Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

1946-2019

Pseud.: Antoni Kojs; Fras; (Fras); (fras); Leszek Klimowski; Stanisław Giza; S.F.; (S.F.); SF; (sf).

Poeta, prozaik, krytyk literacki.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 18 listopada 1946 w Bieńkówce pod Makowem Podhalańskim; syn rolników Michała Franczaka i Anny Gizy. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Bieńkówce. Od 1958 należał do ZHP. W 1960 rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Suchej Beskidzkiej. W tym czasie został członkiem Związku Młodzieży Socjalistycznej (do 1968), pisał też wiersze i redagował szkolną gazetę. Po zdaniu matury w 1964 podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie. W tymże roku został członkiem ZSP na UJ i PZPR. Zarabiał na życie, pracując jako statysta w Teatrze Rozmaitości i Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie oraz w Oddziale Krakowskim Telewizji Polskiej (TVP). Pracował też fizycznie, m.in. roznosząc węgiel. Brał aktywny udział w życiu studenckim. Należał do Koła Młodych ZLP (1965-68). W 1966 był założycielem grupy poetyckiej Salamandra na UJ, działał w klubach studenckich Żaczek i Rotunda. W 1969 został członkiem ZNP. W 1969-79 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej (TKKŚ); w 1972 został sekretarzem i wiceprezesem Towarzystwa. W 1970 uzyskał magisterium na UJ. Odbył też dwuletnie podyplomowe studia kulturalno-oświatowe (1969-71). Następnie pracował w redakcji „Magazynu Kulturalnego” (1970-74; w 1972 członek redakcji). W 1970 podjął stałą współpracę z redakcją kultury i publicystyki Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia. Debiutował w 1973 wierszami pt. Jesienna pocztówka z gór i Odchodzenie, opublikowanymi w piśmie UJ „Akcenty” (nr 5). Ogłaszał też wiersze w „Argumentach” (1974-79, 1984-85; tu stała współpraca) . W 1974 wydawał książki popularno-naukowe w serii TKKŚ pt. Jestem… więc myślę. Był laureatem konkursów w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji (1975), a w 1982 otrzymał nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim. W 1975-77 uczył propedeutyki filozofii w studium pomaturalnym i Technikum Poligraficzno-Księgarskim w Krakowie. W 1976 otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia. Od 1979 pracował w Urzędzie m. Krakowa, m.in. jako rzecznik prezydenta m. Krakowa (1979) i dyrektor gabinetu prezydenta (od 1980). W 1983 został oddelegowany do Komitetu Krakowskiego (KK) PZPR jako kierownik kancelarii I Sekretarza, a następnie od 1985 kierował Wydziałem Kultury KK PZPR. W 1983-88 należał do powstałej w Wadowicach Grupy Literackiej Nadskawie. W 1985 współpracował z Kroniką TVP Kraków. W 1985-2001 był członkiem ZLP. Kontynuował działalność literacką, publikując wiersze, prozę i recenzje m.in. w „Życiu Literackim” (1982-89), „Gazecie Krakowskiej” (1984-96; podp. też: Leszek Klimowski), „Szpilkach” (1983-1990), „Kulturze” (1984-85, 1987-88), „Piśmie Literacko-Artystycznym” (1984-85, 1988), dodatku „Echa Krakowa” pt. „Czas Przeszły i Przyszły” (1987-88), „Poezji” (1988-89), „Fantastyce” (1989), „Końcu Wieku” (1990, 1992, 1994-96, 1999-2000, 2003; podp. też: Antoni Kojs, Leszek Klimowski, Stanisław Giza; członek redakcji od 1990), „Lekturze” (1991-93), „Res Humanie” (1992-94, 1999, 2003, 2009), „Haiku” (1994), „Integracjach” (1995), „Magdalence Literackiej” (1995, 1997), „Metaforze” (1996, 1999, 2002/03), „Wiadomościach Kulturalnych” (1997-98), „Poezji Dzisiaj” (2000-01) i w „Akancie” (2001-02, 2006, 2014-15). W 1990 powrócił do pracy w Urzędzie m. Krakowa (w dziale współpracy zagranicznej). W 1995-98 był członkiem SLD. Pełnił kilkakrotnie funkcję dyrektora i redaktora naczelnego oficyn wydawniczych: „Wamex” (1992), Wydawnictwa „Intel-Part” (1995), Oficyny Wydawniczej „Abrys” (1997) oraz Agencji Wydawniczej „Dom Książki” (2000). Od 1998 uczestniczył w Festiwalu „Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów” i w opracowaniu towarzyszącego mu almanachu. W 1998 został też redaktorem naczelnym krakowskiego magazynu racjonalistów wydawanego przez Radę Wojewódzką TKKŚ pt. „Forum Myśli Wolnej” (tu publikacje podp. m.in.: Leszek Klimowski). W 2000 wszedł w skład krakowskiego Stowarzyszenia Kuźnica, skupiającego lewicowych intelektualistów. W tymże roku współpracował z radiem „Alfa”. W 2001 został prezesem Zarządu Głównego i redaktorem naczelnym krakowskiego wydawnictwa Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie (STAL). W 2005 został członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W 2006-12 był redaktorem naczelnym krakowskiego magazynu kulturalnego „Dworzanin”, wydawanego przez Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. Wyróżniony m.in. Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla m. Krakowa” (1973), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1976), Krzyżem „Za zasługi dla ZHP” (1977), Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” (1978), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1980), Krzyżem Kawalerskim (1988) i Krzyżem Oficerskim (2002) Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką „Honoris Gratia”, przyznaną przez Prezydenta m. Krakowa (2008).

Zawarł związek małżeński z Reginą Bochenek, profesorem romanistyki na UJ; miał dwóch synów: Grzegorza (ur. 1974), filologa klasycznego, polonistę, tłumacza, wykładowcę na Uniwersytecie w Mediolanie, i Jerzego (ur. 1978), poetę, prozaika, polonistę, wykładowcę na UJ. Zmarł 12 lipca 2019 w Suchej Beskidzkiej; pochowany w Krakowie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Pożar. [Wiersze]. Kr.: Nakł. autora 1981.
 2. Wiersze nagrodzone na ogólnopolskim konkursie wydawn. „Śląsk”. – Inf. o wyd. w poz. 19 (s. 342).

 3. Ballady, malowanki na szkle. [Wiersze]. Wstęp: J. Kajtoch. Bielsko-Biała: Beskidzka Ofic. Wydawn. BTSK [Beskidzkiego Tow. Społ.-Kult.]; Wadowice: Wadowicka Ofic. Wydawn. TMZW [Tow. Miłośników Ziemi Wadowickiej] 1984, 47 s. Bibl. „Nadskawia”.
 4. Całopalenie. [Wiersze]. Kr., Wr.: WL 1984, 69 s.
 5. Kim jestem. [Wiersze]. Rzeszów: KAW 1984, 77 s.
 6. Cykle: Metamorphosis; W cieniu dnia; Romans z Eurydyką.

  Adapt. tv: Kim jestem. Wg wierszy S. Franczaka. Reż.: A. Maj. TVP 1986.

 7. Krak-story. [Scenariusz widowiska estradowego; współaut.:] W. Gawroński. Estrada Krak. 1985.
 8. Madejowy Staw. [Proza poetycka]. Posł. opatrzył L. Żuliński. Wadowice: Tow. Miłośników Ziemi Wadowickiej 1986, 55 s. Bibl. „Nadskawia”.
 9. Zawartość: Skawa; Jasiek Głowoców; Ciorek; Wesele u Pitali; Burza nad Koskową; Antek Obłocznik z Potoka; Kaśka od Stanka zwana Chmurową; Pastuch z Żarnówki; Dom na Brzyzku; Wiatrak; Obraz; Jędrzej Uśniony; Uśmiech; Diamentowy stół; Dukaty; Madejowy Staw; Diabli kamień; Babka Weronika; Józka z Gronika; Dziedzicowa lipa; Woda; Złodziejska ręka; Głucha Sobicka.

 10. Antytezy. [Wiersze]. Kr.: WL 1987, 77 s.
 11. Cykle: Rysowanie światów; Granica; Kropka nad i; Poranne łowy; Silva rerum.

  Adapt. jako widowisko estradowe: Estrada Krak. 1988.

 12. We dwoje. [Wiersze]. Kr.: A. Wabik 1987, [18] s.
 13. Druk bibliofilski wyd. w 100 egz. na prawach rkpsu.

 14. Nic się nie stało. [Wiersze]. Słowo wstępne: T. Skoczek. Kr.: Alma-Art. 1988, 32 s. Podkowa i Pióro.
 15. Szkicownik krakowski. [Wiersze]. Kr.: KAW 1988, 68 s.
 16. Cykle: Sztychy i akwarele; Opowiedz mi…; Smog.

 17. We mgle. [Wiersze]. Wwa: Iskry 1988, 67 s.
 18. W zaklętym kręgu Agnihotry. [Wiersze]. Posł.: W. Jaworski. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. 1991, 32 s. Bibl. Pis. Filoz.-Artyst. „Koniec Wieku”.
 19. Wołam Cię wszystkimi imionami. Poemat liryczny. [Wiersze]. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. 1992, 32 s.
 20. Bieszczadzkie korale. [Wiersze]. Kr.: Abrys 1993, 31 s.
 21. Popiół i gorycz = Asche und Verbitterung. Współwyd. z : W. Jaworski: Popiół i gorycz .[Wiersze]. Kr.: Ofic. Wydawn. Krak. Klub Artyst.-Lit. 1993, 18 + 19 s. Bibl. Pis. Filoz.-Artyst. „Koniec Wieku”.
 22. Oprawione w kierunku przeciwstawnym. – Tekst w jęz. pol. i niem.

 23. Bezsenny ptak. [Wiersze]. Kr.: Cracovia 1994, 91 s. Wyd. 2 Bochnia: Prowincjonalna Ofic. Wydawn; Kr.: Cracovia 1995.
 24. Ścieżki. [Wiersze]. Posł.: M. Ciechański. Kr.: Ofic. Wydawn. Agat-Print 1994, 48 s.
 25. Dotyk miłości. [Wiersze]. Kr.: Małopolska Ofic. Wydawn. „Korona” 1996, 87 s.
 26. Przekł. czes.: Dotek lásky. [Przeł.:] L. Martinek, W. Przeczek. Opava 2001.

  Adapt. jako widowisko estradowe pt. Pejzaż erotyczny: Kr., Krak. Dom Kultury „Pałac pod Baranami” 1989.

 27. Wybór wierszy. Wybór S. Franczak. Kr.: Krak. Klub Artyst.-Lit. 1996, 349 s.
 28. Zawiera cykle: Pożar [8 wierszy z poz. 1]; Ballady, malowanki na szkle [poz. 2]; Całopalenie [poz. 3]; Kim jestem [poz. 4]; Madejowy Staw [poz. 6]; We dwoje [poz. 8]; Antytezy [poz. 7]; We mgle [poz. 11]; Szkicownik krakowski [poz. 10]; Nic się nie stało [poz. 9]; W zaklętym kręgu Agnihotry [poz. 12]; Wołam Cię wszystkimi imionami [poz. 13]; Popiół i gorycz [poz. 15]; Bieszczadzkie korale [poz. 14]; Ścieżki [poz. 17]; Bezsenny ptak [poz. 16]; Dotyk miłości [poz. 18], nadto: Leseprobe; Z wierszy rozproszonych.

 29. Czerwony scyzoryk. [Powieść autobiograficzna]. Kr.: Krak. Klub. Artyst.-Lit. 1997, 152 s. Wyd. 2 uzup. i popraw. tamże 2016.
 30. Charakterniki. [Opowiadania]. Kr.: Stow. Twórcze Krak. Klub Artyst.-Lit. 1998, 101 s.
 31. Zawartość: Objaśnienia dziadka Mateusza – zamiast wstępu; Znajda Marcyśka; Grabarz Mateusz; Wariatka; Jasiek Cieślików; Józefka; Wawrzek Basista [por. poz. 46]; Szymek Kopoc; Charakterne zwierzęta.

 32. Jestem przeciw. [Wiersze]. Posł.: I.S. Fiut. Kr.: Abrys 1998, 63 s.
 33. Wybór utworów. Posł.: W. Próchnicki. Kr.: ZLP. Oddz. 1998, 223 s.
 34. Zawiera wiersze oraz fragm. poz. 19 i opowiadanie: Szymek Kopoc [poz. 21].

 35. Polowanie na wiersz. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Krak. Klub Artyst.-Lit. 1999, 87 s.
 36. Całe życie z Erosem. [Wiersze]. Kr.: STAL [Stow. Twórcze Krak. Klub Artyst.-Lit.] 2000, 68 s.
 37. Gdy Cię wspominam. [Wiersze i proza]. Oprac. graf. i red.: B. Pietryka. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2000, 76 s.
 38. Lirnik. [Wiersze]. Wstęp: H. Cyganik. Kr.: Stow. Twórcze Krak. Klub Artyst.-Lit. 2000, 80 s.
 39. Horyzonty. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2002, 153 s.
 40. Opowiadania o charakterze wspomnieniowym. – Zawartość: Od autora; Rys historyczny; Bibliografia; Widnokrąg, Podchody; Potwór; Wyprawa krzyżowa; Jasiek Koniorz; Szkice pamięci; Z rodzinnego albumu.

 41. Seans w Świnoujściu. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2002, 69 s.
 42. Pułapka miłości = Liebesfalle. [Wiersze]. Przekł.: K. Lipiński. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. Zarząd Gł. 2003, 37 s.
 43. Tekst w jęz. pol. i niem.

 44. Znieczulenie. [Powieść]. Kr.: Trans-Krak, nakł. Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2003, 119 s.
 45. Wypadki. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2004, 66 s.
 46. Laur Poetycki w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim zorganizowanym przez ZLP w Bielsku-Białej w 1998.

 47. Jesienna miłość. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2005, 98 s.
 48. Pętla. [Wiersze]. Posł.: M. Naglicki. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2006, 110 s.
 49. Skarbonka snów. [Powieść]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2006, 249 s.
 50. [Siedem] 7 legend o Bieńkówce. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. ZG 2007, 47 s.
 51. Zawartość: Siedem legend o Bieńkówce: Opowieść Benka Wołoszyca syna Bożydara; Opowieść Bazylego syna Bartodzieja; Opowieść Beniamina syna Bronisza; Opowieść Boguty syna Bończy; Opowieść Budzisza syna Borzysława; Opowieść Bieńka syna Bartłomieja; Opowieść Benedykta syna Bogdana. – Wróżby i nadzieje. XXI wiek. – Galeria artystyczna [obrazy i rys. K. Szczepaniak i R. Szczepaniak].

 52. Wybór wierszy1998-2008. Red. i posł.: T. Skoczek. Piaseczno: Maz. Ofic. Wydawn. 2008, 319 s. Fundacja im. K.E. Lewakowskiego, Inst. W. Orkana. Bocheńska Bibl. Poetów, 2.
 53. Na s. tyt. miejsca wyd.: Bochnia, Kr., Wwa. – Z cyklów: Jestem przeciw [poz. 22]; Polowanie na wiersz [poz. 24]; Lirnik [poz. 27]; Gdy Cię wspominam [poz. 26]; Seans w Świnoujściu [poz. 29]; Pułapka miłości. Liebesfalle [poz. 30]; Wypadki [poz. 32]; W cieniu dnia. Im Schatten des Tages [wybór utworów]; Jesienna miłość [poz. 33]; Pętla [poz. 34]; Próba opisu; Pejzaż erotyczny; Fotografia; Niespełnienia; Dedykacje; Mojemu miastu.

 54. Wawrzek Basista i inne opowiadania. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2009, 153 s.
 55. Zawartość: Pęknięty widnokrąg: Próg; Spalone dzieciństwo; Pożegnanie z ojcem; Tama; Wieloryb; Boży odmieńcy: Głupek; Tajemnica Weronki; Wawrzek Basista (nowela filmowa) [poz. 21]; Janosik spod Babiej Góry: Jan Sałapatek o sobie; Życiorys z archiwum Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie; Prawda niepisana; Wspomnienia siostry Anny Adamczyk z d. Sałapatek: Na co przyszło „Tygrysicy”; O Bagniorzu i Galicy; Moje zeznanie odnośnie Jana Sałapatka. – Głosy.

 56. Zielony smok. [Wiersze dla dzieci]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2009, 49 s.
 57. Krajobrazy tańczące. [Wiersze]. Kr.: Rada Woj. Tow. Kultury Świeckiej 2010, 119 s. Bibl. Forum Myśli Wolnej, 3.
 58. Legendy i podania babiogórskie. Il. i oprac. graf.: B. Pietryka. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2010, 149 s.
 59. Zawartość: Diamentowy stół; Maziarze i diabeł; Siekiera samorąbajka; Owca, co groszem sypała; Wodna boginka; Kmieć i diabeł; Łyżka kuchareczka; Muzykalna strzyga; Kościelne drzwi w Mucharzu; Na makowskim cmentarzu; Zjawy, zwidy i majaki; Przeklęte dukaty; Madejowe łoże; Płanetniki spod Babiej Góry; Biała dama; Baśń o Księżycu.

 60. Tajemnica dzwonów. [Powieść]. Kr.: Tow. Kultury Świeckiej 2010, 243 s.
 61. Spirala czasu. [Dziennik]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2011, 128 s.
 62. Zawartość: Dziennik z bieszczadzkich połonin (1988 r.); Kronika osobna (1989 r.).

 63. Żakowskie gry miłosne. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2011, 91 s.
 64. Opowiadania o charakterze wspomnieniowym S. Franczaka, mieszkańca Domu Studenckiego „Żaczek” w 1964-1968. – Zawartość: Żakowska solidarność; Busz Jan Szek; Sugestia; Studenckie urodziny; Mira; Spektakl.

 65. Impresje. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2012, 78 s.
 66. Cykle: Gdy spadną zielone śniegi; Sekrety ogrodów; Ziarenka myśli.

 67. Kamaw znaczy Zmartwychwstanie. [Scenariusz filmowy]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2012, 90 s.
 68. Na podstawie opowiadania Wawrzek Basista [poz. 21].

 69. Klechdy i przypowieści. Gawędy przy ognisku. Wstęp: E. Bochenek. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2012, 95 s.
 70. Zawartość: W świecie duchów: Boginki i utopce; Zmory, wilkołaki i wampiry; Zjawy, zwidy i majaki [poz. 41]; Klechdy i bajki: Zakochana strzyga; Południca; Płanetniki znad Babiej Góry [poz. 41]; Księżycowy uśmiech; Księżniczka i wozak; Gadające buty.

 71. Niebyły czas. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2013, 69 s.
 72. Na strunie świtu. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2014, 110 s.
 73. Lustrzane światy. [Opowiadania dla dzieci]. Rys.: Sonia Franczak. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2014, 72 s.
 74. Zawartość: Światy; Spadająca gwiazda; Połowy Grzesia; Kąpiel; Spotkanie z rybką; Morskie pytanie; Spacer na plaży; Historia kropli; Życie w kolorach; Długie życie; Żabi staw; Bajka o jeziorze; Spotkanie z motylem; Pory roku; Czyja to ziemia?; W oknie; Błyskawica; Chmurka; Koszenie łąki; Rozmowa z grzybem; Wypadek; W parku; W sadzie; Moja królowa; Ścieżka; Życie za życie; Szarak; Biały kotek; Jaskółka; Azor.

 75. Grawitacja ciał. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2015, 122 s.
 76. Grzeszne opowiadania. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2015, 167 s. Bibl. Forum Myśli Wolnej, 7.
 77. Zawartość: Tajemnice rozkoszy; Bezgrzeszna miłość; Poszukiwanie Boga; Złudzenia; Miłość w kostnicy; Złudzenia; Cygańska przygoda; Zakonnica; Wesele; Droga do piekła.

 78. Smak kobiety, czyli Zakazane opowieści. [Opowiadania]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2015, 402 s.
 79. Zawartość: Od autora; Myśli o kobiecie; Staw; Ślubowanie; Szczudła; Pojedynek; Wyprawa do piekła; Tunel; Żakowska solidarność; Busz Jan Szek; Sugestia; Studenckie urodziny; Spektakl; Pokój przechodni; Malina; Cyganka; Zośka; Mira; Przebudzenie; Na campingu; Rozsypane paciorki; Podróż z nieznajomą; Winda; Wesele w Zasypnicy; Noc w burdelu; Seans w Norymberdze; Rzymska delegacja; Dwie noce w Bratysławie; Przygoda w Dortmundzie; Spotkanie w sali zagubionych kroków; Zakręt, – nadto: Terminy słownikowe słowa „kobieta”.

 80. Kobiety wyzwolone z przełomu XIX i XX wieku. [Szkice]. Kr.: Tow. Kult. Świeckiej im. T. Żeleńskiego Boya 2016, 204 s. Bibl. Forum Myśli Wolnej, 8.
 81. Zawartość: Od autora. – Emancypantki, sufrażystki, feministki – ruchy kobiet wojujących o swe prawa: Kalendarium historyczne; Ruch kobiecy w Polsce; Formy i kierunki emancypacji; Polska myśl emancypacyjna; Kierunki rozwoju ruchu kobiet w Polsce. – Czasopisma polskich sufrażystek: Radykalne publicystki „Głosu” (1900-1905); Narcyza Żmichowska – polska Entuzjastka (1819-1876); Maria Konopnicka – „bezbożna patriotka i rozwydrzona bezbożnica” (1842-1910); Eliza Orzeszkowa – pisarka wyklęta (1841-1910); Julia Woykowska – „burzycielka praw” – poznańska emancypantka (1816-1851). – Twórczynie salonów kobiecych i redaktorki czasopism feministycznych: Waleria Marrené Gorzkowska – polska George Sand (1832-1903); Paulina Kuczalska-Reinschmit – bojowniczka o prawa kobiet (1859-1921). – Feministki modernizmu i międzywojnia: Maria Dulębianka – malarka snów kobiet (1861-1919); Kazimiera Bujwidowa z Klimontowiczów – antyklerykalna rewolucjonistka galicyjska (1867-1939); Gabriela Zapolska – fotograf „chorego społeczeństwa” (1857-1921); Maria Dąbrowska – pisarka i działaczka spółdzielczości (1889-1965); Zofia Nałkowska – nowa kobieca tożsamość (1884-1954); Irena Krzywicka – niepokorna „gorszycielka i skandalistka” (1899-1994). – Postawy ideowe kobiet ruchu emancypacyjnego: Kobiety wobec religii i Kościoła katolickiego; Zaangażowanie społeczno-polityczne kobiet w ruchu feministycznym, – nadto: Bibliografia pomocnicza; Kalendarium Ruchu Kobiecego.

 82. Na łące kwitną wiersze. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2016, 107 s.
 83. Poetycki Kraków. [Wiersze]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2016, 159 s.
 84. Zanim opadnie mgła. [Powieść]. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2016, 280 s.
 85. Na zakręcie historii. Autoportret bez retuszu. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2017, 144 s.
 86. Drogi i bezdroża. Saga rodzinna. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2017, 153 s.
 87. Wybory utworów w przekł.: niem.: Leseprobe. [Wybór:] A. Welski. [Przedm.:] W. Jaworski. [Przekł.] S. Papp. Bönen 1985; Im Schatten des Tages. [Przekł.:] K. Lipiński, S. Papp, O. Jędrzejczyk, K. Zdebel. Wien 2005, – ros.: Sdelano v Pol'še, vek – XX. Antologiâ. [Wybór i przekł.:] A. Bazilevskij. Moskva 2009, – wietnam.: Hanh phúc mong manh. [Oprac. i przeł.:] Nguyẽn Chí Thuật dich. [Hà Nội] [2002].

P r a c e r e d a k c y j n e

 1. Oświęcim – Brzezinka w wierszach i przekładach Adama Zycha. [Oprac.:] S.Franczak. Kr.: KKAL [Krak. Klub Artyst.-Lit.] 1994, 70 s. Bibl. „Końca Wieku”.
 2. Pożegnanie lata poetów 1999. Almanach. Wybór tekstów: S. Franczak, A.K. Torbus. Kr.: Stow. Twórcze KKAL 1999, 36 s. Krak. Klub Artyst.-Lit.
 3. K. Wojtyła: Sobótkom się kłaniaj. Wybór poezji. Wybór i posł.: T. Skoczek. Red. S. Franczak. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2001, 203 s. Obrazy Nieskończoności.
 4. J. Kawalec: Żeby cię pochłonęło życie. [Opowiadania i wiersze]. Wstęp i red. S. Franczak. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2004, 183 s.
 5. Podgórska biesiada poetów Kurdwanów 2003. [Antologia]. Red. S. Franczak. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2004, 71 s. Grupa Poetycko-Lit. „Złoty Klon”.
 6. A. Ziobrowski: Za kotarą wiatru. [Wiersze]. Red. S. Franczak. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. 2004, 67 s.
 7. III Galicjada. Kraków-Lwów – serca dwa. III. Międzynarodowe Galicyjskie Spotkanie Artyst. Lit. w Kr. [Wiersze i opowiadania]. Wstęp: S. Marynowicz. Red. S. Franczak. Kr.: Stow. Twórcze Artyst.-Lit. Zarząd Gł. 2006, 119 s.
 8. Tytuł okładkowy: Galicjada, 3.

 9. I.S. Fiut: Moja Samotrake. Wybór wierszy 1979-2009. Posł.: S. Marynowicz. Wybór i red.: S. Franczak. Kr.: Tow. Kultury Świeckiej 2011, 152 s. Bibl. Forum Myśli Wolnej, 4.
 10. Tadeusz Żeleński Boy. 70 rocznica śmierci. Materiały z konferencji. Red.: S. Franczak, J. Kabaj, J. Nowak. Kr.: Rada Woj. Tow. Kultury Świeckiej 2012, 112 s. Bibl. Forum Myśli Wolnej, 5.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2011, 2013, inf. syna G. Franczaka 2019.
 • Stanisław Franczak. W: Katalog autorów krakowskich. Oprac.: T. Dziedzic, T. Skoczek. Kr. 1988.
 • Wywiad: **„Z dzieciństwa czerpię pełnymi garściami”. Rozm. A. Dębkowski. „Gaz. Kult.” 2004 nr 4.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • Stanisław Franczak. Oprac.: I.S. Fiut. Red.: E. Bochenek. Kr.: Tow. Kultury Świeckiej 2010, 245 s. Profile Artyst.-Lit., 1 [zawiera teksty druk. wcześniej a oznaczone dwiema gwiazdkami **, nadto: Omówienie twórczości: I.S. FIUT: Śladami słów po ścieżkach poezji Stanisława Franczaka; I.S. FIUT: W kręgu prozy Stanisława Franczaka. – Z krytyki literackiej: W. PRÓCHNICKI: Światy poetów [posł. z poz. 19],T. SKOCZEK: Poeta nadziei [posł. z poz. 38]. – Ze wstępów i wyborów niektórych książek: J. KAJTOCH: Stanisław Franczak; I.S. FIUT [bez tytułu]; W. PRÓCHNICKI; H. CYGANIK: Drogi Staszku; I.S. FIUT: Miasto marzeń; F. IZYDOR: Nadzieje i rozczarowania; [Wydawca]: Zamiast wstępu [z poz. 32]; A.M. HRABIEC: Zamiast posłowia; M. CIECHAŃSKI; H. CYGANIK: Natura miłości; M. NAGLICKI: „Jeszcze przed nami raj cierpienia…”. – Recenzje, opinie, noty. Wybór. – Głosy i glossy. – Wybrane anegdoty. – Nota biograficzna i dorobek twórczy].
 • J. KAJTOCH: Stanisław Franczak. Poezja pytań. „Gaz. Krak.” 1983 nr 231.
 • D. SMRECZYŃSKI [pseud.]: **Samotny rycerz nadziei. „Scena Lud.” 1984 nr 1 (czerwiec).
 • A. WARZECHA. „Dz. Pol.” 1984 nr 277.
 • L. ŻULIŃSKI: Świat snu i jawy. „Gaz. Krak.” 1985 nr 245.
 • S. DZIEDZIC: Metafizyka i autentyzm. „Integracje” 1991 nr 27.
 • T. SKOCZEK: **Stanisław Franczak. Nic się nie stało. Rycerz nadziei, ballad i malowanek. W tegoż: W kręgu metafizyki, chaosu i konwencji. Bochnia 1993.
 • I.S. FIUT: Poetyckie horyzonty świata. (O poezji S. Franczaka, H. Cyganika i D.T. Lebiody). „Koniec Wieku” 2001/2002 nr 17/18.
 • T. SKOCZEK: Neoautentyzm sztuką prawdy. „Forum Myśli Wolnej” 2008 nr 38/39.
 • I. FIUT: Powrót poety do rajskiego ogrodu. „Gaz. Kult.” 2012 nr 10.
 • W. LORANC: O trudnej sztuce postrzegania świata. „Res Humana” 2012 nr 6.
 • I. FIUT: Dwie twarze poezji: Wojciech Kawiński i Stanisław Franczak. „Forum Myśli Wolnej” 2013 nr 55.

Powrót na górę↑

Ballady, malowanki na szkle

 • W. PRÓCHNICKI: Spalone – ocalone. „Życie Lit.” 1984 nr 45 [dot. też: Całopalenie].
 • S. STANUCH: **Uwaga, debiut! „Dz. Pol.” 1984 nr 270 [dot. też: Całopalenie].
 • K. STRZELEWICZ: „Jeszcze szumią w twych uszach łany zbóż”. „Gaz. Krak.” 1984 nr 259.
 • L. ŻULIŃSKI: Trzy ojczyzny. „Tu i Teraz” 1984 nr 42 [dot. też: Całopalenie].
 • [W. KAJTOCH] W.M. KRAKOWSKI: Dzieciństwo, śmierć, życie. „Pis. Lit.-Artyst.” 1985 nr 2 [dot. też: Całopalenie].
 • T. OLSZEWSKI: Bliżej ojczyzny. „Tyg. Kult.” 1985 nr 2.

Powrót na górę↑

Całopalenie

 • J. KAJTOCH: Poeta dialogu. „Gaz. Krak.” 1984 nr 259.
 • W. PRÓCHNICKI: Spalone – ocalone. „Życie Lit.” 1984 nr 45 [dot. też: Ballady, malowanki na szkle].
 • S. STANUCH: **Uwaga, debiut! „Dz. Pol.” 1984 nr 270 [dot. też: Ballady, malowanki na szkle].
 • L. ŻULIŃSKI: Trzy ojczyzny. „Tu i Teraz” 1984 nr 42 [dot. też: Ballady, malowanki na szkle].
 • [W. KAJTOCH] W.M. KRAKOWSKI: Dzieciństwo, śmierć, życie. „Pis. Lit.-Artyst.” 1985 nr 2 [dot. też: Ballady, malowanki na szkle].
 • W. ZIELIŃSKI: Osamotnienie. „Tyg. Kult.” 1985 nr 27.

Powrót na górę↑

Kim jestem

 • M. BRZESZCZYŃSKI: **W drodze. „Życie Lit.” 1985 nr 13.
 • R. DZIESZYŃSKI: Nieznaną ścieżką na szczyt góry. „Widnokrąg” 1985 nr 16.
 • J. KAJTOCH. „Gaz. Krak.” 1985 nr 61.
 • S. STANUCH: Kim jest Stanisław Franczak? „Dz. Pol.” 1985 nr 55.
 • J. TULIK: **Niekochany Orfeusz. „Profile” 1985 nr 5.
 • L. ŻULIŃSKI: Kim jest poeta? „Tu i Teraz” 1985 nr 15.

Powrót na górę↑

Madejowy Staw

 • O. JĘDRZEJCZYK: Między Tetmajerem a autentyzmem. „Gaz. Krak.” 1987 nr 114.
 • K.M. SIENIAWSKI: **Kawalątek jesieni. „Kultura” 1987 nr 50.
 • M. KISIEL: **Autentyzm. „Życie Lit.” 1988 nr 18 [dot. też: Antytezy; We dwoje].

Powrót na górę↑

Antytezy

 • A. ŁOPATA: Topografia liryzmu. „Student” 1987 nr 22/1 (70/71).
 • J. KAJTOCH: Refleksja, ojcowizna, żart liryczny. „Gaz. Krak.” 1988 nr 3.
 • M. KISIEL: **Autentyzm. „Życie Lit.” 1988 nr 18 [dot. też: Madejowy staw; We dwoje].
 • J. KORYL: Silva rerum. „Nowe Książ.” 1988 nr 4.
 • M. OBARSKI: Rysowanie światów na szkle. „Pis. Lit.-Artyst.” 1988 nr 7/8.
 • F. SIENKIEWICZ: **Bardzo błyskotliwe błyski. „Kultura” 1988 nr 20.
 • L. ŻULIŃSKI: **W pościgu za tożsamością. „Literatura” 1988 nr 10.

Powrót na górę↑

We dwoje

 • M. KISIEL: **Autentyzm. „Życie Lit.” 1988 nr 18 [dot. też: Madejowy staw; Antytezy].

Powrót na górę↑

Nic się nie stało

 • M. NAGLICKI: Czy nic się nie stało – czyli o poezji Stanisława Franczaka. „Gaz. Krak.” 1989 nr 45.
 • P. WILCZEK. „Student” 1989 nr 18.

Powrót na górę↑

We mgle

 • J. KAJTOCH: Zmierzyć się z nieuchwytnym. „Gaz. Krak.” 1988 nr 238.
 • L. ŻULIŃSKI: W pościgu za tożsamością. „Literatura” 1988 nr 10.
 • H.A. GASZ: We mgle… życia. „Nowe Książ.” 1989 nr 6.
 • M. KISIEL: **Samotny w chorobie. „Życie Lit.” 1989 nr 1.

Powrót na górę↑

W zaklętym kręgu Agnihotry

 • R. DZIESZYŃSKI: W kręgu Agnihotry. „Sł. Powsz.” 1992 nr 127.
 • I. FIUT: Poeci zmierzający do korzeni myśli. „Koniec Wieku” 1992 nr 5.

Powrót na górę↑

Bezsenny ptak

 • [I.S. FIUT] I. MOSTOWICZ: Dwie odsłony poetyckie Stanisława Franczaka. „Magdalenka Lit.” 1995 nr 7/9, przedr. w tegoż: Światy poetów. Kr. 1996 [dot. też: Ścieżki].

Powrót na górę↑

Ścieżki

 • [I.S. FIUT] I. MOSTOWICZ: Dwie odsłony poetyckie Stanisława Franczaka. „Magdalenka Lit.” 1995 nr 7/9, przedr. w tegoż: Światy poetów. Kr. 1996 [dot. też: Bezsenny ptak].

Powrót na górę↑

Wybór wierszy

 • I.S. FIUT: Z domu do kosmosu. „Metafora” 1997 nr 31/32.
 • [I.S. FIUT] I. MOSTOWICZ: Z domu do kosmosu. „Koniec Wieku” 1997 nr 10.

Powrót na górę↑

Czerwony scyzoryk

 • W. ŻUKROWSKI: Smakowałem. „Wiad. Kult.” 1997 nr 37.
 • R. SADAJ: Zaginiony świat. „Koniec Wieku” 1998 nr 11.

Powrót na górę↑

Jestem przeciw

 • [W. KAJTOCH] W. KRAKOWSKI: Odmiany buntu. „Koniec Wieku” 2000 nr 14/15.

Powrót na górę↑

Wybór utworów

 • [W. KAJTOCH] W. KRAKOWSKI: Dwa wybory. „Koniec Wieku” 1999 nr 12/13.

Powrót na górę↑

Polowanie na wiersz

 • E. BIELA: **Poetycki eksperyment Stanisława Franczaka. „Gaz. Kult.” 2000 nr 5.

Powrót na górę↑

Gdy Cię wspominam

 • J. WIELICKI: **Sentymentalne powroty Stanisława Franczaka. „Forum Myśli Wolnej” 2002 nr 12/13.

Powrót na górę↑

Lirnik

 • [W. KAJTOCH] W. KRAKOWSKI: Kim jest Lirnik? „Koniec Wieku” 2000 nr 16.
 • L. ŻULIŃSKI: **Samotne orły. „Tryb. Ludu” 2000 nr 116.
 • J. HŁOND. „Akant” 2002 nr 10.

Powrót na górę↑

Horyzonty

 • I.S. FIUT: Powroty „do początku”. „Koniec Wieku” 2003 nr 19/20.
 • M. FIAŁKOWSKA-PYZOWSKA: **Wspomnienia jako dokument. „Forum Myśli Wolnej” 2006 nr 26/27.

Powrót na górę↑

Seans w Świnoujściu

 • J. JANCZEWSKI: Bynajmniej nie w spirytystycznym transie. „Forum Myśli Wolnej” 2003 nr 14/15.

Powrót na górę↑

Znieczulenie

 • W. LORANC: Historia lubi się powtarzać. „Myśl Socjaldemokratyczna” 2003 nr 3/4.

Powrót na górę↑

Wypadki

 • I.S. FIUT: **Rozgrywki słowne poetów. „Forum Myśli Wolnej” 2004 nr 20/21 [dot. m.in. S. Franczaka].

Powrót na górę↑

Jesienna miłość

 • I.S. FIUT: **A poeci pieszczą emocje. „Forum Myśli Wolnej” 2006 nr 2 (6/27) [dot. też: Im Schatten des Tages].

Powrót na górę↑

Skarbonka snów

 • W. LORANC: **Wspomnienia argonauty. „Res Humana” 2007 nr 1.

Powrót na górę↑

Wybór wierszy 1998-2008

 • I.S. FIUT: **A poeci pieszczą emocje. „Forum Myśli Wolnej” 2006 nr 2 (6/27) [dot.: Im Schatten des Tages; Jesienna miłość].
 • W. LORANC: **Poeta dwóch środowisk. „Res Humana” 2009 nr 7.

Powrót na górę↑

Krajobrazy tańczące

 • I.S. FIUT: Liryczny kosmos zbudowany z wierszy. „Gaz. Kult.” 2010 nr 11.

Powrót na górę↑

Klechdy i przypowieści

 • I. FIUT: Emocje i wyobraźnia dyktują wiersze. „Forum Myśli Wolnej” 2012 nr 54 [dot. m.in. S. Franczaka].

Powrót na górę↑

Smak kobiety, czyli Zakazane opowieści

 • A. MAZUREK: W kręgu spraw intymnych. „Res Humana” 2015 nr 6 [dot. też: J. Mielewczyk: Seks].

Powrót na górę↑

Kobiety wyzwolone z przełomu XIX i XX wieku

 • W. MIELEWCZYK: Ich wyzwolone dzieło wciąż trwa. „Res Humana” 2016 nr 4.

Powrót na górę↑


Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Stanisław FRANCZAK
Nawigacja
Narzędzia