Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1961

Pseud.: Antoni Wrzosek; Celina Dembowska; Tomasz Romanowicz.

Poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 27 sierpnia 1961 w Zamościu; syn Mariana Szewca, murarza, i Wandy z Twardziszewskich. Do szkoły średniej uczęszczał w Zamościu; początkowo (1976-77) uczył się w Zasadniczej Szkole Rolniczej, a następnie w Technikum Rolniczym. Debiutował już jako uczeń artykułem polemicznym pt. Nie tak z Białoszewskim, wydrukowanym w 1978 na łamach czasopisma „Kamena” (nr 16), a w 1979 na łamach tego samego pisma opublikował swój pierwszy utwór pt. Wiersz na moją śmierć (nr 9). W 1981 zdał maturę i podjął studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; w 1986 uzyskał stopień magistra. W następnych latach pracował jako redaktor, a także autor recenzji, artykułów i felietonów, najpierw w tygodniku „Za i przeciw” (do 1989), a następnie w dziennikach „Życie Warszawy” (1991-92) i „Słowo. Dziennik Katolicki” (1995). W 1996 objął funkcję redaktora działu literatury współczesnej w „Nowych Książkach”, gdzie publikował również recenzje (podp. m.in. pseud.: Antoni Wrzosek; Celina Dembowska; Tomasz Romanowicz). Liczne artykuły, recenzje, wiersze, felietony i wywiady drukował nadto m.in. w „Twórczości” (od 1982), „Rzeczpospolitej” (od 1996; tu m.in. liczne wywiady w dodatku „Plus-Minus”), „Kwartalniku Artystycznym” (od 2004; tu m.in. od 2005 cykl felietonów pt. Z powodu i bez powodu). Współpracował okazjonalnie z Programem II Polskiego Radia. W 1989 został członkiem SPP. Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Świadectwo. [Wiersze]. [Wwa:] Przedświt*; WNOPiM* [1983], 12 s.
 2. Zagłada. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1987, 140 s. Wyd. nast.: wyd. 2 [zmien.]. ze wstępem J. Stryjkowskiego Kr.: WL 1993, wyd. 3 tamże 2003.
 3. Nagroda im. S. Piętaka w 1987, Nagroda Młodych im. S. Wyspiańskiego w 1990.

  Przekł.: ang.: Annihilation. A novel. [Przeł.] E. Hryniewicz-Yarbrough. Normal, IL 1993, wyd. 2 tamże 1999, – chorw.: Uništenje. [Przeł.] D. Blažina. Zagreb 2002, – franc.: L’évanescence des choses. [Przeł.] E. Morin-Aguilar. Montricher 1990, niem.: Vernichtung. Roman. [Przeł.] E. Kinsky. Berlin 1993; Das Buch eines Tages. Zamość, Juli 1934. Roman [Przeł.] E. Kinsky. Berlin 2011, – norw.: Byens oye. [Przeł.] O.M. Selberg. Oslo 1994, – węgier.: Pasztulás. [Przeł.] N. Kartész. Budapest [1994], – włos.: La distruzione. [Przeł.] R. Polce. Torino 1991.

  Adapt. teatr .: Adapt. i reż. : K.-R. Mai. Przekł. na jęz. niem.: I. Makowiecka. Praprem.: Szczec., T. Współcz.; Berlin: Hebbel Theater 1995 [spektakl powst. w koprodukcji].

 4. Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc. Montricher: Ēditions Noir sur Blanc 1991, 276 s.
 5. Zmierzchy i poranki. [Powieść]. Kr.: WL 2000, 143 s.
 6. Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2000.

  Przekł.: węgier.: Alkonyok és reggelek. [Przeł.] G. Körner. Budapest 2002.

 7. Syn kapłana. [Esej biograficzny dot. J. Stryjkowskiego]. Wwa: Sic! 2001, 86 s.
 8. Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami. Kr.: WL 2002, 214 s.
 9. Zawiera wywiady z S. Barańczakiem, M. Głowińskim, J. Hartwig, P. Hertzem, U. Kozioł, Z. Kubiakiem, J. Łukasiewiczem, R. Matuszewskim, W. Myśliwskim, M. Nowakowskim, K. Orłosiem, J.M. Rymkiewiczem i A. Szymańską.

 10. Bociany nad powiatem. [Powieść]. Kr.: WL 2005, 110 s.
 11. Całkiem prywatnie. [Wiersze]. Kr.: WL 2006, 54 s.
 12. Moje zdanie. [Wiersze]. Kr.: WL 2009, 70 s.
 13. Cienka szyba. [Wiersze]. Kr.: WL 2014, 45 s.
 14. Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2014, plik w formacie EPUB, MOBI.

 15. Światełko [Wiersze]. Kr.: WL 2017, 48 s.
 16. Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: WL 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.

  Nominacja do Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego Orfeusz w 2018.

  Przekłady utworów Piotra Szewca w antologiach zagranicznych, m.in.: niem.: Neue Geschichten aus der Pollakey [Oprac.:] B. Helbig-Mischewski, K.M. Załuski. Jestetten 2000, - węgier.: Halott világok - lehetséges világok [Oprac.:] A.St. Kowalczyk, P. Lajos. Budapest 1994.

Praca redakcyjna

 1. J. Czechowicz: Przez kresy. Wybór wierszy i przekładów. Wybrał S. Szewc. Przedm. opatrzył Cz. Miłosz. Kr.: WL 1994, 261 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2009.
 • Wywiady: Fotografujemy skwapliwie zjawiska. Rozm. K. Lisowski. „Dekada Lit.” 1993 nr 11; Metafizyka, mitografia i rękaw koszuli. Rozm. R. Ostaszewski. „Dekada Lit.” 2000 nr 4/5; Sługa swojego powiatu. Rozm. K. Lisowski. „Życie” 2000 nr 197; Na ostatni guzik. Rozm.: J. Sobolewska. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 225; Dzień jak kropla. Rozm.: Ł. Grodziński, M. Larek. „Arkusz” 2002 nr 8; „Patrzę na świat przez literackie szkło powiększające”. Rozm.: K. Krowiranda, Ż. Nalewajk, „Tekstualia” 2005 nr 2; Wierzę w lirykę czystą, w urodę wiersza. Rozm. K. Lisowski. „Nowe Książ.” 2017 nr 3.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • W. JEKIEL: Huelle i Szewc w przekładach włoskich. „Lit. na Świecie” 1992 nr 10/12.
 • M. ORSKI: Piotr Szewc: „w kolorze wiecznym” . W tegoż: A mury runęły. Wr. 1995.
 • S. STERNA-WACHOWIAK: Lustra z pamięcią. „Gaz. Malarzy i Poetów” 2000 nr 2.
 • B. KANIEWSKA: Wieczność, która przemija. O prozie P. Sz. W: Ulotność i trwanie. Pozn. 2003.
 • M. ZALESKI: Formy pamięci. Gdańsk 2004, passim.
 • M. GĘBORYS: Status pamięci w prozie Piotra Szewca. „Fraza” 2005 nr 1/2.
 • A. NĘCKA: Unieważnić przemijanie? O prozie Piotra Szewca W: Literatura i przestrzeń. Katow. 2008.
 • J. BOROWSKI: Smak prowincjonalnej magdalenki. Zamość, którego nie ma w prozie. Piotra Szewca; W. PYCZEK: „Jadę do Zamościa”. Geografia poetycka Piotra Szewca. W: Literackie twarze Zamojszczyzny. Zamość 2009.
 • A. NĘCKA: Drobiazgi życiu wyrwane. O poezji Piotra Szewca. W: Literatura i obiekt/yw(izm). Katow. 2014.
 • G. MAROSZCZUK: „Umiera przeżyty dzień”. O twórczości Piotra Szewca. W: Skład osobowy. Cz. 1. Katow. 2014.
 • K. SOLON-SEREK: Centrum, w którym skupia się światło. Obraz polsko-żydowskiego miasteczka w prozie Piotra Szewca. W: Polacy-Żydzi. Kontakty kulturowe i literackie. Kr. 2014.
 • T. MIZERKIEWICZ: Twórczość niepozorna i nowa fenomenologia. O wierszach Piotra Szewca. W: Twórczość niepozorna. Kr. 2015.
 • A. DANIEL: Martwe żywe. O poezji Piotra Szewca. „Elewator” 2016 nr 2.

Powrót na górę↑

Świadectwo

 • [W. Bolecki] J. Malewski: Cóż po poecie w czasie marnym. (Przegląd tomików poetyckich czasu wojennego). W tegoż: Widziałem wolność w Warszawie. Wwa* 1984, wyd. nast. zmien. Londyn 1991 [m.in. dot. P. Szewca].

Powrót na górę↑

Zagłada

 • P. BRATKOWSKI: Nie ma zagłady. „Tyg. Kult.” 1987 nr 32.
 • T. OLSZEWSKI: Zatrzymane w kadrze. „Pis. Lit.-Artyst.” 1987 nr 11/12. .
 • W. PAWŁOWSKI: Na jałowym biegu. „Literatura” 1987 nr 7.
 • M.P. PRUS: Atlantyda. „Tyg. Powsz.” 1987 nr 29.
 • A. SOBOLEWSKA: Wahadłowe drzwi pamięci. „Twórczość” 1987 nr 12.
 • M. SOŁTYSIK: Księga dnia. „Życie Lit.” 1987 nr 24.
 • J. TERMER: Na marginesie „Zagłady”. „Nowe Książ.” 1987 nr 9.
 • R. BEDNARCZYK: Czas zgładzony. „Tak i Nie” 1988 nr 5.
 • S. DRAJEWSKI: Czas kresów. „Nurt” 1988 nr 3.
 • J. Katz Hewetson: Nuda powagi i nuda zbawy. „Kultura”, Paryż 1988 nr 6.
 • [J. MAJCHEREK] A. KOŃCZA: Mało zbadany czas zaprzeszły. „Brulion”* 1988 nr 7/8.
 • P. PIASZCZYŃSKI: Fotograf na dachu. „Zesz. Lit.” 1991 z. 33.
 • A. FRAJLICH: Amerykańskie wydanie „Zagłady” Piotra Szewca. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 1994 nr z 3 II dod. „Przegląd Polski”.
 • B. Shallcross. „The Polish Review” 1994 nr 4.
 • R.E. Wilson. „World Literature Today”, Oklahoma 1994 nr 2.
 • B. KANIEWSKA: „Listopadowa jest tu gdzie była…”. O Zagładzie Piotra Szewca. „Polonistyka” 1999 nr 1.
 • M. KISIEL: Styl symboliczny. „Śląsk” 1999 nr 10 [dot. też: Zmierzchy i poranki].
 • T. MIZERKIEWICZ: Życie po życiu? Kilka uwag o sposobie istnienia współczesnej powieści na przykładzie „Zagłady” Piotr Szewca. „Kresy” 2001 nr 48.
 • T. MIZERKIEWICZ: Umitycznianie przedstawienia – „Zagłada” Piotra Szewca. W tegoż: Stylizacje mityczne w prozie polskiej po 1968 r. Pozn. 2001.
 • K. JAKOWSKA: Powieść wnuka. „Zagłada” Piotra Szewca na tle powieściowych zapisów Holokaustu. W: Przez dwa stulecia. Tor. 2006.
 • A. MORAWIEC: Zaklinanie zagłady. (O debiucie powieściowym Piotra Szewca). „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2006 z. 8.
 • A. ZIONTEK: Pośród zagłady trwa nadzieja. „Kresy” 2006 nr 3 [m.in. dot. P. Szewca].
 • M. BERNACKI: O trylogii powieściowej Piotra Szewca. Jak możliwa jest kontemplacja świata po „Zagładzie”. „Prz. Powsz.” 2007 nr 7 [dot. także: Zmierzchy i poranki; Bociany nad powiatem].
 • K. BIEDRZYCKI: Księga zamarłego czasu – „Zagłada” Piotra Szewca. W tegoż: Wariacje metafizyczne. Kr. 2007.
 • K. DZIKA-JUREK: „W tej wydrążonej dolinie”. O motywie Zagłady w trylogii powieściowej Piotra Szewca. „Bielsko-Żywieckie Studia Teol.” 2007 t. 8 [dot. także: Zmierzchy i poranki; Bociany nad powiatem].
 • K. DZIKA : Małe: o esencjonalnym bycie kresowych miasteczek na podstawie trylogii Piotra Szewca. „Świat i Sł.” 2008 nr 1 [dot. także: Zmierzchy i poranki; Bociany nad powiatem].
 • K. PRZEWĘZIKOWSKA: „Zagłada” Piotra Szewca wobec niewyobrażalności Holokaustu. „Migotania, przejaśnienia” 2009 nr 3 /4.
 • M. KOSZOWY: Zdjęcie jako figura powtórzenia i nieobecności w „Zagładzie” Piotra Szewca. „Teksty Drugie” 2013 nr 4.
 • B. KRUPA: Cena wzniosłości. „Zagłada” Piotra Szewca. W tegoż: Opowiedzieć Zagładę. Kr. 2013.
 • B. GONTARZ: Ekfraza fotografii. „Zagłada” Piotra Szewca. W tejże: Wizualne reprezentacje rzeczywistości w polskiej prozie współczesnej. Katow. 2014.
 • D. LISEK-GĘBALA: Centrum-Wszystko. Zamość w prozie Piotra Szewca. W: Centra-peryferie w literaturze polskiej XX i XXI w. Kr. 2015 [dot. także: Zmierzchy i poranki; Bociany nad powiatem].
 • A.D. LISKOWACKI: Martwe żywe. O poezji Piotra Szewca. „Elewator” 2016 nr 2.
 • M. TOMCZOK: Klimat zagłady w perspektywie powieści Pawła Huellego, Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Kuśniewicza i Piotra Szewca. „Teksty Drugie” 2017 nr 2.

Powrót na górę↑

Ocalony na Wschodzie.

 • Z. BIEŃKOWSKI: Talent osobowości. „Polityka” 1992 nr 21.
 • P. GŁOGOWSKI: Bóg jest po stronie silniejszych batalionów. „Tyg. Solidarność” 1992 nr 6.
 • T. SOBECZKO: Punkty za pochodzenie. „Więź” 1992 nr 8.
 • A. ZAWADA: Ocalony na Wschodzie. „Odra” 1992 nr 6.
 • M. KISIEL: Interview–fleuve. „Twórczość” 1993 nr 1.

Powrót na górę↑

Zmierzchy i poranki

 • M. KISIEL: Styl symboliczny. „Śląsk” 1999 nr 10 [dot. też: Zagłada].
 • K. BIEŃKOWSKA: Wszechświat w sobie. „Nowe Książ.” 2000 nr 3.
 • L. BUGAJSKI: Pustka w starych dekoracjach. „Trybuna” 2000 nr 159.
 • P. CZAPLIŃSKI: Podniebny powiat. „Polityka” 2000 nr 20.
 • J. GONDOWICZ: Na samym progu wieczności. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 46.
 • I. IWASIÓW: Dzień pamięci. „Arkusz” 2000 nr 10.
 • J. KLEJNOCKI: W powiecie zamojskim. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 92.
 • A. LIEBHART: W rytmie zmierzchów i poranków. „Życie” 2000 nr 99.
 • P. MAJERSKI: „… do zmierzchu mówić”. „Śląsk” 2000 nr 6.
 • P. MARECKI: Zamojska Kolekcja. „Studium” 2000 nr 4.
 • R. MATUSZEWSKI: Zamość mityczny. „Prz. Powsz.” 2000 nr 10, przedr. w tegoż: Zapiski świadka epoki. Wwa 2004.
 • T. MIZERKIEWICZ: Palcem po mapie zapachów. „Arkusz” 2000 nr 8.
 • A. MORAWIEC: „Zwyczajne i zachwycające istnienie” według Piotra Szewca. „Kresy” 2000 nr 2/3.
 • Ż. NALEWAJK: Fiat Lux – o „Zmierzchach i porankach” Piotra Szewca. „Pracownia” 2000 nr 22.
 • D. NOWACKI: Nowa baśń, stara baśń. „Res Publica Nowa” 2000 nr 6.
 • J. OLEJNICZAK: Zapachy „małej ojczyzny”. „FA-art” 2000 nr 2.
 • M. ORSKI: W centrum zdarzeń. „Odra” 2000 nr 7/8.
 • R. OSTASZEWSKI: Jesteś świecie, jesteś. „Dekada Lit.” 2000 nr 4/5.
 • L. SZARUGA: Naświetlanie światła. „Pogranicza” 2000 nr 4.
 • P. SZYBOWICZ: Gwar rzeczy. „Pro Arte” 2000 nr 13.
 • A. SZYMAŃSKA: Wieczne dzieciństwo świata. „Kwart. Artyst.” 2000 nr 2.
 • K. UNIŁOWSKI: W pełnym świetle. „Twórczość” 2000 nr 11, przedr. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • M. ZALESKI: Pieśń umarłego powiatu. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 131.
 • A. BAGŁAJEWSKI: Światło, cień i rytm. Notatki o prozie Potra Szewca. „Kresy” 2001 nr 4.
 • A. CZYŻAK: W szklanej kuli. „Polonistyka” 2001 nr 7.
 • M. FASZCZA: Zamojskie zmierzchy i poranki Szewca. „Portret” 2001 nr 11.
 • B. KANIEWSKA: Spojrzenie rentiera. O drugiej powieści Piotra Szewca. „FA-art” 2001 nr 2.
 • A. KĘDZIORA: Zamość według Szewca. „Zamojski Kwart. Kult.” 2001 nr 1 /2.
 • A. D. LISKOWACKI: Rzeczy i światło. „Topos” 2001 nr 2/3.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Pamięć i baśnie. „Arkusz” 2001 nr 1.
 • A. NASIŁOWSKA: Idylla i dramat. „Midrasz” 2001 nr 13 [właśc. 1].
 • M. DANIELKIEWICZ: Piotruś. „Akcent” 2002 nr 1/2 [dot. też: Syn kapłana].
 • A. MORAWIEC: O dyptyku powieściowym Piotra Szewca. W: O doskonałości. Łódź 2002, przedr. pt. Doskonałość w cieniu zagłady. O „Zmierzchach i porankach” Piotra Szewca. W tegoż: Polityczne, prywatne, metafizyczne. Tor. 2014.
 • W. ZAWISTOWSKA: Malarska wyobraźnia pisarza. „Sł. Żydowskie=Dos Jidisze Wort” 2002 nr 3 /4.
 • J. MADEJSKI: „O zmierzchu cisza mówiła różnymi językami”. W tegoż: Zamieszanie. Kr. 2003.
 • K. UNIŁOWSKI: Do czego liberałom potrzebne „małe ojczyzny?” „FA-art” 2003 nr 3/4 [na marginesie powieści Zmierzchy i poranki.].
 • M. JENTYS: Piotr Szewc u źródeł miłości. W tejże: Nić Ariadny. Tor. 2005.
 • M. BERNACKI: O trylogii powieściowej Piotra Szewca. Jak możliwa jest kontemplacja świata po „Zagładzie”. „Prz. Powsz.” 2007 nr 7 [dot. także: Zagłada; Bociany nad powiatem] .
 • K. DZIKA-JUREK: „W tej wydrążonej dolinie”. O motywie Zagłady w trylogii powieściowej Piotra Szewca. „Bielsko-Żywieckie Studia Teol.” 2007 t. 8 [dot. także: Zagłada; Bociany nad powiatem].
 • K. DZIKA : Małe: o esencjonalnym bycie kresowych miasteczek na podstawie trylogii Piotra Szewca. „Świat i Sł.” 2008 nr 1 [dot. także: Zagłada; Bociany nad powiatem].
 • D. LISEK-GĘBALA: Centrum-Wszystko. Zamość w prozie Piotra Szewca. W: Centra-peryferie w literaturze polskiej XX i XXI w. Kr. 2015 [dot. także: Zagłada; Bociany nad powiatem].

Powrót na górę↑

Syn kapłana

 • J. GONDOWICZ: Strażnicy nicości. „Nowe Książ.” 2001 nr 7.
 • W. KALISZEWSKI: Do czytania poleca… „Więź” 2001 nr 9.
 • T. KORZENIOWSKI: Syn marnotrawny. „Dekada Lit.” 2001 nr 5/6.
 • A. SKIBSKA: Wypytać wszystko. „Arkusz” 2001 nr 11.
 • A. SZYMAŃSKA: pamięć ludzi i rzeczy. „Arkusz” 2001 nr 7.
 • M. DANIELKIEWICZ: Piotruś. „Akcent” 2002 nr 1/2 [dot. też: Zmierzchy i poranki].
 • S. JURKOWSKI: Portret pisarza osobisty. „Twórczość” 2003 nr 2/3.

Powrót na górę↑

Wolność i współczucie

 • W. CHMIELEWSKI: Żyjemy w czasach totalitarnych. „Nowe Państ.” 2002 nr 8.
 • M. CIEPŁA: Kanon rozmowy. „Pogranicza” 2002 nr 3.
 • P. DUDZIAK: Wywiad i roz – mowa. Dwie książki rozmów z pisarzami. „Tyg. Powsz.” 2002 nr 35 [dot. też S. Bereś: Historia literatury w rozmowach].
 • M. KISIEL: Ważne rozmowy. „Śląsk” 2002 nr 8.
 • K. MASŁOŃ: Wywiady Piotra Szewca. „Rzeczpospolita” 2002 nr 239.
 • U. ŚMIETANA: Prywatny głos literatury. „Czas Kult.” 2002 nr 3 [m.in. dot. P. Szewca].
 • A. ZAWADA: Rozmowy humanistów. „Nowe Książ.” 2002 nr 7/8.
 • S. JURKOWSKI: Rozmowy najszczersze. „Twórczość” 2003 nr 6.
 • D. KULCZYCKA. „Pro Libris” 2003 nr 1.

Powrót na górę↑

Bociany nad powiatem

 • T. BURYŁA: Sprawdzona stylistyka. „Twórczość” 2005 nr 7.
 • M. CUBER: Epitafium dla dachówki. „Res Publica Nowa” 2005 nr 2.
 • J. GIZELLA: Przypowieść o wiecznym mieście. „Topos” 2005 nr 4.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Duch powiatu. „Kwart. Artyst.” 2005 nr 2.
 • A. MORAWIEC: Przeciw nicości. „Nowe Książ.” 2005 nr 4.
 • D. NOWACKI: Jeden dzień z życia Zamościa. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 50.
 • M. ORSKI: W wielojęzycznej mowie świata. „Odra” 2005 nr 10, przedr. pt. Dzieciństwo jako prolog Księgi. W tegoż: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Wr. 2010.
 • R. OSTASZEWSKI: Podróż do Nicości (z przesiadką na stacji Literatura). „Tyg. Powsz.” dod. „Książ. w Tyg.” 2005 nr 14.
 • A. SIEMIŃSKA: Spis z natury. „Czas Kult.” 2005 nr 5.
 • M. SZLACHETKA: Słoneczne impresje Sz. „Akcent” 2005 nr 3.
 • E. SZYBOWICZ: Powiat i co dalej? „FA-art” 2005 nr 4.
 • A. SZYMAŃSKA: Niedokończona postać świata. „Prz. Powsz.” 2005 nr 6.
 • A. NĘCKA: Unieważnić przemijanie. „Śląsk” 2006 nr 4.
 • M. BERNACKI: O trylogii powieściowej Piotra Szewca. Jak możliwa jest kontemplacja świata po „Zagładzie”. „Prz. Powsz.” 2007 nr 7 [dot. także Zagłada; Zmierzchy i poranki] .
 • K. DZIKA-JUREK: „W tej wydrążonej dolinie”. O motywie Zagłady w trylogii powieściowej Piotra Szewca. „Bielsko-Żywieckie Studia Teol.” 2007 t. 8 [dot. także: Zagłada; Zmierzchy i poranki].
 • K. DZIKA : Małe: o esencjonalnym bycie kresowych miasteczek na podstawie trylogii Piotra Szewca. „Świat i Sł.” 2008 nr 1 [dot. także Zagłada; Zmierzchy i poranki].
 • D. LISEK-GĘBALA: Centrum-Wszystko. Zamość w prozie Piotra Szewca. W: Centra-peryferie w literaturze polskiej XX i XXI w. Kr. 2015 [dot. także: Zagłada; Zmierzchy i poranki].

Powrót na górę↑

Całkiem prywatnie

 • S. BURYŁA: Nieco inaczej. „Opcje” 2006 nr 2.
 • J. GIZELLA: Poetycki kosmos. „Topos” 2006 nr 4.
 • G. KALINOWSKI: Słowa i obrazy. „Kwart. Artyst.” 2006 nr 2.
 • A. KAŁUŻA: Sam na sam z grafikami. „Odra” 2006 nr 9.
 • J. MADEJSKI: Światło. „Pogranicza” 2006 nr 4.
 • T. MIZERKIEWICZ: Wyprawa do wnętrza (i zewnętrza ) liryki. „Nowe Książ.” 2006 nr 6.
 • J. PETROWICZ: Całkiem plastycznie. „Nowa Okolica Poetów” 2006 nr 2.
 • A. SZYMAŃSKA: Dziennik liryczny - prozaika? „Prz. Powsz.” 2006 nr 9.
 • S. CHYCZYŃSKI: Słowa i obrazy. „Twórczość” 2007 nr 2.
 • E. KOCOŃ: „W nas jest raj, piekło i do obu szlaki”. O poezji Wojciecha Kudyby („Tyszowce i inne miasta”) i Piotra Szewca („Całkiem prywatnie”). „Bielsko-Żywieckie Studia Teol.” 2007 t. 8.
 • J. ORSKA: Sztuka prostoty. „Kresy” 2007 nr 1/2.
 • W. LIGĘZA: Na granicy snu. „Lit. i Sztuka” 2007 nr 3.

Powrót na górę↑

Moje zdanie

 • M.M. BESZTERDA: Gdy sęki leniwie uchylają powieki – formy (nie)pamięci Piotra Szewca. „Wyspa” 2009 nr 4.
 • S. CHYCZYŃSKI: Moje zdanie o Szewcu. „Akant” 2009 nr 13.
 • B. DARSKA: Zatrzymać chwilę. „Pogranicza” 2009 nr 6.
 • E. KOŁODZIEJCZYK: „Gubimy się i odnajdujemy pośród drobiazgów”. „Kresy” 2009 nr 4.
 • W. LIGĘZA: Przelotne, trwałe. „Kwart. Artyst.” 2009 nr 3.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Spojenia świata, spajanie zdań. Notatki literackie. „Odra” 2009 nr 11 [dot. też: J. Bierut: Spojenia].
 • P. MACKIEWICZ: Prawo do korekty. „Nowe Książ” 2009 nr 10.
 • R. RŻANY: W półzbliżeniu. „Nowa Okolica Poetów” 2009 nr 32.
 • A. SZYMAŃSKA: Przestrzeń wewnętrzna. „Prz. Powsz.” 2009 nr 12.
 • S. BURYŁA: Prywatnie i z uwagą. „Fraza” 2010 nr 1.
 • A. NĘCKA: Życiopisanie z drobiazgów złożone. „Tygiel Kult.” 2010 nr 7/ 9.
 • J. PETROWICZ: Niecodzienna powszedniość. „Twórczość” 2010 nr 9.
 • M. RABIZO-BIREK: Łuski zdań, szyszki wierszy. „Dekada Lit.” 2010 nr 1/ 2.
 • I. PIBER: Wsłuchując się w przesłanie chwili. „Topos” 2011 nr 1/ 2.

Powrót na górę↑

Cienka szyba

 • M. BERNACKI. Świat i Sł.” 2014 nr 2.
 • P. MACKIEWICZ: Dowody na istnienie świata. „Nowe Książ.” 2014 nr 12.
 • J. BECZEK: Porozumieć się z tamtym światem. „Odra” 2015 nr 1.
 • J. PETROWICZ: Bliżej, czyli dalej. „Twórczość” 2015 nr 6.
 • B. SUWIŃSKI: Prowincja wspomnienia. „Elewator” 2015 nr 1.
 • W. TURŻAŃSKA: Poetycki rozrachunek z zagrodą, górami i z samym sobą. „Akcent” 2015 nr 2.

Powrót na górę↑

Światełko

 • P. TAŃSKI: Szedł przez Czołki. „Kwart. Artyst.” 2017 nr 4.
 • A. ZAWADA: Podmiot odłączony od orzeczenia. „Nowe Książ.” 2017 nr 11.
 • I. GRALEWICZ-WOLNY: Przytulisko pamięci Piotra Szewca. „Akcent” 2018 nr 1.
 • P. MACKIEWICZ: Biografia kołem się toczy. „Odra” 2018 nr 3.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (71). „Zesz. Lit.” 2018 nr 1 [dot. m.in. P. Szewca].
 • A. SZYMAŃSKA: Jarmark wspomnień. „Topos” 2018 nr 1.
 • T. TOMSI. „Topos” 2018 nr 5 [laudacja wygłoszona podczas przyznawania nagrody im K.I. Gałczyńskiego Orfeusz w 2018].
 • K. ZYCH: Gramatyka rozpadu. „Twórczość” 2018 nr 4.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Piotr SZEWC
Nawigacja
Narzędzia