Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1946

Imiona metrykalne: Maria Danuta.

Przekłady podpisywała też imieniem: Maria.

Pseud.: M.L.; M.Li; Maria Li.

Tłumaczka.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 12 maja 1946 w Warszawie; córka Edwarda Ochaba, działacza społecznego i politycznego, m.in. Przewodniczącego Rady Państwa (1964-68), i Rozalii z domu Bobrowicz. Uczyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. N. Żmichowskiej, później w Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego; w 1963 zdała maturę. Następnie studiowała filologię romańską na Uniwersytecie Warszawskim; w 1968 uzyskała magisterium. Debiutowała jako tłumaczka z języka francuskiego w 1974 wspólnym ze Stanisławem Cichowiczem przekładem książki C.I. Guliana pt. Hegel, czyli filozofia kryzysu, a w 1975 samodzielnym tłumaczeniem powieści kryminalnej G. Simenona pt. Wariatka Maigreta, drukowanym początkowo w odcinkach na łamach dzienników. Rozwijała działalność translatorską z języka francuskiego i z angielskiego, publikując przekłady artykułów, esejów i wierszy m.in. w „Literaturze na Świecie” (1976, 1986-87, 2000, 2003, 2008, 2011, 2014, 2016), „Punkcie” (1979), „Aneksie” (Londyn, 1984, 1987-88; podp.: M.L., M.Li, Maria Li), „Zeszytach Literackich” (Paryż, Warszawa, 1988-89, 1998-2007, od 2015), „Kontekstach” (1995, 1997-99, 2011, 2016) oraz w międzynarodowym miesięczniku „Monde Diplomatique” (2016). W 1996 została członkiem SPP, a w 2000 Polskiego PEN Clubu. Za przekłady z języków obcych otrzymała m.in. wyróżnienie Pro Helvetia, przyznane przez Szwajcarską Fundację dla Kultury (1985), wyróżnienie Polskiego PEN Clubu (2001), nagrodę „Zeszytów Literackich” im. P. Hertza (2006), Nagrodę za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego, ustanowioną przez Prezydenta m. Gdańska (2015) oraz Nagrodę Specjalną „Mamut”, przyznaną przez „Literaturę na Świecie” (2016). Odznaczona w 2017 insygniami oficera francuskiego Orderu Sztuki i Literatury.

Ma córkę Karolinę. Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

Przekłady

 1. C.I. Gulian: Hegel, czyli filozofia kryzysu. Z franc. przeł.: M. Ochab i S. Cichowicz. Wwa: PWN 1974, 594 s.
 2. G. Simenon: Wariatka Maigreta. [Powieść]. „Głos Pracy” 1975 nr 93-154, „Tryb. Rob.” 1975 nr 96-126, „Gaz. Pomor.” 1975 nr 106-159, „Słowo Pol.” 1975 nr 144-258, „Echo Kr.” 1975 nr 171-187. Wyd. osob.: Wwa: Czyt. 1976, 151 s. Seria z Jamnikiem.
 3. F. Braudel: Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. T. 1. Przeł.: T. Mrówczyński i M. Ochab [rozdz. 5 cz. 1 przeł. S. Meller]. Wstępem opatrzyli B. Geremek, W. Kula. Gdańsk: WM 1976, 683 s. Wyd. 2 Wwa: KiW 2004. Hist. Morska.
 4. M. Pagnol: Mój dzielny tata. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1978, 175 s.
 5. M. Aymé: Przechodzimur. Opowiadania. Wwa: KiW 1979, 221 s. Koliber, 52.
 6. R. Nelli: Życie codzienne katarów w Langwedocji w XIII w. Wwa: PIW 1979, 215 s.
 7. M. Edelman, H. Krall: Mémoires du Ghetto de Varsovie; Un dirigeant de l’insurrection raconte. [Wstęp:] P. Vidal-Naquet. [Przeł.:] P. Li, M. Ochab. [Paris:] Édition du Scribe 1983, 159 s. Collection Historie. Wyd. nast. tamże 1993. Wyd. oddzielne zob. poz. 22, 33.
 8. Zawiera: M. Edelman: Le ghetto lutte; H. Krall: Prendre le bon Dieu de vitesse. – Tytuły oryginałów pol.: Getto walczy; Zdążyć przed Panem Bogiem.

 9. C. Castoriadis: W obliczu wojny. Wwa: Myśl 1986, 190 s.
 10. Przekł. podp.: Maria Li.

 11. P. Ricoeur: Symbolika zła. Przeł.: S. Cichowicz, M. Ochab. Wwa: PAX 1986, 339 s. Wyd. 2 Wwa: De Agostini we współpracy z Ediciones Altaya Polska 2002. Arcydzieła Wielkich Myślicieli.
 12. F. Braudel: Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek. T. 1. Struktury codzienności. Możliwe i niemożliwe. Przeł.: M. Ochab i P. Graff. Wstęp i red. nauk.: J. Kochanowicz. Wwa: PIW 1992, 551 s.
 13. A. Finkielkraut: Porażka myślenia. Wwa: Niezal. Ofic. Wydawn. 1992, 137 s.
 14. Praca z zakresu etnopsychologii.

 15. Gombrowicz w Europie. Świadectwa i dokumenty 1963-1969. Oprac.: R. Gombrowicz. Przeł.: O. Hedemann, M. Ochab. Tekst pol. wyd. przejrzał J. Jarzębski. Kr.: WL 1993, 423 s. Wyd. 2 popraw. tamże 2002.
 16. P. Ariès: Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Gdańsk: Marabut 1995, 238 s. Wyd. 2 z podtyt.: Dziecko i rodzina w czasach ancien regime’u. Wwa: Aletheia 2010, 334 s.
 17. J. Delumeau: Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi. Gdańsk: Marabut 1997, 113 s.
 18. Z. Milshtein: Koci chichot. Powieść z trzydziestoma trzema rysunkami autora. Wwa: Sic! 1997, 143 s.
 19. J. Starobinsky: 1789. Emblematy rozumu. [Szkice]. Wwa: Czyt. 1997, 161 s.
 20. L. Carrington: Trąbka do słuchania. [Powieść]. Posł.: A. Taborska. Piosenki i zagadki przeł. M. Lipszyc. Wwa: PIW 1998, 292 s.
 21. G. Bataille: Erotyzm. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1999, 282 s. Przygody Ciała. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2007, wyd. 3 2015.
 22. M. Leiris: Lustro tauromachii. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1999, 52 s. Przygody Ciała.
 23. M. Petrusewicz: Irlandzki sen. Życie Konstancji Markiewiczowej – komendantki IRA (1868-1927). Wwa: „Twój Styl” 2000, 272 s.
 24. J.-B. Botul: Życie seksualne Immanuela Kanta. [Szkice]. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2002, 81 s.
 25. M. Edelman: Mémoires du ghetto de Varsovie. [Przeł.:] P. Li, M. Ochab. [Wstęp:] P. Vidal-Naquet. Paris: Liana Levi 2002, 124 s. Zob. poz. 7.
 26. P. Hassner: Koniec pewników. Eseje o wojnie, pokoju i przemocy. Wybór i wstęp: A. Smolar. Wwa: Fundacja im. Stefana Batorego, Sic! 2002, 258 s.
 27. J. Semprún: Odpowiedni trup. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2002, 155 s.
 28. M. Toussaint-Samat: Historia naturalna i moralna jedzenia. Przeł.: A.B. Matusiak, M. Ochab. Wwa: W.A.B. 2002, 667 s. Seria z Wagą. Wyd. 2 tamże 2015.
 29. F. Augiéras: Podróż na górę Athos. [Reportaże]. Przeł.: J. Jury, M. Ochab. Wwa: „Twój Styl” 2003, 255 s. Wielki Wóz.
 30. A. Glucksmann: Dostojewski na Manhattanie. Wwa: Sic! 2003, 253 s.
 31. Rozprawa nt. współczesnego nihilizmu.

 32. Z. Milshtein: Śpiew psa. [Powieść]. Wwa: „Twój Styl” 2003, 111 s.
 33. G. Ceronetti: Milczenie ciała. Materiały do studiów medycznych. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2004, 174 s. Przygody Ciała.
 34. M. Pastoureau: Diabelska materia. Historia pasków i tkanin w paski. Wwa: Ofic. Nauk. 2004, 143 s.
 35. R. Caillois: W sercu fantastyki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2005, 177 s. Arch. Wyobraźni.
 36. J.-C. Izzo: Total Cheops. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2005, 238 s. Wyd. 2 tamże 2006. Mroczna Ser.
 37. H. Krall: Prendre le bon Dieu de vitesse. [Przeł.:] P. Li, M. Ochab. [Paris:] Gallimard 2005, 138 s. Arcades, 81. Zob. poz. 7.
 38. V.S. Naipaul: Podróż karaibska do pięciu społeczeństw kolonialnych. Wwa: Ofic. Lit. Noir sur Blanc 2005, 338 s.
 39. R. Queneau: Zazi w metrze. [Powieść]. Wwa: PIW 2005, 150 s. Osiemdziesiąt Światów.
 40. Nagroda za przekład przyznana przez miesięcznik „Lit. na Świecie” w 2005.

 41. J. Wullschläger: Andersen. Życie baśniopisarza. [Biografia]. Przeł. M. Ochab. Fragm. baśni, listów i dzienników Ch. Andersena w przekł. B. Sochańskiej. Wwa: W.A.B. 2005, 534 s.
 42. R.H. van Gulik: Sędzia Di i złote morderstwo. [Powieść]. Wwa: PIW 2006, 228 s.
 43. J.-C. Izzo: Szurmo. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2006, 249 s. Mroczna Ser. Wyd. 2 tamże 2007. Lato z Kryminałem, 3.
 44. F. Melquiot: Nad moim grobem noc nie zapadnie. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: M. Ochab, B. Schubert. Wyst. (jako sztuka czytana): Reż.: A. Smolar. Wwa, T. Rozmaitości 2006.
 45. J. Starobinski: Wynalezienie wolności. 1700-1789. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2006, 249 s.
 46. J. Clair: De immundo. Apofatyczność i apokatastaza w dzisiejszej sztuce. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2007, 101 s.
 47. J. Le Goff, J.-L. Schlegel: O średniowieczu. Wwa: Ofic. Nauk. 2007, 137 s. Chcemy Wiedzieć.
 48. J.-C. Izzo: Solea. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2007, 205 s. Mroczna Ser. Wyd. 2 tamże 2008. Lato z Kryminałem, 5.
 49. E. Maillart: Od Gór Niebiańskich do Czerwonych Piasków. [Reportaże]. Wwa: PIW 2007, 301 s. 80 Światów.
 50. R. Roussel: Słoneczny pył. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 2007 nr 9/10 s. 31-176.
 51. J. Depaule: Ciało kobiety, młot. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: M. Ochab, B. Schubert. Wyst.: Reż.: J. Depaule. Wwa, T. Polonia 2008.
 52. O mistrzyni sportowej Kamili Skolimowskiej.

 53. J. Duquesne: O Bogu. [Dla młodzieży]. Wwa: Ofic. Nauk. 2008, 106 s. Chcemy Wiedzieć.
 54. E. Huisman-Perrin: O śmierci. Wwa: Ofic. Nauk. 2008, 81 s. Chcemy Wiedzieć.
 55. S. Leroy, P. Lucas: O rozwodzie. Wwa: Ofic. Nauk. 2009, 97 s. Chcemy Wiedzieć.
 56. W. Mouawad: Seuls. (Sami). [Utwór dramatyczny]. Wyst. (jako sztuka czytana): Wwa, Nowy T. 2009.
 57. J. Pommerat: Jedną ręką. [Utwór dramatyczny]. Przeł.: M. Ochab, B. Schubert. „Dialog” 2009 nr 3 s. 120-146. Wyst.: Reż.: A. Smolar. Wwa, T. Studio 2009.
 58. J. Clément: O kulturze. Wwa: Ofic. Nauk. 2010, 138 s. Chcemy Wiedzieć.
 59. C. Lanzmann: Zając z Patagonii. [Wspomnienia]. Wołowiec: Czarne 2010, 511 s.
 60. W. Mouawad: Monologi. Wyst. jako część spektaklu pt. Opowieści afrykańskie. Reż.: K. Warlikowski. Wwa, Nowy T. 2011.
 61. J. Starobinski: Czarodziejki. [Szkice]. Przekł.: M. Ochab i T. Swoboda. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2011, 322 s. Bibl. Mnemosyne.
 62. Historia opery europejskiej.

 63. M. Pastoureau: Niebieski. Historia koloru. Wwa: Ofic. Nauk. 2013, 219 s. Ludzie i Kolory.
 64. V.S. Naipaul: Indie. Miliony zbuntowanych. [Reportaże]. Przeł.: A. Nowakowska, M. Ochab. Wołowiec: Czarne 2013, 600 s.
 65. Nominacja do Nagrody im. R. Kapuścińskiego za reportaż lit. w 2014.

 66. J. Pommerat: Pinokio. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Smolar. Wwa, Nowy T. 2014.
 67. N. Göle: Muzułmanie w Europie. Dzisiejsze kontrowersje wokół islamu. Kr.: Karakter 2016, 291 s.
 68. T. Venclova: Magnetyczna Północ. Rozmawia E. Hinsey. [Wywiad rzeka]. Wwa: Fundacja „Zesz. Lit.” 2017, 501 s.
 69. F. Furet: Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX wieku. Przeł.: J. Górnicka-Kalinowska, M. Ochab. Wwa: PIW 2018, 655 s.

Praca redakcyjna

 1. A. Zinowiew: Homo sovieticus. [Powieść]. Tłum. S. Deja. Do druku przygot. M. Ochab. London: Polonia Book Fund 1984, 234 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2016.

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Maryna OCHAB
Nawigacja
Narzędzia