Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1972

Prozaik.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 3 sierpnia 1972 w Olsztynie; syn Henryka Sieniewicza, pracownika budowlanego, i Danuty z Sienkiewiczów, ekonomistki. W 1987 podjął naukę w Technikum Elektronicznym w Olsztynie; w 1992 zdał maturę. Debiutował w 1991 opowiadaniem pt. Łysość zamieszczonym w piśmie literacko-kulturalnym „Teraz my?” (nr 3), którego był też redaktorem. Studiował filologię polską od 1992 w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Olsztynie, a następnie w 1994-95 na Uniwersytecie Warszawskim. W 1995 był twórcą (wspólnie z Piotrem Siwickim oraz Joanną Wilengowską) i następnie redaktorem naczelnym olsztyńskiego pisma literacko-kulturalnego „Portret” (do 2009); na łamach tego pisma w 1995-2002 zamieszczał artykuły i wywiady; organizował też happeningi. W 1997 uzyskał magisterium w WSP w Olsztynie i następnie do 2005 pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Literatury Współczesnej oraz w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na WSP (od 1999 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, UWM). Był stypendystą m. Olsztyna w dziedzinie literatury (2000). W 2001 brał udział w festiwalu młodej prozy „Tekstylia” w Krakowie. Przygotowywał dla lokalnych radiostacji audycje: Ucho do wycierania Portretu w Polskim Radiu Olsztyn, Kulturalne misie w uniwersyteckim radiu UWM FM. W 2004 otrzymał 3-miesięczne międzynarodowe stypendium w ramach projektu Homines Urbani , przyznane przez Willę Decjusza i Instytut Książki w Krakowie. Artykuły, recenzje, felietony, opowiadania i fragmenty powieści publikował m.in. w „Borussii” (1995-99, z przerwami), „PAL Przeglądzie Artystyczno-Literackim” (1997-99), „Warmii i Mazurach” (1999-2001), „FA-art” (2000-03), „Metropolu” (2000-02), „Dekadzie Literackiej” (2001, 2005, 2009), „Gazecie Olsztyńskiej” (2003-04), „Krytyce Politycznej” (2004-05), „Gazecie Wyborczej” (2005, 2007, 2010), „Twórczości” (2008), „Polityce” (2009-12, 2014; tu m.in. felietony w cyklu „Kawiarnia Literacka”), „Śląskich Studiach Polonistycznych” (2013), „Znaku” (2016), a także w prasie rosyjskiej: „Zapad Rosii” i litewskiej: „Kaunas”. Od września 2005 do lipca 2016 pracował w Teatrze im. S. Jaracza w Olsztynie jako asystent dyrektora do spraw programowych; był w 2007 jednym z pomysłodawców Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demo-ludy” (później DEMOLUDY) organizowanego przez ten teatr, a w 2014/16 także kierownikiem jego Sceny Margines. W 2006 zainicjował cykl Perforacje literackie (teksty czytane na Scenie Margines Teatru im. S. Jaracza). W 2007 został członkiem SPP. W tymże roku należał do rady programowej kwartalnika literackiego „Wyspa”. W 2010 zaczął prowadzić zajęcia z kreatywnego pisania w krakowskiej Fundacji „Znaczy się”. Od września 2010 do stycznia 2011 wchodził w skład Rady do spraw Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn w Olsztynie. W 2011, nominowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełnił stanowisko eksperta w dziedzinie scenariuszy filmowych w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. We wrześniu 2017 został dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Otrzymał m.in. Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2001, 2004, 2008 – laur „Najlepszy z najlepszych” w kategorii kultura), Nagrodę Prezydenta m. Olsztyna (2005).

W 2004 ożenił się z Małgorzatą Grzymską, absolwentką polonistyki i prawa; ma dwie córki: Emilię (ur. 2008) i Helenę (ur. 2010). Mieszka w Olsztynie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Prababka. [Powieść]. Olsztyn: Portret 1999, 146 s.
 2. Czwarte niebo. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2003, 323 s. Archipelagi.
 3. Nominacje w 2004 do Nagrody Lit. Nike i do nagrody Paszport „Polityki”.

  Adapt. teatr. pt. Wszystkim Zygmuntom między oczy!!!: Reż. i adapt.: M. Fiedor. Wyst. Wr., T. Pol. 2006.

 4. Bajka o siewcy i ziarnach. [Utwór dramatyczny]. Praprem. łącznie z 7 utworami innych autorów pt. Mieszkam Tu: Scenariusz i reż.: J. Papis. Kr., T. Łaźnia Nowa 2005.
 5. Żydówek nie obsługujemy. [Opowiadania]. Wwa: W.A.B. 2005, 247 s. Archipelagi.
 6. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2005, plik w formacie PDF.

  Tytuł Książka Wiosny 2005 na Poznańskim Przeglądzie Nowości Wydawn. 2005, nominacja do nagrody Paszport „Polityki” w 2006.

  Zawartość: Myśl; Posuń się, posuń! Bo cię posunę!; Panna młoda; Złota akszyn; Urzędnik; Ból brzucha od ucha do ucha; Mumin; O, kurna! W głowie wujnia! (Bajka straszliwie zaangażowana); Pies; Żydówek nie obsługujemy.

  Adapt. teatr.: fragm. wyst. jako sztuka czytana: Wwa, T. Dram. 2005 (w cyklu „Ak(u)torzy czytają). – Reż. i adapt.: P. Jędrzejas. Wyst. Olsztyn, T. im. S. Jaracza, Scena Kameralna 2008.

 7. Rebelia. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2007, 367 s. Archipelagi.
 8. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2007, plik w formacie PDF, MOBI.

  Nominacje do nagród: Lit. Nagroda Warmii i Mazur „Wawrzyn” w 2007, w 2008: Nagrody Lit. Nike i Paszport „Polityki”.

  Adapt. teatr.: Reż. i adapt.: E. Wyskoczyl. Katow., T. Śląski im. S. Wyspiańskiego 2014.

 9. Miasto Szklanych Słoni. [Powieść]. Kr.: Znak 2010, 256 s.
 10. Tytuł „Trójkowy znak jakości”, przyznany przez Program III Polskiego Radia, Lit. Nagroda Warmii i Mazur „Wawrzyn” 2010.

  Adapt. teatr.: Adapt. i reż.: A. Bartnikowski. Częstochowa, T. im. A. Mickiewicza 2017.

 11. Spowiedź Śpiącej Królewny. [Powieść]. Kr.: Znak 2012, 268 s.
 12. Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2013, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.

  Nominacja do Lit. Nagrody Warmii i Mazur „Wawrzyn” 2012.

  Adapt. teatr.: Adapt.: J. Fertacz. Reż.: M. Rzepka. Wyst.: Olsztyn, T. im. S. Jaracza, Scena Margines 2013.

 13. Walizki hipochondryka. [Powieść]. Kr.: Znak 2014, 268 s. Por. poz. 11.
 14. Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2014, plik w formacie PDF.

 15. Dziewczyna z berlińskich przedmieść. [Utwór dramatyczny]. Praprem. radiowa: Reż.: J. Kukuła. Radio 2015.
 16. Bar świętej Krewety. [Utwór dramatyczny]. Praprem. jako sztuka czytana: Reż. T. Szczepanek. Wr., T. Współcz. 2016.
 17. Wyróżnienie podczas ogólnopolskiego konkursu dramaturgicznego „Strefy kontaktu” w 2016.

 18. Pidżamowcy. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: M. Liber. Wr., T. Współcz. im. E. Wiercińskiego 2017.
 19. Na motywach Walizki hipochondryka [poz. 8].

 20. Plankton. [Powieść]. Kr.: Znak 2017, 347 s.
 21. Wyd. jako dokument elektroniczny: Kr.: Znak 2017, plik w formacie PDF.

  Przekłady utworów M. Sieniewicza w antologiach zagranicznych: serb.: Orkestru iza leŏa. Zagreb 2001, – szwedz.: Polen berättar. Red.: I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005.

OPRACOWANIA (wybór)

Powrót na górę↑


 • Wywiady: Wbijanie siekiery w tyłek i inne pisarskie zajęcia. Rozm. R. Ostaszewski. „Dekada Lit.” 2004 nr 1; Wpadliśmy w pułapkę doraźności. Rozm. J. Paliwoda. „Lampa” 2004 nr 11 [dot. gł.: Czwarte niebo]; Każdy bywa Żydówką. Rozm. R. Ostaszewski. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 21 [dot. gł.: Żydówek nie obsługujemy]; Obcy w każdym z nas. Rozm. P. Brysacz. „Kur. Poranny” 2005 nr 190 [dot.: Żydówek nie obsługujemy]; Rozwalić tchórzliwą literaturę. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 136 [dot. gł.: Żydówek nie obsługujemy]; Dwie strony motyki. Rozm. J. Paliwoda. „Arte” 2006 nr 6; Nie nadaję się na hot-doga. Rozm. J. Sobolewska. „Studium” 2006 nr 2; Bezkompromisowy głos obrazów. Rozm. K. Kwiecień. „Kraków” 2008 nr 4; Starzec rozgadał się we mnie. Rozm. J. Paliwoda. „Lampa” 2008 nr 1/2; Antidotum na gotowe scenariusze. Mariusz Sieniewicz w rozmowie z M. Robertem wyjaśnia, że źródłem wyobraźni jest rzeczywistość. „Lampa” 2010 nr 4; Koniec braterstwu fallusów. Rozm. G. Giedrys. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 140; Na drodze Rebelii. Rozm. M. Doskocz. „Migotania, Przejaśnienia” 2010 nr 2/3; Przerodzić swoje widzenie w bunt. Rozm. M. Doskocz. „Krytyka Polit.” [on-line] 2010 nr z 10 X [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http:// www.krytykapolityczna.pl/serwiskulturalny/sieniewiczPrzerodzicswoje widzeniewbunt/menuick-1.html; Skąd tutaj szklane słonie? Rozm. S. Brzozowski. „Gaz. Olszt.” 2010 nr 48 [dot.: Miasto Szklanych Słoni]; Sztuka drażnienia. Z Giovannym Castelanosem i Mariuszem Sieniewiczem rozm. D. Szmyt. „Teatr” 2010 nr 11; W żywiole opowieści. Rozm. G. Butkiewicz. „Studnia. Kultura bez dna” 2010 nr z 1 VI [on-line] [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.studnia.net.pl/2010/06/01/w-zywiole-wyobrazni [dot.: Miasto Szklanych Słoni]; Żywioł w Mieście Szklanych Słoni. Rozm. M. Spiczak-Brzezińska. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 49 dod. „Olsztyn”; Literatura to jajko na twardo. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 273; Osobista gra z losem. Rozm. D. Nowacki. „Śl. Studia Polonist.” 2013 nr 2; Nasza plemienna hipochondria. Rozm. M. Sepioło. „Tyg. Powsz.” 2015 nr 47 [dot. gł. Walizki hipochondryka].

Powrót na górę↑

Ogólne

 • B. DARSKA: Powaga małej prywatności („Prababka”); Inicjacja niedokonana, czyli pochwała niedojrzałości („Czwarte niebo”); Obcym jest każdy z nas („Żydówek nie obsługujemy”). W tejże: Ucieczki i powroty. Olsztyn 2006.
 • [M. Tabaczyński] [M.T]: Mariusz Sieniewicz. W: Tekstylia bis. Kr. 2006.
 • J. CHŁOSTA-ZIELONKA: O metaforze w prozie Mariusza Sieniewicza. „Pr. Językozn.” 2007 z. 9.
 • M. JENTYS: Żywioły buntu. O twórczości Mariusza Sieniewicza. „Twórczość” 2008 nr 3, przedr. z podtyt.: O Mariuszu Sieniewiczu. W tejże: Argonauci naszych czasów. Tor. 2009 [dot.: Czwarte niebo; Żydówek nie obsługujemy; Rebelia].
 • D. KULESZA: Polska proza po „Gnoju”. Kuczok, Czerwiński, Sieniewicz i inni. W tegoż: Z historią literatury w tle. Białystok 2011.
 • T. MIZERKIEWICZ: „Zdarza się raz na milion samobójczych snów”. O ostatnich powieściach Mariusza Sieniewicza. „Śl. Studia Polonist.” 2013 nr 2.
 • M. BOCZKOWSKA: Zaczarowane światy. O prozie Mariusza Sieniewicza. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 1. Katow. 2014.
 • K. KANIA-BŁACHUCKA: Ciało ponowoczesne obnażone. O prozie Mariusza Sieniewicza. W: Ciało i ponowoczesność. Gdańsk 2017.

Powrót na górę↑

Prababka

 • W. MAZANKA: Moja „Prababko!”; P. SIWECKI: Poszukiwani wśród tekstów. „Portret” 1999 nr 8/9.
 • D. NOWACKI: Uśmiech dzieciństwa. „Tyg. Powsz.” 1999 nr 29.
 • K. UNIŁOWSKI: Pamięć, czyli nasza szkapa. „FA-art” 1999 nr 2, przedr. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • A. FRANKOWIAK: Dwie ścieżki jednej ironii. „Warmia i Mazury” 2000 nr 1.
 • R. OSTASZEWSKI: Czołg a sprawa mitografii. „Twórczość” 2000 nr 11.

Powrót na górę↑

Czwarte niebo

 • M. CUBER: Bicz na pokolenie? „Nowe Książ.” 2003 nr 12.
 • D. NOWACKI: Bez łaski cudzysłowu? „Studium” 2003 nr 5/6.
 • R. OSTASZEWSKI: Przeklęte niebo obojętności. „Tyg. Powsz.” 2003 nr 49.
 • K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim.
 • J. GIZELLA: Oda do niedojrzałości. „Czas Kult.” 2004 nr 4.
 • M. JAWORSKI: (Nie) zwykłe przypadki Zygmunta Drzeźniaka. „Kresy” 2004 nr 57-58 (1/2).
 • D. KOZICKA: Nie [bo] nie, czyli powieści zaangażowanej kłopot poważny. „FA-art” 2004 nr 1.
 • A. NĘCKA: Między niebem a piekłem. „Śląsk” 2004 nr 4.
 • J. ORSKA: Zróbmy sobie wydarzenie (na marginesie „Czwartego nieba”). „FA-art” 2004 nr 1.
 • M. ORSKI: Czwarte piekło. „Prz. Powsz.” 2004 nr 1.
 • Z. PIETRASIK: Giaur warmiński. „Polityka” 2004 nr 4.
 • A. SASINOWSKI: Browary, bredzenie i bezruch. „Pogranicza” 2004 nr 1.
 • T. RAKOWSKI: Demontaż. „Prz. Polit.” 2005 nr 70.
 • K. UNIŁOWSKI: W trybach zaangażowania. Publiczne życie „Czwartego nieba” Mariusza Sieniewicza. „FA-art” 2009 nr 4, przedr. w: Literatura i socjalizm. Wwa 2012 oraz w: K. UNIŁOWSKI: Prawo krytyki. Katow. 2013.
 • J. PADULA: Pokolenie? O kategorii „pokolenia literackiego” z perspektywy dylematów w polskiej prozie najnowszej. W: Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista. Wwa 2016 [dot. min.: Czwarte niebo].
 • Rec. adapt. teatr.: B. GUCZALSKA: Pokoleniu między oczy. „Dialog” 2006 nr 9.
 • J. SIERADZKI: Krajobraz dla biesów. „Przekrój” 2006 nr 17/18.
 • R. WĘGRZYNIAK: Wykolejenie. „Teatr” 2006 nr 6.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Żydówek nie obsługujemy

 • M. BOCZKOWSKA: Iluzje. „Śląsk” 2005 nr 10.
 • S. BURYŁA: Odrealniająca konwencja. „Pogranicza” 2005 nr 4.
 • M. CUBER: Agresji nie kupujemy. „Res Publica Nowa” 2005 nr 3.
 • K. DUNIN: Sklep z Żydówkami. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 111.
 • M. LAREK: Tej Pani nie obsługiwałem?! „Czas Kult.” 2005 nr 5.
 • A. KACZOROWSKI: Ciężka jazda. „Polityka” 2005 nr 22.
 • J. MADEJSKI: „Bez żadnej żenady”. „Nowe Książ.” 2005 nr 9.
 • A. NĘCKA: W stanie podejrzenia. „Opcje” 2005 nr 2.
 • D. NOWACKI: Tak trzymać! „Studium” 2005 nr 3.
 • R. OSTASZEWSKI: Groteską w rzeczywistość. „Tyg. Powsz.” 2005 nr 21.
 • M. PIETRZAK: Obcowanie w markecie. „Twórczość” 2005 nr 11.
 • A.M. FRANKOWIAK: Między ekshibicjonizmem a autobiografizmem. Literatura najnowsza w obszarze intymności (ciota – żydowica – odludek). W: „Napis” 2009 ser. XV [dot. też: M. Witkowski: Lubiewo; A. Stasiuk: Fado].
 • M. ORSKI: Mały naturalizm. W tegoż: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Wr. 2010 [dot. też: D. Odija: Szklana huta].
 • A. KASPEREK: Nowy sposób mówienia o Zagładzie. „Żydówek nie obsługujemy” Mariusza Sieniewicza. „Rocz. Hum.” 2016 z. 1.
 • Rec. adapt. teatr., Olsztyn T. im. S. Jaracza: Ł. DREWNIAK: Piszczyk naszych czasów. „Dziennik” 2008 nr 266 dod. „Kultura”; K. STRZELEC: Perwers wymuszony. „Teatr” 2008 nr 12.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Rebelia

 • S. BURYŁA: Geriatryczna antyutopia. „Pogranicza” 2007 nr 6.
 • J. CEMBROWSKA. „Opcje” 2007 nr 4.
 • J. DUKAJ: Przeciwko młodości: „Rebelia” Sieniewicza: zamiar ambitny, wykonanie odrzuca. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 47.
 • D. NOWACKI: Wielkie, efektowne zmyślenie. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 259.
 • M. TRAMER: Ta dzisiejsza młodzież. „FA-art” 2007 nr 4.
 • M. BOCZKOWSKA: Wielki bobas patrzy. „Twórczość” 2008 nr 3.
 • J.Z. BRUDNICKI: Moherowa rebelia. „Trybuna” 2008 nr 86.
 • J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Batalia o starość. „Fraza” 2008 nr 3/4.
 • B. DARSKA: Ciało na sprzedaż. „Nowe Książ.” 2008 nr 1.
 • M. LAREK: Postrebelia. „Czas Kult.” 2008 nr 4.
 • M. POTENT: Podarunek ukryty w „Rebelii”. „Akcent” 2008 nr 2.
 • M. RADZIWON: Staruchy w natarciu. „Gaz. Wybor.” 2008 nr 144.
 • I. SŁOMAK: Niech sprowokuje. „FA-art” 2008 nr 1.
 • A. TETERA: Na pohybel gołowąsom! „Wyspa” 2008 nr 1.
 • K. UNIŁOWSKI: Smerfnie! W tegoż: Kup pan książkę. Katow. 2008.
 • J. CHŁOSTA-ZIELONKA: Znaleźć sens. Wizja przyszłości w prozie Ingi Iwasiów [Na krótko], Włodzimierza Kowalewskiego [Bóg zapłacz] i Mariusza Sieniewicza [Rebelia]. W: O kondycji człowieka w polskiej literaturze najnowszej. Tor. 2014.
 • B. KURZĄDKOWSKA: Cofnąć czas. „Rebelia” Mariusza Sieniewicza. W: W rytmie zegara… Olsztyn 2015.
 • Rec. adapt. teatr.: Ł. KAŁĘBASIAK: Starość nie jest piękna, za to autentyczna. „Gaz. Wybor.” dod. „Kraków” 2014 nr 83.

Powrót na górę↑

Miasto Szklanych Słoni

 • S. BURYŁA: Szaleństwa Jana Kwiecistego. „Nowe Książ.” 2010 nr 6.
 • M. CIELĘCKI: Wyzwolona narracja oczu. „Prz. Powsz.” 2010 nr 11.
 • J. CZECHOWICZ: Sieniewicza słowa na wolności. punkt.pl [on-line] 2010 nr z 20 III [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.g-punkt.pl/Artykul/sieniewicza_slowa_na_wolnosci/1.
 • B. DARSKA: W sidłach opowieści. „Kresy” 2010 nr 1/2.
 • P. MAŁOCHLEB: Opowieści prowadzące do nyski. „Twórczość” 2010 nr 10.
 • D. NOWACKI: Jestem pędzącą wyobraźnią. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 51.
 • C. POLAK: Bezmiar opowieści. „Dz. Gaz. Prawna” 2010 nr 55 dod. „Kultura”.
 • M. ROBERT: Ćwiczenia z konfabulacji. „Lampa” 2010 nr 3.
 • Tenże: Świat w niecodziennej widzialności. „Życie Warsz.” [on-line] 2010 nr z 8 III [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/1,454850.html.
 • P. SOBOLCZYK: Tylko słoni żal. „Pogranicza” 2010 nr 2.
 • E. SZYBOWICZ: To szkiełko nie wszystko potrafi. „dwutygodnik. com” [on-line] 2010 nr 25 [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/936-to-szkielko-nie-wszystko-potrafi.html.
 • I. STOKFISZEWSKI: Ćwiczenia z konfabulacji. „Radar” 2010 [on-line] [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http://www.e-radar.pl/pl,artykuly,11,3041.html.
 • W. TABOR: Wiecznie żywa, kolejna opowieść. „Tygiel Kult.” 2010 nr 10/12.
 • M. TOPOLSKI: Słonie rulez, czyli notatki o Opowieści i Wyobraźni Mariusza Sieniewicza. „niedoczytania” [on-line] 2010 nr z 25 IV [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http://niedoczytania.pl/?p=7878.
 • K. UNIŁOWSKI: Zez, jaskra & oczopląs. „FA-art” 2010 nr 3/4, przedr. w tegoż: Prawo krytyki. Kr. 2013.
 • M.P. URBANIAK: Widzę, więc jestem. „artPapier” [on-line] 2010 nr 23 [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http://artpapier.com/?pid=2&cid=1&cid=2425.
 • M. WOŁOWICZ: Choroba fabulacyjna. „Czas Kult.” 2010 nr 4.
 • G. WYSOCKI: Wyzwolić wyobraźnię [on-line] [dostęp 6 grudnia 2010]. Dostępny w Internecie: http://ksiazki.wp.pl/rid,3988,tytul,Wyzwolic-wyobraznie,recenzja.html?caid=165ef.
 • Zob. też Wywiady.
 • Rec. adapt. teatr.: J. WAROŃSKA: Widzialność wyzwolona spod władzy języka. „Śląsk” 2017 nr 8.

Powrót na górę↑

Spowiedź Śpiącej Królewny

 • J. CZECHOWICZ: Dziundzia uciekająca. Powst. 2012 [on-line] [dostęp 6 grudnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://independent.pl/n/14638.
 • M. JENTYS: Nowa widzialność – nowa kobiecość. „Twórczość” 2012 nr 8.
 • R. KOZIK: Sieniewicz napisał spis nędznych cudzołożników. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 89 dod. „Kraków”.
 • A. MADALIŃSKI: Językowe falowanie. „Tyg. Powsz.” 2012 nr 20 dod. „Książ. w Tyg.” nr 3/4.
 • D. NOWACKI: Budzikom śmierć. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 61.
 • E. SZYBOWICZ: Wyzwolenie Śpiącej Królewny. „dwutygodnik.com” [on-line] 2012 nr 78 [dostęp 28 października 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/3309-wyzwolenie-spiacej-krolewny.html.
 • K. UNIŁOWSKI: Miotła i mesjańska wspólnota. „FA-art” 2012 nr 3.
 • M. WILK. [on-line] [dostęp 6 grudnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://www.instytutksiazki.pl/ksiazki-detal,literatura-polska,8811,spowiedz-spiacej-krolewny.html.
 • S. BURKOT: Mariusz Sieniewicz: tajemnice spowiedzi. W tegoż: W poszukiwaniu tożsamości. Kr. 2015.
 • Rec. adapt. teatr.: M. BARAŃSKI: Dziundzie przeciwko misiom. „Gaz. Olszt.” 2013 nr 42; M. ŚLESZYŃSKA: Singielka – dawniej stara panna. Powst. 2013 [on-line] [dostęp 6 grudnia 2013]. Dostępny w Internecie: http://ro.com.pl/singielka-dawniej-stara-panna.

Powrót na górę↑

Walizki hipochondryka

 • J. BURNATOWSKI: Frustrat, konfabulator, hipochondryk. „Nowe Książ.” 2014 nr 12.
 • D. NOWACKI: Rozrachunki raczej przykre. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 197.
 • Z. PIETRASIK: Polska w szpitalu. „Polityka” 2014 nr 37.
 • M. WAPIŃSKA: Przychodzi hipochondryk… „Dz. Gaz. Prawna” 2014 nr 172 dod. „Kult. i Program TV”.
 • S. BURYŁA: W kraju zwanym Polską. „Twórczość” 2015 nr 1.
 • K. UNIŁOWSKI: Bądź dobry dla kadłubka. „FA-art” 2015 nr 3.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Pidżamowcy

 • J. KOWALSKA: Ucieczka od cierpienia. „Teatr” 2018 nr 3.

Powrót na górę↑

Plankton

 • [T. FIAŁKOWSKI] Lektor: Czas dystopii. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 30.
 • P. NOWACKI: Wiosna średniowiecza. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 144.
 • J. TOMCZUK: Tubylec. „Newsweek Polska” 2017 nr 24.

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Mariusz SIENIEWICZ
Nawigacja
Narzędzia