Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

1953-2019

Prozaik, poeta.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 14 listopada 1953 w Warszawie; syn Janusza Słyka, inżyniera budownictwa sanitarnego, i Anny z domu Krudowskiej, nauczycielki języka polskiego. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 49 i w IV Liceum Korespondencyjnym dla Dorosłych w Warszawie. W tym czasie rozpoczął twórczość literacką. W 1970 napisał powieść pt. Po co jest nóż (niewydana). W 1971 debiutował wierszami pt. Kamira, Purchas, Śmierć,opublikowanymi w miesięczniku „Poezja” (nr 12). W 1977 napisał powieść pt. W barszczu przygód, którą debiutował w 1979 jako prozaik na łamach „Twórczości” (nr 4, 5, 6). Brał udział, nie będąc członkiem, w spotkaniach warszawskiej grupy Centrum Literackie Gremium. Wiersze i opowiadania publikował sporadycznie m.in. w „Poezji” (1973, 1984, 1986), „Szpilkach” (1987, 1990), „Tygodniku Kulturalnym” (1987,1995), „Młodym Techniku” (1989, 1991, 1994), „Paśmie” (1991-92), „Nowej Fantastyce” (2003), „Myśli Polskiej” (2013, 2016). Pracował krótko jako robotnik. Kontynuował twórczość literacką; duża część jego dorobku z lat 1974-91, w tym cztery tomy wierszy, utwór dramatyczny, powieść kryminalna, teksty piosenek, nie została ogłoszona drukiem. W 1990 został członkiem ZLP.

W 1981 zawarł związek małżeński z Magdaleną Wereszczyńską; miał syna Piotra, architekta (ur. 1983). Zmarł 3 kwietnia 2019 w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. W barszczu przygód. [Powieść]. Powst. 1977. Wyd. w oprac. graf. F. Maśluszczaka. Wwa: Iskry 1980, 385 s.
 2. Data powst. wg inf. autora. – Cz. 1 trylogii; cz. 2, 3 zob. poz. 3, 4. – Nagroda im. W. Macha za debiut prozatorski, przyznana przez Zarząd Główny ZLP w 1980.

 3. Gra o super – mózg. [Powieść dla młodzieży]. Wwa: MAW 1982, 318 s.
 4. Pierwotny tytuł: Wystarczająca ilość przygód (inf.: H. Bereza: Swoboda. „Twórczość” 1980 nr 6).

 5. W rosole powikłań. [Powieść]. Oprac. graf.: F. Maśluszczak. Wwa: Iskry 1982, 413 s.
 6. Cz. 2 trylogii; cz. 1,3 zob. poz. 1, 4.

 7. W krupniku rozstrzygnięć. [Powieść]. Oprac. graf.: F. Maśluszczak. Wwa: Iskry 1986, 427 s.
 8. Cz. 3 trylogii; cz. 1,2 zob. poz. 1,3.

 9. Letnia wyprzedaż tajemnic. [Wiersze]. [B.m.w.] 1995, [36] s.
 10. PRA-WEDA. [Powieść]. Powst. 2012. Odcinki 1-66 [on-line] [dostęp 28 października 2013]. Dostępny w Internecie: http://marekslyk.pl/Kategorie/powiesc.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2009.
 • Strona internetowa: http://marekslyk.pl.
 • Wywiady: Jestem optymistą. „Sztand. Młod.” 1980 nr 226; Gra o supermózg? Rozm. A. Borowa. „Walka Młod.” 1981 nr 40.

Powrót na górę↑


 • LP XX w. (L. Bugajski).

Powrót na górę↑

Ogólne

 • H. BEREZA: Swoboda. „Twórczość” 1980 nr 6; przedr w tegoż: Bieg rzeczy. Wwa 1982; Sposób myślenia. T. 1. Wwa 1989.
 • Tenże: Od jutra. (Prowizorium): Marek Słyk. W tegoż: Taki układ. Wwa 1981.
 • T. KOMENDANT: Subiektyw. „Twórczość” 1987 nr 7.
 • T.J. ŻÓŁCIŃSKI: Zupa nic. „Radar” 1987 nr 26.
 • C. DZIEKANOWSKI: Pisarz fantastyczny. „Mies. Lit.” 1989 nr 4.
 • M. JENTYS: Oficerowie prawdy. (O nowe wartości w literaturze). W tejże: I światłem być i źrenicą. Wwa 1990 (dot. m.in. M. Słyka).
 • C. KUBASZEWSKI: Eksperymenty narracyjne debiutantów lat osiemdziesiątych. „Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 1991/1992” wyd. 1993 [dot. też T. Siejaka, P. Szewca].
 • E. KUŹMA: Fantazmatyka postmodernistyczna. (Na przykładach z polskiej prozy). W: Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty. Gdańsk 1994 [dot. „Trylogii” oraz: P. Bratkowski: W stanie wolnym; U. Kozioł: Ptaki dla myśli].
 • K. UNIŁOWSKI: Twórca jako konsument. O „Trylogii” Marka Słyka. „Rocz. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza 1995” wyd. 1996.
 • D. NOWACKI: Trylogia Marka Słyka. Paradoksy lektury. „FA-art” 1996 nr 1.
 • B. OWCZAREK: O powieściach Marka Słyka. „Twórczość” 1997 nr 12, przedr. pt. Powieści Marka Słyka. Igraszki z tematem. W tegoż: Poetyka powieści niefabularnej. Wwa 1999.
 • J. ŁUKOSZ: Potrawy Marka Słyka. W tegoż: Imperia i prowincje. Wr. 2000.
 • P. KALISZUK: Dydaktyczno-rozrywkowe powiastki schyłkowego PRL-u (Anatol Ulman, Marek Słyk, Paweł Huelle). W: 1984: literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Wwa 2015.
 • P. KALISZUK: „Kpiąca myśl i szaleńcza wyobraźnia”. Niesamowite opowieści Marka Słyka. „Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae” 2015 vol. 33.

Powrót na górę↑

W barszczu przygód

 • H. BEREZA: Przygoda. „Twórczość” 1979 nr 3 [dot. też nie wydanej powieści pt. Po co jest nóż].
 • M. ZIELIŃSKI: Zdziecinniała tragedia. „Nowy Wyraz” 1980 nr 10, przedr. w tegoż: Kilka niewzruszonych przekonań. Wwa 1987.
 • Z. BAUER: Zaskroniec w barszczu. „Życie Lit.” 1981 nr 38.
 • M. BOJARSKA: Komu powieść, komu komiks? „Nowe Książ.” 1981 nr 14.
 • P. KUNCEWICZ: O Słyku, Berezie i kosmicznej zupie. „Literatura” 1981 nr 34.
 • B. ZADURA: „...logika wszelkiego stworzenia jest uparta po prostu jak osioł”. „Twórczość” 1981 nr 12, przedr. w tegoż: Szkice, recenzje, felietony. T. 2. Wr. 2007.

Powrót na górę↑

W rosole powikłań

 • H. BEREZA: Rzeczywistość. „Twórczość” 1981 nr 2.
 • T. BŁAŻEJEWSKI: Literatura jako sprawność. „Odgłosy” 1983 nr 21, przedr. w tegoż: Literatura jak literatura. Łódź 1987.
 • L. BUGAJSKI: Z sensem o bezsensie. „Twórczość” 1983 nr 7, przedr. w tegoż: Strategia ślimaka. Wwa 1988.
 • J. ŁUKOSZ: Druga zupa. „Życie Lit.” 1983 nr 20.

Powrót na górę↑

W krupniku rozstrzygnięć

 • H. BEREZA: Powaga. „Twórczość” 1983 nr 1.
 • R. BEDNARCZYK: Powieść dla koneserów. „Życie Lit.” 1987 nr 14.

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Marek SŁYK
Nawigacja
Narzędzia