Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1970

Dramatopisarz, prozaik, autor scenariuszy filmowych i słuchowisk.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 29 maja 1970 w Sosnowcu; syn Stefana i Józefy. W 1984-89 uczęszczał do VII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie. Następnie studiował architekturę na Politechnice Szczecińskiej, dyplom uzyskał w 1994. W tym okresie zaczął pisać opowiadania, które opublikował w 2004 pt. Zresztą latem wszystkie kwiaty są takie piękne. Trzy lata później założył pracownię architektoniczną Atelier Bizio + Ligierko, zajmującą się adaptacjami budynków historycznych. W 1998 rozpoczął pracę w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego (IAiPP) na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (od 2008 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny – ZUT) na stanowisku asystenta. W 2000 debiutował jako dramaturg utworem Porozmawiajmy o życiu i śmierci drukowanym w „Dialogu” (nr 12). W latach następnych kontynuował równolegle pracę naukową i literacką. W 2003 obronił doktorat nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki na Politechnice Krakowskiej i został adiunktem w Zakładzie Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków IAiPP. Artykuły z zakresu architektury ogłaszał w kwartalniku „Przestrzeń i Forma”. W 2004-2005 w lokalnym dodatku „Gazety Wyborczej” publikował krótkie utwory prozatorskie w cyklu Opowiadania szczecińskie, na podstawie których w 2006 wraz z Waldemarem Marzęckim zorganizował wystawę „Tekstografia” w szczecińskim Muzeum Narodowym. W tymże roku został członkiem komisji artystycznej Przeglądu Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. W 2007 ukończył Mistrzowską Szkołę Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy (studio prób), gdzie zrealizował m.in. etiudę Poławiacz błękitu. W 2010 objął stanowisko adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania na ZUT oraz w Pracowni Podstaw Projektowania (następnie Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz i Form Użytkowych) na Wydziale Stuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Przekłady jego dramatów były prezentowane w formie czytanej m.in. w Austrii (2002), Czechach (2002), Niemczech (2003, 2005), we Francji (2004), na Litwie (2004, 2009), w USA (2008) i Rosji (2010). W 2005 otrzymał Nagrodę Artystyczną m. Szczecina, a w 2008 Zachodniopomorskiego Nobla w zakresie twórczości artystycznej. W 2012-18 tworzył głównie słuchowiska radiowe. W 2015 został wyróżniony Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

W 2005 ożenił się; ma dwoje dzieci. Mieszka w Szczecinie.

TWÓRCZOŚĆ

  (z pominięciem praz z zakresu architektury)

 1. Zresztą latem wszystkie kwiaty są takie piękne. [Opowiadania]. Powst. 1994-1995. Izabelin: Świat Lit. 2004, 108 s. Biblioteka, 46.
 2. Data powstania wg inf. w książce.

  Zawartość: 002; 003; 004; 005; 007; 008; 006; 001; 013; 012 [por. poz. 16]; 010 [por. poz. 11, 15]; 014; 015.

 3. Porozmawiajmy o życiu i śmierci. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2000 nr 12 s. 53-70. Praprem.: teatr.: Reż.: T. Man. Szczec., T. Współcz. 2001; tv: Scenariusz i reż.: K. Janda. TVP 2003. Przedr. zob. poz. 5.
 4. Wyst. nast.: łącznie z poz. 8: Reż.: T. Man. Wwa, T. Powsz. im. Z. Hübnera 2004; jako sztuka czytana: Reż.: M. Pasieczny. Szczec.: Książnica Pomorska 2018

  Przekł.: ang.: Let’s talk about life and death. Przeł. M. Rosenthal. Reż. E. Ting. Wyst. New York, Martin E. Segal T. the Graduate Center (City Univercity of New York) 2008. Druk w: Loose screws. Nine new plays from Poland. [Red.:] D. Laster. London; New York; Calcuta 2015, – białorus.: Pogavorym ab žycci i smerci. [Przeł.] G. Cišuk. W: Sučasnaja pol’skaja p’esa. Mìnsk 2002, – bułg.: Da si pogovorim za života i s"rtta. [Przeł.] M. Minkovska. W: S’’vremenna polska drama. Sofiâ 2008, – czes.: Pobavme se o životĕ a smrti. [Przeł.] J. Kamińska. W: Pobavme se o životĕ a smrti. Praha 2002; wyst. jako sztuka czytana: reż. M. Bambušek. Praha, D.I.L. Louny 2002, – niem.: Sprechen wir über das Leben und den Tod. Przekł. i reż.: L. Drescher. Wyst. jako sztuka czytana: Berlin, Theaterhaus Mitte 2003, – rum.: Să dieutăm despre viată si moarte. [Przeł.] S. Daici. W: Made in Poland. [Red.:] I. Popovici. Bucureşti 2008, – serb.: Porozgovarajmo o životu i o smrti. Przeł. B Rajčic. Reż.: N. Prokić. Wyst. Beograd, T. Bitef 2004, – węgier.: Beszélgessünk életröl és haláról. Przeł. F. Nanay. Reż.: J. Jambor. Wyst. Zsāmbēk, Zsāmbēki Szinhāzi Bāzis 2005.

 5. Toksyny. Sztuka w pięciu epizodach. „Dialog” 2002 nr 3 s. 5-34. Praprem.: teatr.: Reż.: I. Dowlasz. Radom, T. Powsz. im. J. Kochanowskiego 2002; tv: Scenariusz i reż.: A. Augustynowicz. TVP 2003. Przedr. zob. poz. 5, w: Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Kr. 2003, wyd. 2 tamże 2004 oraz w: Antologia dramatu polskiego 1945-2005. T. 2. Wybór i oprac. J. Kłossowicz. Wwa: 2007.
 6. Wyst. nast.: Reż.: W. Saniewski. Łódź, T. im. S. Jaracza 2003; Reż.: R. Kowalczyk. Szczec., T. Prim 2007; Reż.: A Gryzik. Dąbrowa Górnicza, T. Apriori 2008.

  Przekł.: bośniacki: Toksini. [Przeł.] T. Miletić Oručević. W: Mortal Kombajn. Poljska drama XXI stoljeća. Sarajevo 2006, – franc.: Toxines. Przekł. M. Masłowski, J. Donguy. Wyst. jako sztuka czytana: Caen, Panta théâtre 2004, – koreański: Seul, T. Jongbo 2014, – niem.: Przekł. i reż. L. Drescher. Wyst. jako sztuka czytana pt. Toxine. Berlin, Theaterhouse Mitte 2003, wyst. teatr. pt. Toxische Träume. Berlin, Kulturhaus Spandau 2005; pt.: Toxine. Przeł.: M. Czopek, J. Cichocki. Reż.: J. Cichocki. Wyst.: Berlin, Ballhaus Ost 2011, – ros.: Toksiny. [Przeł.] I. Kiseleva. W: Antologiâ sovremennoj pol’skoj dramaturgii. [Red.:] K. Starosel’skaâ. Moskva 2010.

 7. Lament. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: teatr.: Reż.: T. Man. Łódź, T. Powsz. 2003; radiowa: Adapt.: K. Bizio. Reż.: P. Łazarkiewicz. Radio 2004. Druk zob. poz. 5 s. 19-50.
 8. Wyst. nast.: Reż.: P. Szkotak. Bydg., T. Pol. im. H. Konieczki 2004; Reż.: P. Szkotak. Pozn., T. Pol. 2004, toż TVP 2006; jako część spektaklu dyplomowego pt. Generacje. Reż.: P. Łazarkiewicz. Wwa, Akad. Teatr. 2005; pt. Lament na Placu Konstytucji. Adapt. i reż.: K. Janda. Wwa, T. Polonia 2007; pt. Lament w Galerii. Adapt.: I. Józefiak, B. Słama. Reż.: I. Józefiak. Katow., Śląski T. Lali i Aktora „Ateneum” 2015.

  Przekł.: estoński: Itk. Przeł. H. Lindepuu. Reż.: M. Kalmet. Parnawa, Endla Teater 2018, – ros.: Rydan’â. [Przeł.] I. Kiseleva. Reż.: W. Ryżakow. Wyst.: Moskwa, T. Praktika 2010. Druk. w: Antologiâ sovremennoj pol’skoj dramaturgii. [Red.] K. Starosel’skaâ. Moskva 2010.

 9. Lament i inne sztuki. Łódź: T. Powsz. 2003, 141 s. Bibl. Mies. „Teatr”.
 10. Zawartość: Lament [poz. 4]; Toksyny [poz. 3]; Porozmawiajmy o życiu i śmierci [poz. 2].

 11. Fotoplastikon. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: radiowa: Reż.: S. Woroniecki. Radio (Szczecin) 2004; tv: Reż.: P. Łazarkiewicz. TVP 2005.
 12. Nagroda na Krajowym Festiwalu Teatru Pol. Radia i Teatru Telewizji „Dwa Teatry” w Sopocie w 2006.

 13. Śmieci. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2004 nr 2/3 s. 5-19. Praprem.: teatr.: Reż.: P. Łazarkiewicz. Szczec., T. Współcz. 2004; radiowa: Adapt. K. Bizio. Reż.: P. Łazarkiewicz. Radio 2004.
 14. Wyst. nast. łącznie z poz. 2: Reż.: T. Man. Wwa, T. Powsz. im. Z. Hübnera 2005.

  Wyróżnienie w II Konkursie na Napisanie Sztuki Współcz. we Wr. w 2004.

 15. Autoreverse. Słuchowisko. „Dialog” 2005 nr 7/8 s. 39-49. Praprem.: radiowa: Reż.: P. Łazarkiewicz. Radio 2005; teatr.: Reż.: J. Celeda. Gorzów Wielkopol., T. im. J. Osterwy 2005.
 16. Autor wykorzystał motywy pisanej w tym czasie powieści pt. Sierpień, por. poz. 14. – Wyróżnienie w konkursie programu II Pol. Radia i ZAiKS-u na najlepsze słuchowisko radiowe w 2004.

 17. Awiacja. Półaktówka. „Foyer” 2005 nr 11 s. 70-74.
 18. Przekł. niem. pt. Fall Obst. Aktuelle Groteske. Przekł. i reż. L. Drescher. Wyst. Berlin, Kulturhaus Spandau 2006.

 19. Deszcze. [Utwór dramatyczny]. Współaut.: T. Man. Praprem.: Reż.: A. Wieczur-Bluszcz. Legnica, T. im. H. Modrzejewskiej 2005.
 20. [Zero jeden zero] 0­_1_0. [Utwór dramatyczny]. Praprem. jako część spektaklu dyplomowego pt. Generacja: Reż.: P. Łazarkiewicz. Wwa, Akad. Teatr. 2005. Por. poz. 1, 15.
 21. Celebracje. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: B. Wyszomirski. Elbląg, T. Dram. 2006.
 22. Gabloty. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: teatr.: Reż.: T. Man. Wwa, T. Nar. 2006; radiowa: Adapt.: K. Bizio. Reż.: J. Werenycia. Radio (Szczecin) 2006.
 23. Wyst. nast.: Reż.: T. Gawron. Szczec., T. Krypta 2006.

 24. Sierpień. [Powieść]. Izabelin: Świat Lit. 2006, 90 s. Biblioteka, 58. Por. poz. 8.
 25. [Zero_jeden_zero] 0 1 0. [Scenariusz filmowy]. Współaut.: P. Łazarkiewicz. Reż.: P. Łazarkiewicz. Ekran. 2008. Por. poz. 1.
 26. Wszystkie małe kłamstwa Anny. [Scenariusz filmowy]. Scenariusz i reż.: K. Bizio. Ekran. 2009.
 27. Na podstawie opowiadania pt. 012 (poz. 1). – Film powstał w ramach programu Stow. Filmowców Pol. „30 Minut”.

 28. Kultura i sztuka w procesie rewitalizacji miast. [Monografia]. Szczecin: Printshop 2010, 196 s.
 29. Maniakalni uliczni kaznodzieje. [Opowiadania]. Wwa: Czuły Barbarzyńca Press 2011, 84 s.
 30. Zawartość: Mięso; Nenad; Tygrys; Korkociąg; Spokój; Chaim; Miki; Muchy; Maniakalni uliczni kaznodzieje; Farba; Finlandczycy; Krótka autobiografia Zeba; Infekcja; Ludzie cierpią, bo boją się ryzyka; Włos; Tarkowski; Dziury; Dodatki; Praktycznie nie mam innego wyjścia; Nie wszyscy mogą to zrozumiec; Victoria i Wiktoryna; Strategia; Magiczny dzień; Rewolucji Październikowej.

 31. Rzeka pełna mleka. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: teatr.: Reż.: T. Man. Gorzów Wielkop., T. im. J. Osterwy 2011; radiowa: Reż.: J. Kukuła. Radio 2011.
 32. Wyst. jako inscenizowana sztuka czytana: Reż.: L. Alberska. Kielce: T. Lalki i Aktora Kubuś 2018.

 33. Sedinum, prochy & rock'n'roll. [Utwór dramatyczny]. Praprem. teatr.: Reż.: A. Opatowicz. Szczec., T. Pol. 2012.
 34. Komety. [Utwór dramatyczny]. Praprem. tv: Reż.: L. Dawid. TVP 2015.
 35. W starym Yorku. [Utwór dramatyczny]. Praprem. radiowa: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2017; teatr.: Reż.: B. Wyszomirski. Elbląg, T. im. A. Seweruka 2018.
 36. Front. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2018 nr 3 s. 95-112. Praprem. radiowa: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2018.
 37. Słuchowiska radiowe zob. poz. 4, 6, 7, 8, 13, 19, 23 oraz: Głośno szepcząc ci do ucha. Reż.: S. Woroniecki. Radio (Koszalin) 2004. – Słodki zapach cynamonu. Reż.: P. Łazarkiewicz. Radio 2006. – Trzecia niedziela karnawału. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2010. – Alicja w Dolinie. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2011. – Janieja. Reż.: J. Kukuła. Radio 2012. – Rozmowy na płocie. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2012. – Hugo. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2013. – Ostatnia rata. Reż.: A. Wojtyszko. Radio 2013. – Komisja. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2014. – Plaża za dębami. Reż.: D. Bałazy. Radio 2014. – Kreska. Reż.: J. Kukuła. Radio 2015. – 0_2_0. Reż.: J. Warenycia. Radio 2018.

  Przekłady utworów dramatycznych Krzysztofa Bizio w antologiach zagranicznych: ang.: Loose screws. Nine new plays from Poland. [Red. i wstęp:] D. Laster. London; New York; Calcuta 2015, – białorus.: Sučasnaja pol’skaja p’esa. [Red.:] V.A. Grybajly. Mìnsk 2002, wyd. nast. tamże 2003, – bośniacki: Mortal Kombajn. Poljska drama XXI stoljeća. [Oprac. i przekł.] T. Miletić Oručević. Sarajevo 2006, – bułg.: S’’vremenna polska drama. [Red.:] S. Borisova. Sofiâ 2008, – czes.: Pobavme se o životĕ a smrti. Praha 2002, – ros. Antologiâ sovremennoj pol’skoj dramaturgii. [Red.:] K. Starosel’skaâ. Moskva 2010, – rum.: Made in Poland. Bucureşti 2008.

OPRACOWANIA (Wybór)

 • Ank. 2009.
 • Wywiady: Chcę opowiadać historie. Rozm. J. Giza-Stępień. „Kur. Szczec.” 2001 nr 59 [dot. wyst. w Szczec.: Porozmawiajmy o życiu i śmierci]; Boję się o śmieci. Rozm. E. Koszur. „Głos Szczec.” 2004 nr 55; Nagle znajdujemy się na marginesie życia... Rozm. P. Michałowski. „Pogranicza” 2004 nr 3; Szklane domy. Rozm. D.J. Ćirlić. „Dialog” 2004 nr 2/3; Najważniejsze wartości. Rozm. S. Drajewski. „Głos Wielkopol.” 2005 nr 54; Zasady kompozycji. Rozm. D.J. Ćirlić. „Dialog” 2005 nr 7/8; Architekt dramatów. Rozm. D. Wyżyńska. „Gaz. Wybor.” dod. „Stołeczna” 2007 nr 193; My, słabo silni. Rozm. A. Dworak. „Polska” 2009 nr 3; Zróbmy kwartał kultury. Rozm. E. Podgajna. „Gaz. Wybor.” dod. „Szczecin” 2010 nr 130; Czeka nas rekonstrukcja Starego Miasta. Rozm. E. Podgajna. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 256 dod. „Szczecin” [dot. Sedinum, prochy & rock'n'roll]; Poprawność społeczna. Rozm. J. Jaworska. „Dialog” 2018 nr 3 [dot.: Front].

Powrót na górę↑


 • H. Baltyn-Karpińska: Bizio Krzysztof. W tejże: „Iskier” leksykon dramatu. Wwa 2008.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • R. PAWŁOWSKI: Konstruktor. W: Pokolenie porno i inne niesmaczne utwory teatralne. Kr. 2003, wyd. nast. tamże 2004.
 • Ł. DREWNIAK: Trzy razy B. „Tyg. Powsz.” 2004 nr 14.
 • J. SIERADZKI: Nieuległy B. „Przekrój” 2004 nr 14.
 • K. ZALEWSKA: Konsumenci i inni. „Dialog” 2004 nr 2/3.

Powrót na górę↑

Zresztą latem wszystkie kwiaty są takie piękne

 • A. SASINOWSKI: Proza dosyć dramatyczna. „Pogranicza” 2004 nr 6.
 • M. TOMCZYK: Made in śmietnik. Polski serial w trzynastu odcinkach. „Studium” 2004/2005 nr 6/1.
 • K. ŻUCHOWSKI: Powierzchowna wiwisekcja. „Opcje” 2005 nr 1.

Powrót na górę↑

Porozmawiajmy o życiu i śmierci

 • Rec. teatr.: wyst. w Szczec.: Ł. DREWNIAK: Ucho i śmierć. „Przekrój” 2001 nr 17; J.R. KOWALCZYK: Głuchy telefon. „Rzeczpospolita” 2004 nr 267, – wyst. tv: M. DEUAR: Pasja bez pasji. „Kur. Szczec.” 2003 nr 65; R. PAWŁOWSKI: Pasja codzienna. „Gaz. Wybor.” 2003 nr 74; M. RADZIWON: Dwa teatry. „Teatr” 2003 nr 3 [dot. też: J. Głowacki: Czwarta siostra. TVP 2003].
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Toksyny

 • Rec. teatr. wyst. w Łodzi: L. KARCZEWSKI: Nasączeni toksynami. „Gaz. Wybor.” dod. „Łódź” 2003 nr 95; J.R. KOWALCZYK: Pojedynek charakterów. „Rzeczpospolita” 2004 nr 218; M. ŻURAWSKI: Aktorzy na nagiej scenie. „Życie” 2004 nr 217.

Powrót na górę↑

Lament i inne sztuki

 • A. MAJEWSKI: Formy teatralne pod specjalnym nadzorem. „Studium” 2004 nr 4/5.

Powrót na górę↑

Śmieci

 • P. MICHAŁOWSKI: Margines śmie(r)ci. „Odra” 2004 nr 6 [rec. wyst. w Szczec.].
 • J. DERKACZEW: Sprawy życia i śmieci. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 269 [rec. wyst. w W-wie.].

Powrót na górę↑

Celebracje

 • J. GRABARCZYK: Celebrowanie złych emocji. „Dz. Elbląski” 2006 nr 224.

Powrót na górę↑

Sedinum, prochy & rock'n'roll

 • E. KOSZUR: Stary Szczecin z modnym rock'n rollem. „Gł. Szczec.” 2012 nr 243.
 • E. PODGAJNA: Szczecin jest jak dym z papierosa. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 241 dod. „Szczecin”.
 • K. STRÓŻYK: Bez pomysłu. „Kur. Szczec.” 2012 nr 200.
 • Zob. Wywiady.

Powrót na górę↑

Komety

 • D. SZYMBORSKA: Nie płacz Ewka… „Gaz. Wybor.” 2015 nr 300 dod. „Gaz. Telewizyjna”.

Powrót na górę↑

Front

 • B. POPCZYK-SZCZĘSNA: Homo agresor? „Dialog” 2018 nr 3.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Marlena Sęczek

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Krzysztof BIZIO
Nawigacja
Narzędzia