Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1955

Pseud.: (J.P.); Jan Pławski; Korsarz; (p.m.); P.M.; Paweł Jankowski; Paweł Mitzner; Redakcja; – wspólnie: z Jadwigą Jankowską-Cieślak: Jan Miciak; – wspólnie z Wojciechem Wiesławem Wiśniewskim: Bibliofil.

Poeta, historyk literatury, teatrolog, eseista, tłumacz.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 19 maja 1955 w Warszawie; syn Zbigniewa Mitznera (pseud. Jan Szeląg), felietonisty, satyryka, publicysty, i Larysy z Zajączkowskich, powieściopisarki, publikującej powieści sensacyjne i dla młodzieży pod pseudonimem Barbara Gordon. W 1956 wraz z rodziną zamieszkał w Podkowie Leśnej, gdzie uczył się w szkole podstawowej. W 1968 debiutował listem do redakcji pt. Jak dziwne bywają losy numizmatów, zamieszczonym w dziale korespondencji „Biuletynu Numizmatycznego” (nr 38). W 1968-69 zamieszczał ilustracje podpisywane pseudonimem Korsarz do powieści swojej matki pt. Na tropie „Korsarza” publikowanej w „Przyjacielu Młodego Spółdzielcy”.W 1970 podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Pruszkowie. Od 1972, zmuszony do zmiany szkoły z powodu kolportowania wydawanych przez siebie nielegalnych gazetek: „Wspólnota” (ukazały się trzy numery) i „Czterdziestu Męczenników” (wyszło kilkanaście numerów), kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku; w 1974 zdał maturę. Debiutował jako poeta w 1972 wierszem pt. Zamknięte drzwi, opublikowanym w rubryce Kramik poetycki, redagowanej przez Jerzego Zagórskiego na łamach dziennika „Kurier Polski” (nr 124; podp.: Paweł Mitzner). W 1972-75 pisywał teksty piosenek dla zespołu „Trapiści”, działającego przy kościele pod wezwaniem św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej. Od 1973 uprawiał twórczość malarską (do 1992); w 1998 miał retrospektywną wystawę w Galerii Parawany w Podkowie Leśnej. W 1974-76 wraz z Krzysztofem Jaworskim organizował happeningi poetyckie odbywające się w Warszawie i Podkowie Leśnej. W 1974 podjął studia polonistyczne na UW, następnie od 1975 kontynuował studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (PWST) w Warszawie; w 1979 uzyskał magisterium na podstawie pracy Oświetlenie w teatrach warszawskich, napisanej pod kierunkiem prof. Zbigniewa Raszewskiego. Jako tłumacz debiutował w 1976 przekładem z języka rosyjskiego wiersza Pietrusia Browki pt. Warszawie, opublikowanym w piśmie „Przyjaźń” (nr 3).W 1979-81 pełnił funkcję konsultanta programowego w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W 1979 napisał i wyreżyserował w alternatywnym Teatrze Podkowa spektakle Krzyżewski oraz Ameryka odkrywa Amerykę.W 1979-82 należał do redakcji wydawanego przez Teatr Muzyczny w Gdyni rocznika „Teatr Muzyczny” (ukazały się trzy numery). Rozwijał twórczość literacką i publicystyczną, zamieszczając wiersze, artykuły, recenzje teatralne, a także wydania utworów i korespondencji z konspiracyjnego archiwum „Wisła”, zgromadzonego przez jego ojca, Zbigniewa Mitznera, m.in. w „Za Wolność i Lud” (1975; tu art. podp. (p.m.)), „Kulturze” (1976), „Itd” (1977), „Pamiętniku Teatralnym” (1977, 1979, 1981, 1983, 1988), „Poezji” (1977-78, 1981; tu m.in. noty podp. P.M.), „Dialogu” (1978, 1981, 1986-87, 1999), „Literaturze” (1979, 1981), „Nowym Wyrazie” (1979-80), „Meandrze” (1980-83; tu stała współpraca jako recenzent teatralny), „Odrze” (1981, 1987), „Więzi” (1984, 1987-88), „Powściągliwości i Pracy” (1985, 1988), „Russkoj Mysli” (Paryż; 1985-86; tu artykuł podp. pseud.: Paweł Jankowski), „Kronice Warszawy” (1986, 1988), „Literaturze Ludowej” (1986), a także w czasopismach wydawanych poza cenzurą: „Arce” (1983), „Nowym Zapisie” (1983; tu rejestr bibliograficzny książek wspólnie z W.W. Wiśniewskim podp. Bibliofil), „Karcie” (1984-89; także podp. pseud.: Jan Pławski; członek redakcji do 1997), „Arce” (Wybór) (1985-87; także podp. pseud.: Jan Pławski), „Kulturze Niezależnej” (1986). Od kwietnia do września 1980 wraz z K. Jaworskim prowadził działające poza cenzurą wydawnictwo Oficyna Wydawnicza P.T. Spółka Poetów w Podkowie Leśnej, w której ukazało się 11 tomików w większości w jego opracowaniu graficznym (nazwę wydawnictwa ujawniono w ostatnim tomiku z tej serii); wydawnictwo reaktywowano w 1990 (działało do 1999). W 1981-89 był kierownikiem redakcji literackiej niezależnego Wydawnictwa „Krąg”, a od grudnia 1981 członkiem rady tego wydawnictwa. W 1981 założył i do 1982 redagował Almanach Wydawnictwa „Krąg” pt. „Silva Rerum” (ukazały się dwa numery; tu w 1981 nota programowa podp. Redakcja). W 1981-84 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Sztuki (IS) PAN. W 1981-83 należał do SDP oraz do Koła Młodych przy Oddziale Warszawskim ZLP. Od kwietnia do sierpnia 1982 był internowany w zakładzie karnym w warszawskiej dzielnicy Białołęka. W 1984-85 pełnił funkcję konsultanta repertuarowo-literackiego w Teatrze Polskim w Szczecinie. Równocześnie do 1986 pracował w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. W 1985 uzyskał w IS PAN doktorat na podstawie rozprawy pt. Postać Tadeusza Kościuszki w teatrze polskim 1803-1983 (promotor prof. Z. Raszewski). W 1985-89 był redaktorem naczelnym drugoobiegowego czasopisma „Rocznik Podkowiański” (ukazały się 3 numery). W 1986-92 pełnił funkcję kierownika literackiego Teatru im. S. Jaracza w Łodzi; zredagował wówczas wiele programów teatralnych. W 1987 był współzałożycielem Archiwum Wschodniego, gromadzącego relacje Polaków represjonowanych w ZSRR. W 1987-89 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Wiedzy o Teatrze PWST w Warszawie. W listopadzie 1987 przebywał w Paryżu na stypendium przyznanym przez Niezależny Komitet Nauki. W 1989 został członkiem SPP. W 1990-91 był zastępcą redaktora naczelnego oficyny wydawniczej Interim. W 1990-93 prowadził stały felieton pt. Archiwum wschodnie w Radiu Wolna Europa. W 1990 otrzymał nagrodę Fundacji Polcul (Australia). Kontynuował współpracę z wydawanym wcześniej w drugim obiegu, a od 1991 legalnie, kwartalnikiem poświęconym historii Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XX w. „Karta”; w piśmie tym drukował do 2008 (podp. także P.M.) m.in. opracowania wspomnień więźniów z pobytów w obozach GUŁagu oraz działaczy opozycji, a także tłumaczenia z języka rosyjskiego. Współpracował również z Ośrodkiem „Karta”. W 1991 został członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia „Memoriał” oraz inicjatorem i koordynatorem współpracy z tym Stowarzyszeniem, m.in. organizował kilka międzynarodowych konferencji poświęconych historii XX wieku, kierował także międzynarodowym programem badawczym Wspólne miejsce – Europa Wschodnia, a w 1992-2007 był członkiem redakcji rosyjskiego czasopisma „Karta”, wydawanego przez Stowarzyszenie „Memoriał” w Riazaniu. W 1993-99 pełnił funkcję dyrektora ośrodka kultury „Koło Podkowy” w Podkowie Leśnej; w 1995 Koło otrzymało I nagrodę w Konkursie Fundacji Kultury „Małe Ojczyzny. Tradycja dla Przyszłości”. Podjął stałą współpracę z „Zeszytami Literackimi” (od 1994; tu m.in. od 2009 stały felieton pt. Jak znalazł) oraz z miesięcznikiem „Dialog” (od 1999; tu m.in. cykle felietonów: w 2000-03 pt. Rozmowy z hydrą,w 2005-06 pt. Sen wariata) . Wiersze, artykuły, felietony, recenzje, tłumaczenia z języka rosyjskiego publikował nadto m.in. na łamach pism: „Kultura” (Paryż; 1989, 1997), „Odra” (1990, 2000), „Pamiętnik Teatralny” (1990, 2010), „Kresy” (1993, 2005-06, 2009), „Podkowiański Magazyn Kulturalny” (1993-2014), „Krzywe Koło Literatury” (1997), „Kwartalnik Artystyczny” (1997, 2001, 2008, 2011, 2016), „Rzeczpospolita” (1997, 2000-01, 2003), „Tygodnik Powszechny” (1997, 2005, 2007), „Koło” (1998), „Zeszyty Historyczne” (Paryż; 1998, 2007-08), „Gazeta Wyborcza” (1999, 2000, 2008, 2014, 2016), „Więź” (1999, 2001, 2011), „Pracownia” (2000-01), „Teatr” (2000, 2002, 2005, 2007), „Literatura na Świecie” (2001), „Topos” (2004, 2007, 2010; tu m.in. arkusz poetycki Słowa ruchome nr 2-3, 2016), „Teksty Drugie” (2005-07), „Twórczość” (2006-07, 2010, 2013-14, 2018), „Przegląd Polityczny” (2009), „Colloquia Litteraria” (2012, 2015-16), „Pamiętnik Literacki” (2012, 2014), „Miasteczko Poznań” (2016), „Nigdy Więcej” (2016), „Konteksty” (2017), „Ruch Muzyczny” (2018). Utwory poetyckie ogłaszał też w czasopismach wydawanych za granicą, m.in. w rosyjskich „Utro” (1996), „Arion” (2002), „Zwiezda” (2009), „Kovčeg” (2013), białoruskim „Kałosie” (1998), kosowskim „Jeta e Re” (2002), francuskim „Poésie” (2004), litewskim „Naujoji Romuva” (2007), czeskim „Protimluv” (2011, 2013) oraz w słoweńskim piśmie „Apokalipsa” (2012). W 1998 przeprowadził się z Podkowy Leśnej do Warszawy. W 1999-2000 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, a od 1999 na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie; w 2000-08 pełnił funkcję prodziekana wydziału, a w 2008-09 dyrektora Instytutu Filologii Polskiej. W pracy naukowej zajął się literaturą polską po 1918 (zwłaszcza biografią i twórczością Jarosława Iwaszkiewicza i literaturą wojenną) oraz polsko-rosyjskimi związkami literackimi. W 1999-2000 wchodził w skład jury konkursu Fundacji Kultury „Małe Ojczyzny. Tradycja dla Przyszłości”. W 2000 objął funkcję zastępcy redaktora naczelnego wydawanego w Warszawie w języku rosyjskim miesięcznika „Nowaja Polsza”; na jego łamach zaczął publikować też artykuły oraz wiersze. W 2001 został członkiem Polskiego PEN Clubu (od 2012 członek Zarządu, skarbnik). W 2003 uzyskał habilitację na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Na progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza. W 2004 został profesorem nadzwyczajnym na UKSW. W 2004-08 był członkiem Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. W 2006 został członkiem Rady Fundacji „Borussia”, a w 2008 także Rady Redakcyjnej czasopisma „Borussia”. W 2007 wszedł w skład jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C.K. Norwida, a w 2012 jury Nagrody im. R. Kapuścińskiego. W 2008 został członkiem Międzywydziałowej Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej. W 2010 wszedł do Rady Naukowej Stowarzyszenia „Memoriał” w Sankt Petersburgu. W 2012 został członkiem komitetu redakcyjnego kwartalnika „Tekstualia” (tu też artykuły, wiersze oraz przekłady z języka rosyjskiego i ukraińskiego) oraz redaktorem serii Biblioteka Zapomnianych Poetów Ośrodka Brama Grodzka w Lublinie. W 2013 otrzymał tytuł naukowy profesora. W tymże roku wszedł w skład kolegium redakcyjnego czasopisma „Vestnik LGU [Leningradskij Gosudarstvennyj Universitet. St. Peterburg] im. A.S. Puszkina. Filosofia” . W 2013-17 był kierownikiem międzynarodowego programu badawczego W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie 1919-1989. Za działalność naukową otrzymał dwukrotnie Nagrodę Rektora UKSW (2004, 2012), a za twórczość eseistyczną Nagrodę „Zeszytów Literackich” im. J. Czapskiego (2012). Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

W 1983 ożenił się z Katarzyną Madoń, redaktorką (rozwód 2001); z tego związku ma dwoje dzieci: Annę (ur. 1985; po mężu Izdebska), filozofkę, arabistkę oraz Marcina (ur. 1987), działacza organizacji pozarządowych. W 2001 ożenił się z Iwoną Libuchą, tłumaczką (rozwód 2013). Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Dusza z ciała wyleciała. [Wiersze]. Podkowa Leśna: [Ofic. Wydawn. P.T.* 1980], [12] s.
 2. Z czasem. [Wiersze]. [Podkowa Leśna: Ofic. Wydawn. P.T.* 1980], 11 s. Ser. Poetycka, 9.
 3. Podróż do ruchomego celu. [Wiersze]. Wwa: Warsz. Niezal. Ofic. Poetów i Malarzy*; Przedświt* 1985, 27 s.
 4. Teatr światła i cienia. Oświetlenie teatrów warszawskich na tle historii oświetlenia od średniowiecza do czasów najnowszych. Wwa: PIW 1987, 303 s.
 5. Zmien. wersja pracy magisterskiej. – Nagroda im. E. Csató, przyznana przez Klub Krytyki Teatr. SD PRL i Departament Teatru, Muzyki i Estrady Min. Kultury i Sztuki w 1988.

 6. Zmiana czasu. [Wiersze]. Podkowa Leśna: Ofic. Wydawn. P.T. – Spółka Poetów 1990, 67 s.
 7. Las. [Wiersze]. Podkowa Leśna: Galeria Parawany 1996, [54] s.
 8. Hans wieczny tułacz. [Szkic]. Podkowa Leśna: Koło Podkowy 1999, 17 s. Przedr. zob. poz. 15.
 9. Dot. J.-H. Effenbergera-Śliwińskiego.

 10. Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie. Esej o małżeństwie. Kr.: WL 2000, 143 s. Pary. Wyd. 2 popraw. i rozszerz. tamże 2008.
 11. Myszoser. [Wiersze]. Wwa: Przedświt 2000, 90 s. Przedr. zob. poz. 29.
 12. Nagroda Lit. Fundacji Kultury w 2000.

 13. Kto gra „Antygonę”?. O tragicznych przyczynach i skutkach. [Szkice]. Podkowa Leśna: Aula 2002, 203 s.
 14. Wyróżnienie Fundacji Kultury w 2002, nominacja do Nagrody Lit. im. W.S. Reymonta.

  Zawartość: Wstęp. – Mroczny blask tragizmu; Tragiczne powinności; Polska gra Antygonę [o różnych wyst. dramatu Sofoklesa]; Czy dzieje Polski są tragiczne?; Wyznanie tragiczne; Tragizm bez tragedii; Tragizm odnaleziony [dot. K. Swinarskiego].

 15. Teatr Tadeusza Kościuszki. Postać Naczelnika w teatrze 1803-1994. Wwa: Wydawn. UKSW 2002, 318 s. Bibl. Polonist. UKSW.
 16. Na progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza. Wwa: Wydawn. UKSW 2003, 420 s.
 17. Rozprawa habilitacyjna.

  Zawartość: Wyznanie pisarza; Charakter pisma; Krótko o metodzie; Matczyna spódnica; Sancta simplicitas; Młodość to inni; Święty rok; Pejzaż z kościołem; Katolicki, czyli powszechny; Święta Ruś; Azjaci; Prawosławie; Według [L.] Tołstoja; Abstrakcyjnemu Bogu; Reb Isze i jego naród; Papież – władca świata; Kapłani tego świata; Pycha – pierwszy z grzechów głównych; Rozmowa z [J.] Liebertem; Brak wiary; Pragnienie wiary; Nawrócenie; Droga; Zbędne pytania; Absolutna pełnia; Inni bogowie, inne drogi; Dionizos; Herezja suficka; Herezja germańska; Boska Historia; Sakrament poezji; Herezje romantyczne; Rozmowy z duchami; Credo panteisty; Bóg ukryty; Muzyka; Inna Rzeczywistość; Potężny Bóg; Odmiany nicości; Zmaganie się z Bogiem; Modlitwa; Syn człowieczy; Zastępcy; Anioły; Diabły; Nie zabijaj; Pax vobiscum; Wyznanie grzechów; Sakramenty; Świętość; Najświętsza; Zawsze na progu.

 18. Zagrać wszystko. [Szkice teatralne]. Wwa: „Twój Styl” 2003, 312 s.
 19. Zawartość: Gdzie to jest?; Zdziwienie; Zasłona; Granica; Zachwyt; Opowieść; Historia; Wolność; Istota; Po prostu; Teatr w rodzinie.

 20. Pustosz. [Wiersze]. Wwa: tCHu 2004, 135 s. Przedr. zob. poz. 29.
 21. Gabinet cieni. [Szkice biograficzne]. Wwa: Fundacja „Zesz. Lit.” 2007, 165 s.
 22. Nominacja do Nagrody Lit. im. J. Mackiewicza w 2008.

  Zawartość: Od Autora. – Hans wieczny tułacz [poz. 7]; Milczenie [H.] Józewskiego; Mistrz [A.] Mauersberger.

 23. Podmiot domyślny. [Wiersze]. Wwa: tCHu 2007, 95 s. Przedr. zob. poz. 29.
 24. Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

 25. Dom pod świadomością. [Wiersze]. Wwa: tCHu 2008, 85 s. Przedr. zob. poz. 29.
 26. Nominacja do Nagrody Mediów Publicznych „Cogito” w 2009.

 27. Niewidy. [Poemat]. Rysunki P. Mitzner. Wwa: tCHu 2009, 39 s. Przedr. zob. poz. 29.
 28. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: tCHu 2009, 1 płyta CD-ROM.

 29. Biedny język. Szkice o kryzysie słowa i literaturze wojennej. Wwa: Wydawn. UKSW 2011, 316 s.
 30. Zawartość: Wstęp. – Kryzys odziedziczony; Hiszpania nieprzedstawiona; Język okupowany. (1939-1944); Bez słów i kłamstw; Metafora idzie na wojnę; Słowo w zaciemnionym pokoju; Romantyczna pułapka; Podziemie i tradycja europejska; Słowa zabite i słowa ocalone; Słowa uwięzione; Wszystkie dawne dylematy; „Nie należy liczyć na inteligencję ludzi z bronią w ręku”. Los i metoda badawcza Michała Borwicza.

 31. Jedność w różnorodności = Unity in diversity = Unité dans la diversité. [Album]. Tekst P. Mitzner. Wwa: Poczta Polska S.A. 2011, 120 s.
 32. Kropka. [Wiersze]. Wwa: tCHu 2011, 94 s. Przedr. zob. poz. 29.
 33. Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2012.

 34. Droga do Rosji. [Eseje]. Wwa: Errata 2012, 210 s. Wyd. nast. pt. Memoriał. Droga do Rosji. Kr.: Inst. Książki; Wwa: Nowaja Polsza 2015, 191, [16] s. Bibl. Nowej Polszy.
 35. Zawartość: Wstęp. – Rozwiązuje się Związek Radziecki. Rozmowy w Moskwie (luty-grudzień 1990); Dlaczego nikt nie podbił Rosji? Rozmowa z Wasilijem Sachnowskim; „Memoriał”. Opowieść z roku 1992 z najniezbędniejszymi uzupełnieniami; To, co pozostało, czyli dokumenty i pamięć [w wyd. nast. pt.: To, co pozostało, czyli dokumenty]; Głosy dysydentów; Z punktu widzenia „Nowej Polszy”; Post scriptum [w wyd. nast. pominięto].

 36. W oku Kuku. [Wiersze]. Wwa: tCHu 2012, 96 s. Przedr. zob. poz. 29.
 37. i po kropce. [Wiersze]. Wwa: tCHu 2013, 70 s. Przedr. zob. poz. 29.
 38. Nominacja do Nagrody Lit. im. ks. Jana Twardowskiego w 2014.

 39. Jak znalazł. [Szkice]. Kr.: Pasaże 2014, 411 s. Granice Wyobraźni.
 40. Zawartość: Urywki ciągłości; Pochwała Erazma; Sztuka improwizacji; Wizyta w krypcie; Prawo człowieka; Niebieski zeszyt; Zaginiony portret Amelii Załuskiej; Zmora; Powstańcy na morzu; Żywy cmentarz; Na tropie pornosów; Polityka i etyka (Napoleon III w oczach Marksa i [M.] Zdziechowskiego); Wezwać lekarza!; Wpływy polskie na duszę rosyjską; Iwaszkiewicz (do pewnego stopnia) futurysta; Prawdziwe życie Piotra Rozłuckiego [dot.: S. Żeromski: Uroda życia]; Najstarszy człowiek [dot. Z. Żnińskiego]; Kolega Mandelsztama [dot. K.W. Zawodzińskiego]; Agent ST 1; Futurysta ma pomysły [dot. B. Jasieńskiego]; Okrągły stół ks. Korniłowicza; Pęcice; O Antonim Marylskim; Egzamin z [K.] Irzykowskiego; Wspomnień czar; Tak, ale; Fłojera; Król „białych kurierów” [dot. P. Romanowa]; Jeszcze Gruzja nie zginęła; [K.I.]Gałczyński. Zakładki; Bies małej stabilizacji [dot. J. Falkowskiego]; Jasnowidz z Milanówka [dot. W. Pyffelo]; Niewoli dość!; Proboszcz komunistycznej Polski [dot. S. Wyszyńskiego]; Spowiedź szesnastu [dot.: Rachunek pamięci. Wwa 2012]; Pytania do Radia Warszawa – 1956; To jeszcze wróci; Iwaszkiewicz „Rozdwojony w sobie”; Psi bracia Jarosława Iwaszkiewicza; Sny o Iwaszkiewiczu; Weryfikacja [Z.] Raszewskiego; Jerzy Koenig – dziekan – Jurek; Z opowieści domowej; Spotkania z [J.] Zarubą; Domokrążcy; Pani Alicja [Sternowa]; Ksiądz Leon [Kantorski]; Służyć prawdzie [rozmowa z ks. Leonem Kantorskim]; Pan [J.]Domeradzki; Biblioteka hipisów; Dygresja o narkotykach [dot. J. Pawlińskiej]; Fotograf-pielgrzym; Szmergun na smugu; Miasto; Sucha kawa; Normalni i nienormalni w ośrodku kultury; Pan Olek [dot. A. Dąbrowskiego]; Ad acta; Prasówka; Uwaga, przełomy!; Redaktor [dot. J. Giedroycia]; Konserwatystom ku przestrodze; Ocet i strach; Konsekwencje; O piłowaniu; Myśl techniczna; W malinach; Ex oriente; Po śmierci Natalii Gorbaniewskiej (1936-2013); Muzeum Czeczenii; Gość w dom; Poniżający i poniżani; Inteligenci, łączcie się!; Jacques Maritain jako miotła; Którędy, panie w zaświaty?; Teatr z prawdziwego zdarzenia [dot. esejów Ł. Drewniaka publ. w „Dialogu”]; Świat napisów; Pociąg; Promocje; Dziecinne pytania.

  Przekł. ros. szkicu: Proboszcz komunistycznej Polski: Pastyr kommunističeskoj Pol’ši. W: Pravo na imâ. Sankt-Petersburg 2013 s. 24-42.

 41. Warszawski „Domek w Kołomnie”. Rekonstrukcja. Wwa: Bibl. „Więzi”; Wydawn. UKSW 2014, 232 s. Bibl. „Więzi”, 297.
 42. Dot. rosyjsko-polskiego klubu dyskusyjnego działającego w l. 1934-36. – Zawartość: Dlaczego „Domek w Kołomnie”?; Krużki jako system;Rosyjskie krużki w Polsce; Po co w Warszawie zbudowano „Domek w Kołomnie”; Zarząd; Uczestnicy spotkań; Tematy spotkań; Jak rozrastał się „Domek w Kołomnie”; Aneks [tu m.in. część odczytów wygłoszonych w „Domku w Kołomnie”].

 43. Metamorfozy Lwa (Leona) Gomolickiego. [Współaut.:] L. Fleishman. Wwa: Wydawn. UKSW 2015, 316, [8] s. tabl.
 44. Zawartość: Wstęp. – I. W Rosji i po Rosji; II. W Warszawie; III. Pożegnanie z przeszłością. – Aneks. Wybór tekstów Lwa Gomolickiego [w przekł. m.in. P. Mitznera].

 45. Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa. Wwa: Tow. „Więź”; Wydawn. UKSW 2015, 251 s. Bibl. „Więzi”, 313.
 46. Zawartość: Słowo wstępne; Fiłosofow i [J. i M.] Czapscy; Przypowieść o Orozjuszu; „Jeden z moich przyjaciół Rosjan” (Dymitr Fiłosofow i Marian Zdziechowski); Mała dygresja o wielkim uczonym [dot. T. Zielińskiego]; Trudna przyjaźń. Dymitr Fiłosofow – Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski; Udręczona dusza Jessiki. (O Jewgenii Weber-Hiriakowej); „Mężny franciszkanin”, poeta, spiskowiec (Władimir Władimirowicz Brand); Obcy wśród obcych. Julian Tuwim i rosyjscy emigranci; Redaktor i komendant. Listy do Anioła Stróża (Zofii Dobrowolskiej); Pomnik Fiłosofowa; Rosyjskie cienie; Polskie cienie. – Zamiast posłowia.

 47. Wybiór. [Wiersze]. Wstęp: J. Łukasiewicz. Wwa: Tchu Dom Wydawn. 2015, 513 s.
 48. Zawiera poz. 9, 14, 16-18, 21, 23, 24; cykl: Nie na miejscu, – nadto: Głosy o wierszach Piotra Mitznera [wypowiedzi krytyków].

 49. polak Mały. [Wiersze].[Posł.:]K. Kuczyńska-Koschany. Wwa: tCHu doM wYdawniczy 2016, 66 s.
 50. Klerk w studni. [Wiersze]. Wwa: tCHu doM wYdawniczy 2016, 64 s.
 51. Nominacja do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego w 2017.

 52. Ulica tablic. [Wiersze]. Wwa: tCHu doM Wydawniczy 2017, 49 s.
 53. Nominacja do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego w 2018, nominacja do Nagrody Lit. m. st. Warszawy w 2018.

  Artykuły i studia w książkach zbiorowych i czasopismach, m.in.: Teatralia w archiwum „Wisły”. „Pam. Teatr.” 1977 z. 3 s. 403-421. – Wszystko o kurtynie. „Dialog” 1978 nr 5 s. 130-140. – „Pieśń o ziemi naszej” Leona Schillera w Teatrze na Wyspie. „Pam. Teatr.” 1979 z. 2 s. 301-310, przedr. „Tekstualia” 2015 nr 1 s. 191-200. – Biblioteka Teatru Powszechnego w Warszawie. „Pam. Teatr.” 1981 nr 1/2 s. 169-183. – Poeta w ruinach teatru. „Meander” 1981 nr 2 s. 92-103. – Wacław Maciejowski i jego uczniowie. „Meander” 1981 nr 4 s. 200-215. – Fajerwerki. „Pam. Teatr.” 1983 nr 1 s. 59-79. – Polityka i etyka. Napoleon w oczach Marksa i Zdziechowskiego. „Kult. Niezal.”* 1986 nr 18 s. 32-42. – Teatralia w archiwum Benedykta Hertza. [Współaut.:] M. Arska. „Pam. Teatr.” 1988 nr 3/4 s. 509-524. – Epoka [K.] Majeranowskiego. „Pam. Teatr.” 1990 nr 3/4 s. 337-358. – Ogromna przestrzeń na samotność. Bies małej stabilizacji. „Karta” 1991 nr 4 s. 4-29 [dot. J. Falkowskiego]. – Śmierć futurysty. „Karta” 1993 nr 11 s. 58-76 [dot. B. Jasieńskiego]. – Normalni i nienormalni w ośrodku kultury. W: Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży. Wwa 2001 s. 256-269. – Wojciech Bogusławski. „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale”. W: Dramat polski. Cz. 1. Gdańsk 2001 s. 111-118. – Dlaczego? „Teksty Drugie” 2006 nr 1/2 s. 326-337 [dot. postaw pisarzy w okresie stalinizmu]. – Die Säuberung Lembergs. W: Deutsche und Polen und nach während dem Zweiten Weltkrieg. Berlin 2007 s. 51-66. – Lektury romantyczne w Generalnym Gubernatorstwie. W: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu. Lubl. 2007 s. 297-306. – Pytania do Radia Warszawa – 1956. „Zesz. Hist.”, Paryż 2007 z. 160 s. 180-191. – Tajemnice „Wolności”. „Zesz. Hist.”, Paryż 2007 z. 159 s. 19-33 [dot. konspir. czasop. „Wolność”]. – Zaciemniony pokój. „Teksty Drugie” 2007 nr 5 s. 149-164 [dot. J. Korczaka]. – Zaginiony portret Amelii Załuskiej. „Twórczość” 2007 nr 3 s. 61-74. – Avtobiografiâ v pograničnoj situacii. O dnevnike Ânuša Korčaka. W: Pravo na imâ. Sankt-Peterburg 2008 s. 109-125. – Metafora idzie na wojnę. Uwagi nad tekstami napisanymi w Warszawie w latach 1939-1944. „Stud. Litteraria Polono-Slavica” 2008 t. 8 s. 247-254. – Autor, zesłaniec i tłumacz. Wokół [A. von] Kotzebuego. „Pam. Teatr.” 2010 z. 1/2 s. 222-238. – Mandelsztama droga do Polski. Początki recepcji (1925-1947). „Tekstualia” 2012 nr 2 s. 173-181, wersja ros. pt. Načalo vosprijatâ Mandel’štama v Pol’še (1925-1947). W: Korni, pobegi, plody… Cz. 1. Moskva 2015 s. 52-60. – Milczenie Aleksandra Wata. „Colloquia Litteraria” 2012 nr 1 s. 7-17. – Był tu, w Warszawie. O poecie Władimirze Brandzie. W: Znaczenie, tekst, kultura. Wwa 2014 s. 269-276. – Rosyjska szkoła przekładu (na wychodźstwie). „Tekstualia” 2014 nr 1 s. 89-96. – Sekretnaâ biografia Henryka Jurevskogo. W: Pravo na imâ. Sankt-Peterburg 2015 s. 114-121. – Borys Pasternak w polskiej konspiracji. „Colloquia Litteraria” 2016 nr 2 s. 181-188. – Rosjanin do rozmów pilnie poszukiwany. W: Rosyjski łącznik. Rzecz o Jerzym Pomianowskim. Lubl. 2016 s. 313-324. – Powrót „Czerwonej fufajki”. „Tekstualia” 2017 nr 1 s. 173-177. – Wyspa Taszkient. „Zesz. Lit.” 2018 nr 1 s. 94-106. – Zakreślenia. Cyprian Norwid – współzałożyciel paryskiej „Kultury”. „Zesz. Lit.” 2018 nr 3 s. 152-164.

  Wybór wierszy w przekł.: ros.: Čto slučilos’ v našem dome. [Przeł.:] I.N. Sitnikov. Râzan’ 2000.

  Przekłady wierszy P. Mitznera w publikacjach ros.: G. Sever’ânova: Pejzaž duši. Moskva 2004; Sdelano v Pol’še, vek – XX. [Wybrał i przeł.:] A. Bazilevskij. Moskva 2009.

Przekłady i adaptacje teatralne

 1. Molière: Świętoszek. [Utwór dramatyczny]. Oprac. tekstu. P. Mitzner. Wyst.: Reż.: M. Kochańczyk. Wwa, T. Powsz. 1980. Wyst. nast. pt. Tartuffe, czyli Świętoszek. Reż.: W. Brydak. Koszalin, Bałtycki T. Dram. im. J. Słowackiego 1985.
 2. Wszystkie spektakle zarezerwowane. [Program składany]. Układ tekstu E. Bukowińska i P. Mitzner. Praprem.: Reż.: E. Bukowińska. Wwa, T. Powsz. 1981.
 3. Wyst. nast. pt. Bez ingerencji cenzury: Tor., T. im. W. Horzycy 1981. – Druk tekstów poetyckich zob. Prace redakcyjne poz. 4.

 4. A. Schnitzler: Pod Zieloną Papugą. [Utwór dramatyczny]. Tłum. [i wstęp P. Mitzner, J. Jankowska-Cieślak]. Wwa: Krąg* 1981, 53 s.
 5. Przekł. i wstęp podp.: Jan Miciak.

 6. Pieśni Oleny. [Ukraińskie pieśni ludowe]. Przekł. i wstęp: O. Leonenko i P. Mitzner. Podkowa Leśna: Ofic. Wydawn. P.T.-Spółka Poetów 1993, 24 s.
 7. S.A. Kowaliow: Byłem w Czeczenii. [Szkice]. Wybór i oprac.: T. Kizny, P. Mitzner. Przekł.: R. Niedzielko, P. Mitzner. Wwa: Pol. Memoriał; Podkowa Leśna: Koło Podkowy 1995, 65 s.
 8. Tu P. Mitzner podp.: J. Pławski.

 9. Pieśni ormiańskie. Przekł.: A. Dżanojan i P. Mitzner. Podkowa Leśna: Ośrodek Kultury Koło Podkowy 1995, 25 s.
 10. Tekst w jęz. pol. i orm.

 11. W. Sorokin, A. Zeldowicz: Moskwa. [Scenariusz filmowy]. „Lit. na Świecie” 2001 nr 10/11 s. 223-293.
 12. S. Stratanowski: Niedaleko od Czeczenii. [Poemat]. Podkowa Leśna: Aula 2001, 39 s.
 13. Tekst w jęz. ros., pol. i czeczeńskim.

 14. [A. Kurejczyk] N. Mickiewicz: Niebo. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2005 nr 12 s. 70-104.Przedr. w: Nowa dramaturgia białoruska. T. 6. Trudna droga ku niezależności. Wwa 2017.
 15. Wyst. teatr.: Reż.: A. Jadowska. Wwa, T. Prochoffnia 2007, – tv: w cyklu Czytanie dramatu. TVP Kultura 2007.

 16. S. Stratanowski: Pcharmat skowany. [Utwór dramatyczny]. „Podkowiański
 17. Mag. Kult.” 2007 nr 1 s. 9-11.

 18. J. Iwaszkiewicz: Za dwadzieścia pięć lat. [Utwór dramatyczny]. Przeł. z ros. i podał do druku P. Mitzner. W: Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina. Podkowa Leśna 2011 s. 62-75.
 19. A. Kruczonych: Zwycięstwo nad słońcem. Opera w 2 akciskach 6 obrazach. [Libretto]. „Dialog” 2011 nr 9 s. 144-155.
 20. Zob. też Twórczość poz. 27

Prace edytorskie i redakcyjne

 1. J. Krzyżewski: Poezje. Wybrał i oprac. P. Mitzner. Wstępem opatrzył J. Iwaszkiewicz. Wwa: PIW 1978, 241 s.
 2. Tu też P. Mitznera: Życie i śmierć Juliusza Krzyżewskiego.

 3. Z. Mitzner: Spotkania. Wspomnienia, polemiki, korespondencja. Wybór P. Mitzner. [Wstęp:] B. Krzywobłocka. Kr.: WL 1979, 228 s.
 4. Na k. tyt. również pseud. autora: J. Szeląg. – Felietony i wspomnienia z l. 1937-68 [niektóre wyd. z

  rkpsu].

 5. Kaczka drukarska. [Antologia]. Wstęp: P. Mitzner, elka. [Podkowa Leśna]: Ofic. Wydawn. P.T.* [1980], [12] s. Ser. Poetycka, 10.
 6. Wszystkie seanse [!] zarezerwowane. Wiersze z lat 1970-1980. Układ: E. Bukowińska, P. Mitzner. [Wwa]: NZS Politechniki Warsz.* 1981, 28 s.
 7. Zbiór tekstów poetyckich z przedstawienia „Wszystkie spektakle zarezerwowane” zob. Przekłady i adaptacje poz. 2.

 8. Strofy o teatrze. Antologia. Wybór i oprac.: K. Madoń, P. Mitzner. Wwa: Iskry 1982, 190 s.
 9. 100 premier w rysunkach Andrzeja Mleczki. (Wybór). [Album]. Koncepcja graf. i adapt. rysunków Z. Koszałowski. Red.: E. Gryń, P. Mitzner. Łódź: T. im. S. Jaracza 1989, [118] s., nlb.
 10. Rosja a Katyń. Koncepcja całości P. Mitzner. Oprac. red.: I. Porycka, A. Wancerz-Gluza. Wwa: Karta 1994, 109 s. Biul. HAI Hist. Ag. Inf.
 11. Misja Kowaliowa. Rzecz o Siergieju Adamowiczu Kowaliowie i jego współpracownikach, którzy w krytycznym dla Rosji momencie znaleźli się w Czeczenii. Koncepcja i oprac. całości P. Mitzner. Wwa: Karta 1996, 150 s.
 12. J. Miernowski: To była noc. Wiersze i proza. Podał do druku P. Mitzner. Wwa: Wydawn. UKSW 2004, 271 s.
 13. M. Iwaszkiewicz: Z pamięci. [Wspomnienia]. Przygot. do druku P. Mitzner. Wwa: Czyt. 2005, 282 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2006, wyd. 3 2016.
 14. T. Zieliński: Autobiografia; Dziennik 1939-1944. Podali do druku: H. Geremek, P. Mitzner. Wwa: Wydawn. DiG; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej UW 2005, 417 s. Ludzie i Teksty, 3.
 15. Wyd. w wersji niem.: Mein Lebenslauf. Tagebuch 1939-1944. Frankfurt am Main: Peter Lang 2012, 283 s.

 16. J. Iwaszkiewicz: Pogoda czasu. [Wiersze]. Wybór, posł. i nota wydawn. P. Mitzner. Wwa: Iskry 2006, 134 s.
 17. Z. Mitzner (J. Szeląg): Zenit i nadir. [Powieść]. Do druku podał P. Mitzner. Tor.: Wydawn. A. Marszałek; Wwa: przy współpracy Ośrodka Kultury Ochota 2006, 146 s.
 18. Księga Psalmów. Modlitwa, przekład, inspiracja. Pod red. [i ze wstępem] P. Mitzner. Wwa: Wydawn. UKSW 2007, 312 s.
 19. Zbiór tekstów z konferencji zorganizowanej przez Wydz. Nauk Hum. UKSW w dn. 9-10 listopada 2004.

 20. N. Jewreinow: To, co najważniejsze. Dla jednych komedia, a dla innych dramat w czterech aktach. [Utwór dramatyczny]. Tłum.: P. Smolik. [Oprac.:] M. Zielonka-Kowalska, P. Mitzner. „Dialog” 2008 nr 7/8 s. 122-186.
 21. L. Zajączkowska-Mitznerowa: Drzewa i kamienie. Wiersze z lat 1967-1987. Podał do druku P. Mitzner. Tor.: Wydawn. A. Marszałek 2008, 86 s.
 22. L. Zajączkowska-Mitznerowa: Powieść życia. Dzienniki i wspomnienia. Podał do druku P. Mitzner. Tor.: Wydawn. A. Marszałek 2008, 306 s.
 23. Na okładce też pseud. lit. autorki: Barbara Gordon.

 24. Hiob biblijny, Hiob obecny w kulturze. Pod red. P. Mitznera i A.M. Szczepan-Wojnarskiej. Wwa: Wydawn. UKSW 2010, 374 s.
 25. Materiały z konferencji zorganizowanej 16-17 listopada 2009 w Wwie.

 26. J. Iwaszkiewicz: Sprawy osobiste i inne wiersze rozproszone. Wybór i oprac. P. Mitzner. Wwa: Czyt. 2010, 211 s.
 27. Na okł. i s. przedtyt.: „Ex libris Jarosława Iwaszkiewicza”.

 28. L. Gomolicki: Sočineniâ russkogo perioda. [Oprac.:] L. Beloševskaâ, P. Mitzner, L. Flejšman. [Red. nacz.:] L. Flejšman. T. 1-3. Moskva: Vodolej 2011, 701+665+ 698 s.
 29. Tu w t. 1 wstęp autorów oprac. pt. Lev Gomolickij i russkaâ literaturnaâ žizn’ w mežvoennoj Pol’še, s. 5-282.

 30. J. Pomianowski: Z Mandelsztama. Siedem wierszy [w przekł. J. Pomianowskiego]. Przygot. do druku: P. Mitzner, A. Peciak. Wstęp pt. Sztuka wysoka: P. Mitzner. Oprac. graf.: K. Rumowski. Kr.,Wwa: Inst. Książki 2013, 27 s.
 31. Druk bibliofilski.

 32. Tekst wołyński – literacki Wołyń. Numer zredagowali [i opatrzyli wstępem]: P. Mitzner, H. Dubyk. „Tekstualia” 2013 nr 2, 200 s.
 33. Tu m.in. teksty P. Mitznera: Poeta z Ostroga, s. 37-40 [dot. L. Gomolickiego]; Skąd zło? Wypisy wołyńskie, s. 115-116.

 34. [Z. Mitzner] J. Szeląg: Felieton o mojej Warszawie. Do druku podał P. Mitzner. Wwa: Muzeum Warszawy 2014, 525 s. Bibl. Warsz.
 35. D. Fiłosofow: Trudna Rosja. (1900-1916). Wybór i oprac.: P. Mitzner. Przekł. H. Dubyk. (Pisma wybrane. T. 1).Wwa: Wydawn. UKSW 2015, 299 s.
 36. D. Fiłosofow: Rosjanin w Polsce. (1920-1936). Wybór i oprac.: P. Mitzner. Kwerenda: S. Kuziur. Przekł.: H. Dubyk, E. Skalińska, R. Szczęsny. (Pisma wybrane. T. 2). Wwa: Wydawn. UKSW 2015, 510 s.
 37. W poszukiwaniu zatraconej solidarności. [Studia i materiały]. Paryż: Inst. Lit. Kultura; Kr.,Wwa: Inst. Książki 2016. W kręgu paryskiej „Kultury”.
 38. Na s. tyt. i okł.: Kultura – Rosja.

  T. 1: Literatura rosyjska w kręgu „Kultury”. Red.: P. Mitzner, 422 s.

  T. 2: „Kultura” i emigracja rosyjska. Wybór i oprac.: P. Mitzner, 419 s.

  Zob. też Przekłady i adaptacje teatralne poz. 5.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2013, 2014.
 • Autor o sobie: Mój ojciec konspirator. „Zesz. Hist.” 1998 z. 125;
 • Po co piszę? Ankieta. „Kwart. Artyst.” 2001 nr 4.
 • Wywiady: „Karta” – pismo i idea. Rozm. Z. Skrok. „Nowe Książ.” 1994 nr 4; Nie zacieram śladów. Rozm. B. Wróblewska. „Podkowiański Mag. Kult.” 2000 nr 1; Nigdy w stadzie. Rozm. K. Masłoń. „Rzeczpospolita” 2000 nr 52 dod. „Plus Minus” [dot. gł.: Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie]; Znaki na kurzu. Rozm. S. Bereś. „Fraza” 2001 nr 1/2; Pisanie to mechanika precyzyjna. Rozm. J. Wierzejska. „Nowe Książ.” 2014 nr 3; „Słowo się potyka i otwiera nową myśl”. Rozm. Ż. Nalewajk. „Tekstualia” 2015 nr 1; [Archiwum]. Rozm. A. Jarzyna. „Czas Kult.” 2017 nr 2.

Powrót na górę↑


Powrót na górę↑

Ogólne

 • M. GROCHOWSKA: Obcy na Akacjowej. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 83 [dot. gł. „Koło Podkowy”].
 • I. PRZYŁUCKA: Piotruś Pan. „Małe Ojczyzny – Tradycja dla Przyszłości” 1999 (zima) [dot. gł. „Koło Podkowy”].
 • A. JARZYNA: Progi. Wiersze Piotra Mitznera. „Polonistyka” 2007 nr 6.
 • E. BIEŃKOWSKA: O Piotrze Mitznerze. „Zesz. Lit.” 2012 nr 4 [laudacja z okazji otrzymania Nagrody im. J. Czapskiego).
 • L. SZARUGA: Lingwizm ludyczny: próba pramowy. W tegoż: Gra o tożsamość. Tor. 2013 [dot. twórczości poetyckiej P. Mitznera].
 • „Tekstualia” 2015 nr 1, 200 s. [Temat numeru: Piotr Mitzner. Redaktorki prowadzące (tematyczne): A. Jarzyna, K. Kuczyńska-Koschany. Zawiera m.in.: A. JARZYNA, K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: Drogi (do) Piotra Mitznera; M. GŁOWIŃSKI: Wielka pochwała Piotra Mitznera, uczonego i poety… [laudacja]; J. ŁUKASIEWICZ: Cztery szkice o wierszach Piotra Mitznera; K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: Neologizmy nieoczekiwane, przejęzyczenia pierwsze. Notatki na marginesie wierszy Piotra Mitznera; A. MORAWIEC: Szlengel w Parku Krasińskich [dot. wiersza „W parku Krasińskich”]; P. MICNAS: Mandarynki u schyłku czasu. O apokryfie Piotra Mitznera „Jan na Patmos”; W. RATAJCZAK: Cienie zapomnianych przodków [dot.: Gabinet cieni]; P. PANAS: Granice wyobraźni a granice doświadczenia (na marginesie książki Piotra Mitznera „Jak znalazł”) – szkic; J. ZIELIŃSKI: Duch Büchnera. Dywagacje wokół kryptocytatu z Rilkego [zawartego w analizie spektaklu „Kwartet” R. Harwooda w: Zagrać wszystko]; I. SMOLKA: Czujna obecność słowa. O poezji Piotra Mitznera; P. MATYWIECKI: Bezmierność [dot. wiersza: Jest miarą]; L. SZARUGA: Przygody podmiotu domyślnego; R. ZAJĄC: Kropla zamiast kropki. Glossy do wierszy Piotra Mitznera; A. SZCZEPAN-WOJNARSKA: Geometria i zen. Medytacje o poezji Piotra Mitznera; E. SKALIŃSKA: „Kurz na książkach, na nim piszę”. O poetyckiej kreacji świata w „Niewidach” Piotra Mitznera; Ż. NALEWAJK: O „Kropce” Piotra Mitznera; P. BEM: Poezja z czerwonym szalikiem; H. DUBYK: „Mijanka” bez przemijania. Notatki na marginesie pewnego wiersza Piotra Mitznera; B. HORDECKI: „Memoriał” z bliskimi w tle [dot.: Droga do Rosji]; I. Bielow: Porządek rzeczy [dot. recepcji książek P. Mitznera w Rosji]; T. CHACHULSKI: Odnalezione, zapisane].
 • M. GROCHOWSKA: Zakon uczciwych urzędników i solidnych policjantów; Bomba tyka. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 187, 192 [dot. m.in. Prace edytorskie i redakcyjne poz. 24-26].

Powrót na górę↑

Podróż do ruchomego celu

 • [I. SMOLKA] Issa W.: Świat bez formy i sensu. „Wybór”* 1985 nr 14.
 • [T. NYCZEK] Rayska. „Arka”* 1986 nr 15.
 • [A.J. SZCZĘSNY] AJAX: Tak celować by trafić… „Korekta”* 1987 nr 1.

Powrót na górę↑

Teatr światła i cienia

 • Z. GREŃ: Światło. „Życie Lit.” 1987 nr 50.
 • W. JESIONOWSKA: Magia światła. „Nowe Książ.” 1988 nr 2.
 • A.L. „Odrodzenie” 1988 nr 4.
 • B. OSTERLOFF: „Widzowie zawsze pragnęli zachwycać się światłem…”. „Teatr” 1988 nr 2.
 • J. KŁOSSOWICZ. „Dialog” 1989 nr 7.

Powrót na górę↑

Zmiana czasu

 • M. KROSKA. „Mag. Lit.” 1992 nr 3.
 • P. SZUBARTOWICZ: Zamiast ucieczki. „Krzywe Koło Lit.” 1995 nr 10.

Powrót na górę↑

Las

 • P. SZUBARTOWICZ. „Krzywe Koło Lit.” 1997 nr 2/3.

Powrót na górę↑

Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie

 • A. BIERNACKI: Dom na Stawisku. „Twórczość” 2000 nr 5.
 • G. BORKOWSKA: Zakochani? „Gaz. Wybor.” 2000 nr 63.
 • A. CZABANOWSKA-WRÓBEL: Milczenie nie jest zapomnieniem. O Annie Iwaszkiewiczowej. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 51 [dot. też: A. Iwaszkiewiczowa: Dzienniki i wspomnienia].
 • A. PIWKOWSKA: Dom na Stawisku. „Nowe Książ.” 2000 nr 5.
 • J. PILCH: Cierpieć jak Iwaszkiewicz. „Polityka” 2000 nr 9.
 • S. ROGALA: Próba odczytania tajemnicy. „Akant” 2000 nr 6.
 • G. RITZ: Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie – małżeństwo czekające na opis. „Res Publica Nowa” 2000 nr 5 .
 • M. KAMIEŃCZYK: Niezwykłe małżeństwo. „Śląsk” 2001 nr 9.
 • A. KRAWCZYK: Nie można „mierzyć” miłości… „Topos” 2001 nr 2/3.

Powrót na górę↑

Myszoser

 • M. GRZEŚCZAK: Kiosk. „Twórczość” 2000 nr 8.
 • W. KUDYBA: Myszoser, czyli świat. „Topos” 2000 nr 3.
 • I. SMOLKA: „U kamiennych stóp Trwogi”. „Nowe Książ.” 2000 nr 6.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki. „Zesz. Lit.” 2000 nr 3.

Powrót na górę↑

Kto gra „Antygonę”?

 • D. KOSIŃSKI: Naprzód czy w głąb? „Dialog” 2003 nr 9 [dot. też: Teatr Tadeusza Kościuszki].
 • K. KUTZ: „Kto gra <<Antygonę>> Piotra Mitznera”. „Rzeczpospolita” 2003 nr 33 dod. „Plus Minus”.
 • A. LEGEŻYŃSKA: Antygona a sprawa polska. „Polonistyka” 2003 nr 9.

Powrót na górę↑

Teatr Tadeusza Kościuszki

 • J. PAŁACH: Teatr prawdziwy. „Nowe Książ.” 2002 nr 10.
 • D. KOSIŃSKI: Naprzód czy w głąb? „Dialog” 2003 nr 9 [dot.: też: Kto gra „Antygonę”?].

Powrót na górę↑

Na progu

 • E. BIEŃKOWSKA: Iwaszkiewicz ogromny. „Zesz. Lit.” 2003 nr 4.
 • C. DEMBOWSKA. „Nowe Książ.” 2003 nr 10.
 • D. NOWACKI: Imię róży. „Znak” 2004 nr 3, polem.: E. BIEŃKOWSKA: Pisarz katolicki – co to takiego? „Znak” 2004 nr 12.
 • K. PIETRYCH. „Pam. Lit.” 2004 z. 4.
 • L. SZARUGA: „Pogranicza” 2004 nr 1.
 • A. SZCZEPAN-WOJNARSKA: Iwaszkiewiczowska partytura religijności. „Teksty Drugie” 2004 nr 4.

Powrót na górę↑

Zagrać wszystko

 • J. PAŁACH: Dać się uwieść. „Teatr” 2004 nr 3.
 • J. ROLIŃSKA: O naturze teatru. „Nowe Książ.” 2004 nr 3.

Powrót na górę↑

Pustosz

 • Z. JANKOWSKI: Co to za statek? Piotr Mitzner, czyli dno oka. „Topos” 2004 nr 6 [dot. gł. wiersza: Dno oka].
 • L. SZARUGA: „Dzieci ojców pustyni”. „Pogranicza” 2004 nr 6.
 • M. KISIEL: Zamyślenia. „Nowe Książ.” 2005 nr 2.
 • J. ŁUKASIEWICZ. „Odra” 2005 nr 5.
 • A. SZCZEPAN-WOJNARSKA: Mam już rozwiązanie, ale gdzie węzeł? „Kresy” 2005 nr 3.
 • M. RYGIELSKA: Precjoza. „Twórczość” 2006 nr 4.

Powrót na górę↑

Gabinet cieni

 • [T. FIAŁKOWSKI] Lektor: Ludzie z cienia. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 46.
 • T. SOBOLEWSKI: Ludzie fajerwerki. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 277.
 • P. MATYWIECKI; M. SZPAKOWSKA: Głosy o książce Piotra Mitznera. „Gabinet cieni”. „Zesz. Lit.” 2008 nr 1.
 • M. WOJAK: Trzy wcielenia Don Kichota. „Wyspa” 2008 nr 1.

Powrót na górę↑

Podmiot domyślny

 • A. JARZYNA: Do-myślenia. „Topos” 2007 nr 4.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Szukający siebie. „Nowe Książ.” 2007 nr 9.
 • J. PETROWICZ: Przekroczyć barierę. „Twórczość” 2008 nr 2.

Powrót na górę↑

Dom pod świadomością

 • P. MATYWIECKI: Poetyka czujności. „Więź” 2008 nr 11/12, przedr. w wersji rozszerz. pt. Jak się żyje w „Domu pod świadomością?” w tegoż: Myśli do słów.Wr. 2013.
 • T. MIZERKIEWICZ: Odpukać w malowane. „Nowe Książ.” 2008 nr 10.
 • J. PETROWICZ: Instrumenty i struny. „Twórczość” 2008 nr 11.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (XL). „Zesz. Lit.” 2008 nr 103 [dot. m.in. P. Mitznera].
 • A.M. SZCZEPAN-WOJNARSKA: Świadomość domu. „Kresy” 2008 nr 4.
 • A. JARZYNA: Pierwsza metafora, rytm powtórzenia. „Topos” 2009 nr 1/2.

Powrót na górę↑

Niewidy

 • A. MORAWIEC: Druga strona księżyca. „Nowe Książ.” 2010 nr 5.
 • A. JARZYNA: Szeroko otwarte (usta): lektura. „Topos” 2010 nr 6.
 • M. RYGIELSKA. „Twórczość” 2010 nr 9.

Powrót na górę↑

Biedny język

 • J. ŁUKASIEWICZ: Dziedzictwo „biednych słów”. „Odra” 2011 nr 10.

Powrót na górę↑

Kropka

 • J. HNIDIUK: Za to się płaci. „Nowe Książ.” 2011 nr 10.
 • M. RYGIELSKA: Oś(ć) świata. „Akcent” 2011 nr 4.
 • I. SMOLKA: Milczenie stawia kropkę. „Twórczość” 2011 nr 11.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki. (LIII). „Zesz. Lit.” 2012 nr 2.

Powrót na górę↑

Droga do Rosji

 • W. STANISŁAWSKI: Bezdomna litość. „Nowe Książ.” 2012 nr 12.
 • L. SZARUGA: Spadkobiercy Czaadajewa. „Prz. Polit.” 2012 nr 115/116.
 • J. ZIELIŃSKI: Głosy Rosji. „Zesz. Lit.” 2012 nr 3.
 • K. KUCZYŃSKA-KOSCHANY: Blisko Mickiewicza, daleko od de Custine’a (albo: Do przyjaciół Moskali). „Polonistyka” 2013 nr 4.
 • E. SOBOL: Hołd prawdzie. „Nowa Europa Wschodnia” 2013 nr 2, przedr. w tegoż: Mozaika Europy Wschodniej. Tor. 2015.

Powrót na górę↑

W oku Kuku

 • T. MIZERKIEWICZ: Pisanie dla „zecera serc”. „Nowe Książ.” 2013 nr 4.
 • I. SMOLKA: Drzwi zamknięte, drzwi otwarte. „Twórczość” 2013 nr 8.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (LV). „Zesz. Lit.” 2013 nr 2.
 • W. KUDYBA: Mejl do Piotra Mitznera. O wdzięku dźwięku. „Topos” 2014 nr 1-2 [dot. też: i po kropce].
 • M. RYGIELSKA: Smuga na kamieniu. „Akcent” 2014 nr 1.

Powrót na górę↑

i po kropce

 • W. KUDYBA: Mejl do Piotra Mitznera. O wdzięku dźwięku. „Topos” 2014 nr 1-2 [dot. też: W oku Kuku].
 • T. MIZERKIEWICZ: Iskierka poezji. „Nowe Książ.” 2014 nr 3.
 • M. RYGIELSKA: Droga ku wieczności. „Twórczość” 2014 nr 4.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki (LVIII). „Zesz. Lit.” 2014 nr 1.

Powrót na górę↑

Jak znalazł

 • J. ŁUKASIEWICZ: Ogród Mitznera. „Odra” 2014 nr 9 [dot. też: Warszawski „Domek w Kołomnie”].
 • P. MAŁOCHLEB: Ocet w supermarkecie. „Nowe Książ.” 2014 nr 10.

Powrót na górę↑

Warszawski „Domek w Kołomnie"

 • A. BIELAK. „Rocz. Hum.” 2014 z. 1.
 • A. DOBOSZ: Rozmowy o Polsce i Rosji. „Rzeczpospolita” 2014 nr 160 dod. „Plus Minus” nr 28.
 • [T. FIAŁKOWSKI] Lektor: Dom spotkania. „Tyg. Powsz.” 2014 nr z 3 VI.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Ogród Mitznera. „Odra” 2014 nr 9 [dot. też: Jak znalazł].
 • A.S. KOWALCZYK: Spotkania przyjaciół u Fiłosofowa. „Zesz. Lit.” 2014 nr 3.
 • E. SOBOL: W poszukiwaniu innej Rosji. „Bliza” 2014 nr 4, przedr. w tegoż: Mozaika Europy Wschodniej. Tor. 2015.
 • W. STANISŁAWSKI: „Przynajmniej ten klub nam się udał”. „Nowe Książ.” 2014 nr 11.

Powrót na górę↑

Metamorfozy Lwa (Leona) Gomolickiego

 • J. BRZYKCY. „Slavia Orientalis” 2016 nr 2.

Powrót na górę↑

Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa

 • P. PIENIĄŻEK: Do przyjaciół Polaków. „Twórczość” 2016 nr 9.
 • W. STANISŁAWSKI: Kroniki pary z samowara. „Nowe Książ.” 2016 nr 4.
 • W. STANISŁAWSKI: Ptasie rosyjskie tropy. „Rzeczpospolita” 2015 nr 296.
 • E. SOBOL: Biały kruk. „Odra” 2016 nr 11 [dot. też: D. Fiłosofow: Pisma wybrane. T. 1-2].
 • E. BIEŃKOWSKA. „Zesz. Lit.” 2017 nr 1.

Powrót na górę↑

Wybiór

 • L. SZARUGA: Świat poetycki. 64. „Zesz. Lit.” 2015 nr 4 [dot. też: B. Latawiec: Zmowy; W. Kass: Przestwór].
 • J. BECZEK: Jak często widuje się kometę Halleya? „Nowe Książ.” 2016 nr 4.

Powrót na górę↑

polak Mały

 • J. BECZEK: Polak cały. „Nowe Książ.” 2016 nr 7/8.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki. 66. „Zesz. Lit.” 2016 nr 2 [dot. też: J. Kronhold: Skokiem w dal].

Powrót na górę↑

Klerk w studni

 • A. MOCHALSKA: Język w działaniu. „Twórczość” 2017 nr 5.
 • R. RŻANY: Jak ptaki. „Nowe Książ.” 2017 nr 6.
 • L. SZARUGA: Świat poetycki. (LXIX). „Zesz. Lit.” 2017 nr 2 [dot. też: K. Mrozowski: Pan na alfabecie; J. Kronhold: Stance].
 • L. SZULC: Egzorcyzm na samym sobie. „Topos” 2017 nr 2.

Powrót na górę↑

Ulica tablic

 • A. GRUSZCZYŃSKI. „Gaz. Wybor.” 2018 nr 114.
 • J. MADEJSKI: Echo (Zagłady). „Nowe Książ.” 2018 nr 5.

Powrót na górę↑


J. Szeląg (Z. Mitzner): Felieton o mojej Warszawie

 • B. PETROZOLIN-SKOWROŃSKA: Zbigniew Mitzner o Warszawie, Piotr Mitzner o ojcu i tajemniczym projekcie wydawnictwa „Wisła”. „Kronika Warsz.” 2015 nr 2.

Powrót na górę↑

D. Fiłosofow: Pisma wybrane. T. 1-2

 • E. SOBOL: Biały kruk. „Odra” 2016 nr 11 [dot. też „Warszawski krąg Dymitra Fiłosofowa].

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Piotr MITZNER
Nawigacja
Narzędzia