Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1958

Pseud.: Despret Ausweis; Tomasz Ożana

Poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 17 sierpnia 1958 w Cieszynie; syn Alojzego Macheja, księgowego, i Zofii z domu Łabudek, pracownicy PSS Społem. Uczęszczał do II Liceum im. M. Kopernika w Cieszynie; w 1977 zdał tam maturę. Następnie podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ). Od 1977 był związany jako autor i kolporter z niezależnym ruchem wydawniczym w Krakowie. W 1980 należał do współzałożycieli Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UJ. W tymże roku debiutował wierszami pt. Nikt nigdy nie odkryje Ameryki i Noe dziś wieczorem, opublikowanymi na łamach „Tygodnika Powszechnego” (nr 21). W 1982 zdał egzamin magisterski na polonistyce i rozpoczął studia religioznawcze na UJ; w 1987 uzyskał magisterium z tego zakresu. W 1987–91 pracował jako nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Cieszynie. Kontynuował twórczość literacką i publicystyczną. Wiersze, prozę, przekłady i recenzje drukował wówczas m.in. na łamach czasopism wydawanych do 1989 poza cenzurą: „Puls”, Londyn (1984, 1988, 1991, 1993), „Arka” (1986, 1988-89), „Kurs” (1987), „BruLion” (1988-1995; tu także recenzje pod pseud. Tomasz Ożana), „Gąbka” (1989); współpracował także z czasopismem mówionym „NaGłos”. W 1988 otrzymał Nagrodę „Arki” za najbardziej znaczące wejście w literaturę ostatnich lat. Od 1988 działał w Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, w 1989-90 był współzałożycielem i działaczem Komitetu Obywatelskiego w Cieszynie. Od końca lat osiemdziesiątych zajmował się także pracą translatorską; debiutował w 1988 przekładami wierszy E. Pounda, opublikowanymi w „Znaku” (nr 7); pierwsze tłumaczenia z literatury czeskiej, przekład wierszy I. Blatnego, ogłosił w 1994 na łamach „Literatury na Świecie” (nr 9). W 1989-90 pracował także jako dziennikarz w „Gazecie Prowincjonalnej”, a następnie do 1991 był sekretarzem redakcji „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”. W 1991 otrzymał Nagrodę Artystyczną Młodych im. St. Wyspiańskiego. W 1991–96 pełnił funkcję wicedyrektora Ośrodka Informacji i Kultury Polskiej Instytutu Polskiego w Pradze. Inicjował wydawanie przekładów polskich autorów w Czechach, a także przekładów czeskich pisarzy na język polski. Współpracował z Praskim Festiwalem Pisarzy. W 1993 odbył z Wisławą Szymborską podróż z Krakowa do Pragi, która zaowocowała powstaniem kilkudziesięciu limeryków współautorstwa obojga (druk niektórych z nich: „NaGłos” 1993 nr 12, 1996 nr 24). Wiersze, przekłady i artykuły drukował w tym okresie m.in. także na łamach „Nowego Nurtu” (1990-96), „Zwrotu” (1990-91), „Odry” (1991, 1996, 1999), „Krasnogrudy” (1993, 1996, 1998, 2000-01), „Kresów” (1994, 1996, 1999), „Frazy” (1996), „Literatury na Świecie” (1994-2001), „Res Publiki Nowej” (2002, 2004-05, 2007), „Twórczości” (2005-06). Współpracował nadto jako tłumacz z języka czeskiego z dodatkiem „Dziennika” „Europa”, jako recenzent i satyryk z miesięcznikiem teatralnym „Foyer” oraz jako autor wierszy dla dzieci z czasopismem „Czarodziejska Kura”. W 1994 został członkiem Polskiego PEN Clubu. Od 1996 współpracował z organizatorami Festiwalu Literackiego Port Legnica, a następnie do 2008 z wydawnictwem Biuro Literackie we Wrocławiu. Od lutego do czerwca 1997 pracował jako wykładowca w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego, filia w Cieszynie, a od września tegoż roku do grudnia 1998 jako doradca programowy w Biurze Organizacyjnym Programu „Kraków Europejskie Miasto Kultury 2000”. W 1999-2000 był dyrektorem Cieszyńskiego Ośrodka Kultury. W 2000-04 pełnił funkcję pierwszego sekretarza Ambasady RP w Republice Czeskiej i wicedyrektora Instytutu Polskiego w Pradze. W 2006-10 kierował Instytutem Polskim w Bratysławie. Współpracował ze słowacko-węgierskim wydawnictwem Kalligram, propagując literaturę polską i inicjując wydawanie przekładów. W 2011-14 był wicedyrektorem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie.

W 1992 zawarł związek małżeński z Joanną Jędrusik, artystą plastykiem i pedagogiem; ma dwoje dzieci: córkę Almę (ur. 1986) i syna Klaudiusza (ur. 1996). Mieszka w Bratysławie i Cieszynie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Smakosze, kochankowie i płatni mordercy. (Wiersze z lat 1978-1981). Wwa: Czyt. 1984, 75 s. Ser. Poetycka.
 2. Śpiąca muza. (Wiersze z lat 1982-1987). [Kr.:] OL 1988, 47 s. Przedr. zob. poz. 4.
 3. Wiersze dla moich przyjaciół wybrane z lat 1978-1987. Kr.: „Mies. Małopol.”* 1988, 24 s. Bibl. „Mies. Małopol.”*.
 4. Dwa zbiory wierszy. Londyn: Puls 1990, 88 s. Poezja, t. 4.
 5. Zawiera także wiersze z poz. 2.

 6. Trzeci brzeg. [Wiersze]. Kr.: OL 1992, 61 s.
 7. Legendy praskiego metra. [Wiersze]. Pozn.: Wydawn. Obserwator 1996, 60 s. Bibl. „Czasu Kult.”, t. 7.
 8. Zawiera także wybór poezji czeskiej w przekł. Z.M.

 9. Kraina wiecznych zer. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2000, 71 s.
 10. Prolegomena. Nieprzyjemne wiersze dla dorosłych. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2003, 68 s. Port Legnica 2003, t. 4.
 11. Nominacja do nagrody Paszport „Polityki” w 2004.

 12. Nietubyć. [Wiersze]. Powst. 2005-10.
 13. Teksty były dostępne w 2010 na stronie internetowej: http://www.nieszuflada.pl/; podp. Despret Ausweis [inf. Autora].

 14. Wspomnienia z poezji nowoczesnej. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2005, 54 s. Więcej Poezji, t. 13.
 15. Wiersze przeciwko opodatkowaniu poezji. Wr.: Biuro Lit. 2007, 69 s. Więcej Poezji, t. 32.
 16. Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia oraz Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2008.

  Przekł. słowac.: Verše proti zdaňovaniu poézie. [Przeł.:] J. Andričík, K. Chmel, K. Laučíková-Dugast. Bratislava 2015.

 17. Przygody przyrody, czyli Swawole i niedole zwierząt w świecie ludzi i dalej. [Wiersze dla dzieci]. Wr.: Biuro Lit. 2008, 53 s. Dziecinada.
 18. Zima w małym mieście na granicy. Wiersze od Bożego Narodzenia 2004 do Wielkanocy 2005. [Drzeworyt:]. W. Szumiński. Sejny: Fundacja Pogranicze 2008, 157 s. Ser. Poetycka Inicjał.
 19. Mroczny przedmiot pożądania. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2014, 320 s. Poezje, t. 106.
 20. Nominacja do Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” w 2015.

 21. Telefon z antypodów. Wiersze z młodości (1978-1990). Dokument elektroniczny: Wr. : Biuro Lit. 2016, plik w formacie EPUB, MOBI.
 22. Antidotum noctis. [Proza]. Łódź: Dom Literatury; Stow. Pisarzy Polskich, Oddz. w Łodzi 2018, 249 s. Białe Kruki, Czarne Owce, t. 13.
 23. Wybory wierszy Z. Machaja w przekł. słowac.: Verše proti zdańovaniu poézie. [Przeł.:] J. Andričik, K. Chmel, K. Lučiková-Dugast. Bratislava. 2015.

  Przekłady utworów Z. Macheja w antologiach zagranicznych, m.in.: ang.: Young poets of a new Poland. [Przekł., wstęp i noty:] D. Pirie. London 1993; A book of luminous things. [Wybór i i wstęp:] Cz. Miłosz. San Diego, New York, London 1996, – bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Wybór i przekł.:] B. Dankov. Sofiâ 2006, – franc.: Poésie. [Wybór:] K. Dedecius. [T.] 2. [Montricher]. Paris 2000, – niem.: Poesie. [Wybór i przekł.:] K. Dedecius. [T.] 2. Zürich 1996; Es ist Zeit. Gedichte ausgewählt. [Wybór i oprac.:] P. Gehrisch, D. Krause. Dresden 1998; Das Unsichtbare lieben. Neue Polonische Lyrik. Wybór i posł.: D. Danielewicz-Kerski. Köln [1998], – serb.: Srpsko-poljski most poezije = Polsko-serbski most poezji. [Oprac.:] J. Stefanovic. Kragujevac 2004.

Przekłady

 1. R. Kníže: Krajina s mračnem = Krajobraz z chmura [!] [Wiersze]. Plzeň: Pro libris 2006, 40 s.
 2. Tekst w jęz. pol. i czes.

 3. M. Urban: Klątwa siedmiu kościołów. [Powieść]. Wwa: Prószyński i S-ka [2006], 247 s.
 4. Tekst w jęz. pol. i czes.

 5. I. Štrpka: Cicha ręka. Dziesięć elegii. [Wiersze]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2009, 59 s. Europejski Poeta Wolności, Nominacje.
 6. 4. J. Tranovský: Pieśni duchowe. Z kancjonału „Cithara sanctorum” Cieszyn: Ofic. Efemeryczna; Offsetdruk i Media 2017, 223 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2012, 2013.
 • Wywiady: Drzwi zawsze otwarte. Rozm. z Z. Machejem i A. Zajączkowskim A. Jagodziński. „Gaz. Wybor.” 1992 nr 26; Życie bez rymu byłoby uboższe i smętne. Rozm. K. Maliszewski. „Nowy Nurt” 1995 nr 12; Praski przechodzień. Rozm. Z. Baran. „Rzeczpospolita” 1997 nr 167, przedr. w: Z. Baran: Apokalipsa i nadzieja. Kr. 2000; „Co przemilczeć, aby wzmocnić to , co się powiedziało?”. Rozm. B. Majzel. „Dz. Portowy” 2000 nr 1; O tożsamości i poezji współczesnej. Rozm. B. Dudko. „Kartki” 2002 nr 27. – W Polsce szuflada pozostaje nadal ważnym elementem literackiego dyskursu.. Rozm. B. Zadura „Dz. Portowy” 2003 nr 8; Wiersze na zamówienie. Rozm. M. Rybak. W tejże: Rozbiórka. Wr. 2007.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • [M. STALA] J. KRZOS: „Z twarzą kredowobiałą, jak gdyby zwiedzał piekła”. „Brulion”* 1988 nr 7/8.
 • [P. MATYWIECKI] P.M.: Przyjaźń i miłość Z.M. „Wezwanie”* 1989 nr 15.
 • E. KOREPTA: Wartości społeczno-kulturowe poezji Z. Macheja. „Pr. Nauk. UŚl. w Katow.” 1995 nr 1532, przedr. w: Symbole kulturowe, komunikacja społeczna, społeczności regionalne. Katow. 1995.
 • G. KOCIUBA: Z szarości wydobywać światło. „Fraza” 1996 nr 11/12.
 • K. MALISZEWSKI: Znaczyć ponad znaczenie. (Z dziejów jednego artyzmu). „Nowy Nurt” 1996 nr 1, przedr. w tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Bydg. 1999.
 • R. RŻANY: Tajemnica brzuchomówcy. „Odra” 1997 nr 5, przedr. w tegoż: Pozornie tak bardzo podzieleni. Rzeszów 1998.
 • <li T. JASTRUN: Między wierszami (2) „Kultura”, Paryż 2000 nr 7 /8.
 • L. SZARUGA: Zobaczone, przeczytane. „Zesz. Lit.” 2000 nr 72.
 • A. WIEDEMANN: Uroki manicheizmu. „Dz. Portowy” 2000 nr 1.
 • K. MALISZEWSKI: Machej, legenda formy. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
 • G. TOMICKI: Liczby się liczą. „Twórczość” 2001 nr 5.
 • H. BEREZA: Przeciwstawność. „Dz. Portowy” 2003 nr 8.
 • J. KORNHAUSER: Z. Machej: kraina wiecznych zer. W tegoż: Poezja i codzienność. Kr. 2003.
 • P. ZAWAL: Machej. Historie polsko-czeskie. „Undergrunt” 2003 nr 10/11.
 • A. NOWACZEWSKI: O wierszach „historycznoliterackich” Z. Macheja. W tegoż: Konfesja i tradycja. Sopot 2013.

Powrót na górę↑

Smakosze, kochankowie i płatni mordercy

 • J. BOLEK: Dziura w całym. „Tu i Teraz” 1985 nr 13.
 • P. CIELESZ. „Fakty” 1985 nr 21.
 • D.T. LEBIODA: Martwe serce wróbla. „Tyg. Kult.” 1985 nr 14.
 • K. LISOWSKI: Jesteśmy jak na obrazie za szkłem. „Nowe Książ.” 1985 nr 4.
 • K. PIEŃKOSZ: Z sympatią do Piłata. „Literatura” 1985 nr 1.
 • P. PIASZCZYŃSKI: Młody poeta. „Twórczość” 1986 nr 11/12.
 • J. DRZEWUCKI. „Student” 1988 nr 2.

Powrót na górę↑

Śpiąca Muza

 • K. PIEŃKOSZ: Obudzona Muza. „Literatura” 1988 nr 10.
 • A. POPRAWA: Budzenie Muzy. „Res Publica” 1988 nr 11.
 • K. BIEDRZYCKI: Muza śpiąca i przebudzona. W tegoż: Wariacje metafizyczne. Kr. 2007.

Powrót na górę↑

Dwa zbiory wierszy

 • A.K. BOROWA: Rozdroża sceptycyzmu. „Nowe Książ.” 1991 nr 3.
 • B. LATAWIEC: Między szlochem (patriotycznym) a szokiem (surrealistycznym). „Kult. Niezal.”* 1991 nr 69; przedr. w tejże: Zegary nie do zatrzymania. Mikołów 2012.
 • I. SMOLKA: Liryka prawdy. „Gaz. Wybor.” 1991 nr 206.
 • A. SZYMAŃSKA: Poeci trzech pokoleń. „Prz. Powsz.” 1991 nr 7/8.
 • Taż: Zwyciężyć czas… „Tyg. Lit.” 1991 nr 22/23.

Powrót na górę↑

Trzeci brzeg

 • F. ROSSET: Na jakim brzegu? „Dekada Lit.” 1993 nr 12/13.
 • L. SZARUGA: Bez wioseł i steru. „Kultura”, Paryż 1993 nr 3.
 • M. ZALESKI: Nowe oblicze potwora, czyli wyczekiwana zamiana miejsc. „Res Publica Nowa” 1993 nr 4.
 • A. NIEWIADOMSKI: W życia wędrówce, na połowie czasu. „Kresy” 1994 nr 18.

Powrót na górę↑

Legendy praskiego metra

 • J. GRĄDZIEL: Stacja Praga. „Opcje” 1997 nr 1 [dot. też: Kraina wiecznych zer].
 • P. KĘPIŃSKI: Liryka praskiego metra. „Rzeczpospolita” 1997 nr 13.
 • K. MALISZEWSKI: „Jak jej syn i jak obcy”. „FA-art” 1997 nr 1 [dot. też: Kraina wiecznych zer].
 • D. MUSZER: Legendy przerwanej erekcji. „List Oceaniczny” 1997 nr 48, toż „Topos” 1997 nr 2.
 • K. PIEŃKOSZ: Cudze życie, obcy kosmos. „Sycyna” 1997 nr 20.
 • L. SZARUGA: W zwolnionym tempie. „Kwart. Artyst.” 1997 nr 4.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Czeskie zwierciadło. „Nowe Książ.” 1997 nr 5.
 • W. WENCEL: Sztuczne raje. „Fronda” 1997 nr 9/10.
 • A. WIEDEMANN: Dziewczyny i bombowce. „Odra” 1997 nr 6, przedr. w tegoż: Poczytalność. Przygody literackie. Wr. 2016.
 • R. RŻANY: Tajemnica brzuchomówcy; zmysłowe i nietykalne. W tegoż: Pozornie tak bardzo podzieleni. Rzeszów 1998.

Powrót na górę↑

Kraina wiecznych zer

 • [dot. też: Legendy praskiego metra:] J. GRĄDZIEL: Stacja Praga. „Opcje” 1997 nr 1; K. MALISZEWSKI: „Jak jej syn i jak obcy”. „FA-art” 1997 nr 1.
 • G. TOMICKI: Liczby się liczą. „Twórczość” 2001 nr 5.
 • M. URBANOWSKI: Z krainy wiecznych zer. W tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.

Powrót na górę↑

Prolegomena

 • A. KAŁUŻA: Zuchwałe rozrywki po dobranocce. „Nowe Książ.” 2003 nr 7/8.
 • P. MACKIEWICZ: Czeszki opalają się toplesss. „Odra” 2004 nr 1.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Łatwość. „Res Publica Nowa” 2004 nr 1.

Powrót na górę↑

Wspomnienia z poezji nowoczesnej

 • P. MACKIEWICZ: Co się tu uprawia? „Twórczość” 2005 nr 5.
 • A. NOWACZEWSKI: Historia literatury według M. „Fraza” 2005 nr 4.

Powrót na górę↑

Wiersze przeciwko opodatkowaniu poezji

 • M. BARON: Burza w szklance sztuki. „Opcje” 2007 nr 2.
 • J. GUTOROW: Machej, czyli lekkość poezji. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 39.
 • K. LISOWSKI: Mistrzowskie lekcje przekory. „Twórczość” 2007 nr 8.
 • A. REIMANN: Chodzenie w czeskim filmie. „Nowe Książ.” 2007 nr 6.
 • P. MACKIEWICZ: Berecik na głowie. „Odra” 2008 nr 4.

Powrót na górę↑

Przygody przyrody, czyli Swawole i niedole zwierząt w świecie ludzi i dalej

 • M. ORLIŃSKI: Kamień schron. „Twórczość” 2008 nr 10, przedr. w tegoż: Płynne przejścia. Mikołów 2011 [dot też: Zima w małym mieście na granicy].

Powrót na górę↑

Zima w małym mieście na granicy

 • W. KLEJMONT: Małe jest piękne, małe jest ludzkie… „Alm. Sejneński” 2006/2008 nr 6.
 • M. ORLIŃSKI: Kamień schron. „Twórczość” 2008 nr 10; przedr. w tegoż: Płynne przejścia. Mikołów 2011 [dot też: Przygody przyrody, czyli Swawole i niedole zwierząt w świecie ludzi i dalej].
 • J. ORSKA: Wiersze z kalendarza. „Nowe Książ.” 2008 nr 11.
 • J. PILCH: Zima w Cieszynie. „Dziennik” 2008 nr 92.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (XL). „Zesz. Lit.” 2008 nr 103.

Powrót na górę↑

Mroczny przedmiot pożądania

 • P. MACKIEWICZ: Pielgrzymki pióra. „Nowe Książ.” 2015 nr 1.
 • A. WIEDEMANN: Podwójne szczęście. W tegoż: Poczytalność. Przygody literackie. Wr. 2016.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Zbigniew MACHEJ
Nawigacja
Narzędzia