Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

1923–2012

Krypt.: K.Ł.

Tłumaczka.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 12[1] lutego 1923 w Radomiu; córka Mariana Łabędzia, urzędnika bankowego, i Stefanii Żerańskiej, nauczycielki (zmarła w połogu). Dzieciństwo spędziła częściowo w Radomiu i w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę powszechną sióstr Zmartwychwstanek. Od 1934 uczęszczała do Państwowego Gimnazjum im. T. Chałubińskiego w Radomiu, przekształconego w 1939 w III Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie. W 1937 zamieściła w piśmie młodzieży szkół średnich „Sztubackie Głosy” opowiadanie pt. Marię wyrzucili (nr 1; podp.: K.Ł.), zaś w 1938 artykuł pt. Żeromski — a ziemia kielecka (nr 2; podp.: K. Łabędziówna). Po wybuchu II wojny światowej pozostała w Radomiu. W 1939 zmieniła (wraz z rodziną) nazwisko na Łubińska. Uczyła się w szkole handlowej i równolegle na kompletach tajnego nauczania; zdała maturę w 1942. Od 1941 pracowała jako telefonistka na poczcie. Współpracowała z AK. W kwietniu 1945 podjęła studia romanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czerwcu 1947 ukończyła w krakowskim Instytucie Francuskim kurs d’Études françaises. W 1948 przeniosła się do Warszawy i kontynuowała od jesieni studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim (UW). W grudniu 1949 rozpoczęła pracę jako redaktorka w dziale literatury pięknej w Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza” i zajęła się przekładami z języka francuskiego. W czerwcu 1950 ukończyła studia na UW, broniąc pracy magisterskiej poświęconej twórczości Guy de Maupassanta. Od 1950 roku publikowała tłumaczenia prozy francuskiej. W lipcu 1952 przeniesiona służbowo do Redakcji Romańskiej w Państwowym Instytucie Wydawniczym (PIW), pracowała tam do 1954, po czym współpracowała z wydawnictwem jako tłumaczka. W 1956–82 była członkiem Sekcji Tłumaczy ZLP. Odwiedzała kilkakrotnie we Francji powieściopisarkę, przyjaciółkę z gimnazjum i liceum, Zofię Romanowiczową. W 1969 powróciła do PIW-u i do 1972 pełniła obowiązki kierownika Redakcji Literatury Romańskiej. W 1972 zrezyg­nowała z pracy etatowej i poświęciła się całkowicie działalności przekładowej. W 1987 otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Była członkiem ZAiKS-u (od 1971), PEN Clubu (od 1989) i SPP (od 1989). Pisała też dzienniki, prozę i wiersze, których nie publikowała (w 2014 „Zeszyty Literackie” nr 2 ogłosiły fragment jej prozy pt. Pejzaż).

W czerwcu 1949 poślubiła Zbigniewa Dolatowskiego, technika budowlanego, następnie grafika i bibliofila. Miała syna Jakuba Zbigniewa (ur. 1953), dendrologa. Zmarła 25 sierpnia 2012 w Warszawie; pochowana w Warszawie na Cmentarzu Pół­nocnym.

TWÓRCZOŚĆ

Przekłady

 1. L. Aragon: Piękne dzielnice. [Powieść]. Wwa: KiW 1950, 484 s. Wyd. nast.: wyd. 2 Wwa: PIW 1962, tamże: wyd. 3 1964, Aragon Louis (1897–1982). Świat rzeczywisty;wyd. 4 t. 1–2 1967. Bibl. Powsz., wyd. 5 1975.
 2. É. Zola: Początki fortuny Rougonów. [Powieść]. Wwa: KiW 1950, 306 s. Wyd. nast. tamże: t. 1–2 1952. Bibl. „Prasy”, 41, 42. Przedr. zob. poz. 9.
 3. É. Zola: Germinal. [Powieść]. T. 1–2. Wwa: KiW 1951, 243 + 194 s. Wyd. nast.: tamże 1952. Bibl. Przyjaciółki; Wwa: PIW 1953, wyd. nast. tamże: 1959. Rougon–Macquart, 13; wyd. 6 [!] 1966. Rougon–Macquart, Bibl. Arcydzieł. Najsłynniejsze Powieści Świata; wyd. 7 1970. Ser. Kieszonkowa; ze wstępem i oprac. J. Nowakowskiego Wr.; Kr.: Ossol. 1978, LXVIII + 536 s. BN, 2, 189; wyd. 8 Wwa: PIW 1976. Bibl. Klasyki Pol. i Obcej, tamże: wyd. 9 1983. Ser. Kieszonkowa, wyd. 10 1987. Ser. Kieszonkowa; Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1995. Bibl. Klasyki; [Madryt:] Mediasat Group 2005. Bibl. Gaz. Wybor. XIX Wiek,4. Przedr. zob. poz. 9. Wyd. fragm. zob. poz. 5.
 4. G. de Maupassant: Piękny Pan. Powieść. Wstęp: A. Sowiński. Wwa: KiW 1952, 345 s. Wyd. nast.: pt. Bel-Ami: Wr.: Siedmioróg 1992; Wwa: Prószyński i S-ka 2000. Klasyka Powieści; pt. Uwodziciel Bel Ami. Wr.: Siedmioróg 2012.
 5. Wyd. jako dokument elektroniczny pt. Uwodziciel Bel Ami: Wr.: Siedmioróg 2012, pliki w formacie EPUB, MOBI.

 6. É. Zola: Chleb i węgiel. [Powieść]. Wwa: MON 1952, 119 s. Bibl. Żoł. Ser. 1, Popularne Wypisy Lit., 63.
 7. Fragment powieści É. Zoli: Germinal, zob. poz. 3.

 8. G. de Maupassant: Spadek i inne opowiadania. Wyd. 2. Przeł.: A. Sowiński i K. Dolatowska. Posł. opatrzył R. Zimand. Wwa: Czyt. 1953, 182 s.
 9. Tu w przekł. K. Dolatowskiej: Przechadzka, s. 165–170.

 10. G. de Maupassant: Historia prawdziwa i inne nowele. Posł. opatrzył J. Adamski. Wwa: Czyt. 1954, 258 s.
 11. Zawartość: Historia prawdziwa; Tatuś Szymka; Spowiedź Teodula Sabot; Boitelle; Stary; Martinka; Pijak; Na morzu; Opowieść o pewnym Normandczyku; Sznurek; Ojciec Amable; Dwadzieścia pięć franków siostry przełożonej; Idylla; Królik; Toine; Królowa Hortensja; Pani Baptystowa; Duchoux; Ojcobójca; Posag; Protektor; Ojciec Mongilet; Przejażdżka; Znak; Wizyta; Parasol; Rodzina; Stryj Juliusz; Pole oliwne.

 12. G. de Maupassant: Stryj Juliusz. [Opowiadania]. Tłum.: K. Dolatowska, M. Feldmanowa, A. Sowiński. Wwa: Czyt. 1954, 121 s. Książ. Nowego Czytelnika.
 13. Tu w przekł. K. Dolatowskiej z poz. 7: Stryj Juliusz; Historia prawdziwa; Tatuś Szymka; Toine; Królik.

 14. É. Zola: Dzieła wybrane. Wstęp M. Żurowskiego. Tłum. K. Dolatowska [i in.]. Wwa: KiW 1954, XV + 1108 s.
 15. Tu w przekł. K. Dolatowskiej: Początki fortuny Rougonów [poz. 2]; Germinal [poz. 3].

 16. G. de Maupassant: Nowele wybrane. Tłum.: R. Czekańska-Heymanowa [i in.]. Wwa: Czyt. 1955, 771 s.
 17. Tu w przekł. K. Dolatowskiej z poz. 7: Tatuś Szymka; Opowieść o pewnym Normandczyku; Przejażdżka; Na morzu; Królowa Hortensja; Stryj Juliusz; Sznurek; Martinka; Toine; Stary; Idylla; Protektor; Parasol; Pijak; Ojcobójca; Posag; Historia prawdziwa; Znak; Ojciec Amable; Rodzina; Duchoux; Dwadzieścia pięć franków siostry przełożonej; ­Boitelle, — nadto: Przechadzka [poz. 6]; Wyznanie.

 18. G. de Maupassant: Baryłeczka i inne opowiadania. Tłum. R. Czekańska-Heymanowa [i in.]. Wwa: Czyt. 1956, 309 s. Złota bibl.
 19. Tu w przekł. K. Dolatowskiej z poz. 7: Tatuś Szymka; Opowieść o pewnym Normandczyku; Przejażdżka; Sznurek; Stary; Parasol, — nadto: Przechadzka [poz. 6].

 20. É. Zola: Rougon-Macquartowie. Historia naturalna i społeczna rodziny za Drugiego Cesarstwa. Pochodzenie rodziny Rougon-Macquartów. [Powieści]. Wwa: PIW 1956. Rougon–Macquart, 1, 2.
 21. Cz. 1. Pochodzenie rodziny Rougon-Macquartów, 297 s.

  Cz. 2. Zdobycz, 278 s.

 22. A. Maurois: Olimpio, czyli życie Wiktora Hugo. Wiersze przeł. Z. Bieńkowski. Wwa: PIW 1957, 750 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 1961, wyd. 3 1971.
 23. Colette: Klaudyna w szkole. [Powieść]. Wwa: PIW 1958, 273 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. łącznie z poz. 15 pt. Klaudyna w szkole; Klaudyna w Paryżu. Wwa: PIW 1975, 357 s., toż 1985; wyd. łącznie z poz. 15, 16, 17 pt. Klaudyna w szkole; Klaudyna w Paryżu; Małżeństwo Klaudyny; Klaudyna odchodzi, tamże 1993, 642 s.; wyd. osob. Wwa: W.A.B. 2011.
 24. Cz. 1 cyklu; cz. 2–4 zob. poz. 15–17, por. też. poz. 46.

 25. Colette: Klaudyna w Paryżu. [Powieść]. Wwa: PIW 1958, 214 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. łącznie z poz. 14 pt. Klaudyna w szkole; Klaudyna w Paryżu. Wwa: PIW 1975, 357 s., toż 1985; wyd. łącznie z poz. 14, 16, 17 pt. Klaudyna w szkole; Klaudyna w Paryżu; Małżeństwo Klaudyny; Klaudyna odchodzi. Wwa: PIW 1993, 642 s.; wyd. osob. Wwa: W.A.B. 2011.
 26. Cz. 2 cyklu; cz. 1, 3–4 zob. poz. 14, cz. 3–4 zob. poz. 16–17, por. też poz. 46.

 27. Colette: Małżeństwo Klaudyny. [Powieść]. Wwa: PIW 1958, 194 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. łącznie z poz. 17 pt. Małżeństwo Klaudyny; Klaudyna odchodzi 1975, 269 s., toż 1985; wyd. łącznie z poz. 14, 15, 17 pt. Klaudyna w szkole; Klaudyna w Paryżu; Małżeństwo Klaudyny; Klaudyna odchodzi. Wwa: PIW 1993, 642 s.; wyd. osob. Wwa: W.A.B. 2011.
 28. Cz. 3 cyklu; cz. 1, 2, 4 zob. poz. 14, 15, cz. 4 zob. poz. 17.

 29. Colette: Klaudyna odchodzi. [Powieść]. Wwa: PIW 1958, 178 s. Wyd. nast.: tamże: wyd. łącznie z poz. 16 pt. Małżeństwo Klaudyny; Klaudyna odchodzi 1975, 269 s., toż 1985, wyd. łącznie z poz. 14, 15, 16 pt. Klaudyna w szkole; Klaudyna w Paryżu; Małżeństwo Klaudyny; Klaudyna odchodzi 1993, 642 s.; wyd. osob. Wwa: W.A.B. 2011.
 30. Cz. 4 cyklu; cz. 1–3 zob. poz. 14–16.

 31. R. Radiguet: Bal u hrabiego d’Ogel. [Powieść]. Wwa: PIW 1958, 178 s.
 32. G. de Maupassant: Wybór nowel. Przeł.: R. Czekańska-Heymanowa [i in.]. Wwa: Czyt. 1959, 174 s.
 33. Tu w przekł. K. Dolatowskiej z poz. 7: Tatuś Szymka; Przejażdżka; Stryj Juliusz; Sznurek; Parasol.

 34. R. Radiguet: Opętanie. [Powieść]. Wwa: PIW 1958, 157 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 tamże 1959, wyd. 3 1979. Ser. z Jednorożcem; [wyd. 4] Wwa: KiW 1989. Koliber; Kr.: Zielona Sowa 2006. Arcydzieła Lit. Światowej.
 35. H. Perruchot: Toulouse-Lautrec. [Biografia]. Wwa: PIW 1960, 429 s. Wyd. 2 tamże 1977.
 36. L. Aragon: Aurelian. [Powieść]. Wwa: PIW 1961, 756 s. Wyd. 2 tamże 1964. Świat Rzeczywisty.
 37. H. Perruchot: Manet. [Biografia]. Wwa: PIW 1961, 378 s. Wyd. 2 tamże 1978.
 38. A. Vollard: Słuchając Cézanne’a, Degasa i Renoira. Wwa: PIW 1962, 385 s.
 39. J. Cau: Litość Boga. [Powieść]. Wwa: PIW 1963, 315 s.
 40. J. Semprún: Wielka podróż. [Powieść]. Wwa: PIW 1964, 250 s.
 41. A. Billy: Bracia Goncourt. [Biografia]. Wwa: PIW 1966, 681 s.
 42. M. Yourcenar: Moneta słów. [Powieść]. Wwa: PIW 1966, 174 s.
 43. L. Aragon: Wyrok śmierci. [Powieść]. Wiersze przeł. J. Hartwig. Wwa: PIW 1968, 454 s. Współcz. Proza Światowa.
 44. J. Semprún: Omdlenie. [Powieść]. Wwa: PIW 1969, 161 s. Współcz. Proza Światowa.
 45. L. Guilloux: Konfrontacja. [Powieść]. Wwa: PIW 1970, 146 s. Bibl. „Jednorożca”.
 46. G. de Maupassant: Baryłeczka. [Opowiadania]. Przeł.: R. Czekańska-Heymanowa, K. Dolatowska, J. Dmochowska. Wwa: KiW 1970, 140 s. Koliber.
 47. Tu w przekł. K. Dolatowskiej z poz. 7: Martinka; Ojciec Amable.

 48. B. Vian: Jesień w Pekinie. [Powieść]. Wwa: PIW 1974, 270 s. Współcz. Proza Światowa. Wyd. nast.: Wr.: Siedmioróg 1992, Klasycy; Tor.: C&T 1996. Przedr. zob. poz. 54.
 49. Colette: Narodziny dnia. [Powieść]. Wwa: PIW 1975, 113 s. KIK. Klub Interesującej Książ. Wyd. nast. Pozn.: Obserwator 1993.
 50. N. Sarraute: Słyszy pan te śmiechy? [Powieść]. Posł.: J. Rogoziński. Wwa: PIW: 1975, 116 s. Współcz. Proza Światowa.
 51. V. Segalen: René Leys. [Powieść]. Wwa: PIW 1975, 178 s.
 52. Colette: Gigi i inne opowiadania. Wybór i przekł.: K. Dolatowska. Wwa: PIW 1977, 331 s.
 53. Zawartość: Bella Vista; Pokój hotelowy; Księżyc przed deszczem; Kepi; Podlotek; Zielony wosk; Gigi; Pani fotografowa.

 54. M. Skłodowska-Curie, I. Joliot-Curie: Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną. 1905–1934. Wybór. Przedm.: Z. Ziegler. Wwa: PIW 1978, 209 s.
 55. T. Gautier: Stopa mumii i inne opowiadania fantastyczne. Wybrał i posł. opatrzył J. Parvi. Przeł.: E. Bąkowska, K. Dolatowska, J. Parandowski. Wwa: PIW 1980, 276 s.
 56. Tu w przekł. K. Dolatowskiej: Onufriusz, czyli fantastyczne udręki pewnego wielbiciela Hoffmanna; Omfala. Historia w stylu rokoko; Stopa mumii; Dwóch aktorów do jednej roli.

 57. Colette: Niebieska latarnia. [Wspomnienia]. Przeł., wstępem i przyp. opatrzyła K. Dolatowska. Wwa: PIW 1983, 269 s.
 58. Znad Skaldy i Mozy. Antologia opowiadań belgijskich. Wybór i noty: Z. Cesul. Wstęp: Z. Smolarek. [Cz. 1]. Wwa: PIW 1983, 255 s.
 59. Tu w przekł. K. Dolatowskiej: M. Tiry: Odległości, s. 98–145.

 60. G. de Maupassant: Paryska przygoda. Wybór nowel. Przeł.: K. Dolatowska, R. Czekańska-Heymanowa, J. Dmochowska, M. Feldmanowa, A. Sowiński. Wwa: Czyt. 1984, 351 s.
 61. Tu w przekł. K. Dolatowskiej: Przechadzka [poz. 6]; z poz. 7: Opowieść o pewnym Normandczyku; Stryj Juliusz; Sznurek; Stary; Parasol; Posag; Znak; Ojciec Amable; Dwadzieścia pięć franków siostry przełożonej.

 62. G. Duby: Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980–1420. Wwa: PIW 1986, 333 s. Wyd. nast. Wwa: Cyklady 1997.
 63. G. de Maupassant: Jedyna miłość i inne opowiadania. Wybór: I. Szymańska. Wwa: Wydawn. Pol. Tow. Wydawców Książek 1987, 109 s.
 64. Tu w przekł. K. Dolatowskiej: Znak [poz. 7].

 65. Opowieści Okrągłego Stołu. Oprac.: J. Bou­lenger. Przeł.: K. Dolatowska, T. Komendant. Wstępem i przypisami opatrzyła E.D. Żółkiewska. Wwa: PIW 1987, 440 s. Bibliotheca Mundi. Wyd. nast. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1996. Bibl. Klasyki.
 66. Tu w przekł. K. Dolatowskiej: Merlin czarodziej; Poszukiwanie Świętego Graala.

 67. Colette: Dom Klaudyny. Wybrała i przeł. K. Dolatowska. Wwa: PIW 1988, 210 s.
 68. Wybór z Colette: La Maison de Claudine; Sido; Noces.

 69. M. Yourcenar: Opowieści wschodnie. Wwa: PIW 1988, 78 s. Mikropowieść.
 70. A. Chedid: Szóstego dnia. [Powieść]. Wwa: NK 1989, 167 s.
 71. M. Yourcenar: I jak woda płynie. [Powieść]. Wwa: PIW 1992, 233 s. Powieści Dwudziestego Wieku.
 72. M. Yourcenar: Łaska śmierci. [Powieść]. Wwa: PIW 1993, 87 s.
 73. M. Galey: Rozmowy z Marguerite Yourcenar. Gdańsk: Marabut 1996, 285 s. Piórko.
 74. G. de Maupassant: Baryłeczka i inne utwory. Wybór i posł.: J. Falicki. Przeł.: R. Czekańska-Heymanowa [i in.]. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 1997, 662 s. Bibl. Klasyki.
 75. Tu w przekł. K. Dolatowskiej z poz. 7: Idylla; Królowa Hortensja; Martinka; Ojcobójca; Parasol; Przejażdżka; Stryj Juliusz; Sznurek; Tatuś Szymka; Toine, — nadto: Wyznanie [poz. 10].

 76. M. Yourcenar: Aleksis, czyli traktat o daremnych zmaganiach. [Powieść]. Wwa: Sic! 1998, 91 s.
 77. B. Vian: Dwie powieści. Przeł.: M. Puszczewicz, K. Dolatowska. Wwa: Liber 2001, 346 s.
 78. Tu w przekł. K. Dolatowskiej: Jesień w Pekinie [poz. 33].

 79. M. Yourcenar: Czarny mózg Piranesiego; Wprowadzenie w dzieło Konstandinosa Kawafisa. Przeł.: J.M. Kłoczowski i K. Dolatowska.Wiersze K. Kawafisa w przekł. Z. Kubiaka. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2004, 106 s. Bibl. Mnemosyne.
 80. G. de Maupassant: Naszyjnik i inne opowiadania. Wr.: Wydawn. Dolnośl. 2005, 226 s. Bibl. Klasyki.
 81. Tu w przekł. K. Dolatowskiej z poz. 7: Stryj Juliusz; Sznurek; Idylla; Parasol; Toine; Tatuś Szymka; Ojcobójca; Królowa Hortensja; Martinka, — nadto: Przechadzka [poz. 6]; Wyznanie [poz. 10].

 82. M. Yourcenar: Pamiętniki Hadriana. Wyd. 3. Przeł. H. Szumańska-Grossowa; Zapiski do Pamiętników Hadriana przeł. K. Dolatowska. Wwa: W.A.B. 2008, 341 s. Inne Hist.
 83. Przekład K. Dolatowskiej s. 306–326.

Praca redakcyjna

 1. G. de Maupassant: Historia pewnego życia. [Powieść]. Tłum. [M. Feldmanowa]. M. Kreczowska. Przejrzała K. Dolatowska. Wwa: KiW 1950, 231 s.
 2. Zob. też Przekłady poz. 37, 40, 46.

OPRACOWANIA

 • Inf. syna Jakuba Z. Dolatowskiego 2014.


Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel
 1. Wg informacji syna, J.Z. Dolatowskiego, data 20 lutego figurująca w księgach metrykalnych jest błędna; prawidłowa data dzienna urodzenia: 12 lutego.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Krystyna DOLATOWSKA
Nawigacja
Narzędzia