Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1958

Dramatopisarz, scenarzysta, prozaik.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 21 czerwca 1958 w miejscowości Mniszek na Lubelszczyźnie, niedaleko Kraśnika; syn Mariana Rębacza i Zofii z domu Hajduk, nauczycieli; brat Jacka Rębacza, prozaika, autora powieści sensacyjnych. Uczęszczał do III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie i tam też w 1977 uzyskał świadectwo maturalne. Dwukrotnie (bez powodzenia) zdawał egzaminy do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, po czym ukończył dwuletnie Policealne Studium Reklamy Handlowej w Lublinie. W 1980 podjął studia z zakresu wychowania plastycznego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS). W tym też okresie napisał pierwszy utwór dramatyczny pt. Najbliższy samolot do Nowego Jorku (z planowanej w teatrze telewizji inscenizacji zrezygnowano po wprowadzeniu stanu wojennego). W 1981 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w Los Angeles m.in. jako ogrodnik, stolarz i kierowca limuzyny. W 1983 powrócił do Lublina; do 1986 kontynuował studia na UMCS (nieukończone), a następnie założył i prowadził zakład stolarski (1987–94). W 1997 zamieszkał w podlubelskiej wsi Konopnica. Od połowy lat dziewięćdziesiątych ponownie rozwijał twórczość dramatopisarską. Debiutował jako autor komedii pt. Ciemno, wyemitowanej w Telewizji Polskiej (TVP) 4 maja 1996. W tym samym roku premierowe emisje w teatrze telewizji miały jeszcze trzy jego utwory, a kolejna komedia wystawiona została na profesjonalnej scenie. Z końcem lat dziewięćdziesiątych zaczął łączyć prace literackie z reżyserowaniem i rozpowszechnianiem własnych sztuk. Początkowo współdziałał w tym zakresie z firmą AR Production, zarejestrowaną na nazwisko żony, Anny Rębacz. W 1999 powołał Teatr Niepoprawny, pozbawiony własnej sceny i grający na zaproszenia lokalnych teatrów i instytucji; udzielał się w nim jako autor, reżyser, producent, scenograf (nierzadko również wykonawca dekoracji), a sporadycznie także aktor drugiego planu. Pisał również scenariusze filmowe oparte na własnych dramatach; w odniesieniu do niektórych tytułów był nadto reżyserem, scenografem oraz dźwiękowcem i montażystą. W 2005 ogłosił powstanie Polskiej Sceny Komediowej, która miała na celu promowanie współczesnej sztuki komediowej, nastawionej na masowego odbiorcę; w zakres podejmowanych działań włączył m.in. organizację konkursów i warsztatów teatralnych dla początkujących twórców. W 2007 wyjechał do Szkocji, i mieszkając w Edynburgu, nadal prowadził prace literackie. W 2010 w charakterze koordynatora Polskiej Sceny Komediowej związany był z warszawskim Teatrem Praga. W 2011 przeniósł się do Przemyśla, gdzie przebywał do 2013, a do 2014 realizował projekty artystyczne w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki (PCNiK) „Zamek”; był m.in. opiekunem artystycznym grupy teatralnej GUMAA (Grupa Utalentowanych Młodych Aktorów Amatorów), która w 2012 przyjęła nazwę Sceny Komediowej PCKiN „Zamek”. Od ok. 2015 rozpowszechniał swój dorobek komediopisarski za pośrednictwem Comedy Scene z siedzibą w Edynburgu; działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych prowadził również jako właściciel firmy zarejestrowanej w 2014 w Konopnicy. W 2015 założył Teatr Rębacz, w którym zatrudnił autorski zespół komediowy oraz osoby odpowiedzialne za produkcję i organizację objazdowych spektakli.

W 1981 ożenił się z Anną Kostrzewską, nauczycielką; z tego związku ma dwoje dzieci: Piotra (ur. 1988) i Katarzynę (ur. 1992). Mieszka w Edynburgu i w Konopnicy.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Najbliższy samolot do Nowego Jorku. [Utwór dramatyczny]. Powst. ok. 1980. Por. poz. 6.
 2. Wg inf. autora (Niepoprawny. Wywiad. Rozm. J. Świąder. „Dz. Wschodni” 2000 nr 198) realizacja sztuki w Studiu Faktów i Sensacji T. Telewizji przerwana w 1981. Masz. w posiadaniu autora.

 3. Ciemno. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: tv: Reż.: J. Majewski. TVP 1996; teatr.: Reż.: M. Rębacz. Pol. Scena Komediowa, [koprodukcja] Częstochowa, T. im. A. Mickiewicza 2007.
 4. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Telewizja Pol. 2009, 1 dysk optyczny (DVD).

 5. Egzekutor. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: Z. Sztejman. Lubl., T. im. J. Osterwy 1996.
 6. Wyst. nast.: Reż.: M. Rębacz. T. Niepoprawny, [przedstawienia impresaryjne:] Wwa, T. Komedia 1999, Szczec., T. Pol. 2000, Tor., T. im. W. Horzycy 2000, Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 2005; Reż.: M. Kocot. Gdańsk, T. Wybrzeże, Sopot, T. Kameralny 2001.

 7. Miki. [Utwór dramatyczny]. Praprem. tv: Reż.: J. Majewski. TVP 1996.
 8. Pajęczyna. [Utwór dramatyczny]. Praprem. tv: Reż.: W. Nowak. TVP Polonia 1996.
 9. Żegnaj kochanie. [Utwór dramatyczny]. Praprem. tv: Reż.: W. Wójcik. TVP 1996.
 10. Wg inf. autora (Niepoprawny. Wywiad. Rozm. J. Świąder. „Dz. Wschodni” 2000 nr 198) sztuka stanowi nowe ujęcie tematu niezrealizowanej komedii: Najbliższy samolot do Nowego Jorku, zob. poz. 1.

 11. Dwie morgi utrapienia. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: J. Kobuszewski. Wwa, T. Kwadrat 1997. Por. poz. 10.
 12. Wyst. nast.: Reż.: J. Kobuszewski. [Przedstawienia impresaryjne:] Londyn 1998, Lubl., Chatka Żaka 1998, Tor., T. im. W. Horzycy 1998; Reż.: J. Kobuszewski, M. Perepeczko. Częstochowa, T. im. A. Mickiewicza 2003; Reż. M. Perepeczko. Płock, T. Dram. im. J. Szaniawskiego 2003, Czes. Cieszyn, Scena Pol. 2005; Reż.: M. Rębacz. Edynburg, Comedy Scene [przedstawienia impresaryjne na terenie Polski] 2015.

  Przekł. słoweń.: Dva ara skrbi ali Kdo je ubil Heleno Pizdronovo? Przeł.: I. Lampret. Reż.: S.Verč. Ljubljana, Šentjakobsko gledališče 2001.

 13. Atrakcyjny pozna panią... [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. T. Niepoprawny, [przedstawienie impresaryjne:] Lubl., T. im. J. Osterwy 2000. Por. poz. 11.
 14. Wyst. nast.: Reż.: M. Rębacz. T. Niepoprawny, [przedstawienia impresaryjne:] Wwa, T. Żydowski 2000; Szczec., T. Współcz. 2001; Przemyśl, T. Fredreum 2009.

 15. Maciejowe podwórko. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. T. Niepoprawny, [przedstawienie impresaryjne] Wwa, T. Kwadrat 2002.
 16. Wyst. nast.: Reż.: M. Rębacz. T. Niepoprawny, [przedstawienie impresaryjne:] Wr., CS „Impart” 2003.

 17. Zróbmy sobie wnuka. [Scenariusz filmowy]. Reż.: P. Wereśniak. Ekran. 2003.
 18. Na podstawie sztuki: Dwie morgi utrapienia, zob. poz. 7. – Po zmianach wprowadzonych do scenariusza przez reżysera M. Rębacz wycofał swoje nazwisko jako współautora.

 19. Atrakcyjny pozna panią…. [Scenariusz filmowy]. Reż., scenografia, udźwiękowienie, montaż: M. Rębacz. Ekran. 2004.
 20. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Propaganda [2006], 1 dysk optyczny (DVD). Propaganda Kina Niezależnego.

  Na podstawie sztuki pod tym samym tytułem, zob. poz. 8. – Producent: A. Rębacz, AR Production. – Nagroda „Brązowy Granat” dla M. Rębacza na Ogólnopol. Festiwalu Filmów Komediowych w Lubomierzu w 2005.

 21. Płeć przeciwna. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. T. Niepoprawny, [przedstawienie impresaryjne:] Przemyśl 2005.
 22. Wyst. nast.: Reż.: M. Rębacz. T. Niepoprawny, [przedstawienia impresaryjne:] Lubl. 2005, Konin 2005, Wwa 2005.

 23. Kochanie, posadź Jumbo Jetta. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 2006.
 24. Wieruszka. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż. i scenografia: M. Rębacz. Polska Scena Komediowa, [przedstawienie impresaryjne] 2006.
 25. Na afiszu teatr. obok tytułu dopisek: „Dwie morgi utrapienia” cd.

  Wyst. nast.: Reż.: M. Rębacz. Wwa, T. Capitol 2008 [pierwsza z cyklu premier w T. Capitol tłumaczonych na żywo na jęz. migowy].

 26. Diabli mnie biorą. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż. i muz.: M. Rębacz. Łódź, T. Nowy im. K. Dejmka, [koprodukcja:] Pol. Scena Komediowa 2010.
 27. Wyst. nast.: Reż. i muz.: M. Rębacz. [Przestawienie impresaryjne:] Wwa, T. Praga 2010.

 28. Ale Killer… [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. T. Finestra. [Przedstawienie impresaryjne:] Wwa, T. Palladium 2011.
 29. Dobrze zaplanowany zbieg okoliczności. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż. i scenografia: M. Rębacz. Wwa, T. Praga, [koprodukcja:] Pol. Scena Komediowa 2011.
 30. Jak Kudłatek święta zmieniał. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem.: Reż: M. Rębacz. Przemyśl, Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 2012.
 31. Podkarpacka masakra piłą mechaniczną. [Utwór dramatyczny dla młodzieży]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. Przemyśl, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 2012.
 32. Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

 33. By miłość nie przeszła obok. [Scenariusz filmowy]. Reż.: M. Rębacz. Ekran. 2013.
 34. Produkcja z udziałem aktorów z grupy teatralnej Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

 35. Jak wyleczyć Smoka. [Utwór dramatyczny dla dzieci]. Praprem.: Reż: M. Rębacz. Przemyśl, Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 2013.
 36. Murzynek Mambo, czyli początek cywilizacji białego człowieka. [Sztuka dla dzieci]. Praprem.: Reż: M. Rębacz. Przemyśl, Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 2013.
 37. Wyst. w ramach „Poranków teatralnych” na scenie Zamku Kazimierzowskiego.

 38. Podobno Marian… [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. Łódź, T. Nowy im. K. Dejmka 2014.
 39. Najważniejszy dzień życia. [Powieść satyryczna]. Odcinki 1–12. [on-line] [dostęp 3 marca 2018]. Dostępny w Internecie: http://edinburgh.kylos.pl/deser/57-marek-rbacz-proza-portfolio.
 40. Fragmenty większej całości.

 41. Basia sama w domu, czyli moje najgorsze Święta. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. Piotrków Trybunalski [przedstawienie w Miejskim ośrodku Kultury 28 X], Teatr Rębacz 2017.
 42. Produkcja i organizacja spektaklu: Katarzyna Rębacz oraz Piotr Rębacz.

 43. 26. Jaskiniowcy. [Spektakl komediowy]. Praprem.: Reż.: M. Rębacz. Katowice [przedsta-wienie w Pałacu Młodzieży 6 X], Teatr Rębacz 2018.
 44. Produkcja i organizacja spektaklu: Katarzyna Rębacz oraz Piotr Rębacz. Inf. o sztuce według stron internetowych promujących działalność Teatru Rębacz: https://www.facebook.com/pg/teatrrebacz/about/?ref=page_internal oraz: https://www.facebook.com/events/225002028070543/.

Adaptacje

 1. A. Fredro: Śluby panieńskie. Adapt. pt. Prawie śluby panieńskie: M. Rębacz. Wyst.: Reż.: M. Rębacz. Przemyśl, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 2011.
 2. Spektakl zrealizowany w ramach projektu „Fredro po przemysku”. – W obsadzie młodzież z przemyskich liceów ogólnokształcących.

 3. M. Konopnicka: O krasnoludkach i sierotce Marysi. Adapt.: M. Rębacz. Wyst.: Reż.: M. Rębacz. Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 2012.
 4. Wystawienie w ramach projektu „Z Melpomeną na Ty, a nawet za Pan Brat”, w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej GUMAA.

  Wyst. nast.: Reż.: M. Rębacz. Mielec, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży 2014.

 5. J. i W. Grimm: Jaś i Małgosia. Adapt.: M. Rębacz. Wyst.: Reż: M. Rębacz. Przemyśl, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 2014.
 6. Premiera w sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego, w wykonaniu grupy teatralnej Scena Komediowa Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”.

 7. Ch. Perrault: Kot w butach. Adapt.: M. Rębacz. Wyst.: Reż: M. Rębacz. Przemyśl, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „Zamek” 2014.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2016.
 • Wywiady: Atrakcyjny mężczyzna… (Przed premierą Teatru Niepoprawnego). Rozm. T. Miłkowski. „Trybuna” 2000 nr 205 [nt. nowo utworzonego teatru i reżyserownia własnej sztuki: Atrakcyjny pozna panią…]; Niepoprawny. Rozm. J. Świąder. „Dz. Wschodni” 2000 nr 198; Szukam autorów komedii. Rozm. J.R. Kowalczyk. „Rzeczpospolita” 2006 nr 162; Rozśmieszać zawodowo. Rozm. T. Miłkowski. „Przegląd” 2010 nr 46.

Powrót na górę↑


 • R. PAWŁOWSKI: Marek Rębacz. W: New Polish drama. Warsaw 2008.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • J. WAKAR: Rębacz i Niemczuk – opisywanie Polski. „Dramaturgia Pol.” 1997 nr 4/5 [dot. tekstów dramatycznych oraz ich realizacji w Teatrze Telewizji].
 • P. GADZINOWSKI: „Żywa trupa”. „Nie” 2006 nr 50.
 • I. SZYMAŃSKA: Ożywić komedię. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 118 dod. „Gaz. Stołeczna” [dot. projektu powołania Pol. Sceny Komediowej].
 • P. SZTARBOWSKI: „Producenci śmiechu”. „Newsweek Polska” 2007 nr 32 [dot. m.in. M. Rębacza].

Powrót na górę↑

Ciemno

 • J. WAKAR: Odzyskać zerwaną więź. „Dramaturgia Pol.” 1995 nr 1.
 • T. MIŁKOWSKI: Nie takie znowu Ciemno. „Trybuna” 1999 nr 149.

Powrót na górę↑

Egzekutor

 • M. HAPONIUK: Hamburger bezpretensjonalny. Teatr. Lekko, łatwo i… dość przyjemnie. „Gaz. Wybor.” 1996 nr 122 dod. „Gaz. w Lubl.”.
 • M. JANKOWSKA: Dwie komedie. „Na przykład” 1996 nr 39/40 [dot. także: Uciechy staropolskie lepsze i pożyteczniejsze aniżeli z Bacchusem i Wenerą, wyst. w T. im. J. Osterwy].
 • M. JANKOWSKA: Dwie premiery lubelskich twórców. „Akcent” 1996 nr 3 [dot. także libretta W. Próchniewicza: Legenda o czarciej łapie].
 • A.Z. KOWALCZYK: Czas relaksu. „Kur. Lubel.” 2000 nr 7.
 • J. ZALESIŃSKI: Czekając na egzekutora. „Dz. Bałt.” 2001 nr 72.

Powrót na górę↑

Dwie morgi utrapienia

 • E. LIKOWSKA: Śmiech do lustra. „Wiad. Kult.” 1997 nr 12/13 [dot. także: M. Bukowski: Ciałopalenie].
 • R. PAWŁOWSKI: Dwa razy Polska. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 41 [dot. także: M. Bukowski: Ciałopalenie].
 • J. WAKAR: Rębacz wskrzesza polską komedię. „Życie Warsz.” 1997 nr 48.
 • K. BZOWSKA: Dwie morgi utrapienia, czyli dwie godziny dobrej zabawy. „Dz. Pol. i Dz. Żoł.”, Londyn 1998 nr 23 [dot. wyst. w Londynie].

Powrót na górę↑

Atrakcyjny pozna panią

 • A. MOLIK: Atrakcyjny pozna… „Kur. Lubel.” 2000 nr 207.
 • J. ZYCHOWICZ: Wesele z krasnalem. „Trybuna” 2000 nr 230.

Powrót na górę↑

Maciejowe podwórko

 • R. PAWŁOWSKI: Ludzie bezwolni. „Gazeta Wyborcza” 2002 nr 254.
 • J. WAKAR: Podzieleni Ciemięgą. „Życie” 2002 nr 26 [tu też fragm. wypowiedzi M. Rębacza pt. „Teatr jak sklep”, dot. koncepcji T. Niepoprawnego].

Powrót na górę↑

Zróbmy sobie wnuka

 • M. DIPONT: Chłop żywemu nie przepuści. „Trybu-na” 2003 nr 237 dod. „Aneks”.
 • B. JANICKA: Chłop potęgą jest i basta. „Kino” 2003 nr 10.
 • T. PIĄTEK: Zróbmy sobie wnuka. „Film” 2003 nr 10.
 • J. WRÓBLEWSKI: Zróbmy sobie wnuka. „Polityka” 2003 nr 42.
 • B. ZATOŃSKA: Zróbmy sobie wnuka. „Cinema” 2003 nr 10.

Powrót na górę↑

Atrakcyjny pozna panią…

 • P. ŚMIAŁOWSKI. „Kino” 2004 nr 10.

Powrót na górę↑

Płeć przeciwna

 • Z. WŁOCZEWSKI. „Tele-Tydz.” 2005 nr 11.

Powrót na górę↑

Wieruszka

 • P. SYGNATOWICZ: Warszawa. „Wieruszka” wchodzi na afisz Capitolu. „Polska” 2008 nr 226.

Powrót na górę↑

Barbara Tyszkiewicz

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Marek RĘBACZ
Nawigacja
Narzędzia