Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1949

Pełna forma nazwiska od 2001: Skompska-Zapałowicz.

Poetka, krytyk literacki, autorka książek dla dzieci.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 6 stycznia 1949 w Łodzi; córka Tadeusza Skompskiego, mechanika samochodowego, i Ireny z domu Graczyk. Uczęszczała do XVI Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łodzi, w którym zdała egzamin maturalny. W 1966 rozpoczęła twórczość poetycką i zdobyła nagrody Jury Głównego i Jury Młodych w konkursie Poetycka Jesień Młodych. W 1967 debiutowała w druku wierszem pt. Moja chronometria,opublikowanym w „Odgłosach” (nr 47) i nagrodzonym I nagrodą w Łódzkim Turnieju Jednego Wiersza. W 1969 podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim (UŁ). Wiersze, felietony, recenzje literackie i teatralne publikowała m.in. w „Odgłosach” (1969-72, 1987-89), „Twórczości” (1969, 1981-89, z przerwami) i „Nowym Wyrazie” (1972-76, z przerwami). Po uzyskaniu w 1974 magisterium na UŁ pracowała do 1975 jako nauczycielka w liceum ekonomicznym w Łodzi. W 1984-94 należała do ZLP. Podjęła współpracę ze środowiskiem artystów multimedialnych; w 1989 została członkiem Międzynarodowego Muzeum Artystów, które organizowało festiwale artystyczne „Konstrukcja w Procesie”. W 1989 recenzje teatralne zamieszczała w piśmie „Teatr”. Pisała teksty krytyczne o sztuce współczesnej, m.in. w „Kalejdoskopie” (1990; tu stała współpraca), „Obiegu” (1990), „Odgłosach” (1990), „Bestsellerze” (1991), „Exicie” (1991), „Kresach” (1997), a także od 1990 liczne wstępy do katalogów wystaw artystycznych dla polskich muzeów i galerii sztuki. W 1990-2004 pracowała jako kustosz w Muzeum Historii m. Łodzi, w którym prowadziła Pracownię Literatury. Organizowała spotkania literackie oraz akcje o charakterze edukacyjnym dla uczniów szkół średnich, była autorką scenariuszy trzech stałych wystaw poświęconych Jerzemu Kosińskiemu (1997), Karlowi Dedeciusowi (1999) i Julianowi Tuwimowi (2000), a także wystaw czasowych. W 1992 współpracowała z wydawnictwem Peon V – Magart, gdzie redagowała serię Laureaci Nagrody Nobla. W 1995 została członkiem SPP. W tymże roku weszła w skład rady programowej pisma „Tygiel Kultury”, na którego łamach zamieszczała m.in. stały felieton pt. Od róż do liter (1995-2013); w 2003 została członkiem Kapituły Nagrody im. Z. Dominiaka, ustanowionej przez to pismo. W 1999-2002 wchodziła w skład jury Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. J. Bierezina. W 2000-02 była współprowadzącą cyklu programów kulturalnych pt. Skala wrażliwości (w reżyserii P. Słowikowskiego)w Ośrodku Łódzkim Telewizji Polskiej. W 2006 otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1989), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1989).

W 1984 zawarła związek małżeński z Janem Czarnym, poetą i satyrykiem (zm. 1985). W 2001 wyszła za mąż za Krzysztofa Zapałowicza, neurochirurga. Mieszka w Łodzi.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Miłość śmierć totalizator sportowy. [Wiersze]. Wwa 1974, 20 s. Arkusz poetycki,nr 4.
 2. Suplement do „Nowego Wyrazu” 1974 nr 2.

 3. Dopóki płonie. [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1981, 58 s.
 4. Bez powodu. [Wiersze]. Wwa: Czyt. 1986, 61 s.
 5. Przygody kota Kacpra i myszki Lulu. [Opowiadanie dla dzieci]. Łódź: WŁ 1987, 62 s.
 6. Wakacje na guziku. [Opowiadanie dla dzieci]. Łódź: WŁ 1987, 90 s.
 7. Pewien przechodzień = Un certain passant. [Wiersze]. Przeł.: N. Gourgaud, W. Pietrzak. Wstęp: F. Bellet-Morel. Łódź: Ofic. Bibliofil. 1994, 38 s.
 8. Tekst w jęz. pol. i franc.

 9. Poezja i fotografia. Fot.: A. Mikołajczyk. Wstęp: S. Szydłowski. Legionowo: Miej. Bibl. Publiczna 1994, 40 s.
 10. Wiersze wybrane. Łódź: Biblioteka 1997, 161 s.
 11. Farby wodne. [Wiersze]. Kr.: a5 2001, 37 s.
 12. Kobieta na duszę. Projekt artystyczno-społeczny, czerwiec 2003. [Katalog wystawy]. Tekst: L. Skompska. Tłum.: M. Musiał. Łódź: Galeria Manhattan 2003 [16] s.
 13. Druk ulotny.

 14. Zakryte / odkryte. [Wiersze]. Wwa: Nowy Świat 2005, 55 s.
 15. Od róż do liter. [Felietony]. Łódź: Fundacja Anima „Tygiel Kult.” 2006, 153 s.
 16. Wybór felietonów druk. uprzednio na łamach „Tygla Kult.” w 1996-2002.

 17. Poezja na co dzień. Wybór wierszy. Łódź: SPP. Oddz.: Fundacja Anima „Tygiel Kult.” 2009, 181 s.
 18. Zawiera wybór wierszy z poz. 2, 3, 6, 7, 9, 11, – nadto: Chińska resturacja (1995).

  Przekłady wierszy L. Skompskiej w antologiach: franc.: Wiersze szesnastu poetów = Seize poétes écrivent… Wybór i tłum.: N. Gourgaud. Łódź 1995, – grec.: Dōdeka Polōnides poiītries. [Przeł.] A. Tselentī. Athīna 1996, – ros.: Sdelano v Pol’še, vek – XX. [Wybrał i przeł.] A. Bazilevskij. Moskva 2009.

Prace redakcyjne

 1. Muzeum Historii Miasta Łodzi. (Przewodnik). Tekst i red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum m. Łodzi 1991, 20 s.
 2. Nowa poezja hebrajska. [Antologia]. Wybór: M. Akavia. Oprac.: L. Skompska. Łódź: Ofic. Bibliofilów 1995, 33 s.
 3. M. Natanson: Zachować ten krzyk. Przekł. z hebr. M. Czarnyski. Oprac.: L. Skompska. Łódź: Ofic. Bibliofilów 1996, 64 s.
 4. Łódzkie sentymenty. [Antologia pamiętników]. Red. L. Skompska. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi; Takon 1998, 133 s.
 5. J. Gwizdka: Podwójny makijaż. [Wiersze]. Wybór i red.: L. Skompska. Łódź: Fundacja Anima „Tygiel Kult.” 1999, 46 s.
 6. Dialog z pamięcią. Wiersze z Łodzi = Dialog mit dem Gedächtnis. Gedichte aus Lodz. Wybór: L. Skompska. Przekł.: K. Dedecius. Oprac. graf.: P. Karczewski. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi; Takon 2001, 92 s.
 7. Teksty w jęz. pol. i niem.

 8. Nieszczęsny Cagliostro. Nieznane teksty Juliana Tuwima. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi 2003, 86 s.
 9. Samuel Tepler 1918-1998, z kolekcji Davida Malka. [Katalog wystawy]. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum m. Łodzi 2003, 142 s. Wyd. też w wersji ang. pt. Samuel Tepler 1918-1998. From the collection of David Malek. Przekł. A. Kwiatkowska. Tamże 2003.
 10. Katalog wystawy (5VI 2003-27 VII 2005), za którą muzeum otrzymało zbiorowe wyróżnienie w konkursie Wydarzenie Muzealne Roku, Sybilla 2003. – Tu także tekst nt. życia i twórczości malarza autorstwa M. Laurentowicz-Granas, J. Ładnowskiej i L. Skompskiej.

 11. Wybitni artyści żydowscy z kolekcji Davida Malka i Fundacji Signum. Red.: L. Skompska. Oprac. biogramów artystów: J. Ładnowska. Tłum. A. Rubajczyk. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi; Fundacja Signum 2004, 163 s.
 12. Katalog wystawy „Na granicy śmierci i nadziei”, Muzeum Historii M. Łodzi.

 13. Matki, żony i ... modelki. Kobiety w twórczości wielkich malarzy polskich. 100 lat wizerunku kobiety – od romantyzmu do współczesności. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi 2005, 78 s.
 14. Katalog wystawy (listopad 2005- styczeń 2006) autorstwa M. Laurentowicz-Kubiak, J. Manżett-Kubiak.

 15. A. Strąk: Mars wita nas. [Wiersze]. Red. i posł.: L. Skompska. Łódź: SPP; „Tygiel Kult.” 2006, 51 s.
 16. Piękno nagości. Akt w sztuce polskiej – malarstwo, rysunek, grafika. Nagość, zmysłowość, erotyzm. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum Historii m. Łodzi 2008, 160 s.
 17. Katalog wystawy.

 18. Galeria mistrzów polskich. Malarstwo, rysunek, rzeźba z kolekcji Krzysztofa Musiała. [Album]. Oprac. merytoryczne tekstu: M. Nowakowska. Red.: L. Skompska. Łódź: Muzeum m. Łodzi 2011, 229 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2009.
 • LP XX w. (W. Ligęza).

Powrót na górę↑

Ogólne

 • A. CYTACKA: Klasztor melancholii. „Tygiel Kult.” 2010 nr 1/3.

Powrót na górę↑

Dopóki płonie

 • W. LIGĘZA: By rzecz polska płonęła w słowie. „Twórczość” 1981 nr 12.
 • W. MYSTKOWSKI: Profesor Pimko jest zadowolony. „Tyg. Kult.” 1981 nr 47.
 • M. JENTYS: Nawiasem mówiąc. „Regiony” 1983 nr 4.

Powrót na górę↑

Bez powodu

 • P. SZEWC: Niezbadane niedoścignione. „Twórczość” 1987 nr 4.

Powrót na górę↑

Wakacje na guziku

 • E. ZALESKA: „... szare – bure obydwa”. „Nowe Książ.” 1988 nr 9.

Powrót na górę↑

Pewien przechodzień

 • K. SMOCZYK: Trzynaście wierszy. „Gaz. Łódz.” 1994 nr 127.
 • S. JURKOWSKI: Wieczny przechodzień. „Wiad. Kult.” 1995 nr 22.

Powrót na górę↑

Poezja i fotografia

 • J. JARNIEWICZ. „Akcent” 1995 nr 3/4.
 • Z. ŁĄCZKOWSKI: Zwyciężają obecni. „Słowo” 1995 nr 84.

Powrót na górę↑

Wiersze wybrane

 • I. SMOLKA: Konkrety i fantomy. „Nowe Książ.” 1998 nr 6.

Powrót na górę↑

Farby wodne

 • J. GIZELLA: Poezja wielobarwna. „Czas Kult.” 2002 nr 2, przedr. w tegoż: Pisarze i kopiści. Kr. 2003.
 • A. JANKO: To ja jestem wiadomość. „Tygiel Kult.” 2002 nr 4/6.
 • A. ZAWADA: Zmierzchy i poranki. „Nowe Książ.” 2002 nr 5.
 • R. WITEK: Odejmowanie. „Odra” 2003 nr 2.

Powrót na górę↑

Zakryte / odkryte

 • S. CHYCZYŃSKI: Komu patronuje Heraklit. „Twórczość” 2006 nr 5.
 • P. DAKOWICZ: Parę rzeczy (nie)prostych. „Tygiel Kult.” 2006 nr 4/6.
 • P. GROBLIŃSKI: Zakryte – odkryte – porozsuwane. „Kalejdoskop” 2006 nr 1.
 • A. SZYMAŃSKA: Niepojętość. „Prz. Powsz.” 2006 nr 5.

Powrót na górę↑

Od róż do liter

 • K. LISOWSKI: Piękna uważność. „Nowe Książ.” 2006 nr 11.
 • E. ZARYCH: Poezja i poetycka koszykówka. „Studium” 2007 nr 3/4.

Powrót na górę↑

Poezja na co dzień

 • J. STYCZEŃ: Co przyrządza Lucyna Skompska w „Chińskiej restauracji”?. „Tyg. Kult.” 1997 nr 4 [dot. wiersza „Chińska restauracja”].

Powrót na górę↑

Dialog z pamięcią

 • W. SADKOWSKI. „Lit. na Świecie” 2001 nr 7.

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Lucyna SKOMPSKA
Nawigacja
Narzędzia