził kabarety autorskie Piąte koło i Odgromnik. W 1977 podczas półrocznego pobytu na Ukrainie, gdzie pracował przy budowie Gazociągu Orenburskiego, założył zespół estradowy i kabaret Perskie Oko. Za powieść reporterską pt. Przeżyłem przygodę, opisującą zdobyte tam doświadczenia, otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie literackim zorganizowanym przez ZG ZLP i wydawnictwo Książka i Wiedza (druk dwóch fragmentów w czasopiśmie „Prometej” w 1978). W 1977-79 uczył się w studium Kulturalno-Oświatowym w Krakowie, a następnie przez trzy lata studiował pedagogikę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Wiersze, opowiadania, humoreski drukował na łamach wielu czasopism, m.in. „Tygodnika Kulturalnego” (1979-89), „Zielonego Sztandaru” (1979-84), „Życia Literackiego” (1979, 1982-83), „Merkuriusza” (1981-83), „Okolic” (1982-87, 1991; w 1983-87 członek zespołu redakcyjnego), „Gazety Krakowskiej” (1984, 1986), „Dunajca” (1985-88), „Pisma Literacko-Artystycznego” (1985, 1988), „TEMI” (1985-87). W 1978 przeniósł się do Ciężkowic, gdzie podjął pracę jako dyrektor tamtejszego Gminnego Ośrodka Kultury. W 1980 był twórcą festiwalu Jesieni Literackiej Pogórza, który organizował i w latach następnych (od 1990 pod nazwą Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka). Od 1981 należał do Grupy Literackiej Gremium. W lutym 1982 został usunięty z funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. Pracował wówczas w redakcjach czasopism w Warszawie oraz innych placówkach kulturalnych. W latach osiemdziesiątych współpracował z podziemnym ruchem literackim, drukował m. in. w piśmie „Solidarność Chłopska”. W tym okresie pracował także w Ośrodku Telewizji Polskiej w Krakowie; był współautorem wspólnie z Kazimierzem Kudroniem widowisk telewizyjnych pt. Wielka noc poetów (1983) oraz Pali się fajka nocy, wraz z zespołem Bogusława Diducha Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki(1984; z zespołem tym kooperował i w latach następnych), a także stałym współpracownikiem cyklu audycji telewizyjnych Niedziela w… W 1983 wspólnie ze Stowarzyszeniem Scena Ludowa w Krakowie prowadził I Ogólnopolskie Konfrontacje Kultury Wsi w Krynicy. W 1984 został członkiem Koła Młodych ZLP w Krakowie. W 1985 otrzymał stypendium Prezydenta m. Krakowa za twórczość literacką dla dzieci i młodzieży. W 1987 został członkiem Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich w Płocku. W tymże roku założył niezależny lokalny „Informator Kulturalny «Migawki»”, a w 1989 współorganizował redakcję „Gazety Tarnowskiej”. W 1988 został członkiem ZLP (do 1990). Wielokrotnie był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie literatury. Czterokrotnie został wyróżniony medalem de Vermeil, przyznanym przez Académie internationale de Lutèce w Paryżu (1988, 1991, 1995, 1997). W 1989 zainicjował powstanie przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie pisma młodzieży szkolnej „Magazyn Autorów z Tarczą”, od 1990 prowadził Regionalny Klub Młodych Autorów, z którego członkami redagował pismo warsztatowe „Tarninka”, a następnie od 1999 magazyn literacko- publicystyczny młodych „Iskra”, który wychodził pod patronatem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu (następnie od 2009 Krakowskiego Oddziału ZLP, a od 2012 Warszawskiego Oddziału ZLP). W 1990 został przywrócony do pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciężkowicach. Był tam instruktorem teatralnym i konsultantem do spraw wydawniczych. Organizował konkursy, przeglądy i turnieje parateatralne i literackie, m.in. był animatorem ogólnopolskich konkursów literackich o „Laur Poezji Pogórza” oraz „Laur Skamieniałego Miasta”. W 1990-98 był członkiem SPP w Warszawie. W 1992 otrzymał nagrodę Fundacji Polcul (Australia), której od 1995 był konsultantem, a w 1993 nagrodę „Uskrzydlonego”, przyznaną przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego. Należał do współzałożycieli Fundacji „Uśmiech Dziecka” w Skierniewicach. W 1994 został członkiem Związku Zawodowego Dziennikarzy w Poznaniu. W 1997 otrzymał tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. Wiersze, opowiadania, felietony, fraszki, humoreski drukował w tym czasie m.in. nadal w „Gazecie Krakowskiej” (1990-93), „TEMI” (1990-93), „Wiadomościach Kulturalnych” (1995-97), „Metaforze” (1997, 1999, 2000/2001-2006/2008), „Akancie” (2001, 2004-06). Podjął także społeczną współpracę z tygodnikiem „Magazyn Wileński” oraz dwutygodnikiem „Kurier”, wychodzącym w Hamburgu. Współpracował z środowiskami polskiej oświaty i prasą polską na Zaolziu; w 1999-2002 drukował powieści młodzieżowe na łamach wychodzącego w Czeskim Cieszynie harcerskiego pisemka „Nasza Gazetka”. Od 1999 ponownie należał do ZLP; w 2009-11 pełnił funkcję prezesa oddziału krakowskiego Związku, a od 2012 wiceprzewodniczącego Sądu Koleżeńskiego ZG ZLP w Warszawie. W 2002 został członkiem honorowym Nowosądeckiego Stowarzyszenia Nauczycieli Nowatorów jako autor książek terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. W 2008-13 współpracował z zespołem redakcyjnym wychodzącego w Kijowie pisma „Krynica”. W 2006 otrzymał odznaki: Przyjaciel Dziecka oraz Przyjaciel Harcerstwa i nagrody Ars Populi im. W. Hasiora za całokształt pracy twórczej, im. K. Janickiego w dziedzinie literatury i animacji kulturalnej oraz w 2007 Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Województwa Małopolskiego im. W. Orkana i nagrodę Październikową Wrocławia. Nadto w 2007 został wybrany w plebiscycie „Gazety Krakowskiej” „Człowiekiem Roku 2006”. W 2008 odbył podróż do Australii, gdzie spotykał się z tamtejszą Polonią. W 2010 brał udział w Międzynarodowej Konferencji Literackiej z okazji 1000-lecia Hanoi, gdzie został uhonorowany medalem za działalność literacko-artystyczną na rzecz Wietnamu. W tymże roku otrzymał wyróżnienie specjalne Nagrody Literackiej im. W. Reymonta za propagowanie literatury współczesnej oraz Tarnowski Dukat, przyznany przez Prezydenta m. Tarnowa za wieloletnie organizowanie Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, w 2011 nagrodę Starosty Gorlickiego „Mosty Starosty”, a w 2012 nagrodę „Anioł Ciepła”, przyznaną przez Prezydenta m. Tarnowa. W 2012 odbył w Szkocji cykl spotkań autorskich z tamtejszą Polonią. W tym okresie utwory publikował m.in. na łamach pisma „Akant” (2012-14). W 2013 rozszerzył XXIII edycję Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej o tereny Lwowa, Stanisławowa i Krzyworówni. W 2015 przewodniczył polskiej delegacji na Światowy Festiwal Literacki w Hanoi. Odznaczony m.in. medalem „Zasłużony Działacz Kultury” (1987), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), złotą odznaką „Zasłużony dla Miasta i Gminy Stary Sącz” (2010), medalem 625-lecia m. Brzesko (2010) oraz srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit”, przyznanym przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego w Poznaniu (2011).

W 1970 zawarł związek małżeńskim z Grażyną Osmólską, ma syna Artura (ur. 1971), który ilustrował jego książki. Mieszka koło Kąśnej Dolnej w powiecie tarnowskim.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Antyfona do Ziemi. [Monodram]. Powst. przed 1978. Praprem. Tarnów, III Woj. Festiwal Teatr. 1979.
 2. Nagroda za scenariusz w Festiwalu Teatr. „Bochnia ‘78” oraz „Laur Pogórza” za tekst i realizację monodramu w 1979 na III Woj. Festiwalu Teatr., Tarnów 1979.

 3. Bez maski. [Wiersze]. Bydg.: Klub Lit. WRZZ [Woj. Rady Związków Zawodowych] 1979 [właśc.1980], 15 s.
 4. Jeszcze raz powrócimy do wierności naszej. [Wiersze]. Tarnów: Wydz. Kultury i Sztuki Urzędu Woj. w Tarnowie. 1980, 12 s. Arkusze Autorów Członków Grupy Lit. Radwan. Pierwsza ser.
 5. Fistaszki. [Fraszki]. Tarnów: Młodzieżowa. Ag. Kult. Zarzadu Woj. ZSMP 1981, 32 s.
 6. Cykle: Niedyskrecje; Skąd my to znamy?; A ja się angażuję.

 7. Zabielą się jeszcze nasze sadze śniegiem. [Wiersze]. Rzeszów: KAW 1983, 33 s.
 8. Nagroda Peleryny w konkursie Czerwonej Róży, ogł. przez Klub Studentów Wybrz. „Żak” w Gdańsku w 1983 i medal im. R. Milczewskiego-Bruna w 1984.

 9. Wielka afera w Królestwie Środka. Zabajka. [Baśń]. Wwa: ZG ZSMP 1985, 10 s. Wyd. 2 Tarnów: Witek-Druk 1997.
 10. Wyd. 1 jako dod. do czasopisma „Okolice” nr 6.

 11. A to już szron naszego lata… [Wiersze]. Rzeszów: KAW 1986, 52 s.
 12. Przygody skrzata Wiercipiętka. [Dla dzieci]. Rzeszów: KAW 1987, 48 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1989; wyd. 3 Kr.: Cracovia 1991; wyd. 4 Bielsko-Biała: Debit 1996; wyd. 5 Wwa: KAMA 2000; wyd. 6 Bydg.: Świadectwo 2004, wyd. 7 tamże 2005; wyd. 8 Kr.: Księg. Wydawn. Skrzat S. Porębski 2009.
 13. Inne części cyklu zob. poz. 24, 40.

  Przekł.: ang.: The adventures of Scrat Wiggletoe. [Przeł.]. M. Weyland. Sydney 2016, - czes.: Přibéhy skřitka Neposedy. [Przeł.] A. Buchta. Krenovice 2017, - ukr.: Prigody Gnoma Neposidy. [Przeł.] L. Plachtij L’viv 2015, - wietn.: [Przeł.]. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Hà Nội 2010.

 14. Spóźniona wieczerza. [Wiersze]. Wwa: LSW 1987, 55 s.
 15. Fikuś, Zulek i „Ciężkogłowy”. [Opowieść dla młodzieży]. Kr.: WL 1988, 92 s.
 16. Hilary, Zulek i ruskie pierogi. [Opowieść dla młodzieży]. Wwa: LSW 1989, 96 s.
 17. W ustach naszej wiary. [Wiersze]. Płock: Stow. Autorów Pol. Oddz. w Płocku 1989, 59 s.
 18. Zadziorki. [Fraszki]. Tarnów: Pogórze 1989, 35 s.
 19. Ballady i antyfony. [Wiersze]. Kr.: Miniatura 1990, 63 s. Wyd. nast.: wyd. 2 poszerz. tamże 1994, 88 s.; wyd. 3 z podtyt. Wybór III. Wwa, Rzeszów: Ad Oculos 2001, 120 s.
 20. Złoty Medal w dziedzinie literatury łącznie z poz. 23, przyznany przez Wielki Międzynarodowy Konkurs Académie internationale de Lutèce w Paryżu w 1995.

 21. Gdy Polak nie musi. [Satyry i ballady kabaretowe]. Tarnów: Pogórze 1990, 48 s.
 22. List do Mikołaja. [Opowiadanie dla dzieci]. Kr.: Cracovia 1990, 23 s. Ważne Sprawy Najmłodszych, 9.
 23. Wiersze magiczne. [Wiersze]. Kr.: Galicja 1990, 31 s.
 24. Wiersze syberyjskie i zakazane. Tarnów: Pogórze 1990, 35 s. Wyd. 2 uzup. Warsz.-Rzeszów: Ad Oculos 2015, 88 s.
 25. Przekł. czes.: Básně sibiřskě a zakázané. [Przeł.:] V. Kopecká. Broumov 2009.

 26. Jak mistrz Twardowski uratował Kraków. [Opowieść dla młodzieży]. Kr.: Cracovia 1991, 69 s. Wyd. 2 Wwa, Rzeszów: AGAt, Ad Oculos 2001.
 27. Oszaleć można z tymi kotami. [Dla dzieci]. Wwa: LSW 1991, 109 s. Wyd. nast.: wyd. 2 popraw. Kr.: Abrys 1999, 151 s., wyd. 3 Bydg.: Świadectwo 2003.
 28. Zabajne wakacje. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Alfa 1991, 67 s.
 29. Pod dachem naszej obecności. [Wiersze]. Tarnów: Comdruk 1994, 66 s.
 30. Powrót smoka. Bajka nie tylko dla najmłodszych. Il.: A. Grabowski. Tarnów: Karat 1994, 25 s. Wyd. 2 bez podtyt. Kr.: Korona 1998, 21 s.
 31. Złoty Medal w dziedzinie literatury łącznie z poz. 14, przyznany przez Wielki Międzynarodowy Konkurs Académie internationale de Lutèce w Paryżu w 1995.

 32. Wielka wyprawa skrzata Wiercipiętka. [Opowiadanie dla dzieci]. Kr., Tarnów: Rim-Press 1994, 78 s. Wyd. 2 Il. E. Surowiec-Butrym. Bielsko-Biała: Debit [1997], 88 s.
 33. Inne części cyklu poz. 8, 40.

 34. Złota pała króla Bucyfała. Farsa sceniczna. Tarnów: Tarnowska Ofic. Wydawn. 1995, 46 s.
 35. Gdy świt dojrzeje. Wiersze i poematy. Il.: A. Grabowski. Tarnów, Hannover: Karat 1996, 124 s.
 36. Fraszki igraszki. Tarnów: Ofic. Wydawn. Witek-Druk 1996, 97 s. Bibl. Satyry.
 37. I tam i tu z babcią Fiu-Fiu [Powieść dla młodzieży]. Tarnów: Karat 1996, 131 s.
 38. Niezwyciężony zajączek Edzio. [Opowiadanie dla dzieci]. Il.: A. Grabowski. Tarnów: Karat 1996, 72 s. Wyd. nast.: Il. S. Zajączkowska. Kr.: Skrzat 2009, 112 s.
 39. Okiem prowincjusza. (Wybór felietonów). Tarnów: Ofic. Wydawn. Witek-Druk 1996, 76 s.
 40. Niesamowity przypadek Arta Verna. [Powieść science–fiction]. Tarnów: Karat 1997, 103 s.
 41. Z żabiej perspektywy. [Felietony]. Tarnów: Witek-Druk 1997, 168 s.
 42. Bajki-Zabajki. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Tarnów: Witek-Druk 1998,142 s.
 43. Słońcem w kapelusz. Opowiastki i opowiadania. Il. A. Grabowski. Kr.: Stow. Twórcze Krak. Klub Artyst.-Lit. 1998, 139 s.
 44. Zawartość: Opowiastki z rogatki: Honor; Fata morgana; Ja wam jeszcze pokażę. – Gminna ballada: Zmiękczenia; Chłop żywemu nie przepuści; Harmonisto, mów czego ci trzeba; Powrót szejka; Na służbie; Najpiękniejszy uśmiech kaskadera. – Tryptyk: Kłopot to za małe słowo; Ciąg dalszy nastąpi; Wieczerza bez Judasza. – Zamiast posłowia.

 45. Trzy tygodnie z druhną Chuligan. [Powieść dla młodzieży]. Tarnów: Sigra 1998, 207 s. Wyd. nast.: Bydg.: Świadectwo 2006.
 46. Gwiazdkowe opowieści. [Dla dzieci]. Pozn.: G&P 1999, 32 s. Wyd. 2 Skierniewice: FUD 2000.
 47. Latająca rodzinka. [Powieść dla młodzieży]. Pozn.: G&P 1999, 144 s. Wyd. 2 Bydg.: Świadectwo 2004.
 48. Na strunie słowa Anioł grał. [Ballady, kolędy, pastorałki]. Tarnów: Witek-Druk-MEDEX 1999, 64 s.
 49. Wakacje z literatem. [Opowieść dla dzieci]. Kalisz: Hellena 1999, 112 s. Wyd. 2 Bydg.: Świadectwo 2006.
 50. Przekł. wietn.: [Przeł.] Nguyễn Văn Thái. Hà Nội 2010.

 51. Wiercipiętek w krainie Różowych Paproci. [Opowiadanie dla dzieci]. Tarnów: Witek-Druk 1999, 84 s.
 52. Inne części cyklu poz. 9, 25.

 53. Fraszkoland. [Fraszki] Wwa, Rzeszów: AGAt 2001, 104 s.
 54. Fraszkolandia. [Fraszki]. Wwa, Rzeszów: AD Oculos 2001, 86 s.
 55. Jaja jak berety. [Humoreski]. Rzeszów: AD Oculos 2001, 120 s.
 56. Ostatnie tango w Paranyju. [Powieść satyryczna]. Bydg.: Świadectwo 2001, 110 s.
 57. Przygody Detektywa Bulgota. [Opowiadanie dla dzieci]. Rzeszów: Ad Oculos 2000/2001, 56 s.
 58. Tańczący na brzytwie. Felietony z przełomu wieków. Bydg.: Świadectwo 2001, 112 s.
 59. Awantura w pawich piórach. [Powieść dla młodzieży]. Wwa, Rzeszów: Ad Oculos 2002, 160 s.
 60. Opowieści pod choinkę. [Dla dzieci]. Wwa, Rzeszów: AGAt; AD Oculos 2002, 64 s.
 61. Ulubione, śmieszne i pocieszne. [Wiersze dla dzieci]. Wwa: Rzeszów: Ad Oculos 2002, 62 s. Wyd. 2 popraw. Rzeszów: Sowello 2014, 88 s.
 62. Bajkowisko. Czyli pełne humoru sceniczne sztuki do zabawy i humoru. Wwa, Rzeszów: AGAt 2003, 96 s.
 63. Felietony z mojej strony. Bydg.: Świadectwo 2004, 96 s.
 64. Opowiastki z niedalekich prerii. Bydg.: Świadectwo 2005, 104 s.
 65. Podp.: Max Schelton.

 66. Satyriada. Bydg.: Świadectwo 2006, 108 s.
 67. Wybór utworów satyrycznych z 1975-2006.

 68. Szalone wierszyki. [Dla dzieci]. Bydg.: Świadectwo 2006, 36 s.
 69. A ten wierszyk będzie o tym… Andrzej Grabowski dzieciom. Kr.: Wydawn. Edukacyjne 2007, 84 s.
 70. Dwa poematy. Wr.: Wydawn. Eurosystem 2007, 51 s.
 71. Funia, Kicia i cała reszta. [Powieść dla młodzieży]. Kr.: Księg. Wydawn. Skrzat S. Porębski 2008, 209 s. Wyd. 2 tamże 2009.
 72. Z fraszkownika. Wybór jubileuszowy. [Fraszki]. Wr.: Wydawn. Eurosystem 2008, 96 s.
 73. Bractwo rycerzy. [Powieść dla młodzieży]. Kr.: Skrzat 2009, 218 s. Wyd. 2 uzup. Wr.: Wydawn. Eurosystem 2010.
 74. Poezje wybrane. Wwa: LSW 2011, 192 s. Bibl. Poetów.
 75. A to już nasze są rozmowy. [Wiersze]. Il.: A. Grabowski. Wwa, Rzeszów: Ad Oculos 2012, 84 s. Wyd. 2 Wwa; Rzeszów: Sowello 2015.
 76. Najście smoka. [Komiks]. Tekst: A. Grabowski. Rys.: K. Kudrański. Wr.: Wydawn. Eurosystem 2012, 32 s.
 77. Polowanie na czarownice. [Powieść dla młodzieży]. Wr.: Wydawn. Eurosystem 2014, 256 s.
 78. Małe łajdactwa. Opowiastki i opowiadania z PRL-u. Wwa; Rzeszów: Ad Oculos 2016, 160 s.
 79. Zawiera części: Opowiastki z rogatki; Hotelowa ballada; Opowiadania.

  Wybory wierszy w przekł.: czes.: Vážně i vesele. [Przeł.] V. Kopecká. Broumov 2009, – ukr.: Andrej Grabovskij ditâm. A cej viršik bude pro te… [Przeł.] U. Zavgorodnij. Kiïv 2009; V kalejdoskopi. Balladi, sibirski virši, fraški. Dlâ ditej i ne tilki… [Przeł.] U. Zavgorodnij. Kiïv 2011.

  Przekłady wierszy A. Grabowskiego w antologii ukr.: Tomu ŝo voni suŝi. Antologiâ sučasnoï pol’skoï poezïi. [Przeł.] S. Ševčenko. L’viv 2005.

Prace redakcyjne

 1. W gwiazdozbiorze jesieni. Almanach X Międzynarodowej Jesieni Literackiej Podgórza. Tarnów: Witek Druk 2000, 62 s.
 2. Jesienne skrzydła. Almanach XI Jesieni Literackiej Pogórza. Tarnów: Witek Druk 2001, 71 s.
 3. Łowcy metafory. Almanach XII Międzynarodowej Jesieni Literackiej Podgórza. Tarnów: Witek Druk 2002, 80 s.
 4. Lira i satyra. Almanach XIII Międzynarodowej Jesieni Literackiej Podgórza. Tarnów: Witek Druk 2003, 112 s.
 5. A to już nasze listobranie. Almanach XIV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Podgórza. Bydgoszcz: Świadectwo 2004, 112 s.
 6. Nim sypnie bielą. Almanach XV Międzynarodowej Jesieni Literackiej Pogórza. Ciężkowice: Mag. Lit.-Publicystyczny Młodych „Iskra”; Bydg.: Świadectwo 2005, 151 s.
 7. Gdy kusi nas błękit. Almanach XVI Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Ciężkowice: Mag. Lit.-Publicystyczny Młodych „Iskra”; Bydg.: Świadectwo 2006, 152 s.
 8. Zaszronieni w słońcu. Almanach XVII MDJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka]. Tuchów: Wydawn. Autorskie AGAt; Poligrafia Redemptorystów 2007, 160 s.
 9. Jeszcze raz uniesieni – w gwiazdozbiorach jesieni. Almanach XVIII MDJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka] 2008. Wr.: Wydawn. Eurosystem; Ciężkowice : Magazyn Lit.-Publicystyczny "Iskra" 2008, 160 s.
 10. Pożeglujemy w wierszy przestrzeń. Almanach XIX MGJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka]. Wr: Wydawn. Lit.-Edukacyjne „Artis” 2009, 160 s.
 11. Na skroni jesiennego drzewa. Almanach XX MGJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka]. Wr.: Eurosystem; Ciężkowice: Magazyn Lit.-Publicystyczny Młodych „Iskra” 2010, 160 s.
 12. I znowu jesień nas uniesie. Almanach XXI MGJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka]. Wr.: Eurosystem; Ciężkowice: Magazyn Lit.-Publicystyczny Młodych „Iskra” 2010, 136 s.
 13. Jesienią wiersze opadają ze słów. Almanach XXII MGJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka] Warsz., Rzeszów: Ad Oculos 2012, 136 s.
 14. Na strunie pajęczyny lata. Almanach XXIII MGJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka] Warsz., Rzeszów: Ad Oculos 2013, 132 s.
 15. Wierności naszej opisanie. Almanach XXIV MGJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka] Wr.: Eurosystem 2014, 112 s.
 16. Jawi się w naszym obcowaniu. Almanach XXV MGJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka] Warsz., Rzeszów: Ad Oculos 2015, 144 s.
 17. Żegnając w oknie pszczołę słońca. Almanach XXVI MGJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka] 2016. Wwa, Rzeszów: Ad Oculos 2016, 119 s.
 18. W porze magicznych znaków. Almanach XXVII MDJL [Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka] 2017. Wwa, Rzeszów: Ad Oculos 2017, 143 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2011, 2013, 2014.
 • Wywiady: Ważna jest obecność. Rozm. A. Żmuda. „Okolice” 1982 nr 1/2; „Powiedz mi co przeczytałeś…” Rozm. H. Ostrowska. „Mag. Wil.” 1993 nr 22; Czerpać siłę ze swojej historii… Rozm. A. Dębkowski. „Gaz. Kult.” 1996 nr 1; Literackie pomosty. Rozm. J. Komarewicz. „TEMI” 2000 nr 40; Piękniejsza strona świata. Rozm. K. Ivosse. „Akant” 2004 nr 11; Spowiedź chuligana. Rozm. J. Wakar. „Wprost” 2017 nr 7; Wywiad z Andrzejem Grabowskim. Rozm.: G. Majchrzak. [on line] [dostęp 2 stycznia 2018] Dostępny w Internecie: http://mbpleszno.pl/Wywiad_z_Andrzejem_Grabowskim_.html]

Powrót na górę↑


 • NSLD (S. Frycie).

Powrót na górę↑

Ogólne

 • H. CYGANIK: Grabowski – pisarz niezmordowany. „Tarniny” 1994 nr 11.
 • L. ŻULIŃSKI: W Ciężkowicach, ciężko. „Wiad. Kult.” 1996 nr 24.
 • J. PYSZKO: Po piękniejszej stronie świata. „Ogniwo”, Czeski Cieszyn 1998 nr z września.
 • K. KOŹNIEWSKI: A komu potrzebna kultura: Casus Andrzeja Grabowskiego. „Trybuna” 1999 nr 218.
 • J. MADEJSKI: Sprośny śpiew. W tegoż: Zamieszanie. Kr. 2003.
 • P. CHWAŁ: Latający cyrk poetów. „Gaz. Krak.” 2007 nr 251 [dot. Galicyjskiej Jesieni Literackiej].
 • M. BATEROWICZ: Anioł grał… (na strunie słowa). „Expr. Wiecz.”, Sydney 2008 nr z 12 października 2008.

Powrót na górę↑

Jeszcze raz powrócimy do wierności naszej

 • M. YOPH-ŻABIŃSKI: Odczytując siebie. „Tyg. Kult.” 1981 nr 40.

Powrót na górę↑

Zabielą się jeszcze nasze sadze śniegiem

 • J.Z. BRUDNICKI: Sadze, cmentarz, świątki. „Profile” 1983 nr 10.
 • D. KIJEK: Odczytując siebie. „Okolice” 1983 nr 10.
 • J.B. OŻÓG: Dwaj młodzi poeci z Rzeszowa. „Życie Lit.” 1983 nr 38 [dot. też: M. Berkowicz: Świątki przydrożne].
 • T. OLSZEWSKI: Twórczość z dotacji. „Tyg. Kult.” 1984 nr 9.
 • S. STANUCH: Kto tu wróg, a kto tu kat? „Tu i Teraz” 1984 nr 3.
 • J. TOMASZKIEWICZ: Polonez Grabowskiego. „Sztand. Młodych”. 1984 nr 65.

Powrót na górę↑

Wielka afera w Królestwie Środka

 • D. MUSZER: Jajecznica na królu. „Koniec Wieku” 1998 nr 11.

Powrót na górę↑

A tu już szron naszego lata…

 • K. MICHALSKI: Prawo do tradycji. „Kultura” 1986 nr 43.
 • J.Z. BRUDNICKI: Sonety, ballady, songi i fraszki. „Profile” 1987 nr 2.
 • A. DĄBROWSKI: Tomiki z rzeszowskiego KAW-u. „Nowe Książ.” 1987 nr 9.
 • K. KUCZKOWSKI: Czy ocalą nas nagie słowa. „Nurt” 1987 nr 9.
 • A.E. SEROCZYŃSKI: Gerontologia. „Kultura” 1987 nr 19 [m.in. dot. A.G].
 • S. JURKOWSKI: Zaproszenie do poezji. „Okolice” 1988 nr 8 [m.in. dot. A. Grabowskiego].
 • J. KARECKI: Pamięć przemijania… „Pis. Lit.-Artyst.” 1988 nr 3.

Powrót na górę↑

Przygody Skrzata Wiercipiętka.

 • K. KUCZKOWSKI. „Sztuka dla Dziecka” 1988 nr 1.

Powrót na górę↑

Spóźniona wieczerza

 • H.A. GASZ: Spóźniony cień. „Nowe Książ.” 1988 nr 11.
 • J. STRZEMŻALSKI: Dom pełen wierszy. „Kultura” 1988 nr 44.

Powrót na górę↑

Fikuś, Zulek i „Ciężkogłowy”

 • L. ISAKIEWICZ: Rodzinne opowiastki. „Nowe Książ.” 1989 nr 3 [m.in. dot. A. Grabowskiego].
 • J. KOMAREWICZ. „Tarnowski Mag. Inf.” 1989 nr 5.

Powrót na górę↑

Hilary, Zulek i ruskie pierogi.

 • M. SOKOŁOWSKA: Nie wszystko ładne co rzadkie. „Nowe Książ.” 1989 nr 9.

Powrót na górę↑

Ballady i antyfony

 • L. ZUZIA: Intrygujące utwory. „Akant” 2002 nr 5.

Powrót na górę↑

Jak mistrz Twardowski uratował Kraków

 • J. KOMAREWICZ: G. o pieniądzach i Twardowskim. „TEMI” 2001 nr 28.
 • S. TRUCHAN: Cyrograf nie jeden ma format. „Akant” 2001 nr 9.

Powrót na górę↑

Zabajne wakacje

 • E. NOWACKA: Dużo gadulstwa i nieco literatury. „Nowe Książ.”1991 nr 10 [m.in. dot. A. Grabowskiego].

Powrót na górę↑

Pod dachem naszej obecności

 • E. BIELA: Smutne pocałunki. „Wiad. Kult.” 1995 nr 24.

Powrót na górę↑

Wielka wyprawa skrzata Wiercipiętka

 • S. TRUCHAN. „Tarniny” 1994 nr 4.

Powrót na górę↑

Gdy świt dojrzeje

 • H. CYGANIK: Grabowski dedykuje. „Tarniny” 1996 nr 10.
 • D. MUSZER. „Topos” 1996 nr 4.
 • A.K. TORBUS: Poetycki pamiętnik. „Wiad. Kult.” 1996 nr 31.
 • T. ZAWADOWSKI: Ocalić w słowie. „Metafora” 1997 nr 31/32.

Powrót na górę↑

Niezwyciężony zajączek Edzio

 • D. Świerczyńska-Jelonek: Kompleks stumilowego lasu. „Guliwer” 1997 nr 2.

Powrót na górę↑

Okiem prowincjusza

 • D. MUSZER: Postrach Pogórza. „Wiad. Kult.” 1996 nr 7.

Powrót na górę↑

Niesamowity przypadek Arta Verna

 • H. WEBER: Vern - nie Vern. „Wiad. Kult.” 1997 nr 28.

Powrót na górę↑

Słońcem w kapelusz

 • P.F. JOANNA: Prozatorski obraz polskiej prowincji. „Koniec Wieku” 1999 nr 12/13, toż „Magdalenka Lit.” 1999 nr 3.

Powrót na górę↑

Gwiazdkowe opowieści

 • E. RAK: Z oczyma wielkimi… „Guliwer” 2001 nr 1.[dot. też: Latająca rodzinka; Wiercipiętek w Krainie Różowych Paproci.].

Powrót na górę↑

Latająca rodzinka

 • E. RAK: Z oczyma wielkimi…”Guliwer” 2001 nr 1 [dot. też: Gwizdkowe opowieści; Wiercipiętek w Krainie Różowych Paproci.].

Powrót na górę↑

Na strunie słowa Anioł grał

 • S. STANIK: Jak gorące bułeczki (Książki Andrzeja Grabowskiego) „Własnym głosem” 2002 (2001/2002) nr 51 [dot. też: Fraszkolandia; Ostatnie tango w Paranyju].

Powrót na górę↑

Wakacje z literatem

 • J. ORLIKOWSKI: Wakacje w Oborach. „Akant” 2006 nr 7.

Powrót na górę↑

Wiercipiętek w Krainie Różowych Paproci

 • E. RAK: Z oczyma wielkimi… „Guliwer” 2001 nr 1. [dot. tez; Gwiazdkowe opowieści, Latająca rodzinka].
 • S. TRUCHAN: Radość w szarości. „Akant” 1999 nr 10.

Powrót na górę↑

Fraszkolandia

 • Janusz M. PALUCH „Suplement” 2001 nr 3. – P. SZUBARTOWICZ: He, he, he. „Trybuna” 2001 nr 269.
 • S. STANIK: Jak gorące bułeczki (Książki Andrzeja Grabowskiego) „Własnym głosem” 2002 (2001/2002) nr 51 [dot. też: Na strunie słowa Anioł grał; Ostatnie tango w Paranyju].
 • A. OHDE: W polskim ogrodzie fraszek przełomu wieków. „Akant” 2004 nr 5, polem.: S. TRUCHAN: Nie te fraszki; A. GRABOWSKI: Fraszkobranie na kolanie. Tamże nr 7.

Powrót na górę↑

Jaja jak berety

 • P. SZUBARTOWICZ: Bez jaj. „Trybuna” 2001 nr 275, dod. s. 14.
 • S. TRUCHAN: Remanent z saldem dodatnim. „Akant” 2001 nr 6.

Powrót na górę↑

Ostatnie tango w Paranyju

 • S. TRUCHAN: Deser przed obiadem. „TEMI” 2001 nr 17, toż „Akant” 2001 nr 4.
 • A. ŻAK. „Mag. Lit. Książki” 2001 nr 10.
 • S. STANIK: Jak gorące bułeczki (Książki Andrzeja Grabowskiego) „Własnym głosem” 2002 (2001/2002) nr 51 [dot. też: Na strunie słowa Anioł grał; Fraszkolandia].

Powrót na górę↑

Tańczący na brzytwie

 • S. TRUCHAN: Odgarniać zaspy piórem. „Akant” 2002 nr 2.

Powrót na górę↑

Awantura w pawich piórach

 • S. TRUCHAN: Paw, papuga i beczka śmiechu. „Akant” 2002 nr 8.

Powrót na górę↑

Felietony z mojej strony

 • H. CYGANIK: Coraz bardziej gorzko błaznom. „Akant” 2004 nr 8.
 • K. STEMPLOWSKA: Niesmaczne felietony. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 86.

Powrót na górę↑

Opowiastki z niedalekich prerii

 • J. ORLIKOWSKI: Dobrze mówisz, Max. „Akant” 2006 nr 4.

Powrót na górę↑

Satyriada

 • L. WIERZCHOWSKI: Tędy, mości Grabowski. „Akant” 2007 nr 1, polem.: A. GRABOWSKI: Kulą w płot. Odpowiedzi na porady L. Wierzchowskiego; S. TRUCHAN: Szukanie racji bez motywacji. Tamże nr 4.

Powrót na górę↑

Bractwo rycerzy

 • G. ORLEWSKA: Iskrząca powieść wakacyjna. „Akant” 2011 nr 6.

Powrót na górę↑

Poezje wybrane

 • J. TULIK: Bolesna radość codzienności. „Akant” 2011 nr 5.

Powrót na górę↑

A to już nasze są rozmowy

 • J. TULIK: „Karczma…” gwarna, a lata szron się srebrzy… „Akant” 2013 nr 1.
 • P. KUBIAK: Pomiędzy świadkami a duchem czasu. „Migotania” 2017 nr 1.

Powrót na górę↑

Małe łajdactwa

 • R. ORLEWSKI: Barwny świat rogatki. „Gaz. Kult.” 2017 nr 8, toż „Akant” 2017 nr 9.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Andrzej GRABOWSKI
Nawigacja
Narzędzia