Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1964

Pseud.: Łukasz; Rycerzyk.

Poeta, eseista, publicysta

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 1 września 1964 w Gdyni; syn Guntera Kassa, piekarza, i Krystyny z Lojewskich. Uczęszczał do Liceum Zawodowego „Unimoru” w Gdańsku; w 1983 zdał maturę. Następnie studiował filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim (UG). Debiutował w 1984 wierszem: Zmienność świata form… (inc.), opublikowanym na łamach „Dziennika Bałtyckiego” (nr 117). W 1985 był współzałożycielem, a następnie do 1986 członkiem grupy poetyckiej studentów polonistyki UG W Zatoce. W tym okresie został wyróżniony II Nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Nike Warszawska” (1985) i Nagrodą Specjalną w V Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. R. Milczewskiego-Bruna (1987). W 1989 uzyskał magisterium na UG i w 1990-91 pracował jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Sopocie. Równocześnie od 1990 był dziennikarzem „Tygodnika Sopot” (drukował tu artykuły, wywiady i noty m.in. pod pseud.: Łukasz, Rycerzyk) , a w 1993-97 także redaktorem naczelnym czasopisma „Sopot. Gazeta Miasta”. W 1994-97 pełnił funkcję rzecznika prasowego Prezydenta Sopotu. W 1994 był współzałożycielem, a następnie do 2000 prezesem Sopockiego Towarzystwa Kulturalnego. W 1995 został członkiem nadzwyczajnym Światowego Związku Żołnierzy AK. Wiersze, artykuły, recenzje, wywiady drukował na łamach pisma „Topos” (od 1995; od 2002 także członek redakcji; tu cykl felietonów pt. Notes), a także „Jaćwież” (1998-2007), „Nowa Okolica Poetów” (od 2001) i „Zeszyty Literackie” (od 2006). Współpracował z Polskim Radiem. W 1997 objął stanowisko kierownika, a w 2000 dyrektora Muzeum im. K.I. Gałczyńskiego w leśniczówce Pranie oraz jego oddziału, Muzeum im. M. Kajki w Ogródku. W 1999 został prezesem Stowarzyszenia Leśniczówka Pranie, realizującego jego autorski program „Leśniczówka Pranie – Ośrodek Promienny”. Dwukrotnie był stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2008). W 2001 został członkiem SPP. W 2002-2003 drukował na łamach „Gazety Olsztyńskiej” cykl felietonów literackich pt. Fiołki z Prania. Był członkiem jury wielu konkursów poetyckich, m. in. im. J. Drzeżdżona (1994-97), im. W. Bąka (2005-09), im. Z. Herberta (2008, 2009), im. R.M. Rilkego (od 2001), im. Rodziny Wiłkomirskich (od 2015; przewodniczący jury). W 2005 został współorganizatorem konkursu im. M. Kajki i członkiem jego jury. W 2011 zainicjował przyznawanie Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz” za najlepszy tomik poetycki roku i objął funkcję sekretarza jury nagrody. W 2004 został członkiem współzałożycielem Stowarzyszenia Kultury Nieestradowej im. M. Kajki, a w 2005 Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”. Był autorem wielu haseł do leksykonu Mazury. Słownik stronniczy ilustrowany (wyd. 2007). W 2006 zaczął prowadzić warsztaty poetyckie w Studium Artystyczno-Literackim na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był laureatem wielu nagród, m.in. w 2001 Statuetki Smętka-Osobowość Ziemi Piskiej, w 2004: nagrody „Nowej Okolicy Poetów” za walory intelektualne i artystyczne poezji oraz Statuetki Złotej Dziesiątki „Gazety Olsztyńskiej”, w 2009 nagrody Otoczaka Jerzego Suchanka za całokształt twórczości, a także nagrody Prezydenta Sopotu z dziedziny kultury i sztuki „Sopocka Muza”. W tymże roku został członkiem Polskiego PEN Clubu. Wszedł w skład literackiej rady redakcyjnej Białostockiej Kolekcji Filologicznej oraz rady naukowej serii wydawniczej Colloquia Orientalia Białostocensia – literatura/ historia przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W 2017 wspólnie z żoną Jagienką Kass, otrzymał „Grand Prix – Wilk Piski” za 20- lecie działalności w dziedzinie kultury. Wyróżniony m.in. Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Brązowym i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2007, 2015), Brązowym Krzyżem Zasługi (2008), Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2014).

W 1991 ożenił się z Elżbietą Wojtaś, prawniczką (rozwód w 1998); z tego związku ma syna Wojciecha (ur. 1992). W 1999 zawarł związek małżeński z Jagienką Perlikiewicz, dziennikarką, muzealnikiem; mają syna Bruna (ur. 1999). Mieszka w leśniczówce Pranie (Ruciane-Nida).

TWÓRCZOŚĆ

 1. Zderzenia. Rzecz o Mironie Białoszewskim, Czesławie Miłoszu, Klausie Kinskim, Zbigniewie Cybulskim, Ryszardzie Milczewskim-Bruno, Andrzeju Dudzińskim, Agnieszce Osieckiej i innych. Sopot: Pionier 1995, 148 s.
 2. Teksty, wiersze, wywiady dot. tytułowych postaci.

 3. „Aj, moi dawno umarli !”. Sopot: Wydawn. Sopockiego Tow. Kult. 1996, 153 s. Bibl. 100-lecia m. Sopotu
 4. Album, na który się składają szkice, wywiady, reportaże dot. związków Cz. Miłosza z Sopotem.

 5. Do światła. [Wiersze]. Olsztyn, Pranie: Ag. Fot.-Wydawn. WIT 1999, 45 s.
 6. Cykle: Dialogi; Pożegnania; Horyzont

  Nagroda im. K. Iłłakowiczówny oraz Stow. Lit. w Suwałkach w 2000.

 7. Jeleń Thorwaldsena. [Wiersze]. Wwa: „Twój Styl” 2000, 43 s.
 8. Nagroda im. K. Iłłakowiczówny oraz Stow. Lit. w Suwałkach w 2000.

 9. Leśniczówka i poeta. Pranie i okolice. Tekst: W. Kass. Zdjęcia: W. Mierzejewski. [Informator]. Olsztyn: Ag. Fot.-Wydawn. WIT [2000], [12] s. Por. poz. 16.
 10. Prószenie i pranie. [Wiersze]. Wwa: „Iskry” 2002, 55 s.
 11. Przepływ cieni. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2003, 53 s.
 12. [Zehn]10 Gedichte aus Masurenland. [Wiersze]. [Przeł.] : M. Szalonek. Berlin: Verlag 2003, 30 s.
 13. Wiersze w jęz. pol. i niem.

 14. Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. [Eseje literackie]. Olsztyn, Pranie: Ag. WIT W. Mierzejewski 2004, 93 s.
 15. Nominacja do Wawrzynu – Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2004.

 16. Gwiazda Głóg. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2005, 67 s.
 17. Nominacja do Wawrzynu – Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2005.

 18. Pieśń miłości, pieśń doświadczenia. [Wiersze; współaut.:] K. Kuczkowski. Bydg.: Galeria Autorska J. Kaja i J. Soliński 2006, 31 s.
 19. [Arkusz poetycki kwartalnika „Pobocza”] Red. P. Szydeł. Oprac. graf.: D. Krasicka. Zdj.: Sz. Szwochert, Ł. Borkowski. [Więcbork:] Krajeńskie Stow. Kult. 2008.
 20. Wyd. w 300 egz. z okazji spotkania autorskiego w Więcborku.

 21. Pocałuj w usta światło. Arkusze poetyckie dwumiesięcznika „Topos” Red. i fot. T. Dąbrowski. „Topos” 2008 nr 1-2.
 22. Wiry i sny. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2008, 48 s. Bibl. „Toposu”, t. 40.
 23. Nominacja do Wawrzynu-Lit. Nagrody Warmii i Mazur za 2008; nominacja do Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego prze UNESCO; nominacja do Nagrody Poetyckiej im ks. Jana Twardowskiego.

 24. [Czterdzieści jeden] 41. [Wiersze]. Wwa: Iskry 2010, 51 s.
 25. Pranie i poeta. Tekst: J. Perlikiewicz-Kass i W. Kass. Zdjęcia: W. Mierzejewski. [Informator]. Olsztyn: Ag. Wit 2010, 28 s. Wyd. 3 [!] popraw. tamże 2016. Por. poz. 5.
 26. Ba! i dwadzieścia jeden wierszy [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2014, 56 s. Bibl. „Toposu”, t. 97.
 27. Zawiera poemat Ba! oraz cykle wierszy: Śnienia; Jawy (albo antyśnienia).

  Przekł. ros.: A. Bazyliewski. „Novaâ Polša”, Wwa 2014 nr 12.

 28. Wybiegłem z tego snu. Tom ofiarowany Wojciechowi Kassowi przez żonę Jagienkę i przyjaciół z konfraterni „Topoi” z okazji 50 rocznicy urodzin Poety. [Wiersze i zapiski]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2014, 117 s. Bibl. „Toposu”; t. 102.
 29. Tu także wiersze dedykowane W. Kassowi oraz teksty K. Kuczkowskiego, Z. Fałtynowicza i K. Karaska dot. jego osoby i twórczości.

 30. Przestwór, godziny. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2015, 62 s. Bibl. „Toposu”; t. 118.
 31. Wyd. jako dokument elektroniczny: Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2015, 62 s., plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.

 32. Nie żałuj głaskania umierającemu. [Wiersze]. Olsztyn: Woj. Bibl. Publiczna 2016, [8] s. Trilinguis, 4.
 33. Tekst w jęz. ang., pol. i ros.

 34. Pocałuj światło. 89 wierszy. [Wybór wierszy]. Oprac. i posł.: A. Gleń. Wwa: Iskry 2016, 150 s.
 35. Światło jaśnie gość. [Esej]. Il.: S. Woś. Fot.: K. Korotkich, P. Kyc. Białystok: Wydz. Filol. Uniw. Białost. 2017, 36 s. Prelekcje Mistrzów, 1. Przedr. zob. poz. 23.
 36. Tak. Trzy eseje o poezji. Gdynia: Atelier Słowa 2018, 57 s. Zob. poz. 22.
 37. Zawartość: Światło jaśnie gość [poz. 22]; Ekstaza i rzemiosło; Pomiędzy strofą a katastrofą, – oraz 4 wiersze W. Kassa.

 38. Ufność. Trzy poematy. Wwa: Iskry 2018, 58 s.
 39. Zawartość: Ba! [poz. 17]; Barszcz Sosnowskiego; Pled. – A. Gleń: Zaufać rzece [omówienie tomiku].

  Montaż poetycki : Krajobraz z kością niezgody. Reż.: J. Kukuła. Radio 2006.

  Przekłady wierszy Wojciecha Kassa w antologii: hiszp.: Poesia a contragolpe. Antologia de polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i przeł.:] A. Murcia, G. Beltrán , X. Farré. Zaragoza 2012

Prace redakcyjne

 1. Krzysztofowi Karaskowi w 70. rocznicę urodzin – poeci. [Antologia]. Oprac. i wstępem opatrzył … Rzeszów: Podkarpacki Inst. Książki i Marketingu 2007, 98 s. Bibl. „Nowej Okolicy Poetów”, t. 19
 2. K. Kuczkowski: Dajemy się jak dzieci prowadzić nicości. [Wiersze]. Sopot: Bernardinum; Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2007, 63 s. Bibl. „Toposu”; t. 34.
 3. K. Kuczkowski: Wiersze (masowe) i inne. Zdjęcia: W. Jurkiewicz. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2010, 53 s. Bibl. „Toposu”; t. 53.
 4. Narcissus poeticus. Tom ofiarowany Krzysztofowi Kuczkowskiemu przez żonę Ewę i przyjaciół z konfraterni poetyckiej Topoi z okazji 60 rocznicy urodzin Poety. Koncepcja i kompozycja tomu. : P. Dakowicz, W. Kass. Red.: Z. Fałtynowicz; M. Ekser. Pranie: Stow. Leśniczówka Pranie 2015, 138 s.
 5. Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji lat 2010-2016. Red. nauk.: W. Kass i J. Ławski. Białystok; Pranie: Wydawn. PRYMAT, Mariusz Śliwowski, 2018, 574 s. Muzeum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, Katedra Badań Filol. „Wschód-Zachód” Wydział Filol. Uniw. w Białymstoku.

OPRACOWANIA (wybór).

 • Ank. 2010, 2011.
 • Autor o sobie: Rzecz dla mnie jako poety najważniejsza? „Topos” 2002 nr 1 /2.
 • Wywiady: Rozbiłem banię z poezją. Rozm. O. Krzyżyńska. „Głos Wybrz.” 2000 nr 288; Mój fragment świata. Rozm. M. Stelmach. „Gaz. Współcz.” 2002 nr 58; Rozmowa z kamieniami. Rozm. M. Stelmach. „Gaz. Współcz.” 2003 nr 149 [dot.: 10 Gedichte aus Masurenland]; Zakorzenić się w krajobrazie. Rozm. K. Lenkowska. „Zesz. Lit.” 2004 nr 4; Natura wyzwoliła we mnie poetę. Rozm. M. Ferreras-Tascón. „Templum Novum” 2005 nr 2; Nie tylko o poetyckich początkach – rozmowa z Wojciechem Kassem. Rozm. ESS „Notatnik Lit.” 2006/ 2007 nr 1; Dlaczego słowa umierają. Rozm. J. Koźbiel. „Więź” 2012 nr 10, przedr. w J. Koźbiel: Słowa i światy. Pruszków 2012; Inne spojrzenie. Rozm. J. Napiórkowski. „Nowa Okolica Poetów” 2012 nr 37; Postawić pomnik czytelnikowi. Rozm. E. Zdrojkowska. W: E. Zdrojkowska: Rozmówki polsko-polskie. Wywiady radiowe. Olsztyn 2012; Prawda języka jest jak szelest duszy. Rozm. B.P. Klary. W: B.P. Klary: Rozmowy z piórami. Cz. 2. Tor. 2014; Poezja czyni miejsca większymi niż są. Rozm. MZG. „Gaz. Olszt.” 2015 nr z 29 V.
 • Poezja to mistyczny puls. Rozm. K. Sałdecka-Kielak. „BIK Bydg. Inf. Kult.” 2018 nr 4.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • A.D. KAWKA: O Wojciechu Kassie. Nagroda im. K. Iłłakowiczówny. „Notes Wydawn.” 2000 nr 1.
 • Z. CHOJNOWSKI: Pociecha mieszka na Mazurach, czyli Wojciech Kass. W tegoż: Zmartwychwstały kraj mowy. Olsztyn 2002.
 • K. KUCZKOWSKI: „Miłość serca jest bezbronna”. „Topos” 2004 nr 5 [dot. wiersza W. Kassa: Bezbronność serca].
 • J. WAJS: Przyszedłem ciebie odwiedzić. Trzy wiersze o „złej śmierci”. „Topos” 2004 nr 3/4 [dot. wiersza W. Kassa: Krajobraz z kością niezgody].
 • W. KUDYBA: „Dochodzić do ładu z ziemią i jej odwrotnością”. O liryce Wojciecha Kassa. „Topos” 2008 nr 5.
 • A. GLEŃ: Lekcja (z) milczenia. Notatki na marginesie „Pieczęci ignorancji” Wojciecha Kassa (z dodatkiem uwag o poezji Cz. Miłosza i T. Różewicza) w: Istnienie i literatura. (notatnik hermeneutyka). Sopot 2010.
 • W. KUDYBA: Zatańczyć śmierć; Stać się kimś innym. W tegoż: Wiersze wobec Innego. Sopot 2012.
 • K. DYBCIAK: Inna inność nowych poetów. „Arcana” 2013 nr 109.
 • S. MATUSZ: Licznik Geigera. Sosnowiec 2013 [dot. m.in. W. Kassa].
 • A. NOWACZEWSKI: Ogień wykrzesany z lodu. O poezji Wojciecha Kassa. W tegoż: Konfesja i tradycja. Szkice o poezji polskiej po 1989 roku. Sopot 2013.
 • K. WĄDOLNY-TATAR: Kołysanka w liryce XX i XXI wieku. Emergencja gatunku literackiego. Kr. 2014, passim.
 • A. GLEŃ: Krytyka i metafizyka. Sopot 2017 [m.in. dot.: W. Kassa].
 • S. MATUSZ: Czułość i bunt w Zakrystii. O poezji Wojciecha Kassa. „Fronda Lux” 2017 nr 82/83.

Powrót na górę↑

„Aj, moi dawno umarli !”

 • W. FUŁEK: Żywi i umarli. „Topos” 1996 nr 3.

Powrót na górę↑

Do światła

 • L. SZULC: Poezja w stylu galant. „Jaćwież” 1999 nr 8.
 • M. KALANDYK: Wybiegając poza powierzchnię rzeczywistości – do światła „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 1.
 • K. KUCZKOWSKI: Uchwycić prawdę, „Topos” 2000 nr 1.
 • Z. STALA: Drzewa i las. „Borussia” 2001 nr 24/25.

Powrót na górę↑

Jeleń Thorwaldsena

 • [J. DRZEWUCKI] (J.D.) „Mag. Lit. Książ.” 2000 nr 11 (50).
 • L. SZULC: Warunkiem bogactwa całkiem nie jest ilość. „Jaćwież” 2000 nr 12.
 • Z. CHOJNOWSKI: Imiona obecności. „Nowe Książ.” 2001 nr 6.
 • Z. CHOJNOWSKI: Pociecha mieszka na Mazurach. „Warmia i Mazury” 2001 nr 1/2.
 • J. GRĄDZIEL-WÓJCIK: Okna. „Arkusz” 2001 nr 6.
 • P.W. LORKOWSKI: Pogoda i dziękczynienie. „Topos” 2001 nr 1.
 • M. SŁAPIK: Z pogranicza. „Borussia” 2002 nr 26.

Powrót na górę↑

Prószenie i pranie

 • J. JASTRZĘBSKI: Prańskie liturgie. „Jaćwież” 2001 nr 19.
 • Z. CHOJNOWSKI: Prószenie i pranie Wojciecha Kassa. „Pogranicza” 2002 nr 6, przedr. w tegoż: Kanon prywatny. Olsztyn 2016.
 • M. KALANDYK. „Nowa Okolica Poetów” 2002 nr 1.
 • K. KUCZKOWSKI: „Jasne domaga się rozpoznania, ciemne nigdy…” (O „Prószeniu i praniu” Wojciecha Kassa). „Topos” 2002 nr 6.
 • W. KUDYBA: Prószenie mądrości. „Topos” 2002 nr 4 /5.
 • K. PIEŃKOSZ: Sensualista i retor. „Nowe Książ.” 2002 nr 11.
 • B. WOJCIULEWICZ: Wobec świetlistości świata. „Pracownia” 2002 nr 29/30.
 • A. SZYMAŃSKA: Mała metafizyka. „Prz. Powsz.” 2003 nr 2, przedr. w tejże: Księga objawień i inne lektury. Wwa 2012.
 • G. KOCIUBA: Wielbiciel szczegółu. „Twórczość” 2004 nr 2/3, przedr. w tegoż: Maski/Twarze. Kr. 2009.
 • A. SZYMAŃSKA: Pokora i pycha. „Arkusz” 2003 nr 4.
 • W. KUDYBA: Prószenie mądrości. „Topos” 2002 nr 4/5.

Powrót na górę↑

Przepływ cieni

 • B. GRUSZKA-ZYCH: Wojciech Kass został uhonorowany. „Gość Niedz.” 2004 nr 29.
 • M. KALANDYK: Przepływ cieni. „Jaćwież” 2004 nr 27/28.
 • K. KARASEK: Uwaga, poeta. „Życie” 2004 nr 39.
 • G. KOCIUBA: Uważność. „Nowa Okolica Poetów” 2004 nr 1, przedr. w tegoż Maski/Twarze. Kr. 2009.
 • K. KUCZKOWSKI: Góra poety. „Śląsk” 2004 nr 8.
 • K. LISOWSKI: Most z kości. „Nowe Książ.” 2004 nr 7.
 • A. SZYMAŃSKA: Trwanie, zachwyt, wzrastanie. „Prz. Powsz.” 2004 nr 5.
 • J. TULIK: Zaufać szeptom. „Topos” 2004 nr 5.
 • [J. DRZEWUCKI] (J. D.): „Mag. Lit. Książ.” 2004 nr 2.

Powrót na górę↑

10 Gedichte aus Masurenland

 • W. SETLAK: Made in Forstha. „Nowa Okolica Poetów” 2004 nr 1.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Pęknięte struny pełni

 • W. FUŁEK: Świat pełen zielonych gęsi. „Topos” 2004 nr 3 /4.
 • O. KRZYŻYŃSKA: Poeta o poecie. „Głos Wybrz.” 2004 nr 119.
 • P. SZEWC: Szklana góra. „Nowe Książ.” 2004 nr 3.
 • A. NOWACZEWSKI: Fenomen Gałczyńskiego. „Migotania, przejaśnienia”. 2005 nr 2.

Powrót na górę↑

Gwiazda Głóg

 • W. KALANDYK: Gwiazda Głóg – Gwiazda Piołun albo schodzenie w dolinę. „Nowa Okolica Poetów” 2005 nr 3 /4.
 • J. MIKOŁAJEWSKI: List do poety z Prania. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 298.
 • J. OSEWSKA: Czas bezpowrotny. „Alm. Sejneński” 2005 nr 4.
 • P. DAKOWICZ: Pierwsza jest miłość. „Topos” 2006 nr 1 /2 , przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009.
 • G. KOCIUBA: Pamięć, zdziwienie, troska. „Pobocza” 2006 nr 1, przedr. w tegoż: Maski/Twarze. Kr. 2009.
 • J. KORNHAUSER: Droga przez ogród. „Tyg. Powsz.” dod. „Książ. w Tyg.” 2006 nr 9.
 • K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: Najbardziej poetyckie z pytań. „Topos” 2006 nr 1/2.
 • A. NOWACZEWSKI: Sielskość, szczenięcość, wiek męski. „Gość Niedz.” 2006 nr 41.
 • J. PETROWICZ: Zbierając utracone. „Nowe Książ.” 2006 nr 4.
 • W. SETLAK: Na Godota poczekajmy razem. „Nowa Okolica Poetów” 2006 nr 3.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (XXX). „Zesz. Lit.” 2006 nr 1.
 • A. SZYMAŃSKA: Czarna kropka w białej próżni. „Prz. Powsz.” 2006 nr 7 /8.
 • W. KUDYBA: Tendresse. „Odra” 2007 nr 1.
 • W. GAWŁOWSKI: Obietnica widzenia. „Twórczość” 2007 nr 2.
 • K. ZEGADŁO. „Jaćwież” 2006 nr 35.

Powrót na górę↑

Pieśń miłości, pieśń doświadczenia

 • P. DAKOWICZ: Kominiarczyka podróż w stronę światła. „Topos” 2007 nr 1 /2, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009.
 • J. GRUPIŃSKI: Pieśń światła, pieśń ciemności. „Latarnia Morska” 2007 nr 3.
 • P.W. LORKOWSKI: Chrapy dusz wyjących, śpiew dusz radosnych. „Red” 2007 nr 1.
 • S. RUSIN: Pieśni światłoczułe. „Akant” 2007 nr 5.
 • W. SETLAK: Koncert na dwa głosy. „Nowa Okolica Poetów” 2007 nr 1.
 • A. SZYMAŃSKA: Udręka i ekstaza poety. „Nowe Książ” 2007 nr 1.
 • S. STABRO: Poezja na dwa instrumenty. „Dekada Lit.” 2009 nr 3.
 • T. WIŚNIEWSKI: Between. Pomiędzy. (O Pieśni miłości, pieśni doświadczenia Wojciecha Kassa i Krzysztofa Kuczkowskiego). „Topos” 2012 nr 3.

Powrót na górę↑

Wiry i sny

 • P. DAKOWICZ: Lunatyk światła. „Topos” 2008 nr 6, przedr. w tegoż: Helikon i okolice. Sopot 2009.
 • [J. DRZEWUCKI] (J.D.): „Mag. Lit. Książ.” 2008 nr 11.
 • W. SETLAK: Niepodległość Wojtka. „Nowa Okolica Poetów” 2008 nr 4.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (XLI). „Zesz. Lit.” 2008 nr 4 [m.in. dot.: Wiry i sny].
 • P. DAKOWICZ: Sen o świetle. „Odra” 2009 nr 10.
 • J. JAKUBOWSKI: Tkwić we własnym centrum. Kilka rozpoznań na temat „Wirów i snów” Wojciecha Kassa. „Pobocza” 2009 nr 1.
 • G. KOCIUBA: Czujność wobec nietrwałego. W tegoż: Maski/ Twarze. Kr. 2009.
 • A. JARZYNA: Ze śmiercią na kolanach. „Wyspa” 2009 nr 1.
 • A. PIECH-KLIKOWICZ: Otwieranie światła. „Nowe Książ.” 2009 nr 2.
 • A. SZYMAŃSKA: Dekonstrukcja i konstrukcja. „Prz. Powsz.” 2009 nr 2, przedr. w tejże: Księga objawień i inne lektury. Wwa 2012.
 • M. WŁODARSKI: Przeciw. Wiersze Wojciecha Kassa [on-line] [dostęp 19 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.czytaniewpiwnicy.blog.onet.pl

Powrót na górę↑

41

 • S. BURYŁA: Makabra i egzystencja. „Nowe Książ.” 2010 nr 9.
 • P. DAKOWICZ: Pieśni, czyli stopnie. O nowych wierszach Wojciecha Kassa. „Topos” 2010 nr 4.
 • A. GLEŃ: Pieśń ekstatyka. Wstęp do Pieśni Wojciecha Kassa. „Strony” 2010 nr 3/4.
 • J. JAKUBOWSKI: „Liryka ciemna i czysta” [on-line] [dostęp 8 czerwca 2011]. Dostępny w Internecie: http://firma.matras.pl/iskm/10/06.pdf.
 • A. NOWACZEWSKI: Poetycka księga ziół. „Gość Niedz.” 2010 nr 48.
 • K. SAŁDECKA: Tylko najważniejsze słowa. „Neurokultura” 2010 [on- line] [dostęp 13 kwietnia 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.neurokultura.pl/recenzja/831-sadecka-karolina.
 • A. SZYMAŃSKA: Zadziwienie istnieniem. „Prz. Powsz.” 2010 nr 12.
 • M. KALANDYK: 41 pieśni i piosenek Wojciecha Kassa. „Nowa Okolica Poetów” 2011 nr 1.
 • G. KOCIUBA: Zaklinanie istnienia i czasu. „Twórczość” 2011 nr 7.
 • W. KUDYBA: Poeta, który stał się szamanem. „Arcana” 2011 nr 6.
 • J. MĄCZKA: Budowanie domu. „Fraza” 2011 nr 1.
 • F. NETZ: Poezja pytań granicznych. „Matras” 2011 nr 84, toż pt. Nowe pieśni z leśniczówki Pranie. „Śląsk” 2011 nr 6.
 • K. ZEGADŁO: „Metafizyczny szpik”. Szkic o poezji Wojciecha Kassa. „Tekstualia” 2011 nr 2.
 • K. KUCZKOWSKI: Kładka. Dwanaście notatek o poezji. „Topos” 2012 nr 5 [dot. m.in. W. Kassa].
 • J. DRZEWUCKI: Czterdzieści jeden. „Książ. Mag. Lit.” 2013 nr 3.
 • A. FRYZ: Poezja jako przestrzeń bycia . Szkic o nowych wierszach Wojciecha Kassa. „Topos” 2013 nr 6.
 • K. KOCIUBA: Poeta pejzażu, poeta ziemi. „Twórczość” 2013 nr 4.

Powrót na górę↑

Ba!

 • A. GLEŃ: Wyznanie w czasie marnym. „Odra” 2014 nr 7-8.
 • A. GLEŃ: Od A. Kilka myśli na progu nowego tomu wierszy Wojciecha Kassa. W tegoż: Czułość. Studia i eseje o literaturze najmłodszej. Sopot 2014.
 • J. JAKUBOWSKI: Rozciąganie duszy. „Topos” 2014 nr 6.
 • A. NĘCKA: Egzystencjalny niepokój. „Nowe Książ.” 2014 nr 7.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (LIX) „Zesz. Lit.” 2014 nr 2 [m.in. dot. W. Kassa].
 • L. SZULC. „Kroniki” 2014 nr 2.
 • L ŻULIŃSKI: Mądre piszę – nie piszę. Powst. 2014 „Latarnia Morska” [on-line] [dostęp 27 listopada 2016] Dostępny w Internecie: http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1510%3Aqbaq-wojciecha-kassa&catid=40%3Aport-literacki&Itemid=64&lang=pl.
 • J. DRZEWUCKI: Zapalić ciemność. „Twórczość” 2015 nr 3, przedr. w tegoż: Środek ciężkości. Mikołów 2016..
 • A. ŁOZOWSKA-PATYNOWSKA: O „ciele liryki” Wojciecha Kassa. W tejże: Opowieść o człowieku. Poezja najnowsza w krótkich interpretacjach. Pruszcz Gdański 2015.

Powrót na górę↑

Przestwór, godziny

 • L. SZARUGA: Świat Poetycki (LXIV). „Zesz. Lit.” 2015 nr 4 [dot. m.in. W. Kassa].
 • K. ALICHNOWICZ: Człowiek z obrazów. „Topos” 2016 nr 6.
 • A. GLEŃ: Cisza i biel. „Twórczość” 2016 nr 4.
 • L. SZULC: Mentalna dojrzałość. „Wyspa” 2016 nr 2.
 • J.L. WOŹNIAK: Gęsty przestwór. „Śląsk” 2016 nr 1.

Powrót na górę↑

Pocałuj światło

Powrót na górę↑

Ufność

 • K. ALICHNOWICZ: Najstarsza ludzka rodzina. „Twórczość” 2018 nr 9.
 • J. NOWAK: Rzecz i słowo. O tryptyku poetyckim Wojciecha Kassa. „Topos” 2018 nr 4.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (73). „Zesz. Lit.” 2018 nr 3.
 • P. TAŃSKI: Barszcz i językowe chwasty. „Nowe Książki” 2018 nr 7/8.
 • T. TOMSIA: Mówić pięknie i godnie. „Śląsk” 2018 nr 6.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Wojciech KASS
Nawigacja
Narzędzia