Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1945

Krypt.: J.St.B.

Tłumacz, krytyk literacki, autor utworów dramatycznych.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 10 października 1945 w Warszawie; syn Bronisława Burasa, fizyka, i Hanny z domu Kochanowicz. W 1959-62 przebywał w Wiedniu i uczęszczał do tamtejszego Bundesrealgymnasium XIX. Po powrocie do kraju był uczniem XIV Liceum Ogólnokształcącego im. K. Gottwalda (obecnie im. S. Staszica) w Warszawie, w którym w 1964 zdał maturę. Następnie studiował filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1969 uzyskał magisterium, po czym do 1970 był współpracownikiem redakcji niemieckiej Polskiego Radia. Debiutował w 1970 interpretacją wiersza pt. Mickiewicz Johannesa Bobrowskiego, opublikowaną w piśmie „Weimarer Beiträge” (nr 1). Pierwsze przekłady ogłosił w książce zbiorowej pt. Klasycyzm niemiecki. Życie i twórczość Goethego i Schillera (wyd. 1970).W następnych latach rozwijał działalność przekładową z języka niemieckiego, a także krytycznoliteracką, publikując liczne tłumaczenia dramatów, wierszy, prozy, artykułów, esejów oraz recenzje. Podjął współpracę z miesięcznikiem „Literatura na Świecie” (1972-77 i od 1980, z przerwami; tu liczne noty podp. też: J.St.B.), w którym w 1982-97 redagował dział niemieckojęzyczny. Nadto drukował m.in. w „Polnische Perspektiven” (1971-81; tu liczne przekłady literatury polskiej na język niemiecki) i „Dialogu” (od 1976, z przerwami). Zajmował się także pisaniem tekstów piosenek (m.in. To nic, że to sen). W 1989-92 współpracował z niemieckim rocznikiem „Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur”. W 1980 został członkiem NSZZ „Solidarność” i do 1981 przewodniczył kołu związkowemu w redakcji „Polnische Perspektiven”. W 1988 debiutował jako dramatopisarz utworem pt. Gwiazda za murem, ogłoszonym na łamach „Dialogu” (nr 4).W 1988-90 był przewodniczącym Komisji Zakładowej „Solidarności” w Wydawnictwie Współczesnym RSW „Prasa Książka Ruch”. W 1989 został członkiem SPP. W 1996-97 był przewodniczącym jury nagrody „Literatury na Świecie”. W 1997-2004 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Wiedniu. W 2005 został wraz z Carlem Holensteinem redaktorem serii wydawniczej Kroki = Schritte, zainicjowanej w ramach Niemiecko-Polskiego Roku 2005/2006 przez fundację S. Fischer Stiftung.Za pracę przekładową z języka niemieckiego otrzymał Nagrodę im. S. Hebanowskiego w dziedzinie dramatu, przyznaną przez Teatr Polski w Poznaniu (1986), Nagrodę Fundacji im. R. Boscha, przyznaną przez Deutsches-Polen Institut w Darmstadt (1989), nagrodę Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1993), Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (1998), dwukrotnie nagrodę „Literatury na Świecie” (1999, 2006), nagrodę specjalną przyznaną przez miesięcznik „Teatr” (2013), a także Austriacką Nagrodę Państwową (2004). Przekłady zamieszczał także m.in. na łamach „Tygla Kultury” (2017). Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi (1996) oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Republiki Austrii (2005), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011).

W 1969 zawarł związek małżeński z Alicją Szkoda, tłumaczką literatury niemieckojęzycznej. Ma dwoje dzieci. Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Gwiazda za murem. (Wizja dramatyczna w 22 scenach). „Dialog”
 2. 1988 nr 4 s. 36-71. Praprem.: Reż.: J. Szurmiej. Wwa, T. Dram. 1988.

  Wyst. inne: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1989.

 3. Sen o życiu. Wizja muzyczna. [Utwór dramatyczny]. Praprem.:
 4. Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Gdańsk-Sopot, Studio Dram. „Atelier” 1990.

 5. Bibliographie deutscher Literatur in Polnischer Übersetzung: vom 16. Jahrhundert bis 1994. Wiesbaden: Harrassowitz 1996, 791 s. Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, 10.
 6. Bibliografia przekł. na jęz. pol. książek autorów niemieckojęzycznych oraz antologii.

Przekłady i adaptacje

 1. H. Müller: Filoktet. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1976 nr 1 s. 74-107. Wyst.: Reż.: E. Aniszczenko. Tor., T. im. W. Horzycy 1976. Przedr. w: Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. T. 2. Wwa 1980 s. 221-259.
 2. H. Müller: Horacjusz. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1978 nr 2 s. 96-102.
 3. K. Krolow: Nieśmiały znak przemijania. [Wiersze]. Wybór, wstęp i przekł. J.S. Buras. Wwa: PIW 1979, 54 s.
 4. V. Braun: Tinka. [Utwór dramatyczny]. Druk w: Antologia dramatu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. T. 2. Wwa 1980 s. 347-426.
 5. H. Müller: Misja. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1981 nr 7 s. 48-59.
 6. B. Brecht: Mahagonny. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr.: Adapt.: J.S. Buras i K. Zaleski. Reż.: K. Zaleski. Wwa, T. Współcz. 1982; tv: Reż.: K. Zaleski. TVP 1984.
 7. T. Hürlimann: Dziadek i przyrodni brat. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1983 nr 1 s. 44-69.
 8. H. Richter: Dadaizm. Sztuka i antysztuka. Posł. napisał W. Haftmann. Wwa: WAiF 1983, 415 s. Wyd. 2 tamże 1986. Style, Kierunki, Tendencje.
 9. B. Brecht: Prawdziwe życie Jakuba Chonotu. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1984 nr 8 s. 50-62.
 10. Tu też wstęp J.S. Burasa.

 11. Ch. Hein: Prawdziwe dzieje A Ku. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1985 nr 4 s. 85-128. Wyst.: Reż.: B. Słoński. Opole, T. im. J. Kochanowskiego 1986.
 12. H. Müller: Gnijący brzeg. Materiały do Medei. Krajobraz z Argonautami. [Utwór dramatyczny]. „Lit. na Świecie” 1985 nr 4 s. 183-191. Wyst.: Reż.: H. Baranowski. Wwa, Centrum Sztuki „Studio” - T. Galeria 1985.
 13. H. Müller: Opis obrazu. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1985 nr 10 s. 68-71.
 14. P. Barz: Kolacja na cztery ręce. (Komedia w trzech scenach). „Dialog” 1986 nr 3 s. 76-105. Wyst.: teatr.: Reż.: M. Englert. Wwa, T. Współcz. 1986; tv: Reż.: K. Kutz. TVP 1990; radiowe: Adapt. i reż.: J. Kukuła. Radio 2008.
 15. E. Toller: Hopla, żyjemy. (Prolog i pięć aktów). [Utwór dramatyczny]. Ze wstępem i w tłum. J.S. Burasa. „Dialog” 1986 nr 1 s. 31-80.
 16. B. Brecht: Turandot, czyli Kongres wybielaczy. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: P. Cieślak. Wwa, T. Powsz. 1987.
 17. F. Bruckner: Choroba młodości. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: tv: Reż.: K. Zaleski. TVP 1987; teatr.: Reż.: G. Wiśniewski. Łódź, Państ. Wyższa Szkoła Film., Telewizyjna i Teatr. 1998.
 18. H. Czechowski: Mistrz i Małgorzata. [Opera]. Libretto wg M. Bułhakowa. Przeł. J.S. Buras. Muz.: R. Kunad. Wyst. Wwa, T. Wielki 1987.
 19. F. Schiller: Wallenstein. [Utwór dramatyczny]. Tłum.: J.S. Buras, E. Csató. Wyst.: teatr.: Reż.: K. Babicki. Sopot, T. Kameralny - T. na Targu Węglowym 1987; tv: Reż.: K. Babicki. TVP 1989.
 20. T. Dorst: Ja, Feuerbach. (Sztuka napisana przy współpracy U. Ehler). „Dialog” 1988 nr 5 s. 52-72. Wyst.: teatr.: Reż.: T. Łomnicki. Wwa, T. Dram. 1988; tv: Reż.: T. Łomnicki. TVP 1990; radiowe: Adapt. i reż.: J. Kukuła. Radio 2009.
 21. R. Fries: Przeniesienie Państwa Środka. Papiery znalezione i wydane przez potomka w późniejszej epoce. [Powieść]. Wwa: Czyt. 1988, 167 s.
 22. Ö. von Horváth: Rozwód Figara. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: M. Kochańczyk. Łódź, T. im. S. Jaracza 1989.
 23. H. Müller: HamletMaszyna. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Hübner. Sopot, T. Atelier 1989. Druk: „Autograf” 1990 nr 1 s. 15-19. Przedr. zob. poz. 59.
 24. T. Bernhard: Komediant. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1990 nr 2 s. 25-95. Wyst.: teatr.: Reż.: E. Axer. Wwa, T. Współcz. 1990; tv: Reż.: M. Wojtyszko. TVP 1993. Przedr. zob. poz. 67.
 25. F. Hebbel: Judyta. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1990.
 26. H. Müller: Kwartet. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1990 nr 6 s. 60-69. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1992.
 27. Wg powieści „Niebezpieczne związki” Ch. De Laclosa.

 28. G. Tabori: Peepshow. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1990 nr 10 s. 56-82. Wyst.: Reż.: M. Kochańczyk. Wr., T. Współcz. im. E. Wiercińskiego 1991.
 29. F. Dürrenmatt: Małżeństwo pana Mississipi. (Komedia w dwóch częściach). Druk w wersji z 1980 r.: „Lit. na Świecie” 1991 nr 11/12 s. 3-59.
 30. Wyst.: Reż.: J. Warmiński. Wwa, T. Ateneum 1990.

 31. R. Schneider: Oferty. Komedia. „Dialog” 1991 nr 11 s. 44-59. Wyst.: teatr.: Reż.: J. Fryźlewicz. Bydg., T. Pol. 1992; tv pt. Oferta Josepha Fouche: Reż.: R. Załuski. TVP (Katow.) 1997.
 32. B. Brecht, K. Weill: Songi. Wyst.: Reż.: T.A. Dutkiewicz. Zielona Góra, Lubuski T. im. L. Kruczkowskiego 1992.
 33. T. Dorst: Mamut. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1992 nr 8 s. 68-111. Wyst.: Reż.: F. Falk. TVP 1993.
 34. H. Fallada: I cóż dalej szary człowieku? Adaptacja teatralna powieści: T. Dorst, P. Zadek. Wyst.: Reż.: M. Kochańczyk. Gdańsk, T. „Wybrzeże” 1992.
 35. H. von Kleist: Rozbity dzban. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr.: Reż.: M. Englert. Wwa, T. Współcz. 1992; tv: Reż.: M. Englert. TVP 1996. Druk zob. poz. 57 s. 5-102.
 36. H. von Kleist: Książę Homburg. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: K. Lang. TVP 1993. Druk zob. poz. 58 s. 239-339.
 37. G. Tabori: Weisman i Czerwona Twarz. (Żydowski western). [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1993 nr 8 s. 34-51. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1994.
 38. T. Bernhard: Rodzeństwo. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: tv: Reż.: J. Gąsiorowski. TVP 1994; teatr.: Reż.: K. Lupa. Kr., Stary T. 1996. Druk zob. poz. 67 s. 233-349.
 39. T. Dorst: Pan Paweł. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1994 nr 3 s. 39-75. Wyst.: Reż.: B. Sierosławska. Wwa, Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza -T. Galeria 1994.
 40. H. von Kleist: Kasia z Heilbronnu, czyli próba ognia. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr.: Reż.: J. Jarocki. Wr., T. Pol. na Dworcu Świebodzkim 1994; tv: Reż.: J. Jarocki. TVP 1995; radiowe: Adapt.: W. Malesa. Radio 2001. Druk zob. poz. 57 s. 103-238.
 41. T. Bernhard: Immanuel Kant. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1995 nr 11 s. 38-97. Wyst.: teatr.: Reż.: K. Lupa. Wr., T. Pol. 1996; tv: Reż.: K. Lupa. TVP 1997. Przedr. zob. poz. 60.
 42. T. Dorst: Fernando Krapp napisał do mnie ten list. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr.: Reż.: P. Chołodziński. Wwa, T. Powsz. 1995; tv: Reż.: M. Ziębiński. TVP 1995. Druk zob. poz. 55 s. 23-71.
 43. H. von Kleist: Amfitrion. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: M. Kwieciński. TVP 1995.
 44. H. von Kleist: Pentesilea. [Utwór dramatyczny]. Wyst. (fragm.): Reż. i insc.: H. Baranowski. Kr., Międzynarodowe Tow. Artyst. 1995.
 45. R. Musil: Człowiek matematyczny i inne eseje. Wyboru dokonał H. Orłowski. Wstępem poprzedził Z. Światłowski. Wwa: Czyt. 1995, 330 s. Nowy Sympozjon.
 46. F. Schiller: Zbójcy. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: K. Babicki. TVP 1995.
 47. B. Brecht: Opera za trzy grosze. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: M. Englert. Wr., T. Pol. 1996. Wyd. zob. poz. 78 s. 77-165.
 48. G.E. Lessing: Emilia Galotti. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: K. Babicki. TVP 1996.
 49. G. Tabori: Jubileusz. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 1996 nr 7 s. 45-65. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1996. Przedr. w: G. Tabori: Teatr-Sztuki. Wwa 2001.
 50. T. Bernhard: U celu. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: E. Axer. Wwa, T. Współcz. 1997.
 51. J.W. Goethe: Faust. Tragedia. Część I. Posł. opatrzył J. Tischner. Kr.: WL 1997, 247 s. Wyst.: Reż.: J. Jarocki. Kr., T. Stary 1997.
 52. [Cz.2] pt. Faust. (Tragedii część druga). „Lit. na Świecie” 2016 nr 7/8 s. 5-96.

 53. K. Kraus: Ostatnie dni ludzkości. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Adapt.: J.S. Buras, P. Cieślak. Reż.: P. Cieślak. Wwa. T. Powsz. 1997.
 54. W. Schwab: Zagłada ludu, albo moja wątroba jest bez sensu. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: teatr. pt. Moja wątroba jest bez sensu albo zagłada ludu: Reż.: A. Augustynowicz. Szczec., T. Współcz. 1997; tv: Reż.: F. Bajon. TVP 1998.
 55. K.A. Jeleński: Bellmer albo Anatomia Nieświadomości Fizycznej i Miłości. Wybór tekstów i il. oraz oprac.: P. Kłoczowski. Tłum.: J. Lisowski, J.S. Buras. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 1998, 65 s. Wyd. 2 tamże 2013.
 56. Tu w tłum. J.S. Burasa traktaty: H. von Kleist: O teatrze marionetek, s. 27-40; H. Bellmer: Lalka, s. 41-52.

 57. Poesie x 4. Lyrik von Wolfgang Weyrauch, Heinz Winfried Sabais, Karl Krolow und Fritz Deppert. Deutsch und polnisch = Poezja x 4. W jęz. niem. i pol. [Wyd.:] B. Danowicz, [współpraca:] F. Deppert. [Przeł.:] B. Danowicz, J.S. Buras. Darmstadt: Justus von Liebig 1998, 124 s.
 58. Ch. Ransmayr: Ostatni świat. Powieść z dodatkiem owidiuszowego
 59. repertuaru. Wstępem opatrzył A. Szczypiorski. Wwa: Sic! 1998, 281 s.

 60. T. Dorst, U. Ehler: Amelka, Bóbr i Król na dachu. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: P. Nosálek. Białystok, Białostocki T. Lalek 1999.
 61. T. Dorst: Fernando Krapp napisał do mnie ten list; Zamknięte z powodu bogactwa. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, E. Jeleń. Wstęp: M. Sugiera. Kr.: Księg. Akad. 1999, 148 s.
 62. Tu w tłum. J.S. Burasa: Fernando Krapp napisał do mnie ten list [poz. 39].

 63. J. Haydn: Filemon i Baucis, czyli Podróż Jupitera na Ziemię. Libretto opery marionetkowej. Druk w: Antologia klasycznych tekstów teatru lalek. T. 1. Renesans, barok, romantyzm. Red. i wybór H. Jurkowski. Wr.: PWST im. L. Solskiego 1999, s. 143-179. Z Pr. Badawczych Wydz. Lalkarskiego we Wr.
 64. M. Streeruwitz: Plac Brahmsa. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Hübner-Ochodlo. Sopot, T. Atelier 1999.
 65. H. von Kleist: Dramaty wybrane. Posł. opatrzyła M. Janion.
 66. Kr.: WL 2000, 359 s.

  Zawartość: Rozbity dzban. Komedia w jednym akcie [poz. 32]; Kasia z Heilbronnu, czyli Próba ognia [poz. 37]; Książę Homburg. Dramat [poz. 33].

 67. H. Müller: Makbet; HamletMaszyna; Anatomia Tytusa. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, E. Jeleń, M. Muskała. Kr.: Księg. Akad. 2000, 192 s. Dramat Współcz., 6.
 68. Tu w przekł. J.S. Burasa: HamletMaszyna [poz. 22].

 69. T. Bernhard: Święto Borysa; Immanuel Kant; Przed odejściem w stan spoczynku; Naprawiacz świata. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, M. Muskała, D. Żmij-Zielińska. Wybrał i posł. opatrzył K. Lupa. Kr.: WL 2001, 404 s.
 70. Tu w przekł. J.S. Burasa: Immanuel Kant [poz. 38].

 71. H.M. Enzensberger: Utwory wybrane. [Wiersze]. Wybór i posł.: A. Kopacki. Przeł.: J.S. Buras, A. Kopacki. Kr.: WL 2001, 340 s.
 72. D. Loher: Przypadek Klary. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2001 nr 8 s. 45-101. Wyst.: teatr.: Reż.: P. Miśkiewicz. Wr., T. Pol. 2001oraz emisja w TVP 2008; tv: Reż. i scenariusz: M. Łazarkiewicz. TVP 2003.
 73. Wyst. też pt. Stosunki Klary.

 74. V. Stein: Joseph von Eichendorf. Ein Lebensbild = Obraz życia. [Biografia]. Przeł.: E. Pietrzak, J.S. Buras. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2001, 120 s.
 75. Tu w tłum J.S. Burasa wiersze. - Tekst w jęz. niem. i pol.

 76. J. von Eichendorf: Aus dem Leben eines Taugenichts. Novelle = Z życia nicponia. Nowela. Würzburg: Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn 2003, 205 s.
 77. Tekst w jęz. niem. i pol.

 78. A. Sauter, B. Studlar: I. znaczy inna. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2003 nr 1/2 s. 54-72. Wyst.: teatr.: Reż.: A. Orzechowski. Bydg., T. Pol. 2003; tv: Reż.: M. Zmarz-Koczanowicz. TVP 2007.
 79. T. Bernhard: Na szczytach panuje cisza. [Utwór dramatyczny]. Przekł. powst. przed 2004. Wyst.: Reż.: K. Lupa. Wwa, T. Dram. 2006. Wyd. zob. poz. 67 s. 5-113.
 80. T. Bernhard: Na szczytach panuje cisza; Komediant; Rodzeństwo; Plac Bohaterów. [Utwory dramatyczne]. Przeł.: J.S. Buras, G. Matysik. Wybrał: K. Lupa. Kr.: WL 2004, 466 s.
 81. Tu w przekł. J.S. Burasa: Na szczytach panuje cisza [poz. 66]; Komediant [poz. 23]; Rodzeństwo [poz. 35].

 82. Ö. von Horvath: Nieznajoma z Sekwany. [Utwór dramatyczny]. Wyst. teatr.: Reż.: A. Glińska. Wwa, T. Współcz. 2004.
 83. T. Dorst: Pustynia. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: Ł. Witt Michałowski. Wr., T. Pol. 2005. Wyd.: Wr.: T. Pol. 2005, 92 s.
 84. G. Hofmann: Upadek ślepców. [Powieść]. Wwa: PIW 2005, 126 s. Kroki = Schritte.
 85. Ö. von Horvath: Wiara nadzieja miłość. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: G. Kania. Wwa, T. Dram. 2005.
 86. H. Burger: Diabelli i inne pisma do dyrekcji. [Opowiadania]. Posł. J.S. Buras. Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2006, 219 s. Kroki, Małe Pasaże, 3.
 87. A. Sauter, B. Studlar: Czerwone komety. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2006 nr 8 s. 113-151. Wyst.: teatr.: Reż.: J. Tumidajski. Tarnów, Tarnowski T. im. L. Solskiego 2007; tv: Reż.: A. Strzelecki. TVP 2008.
 88. R. Schindel: Rodowody. [Powieść]. Kr.: Austeria 2006, 323 s.
 89. Ch. Ransmayr: Latająca góra. [Powieść]. Wwa: PIW 2007, 312 s. Kroki = Schritte.
 90. A. Veiel, G. Schmidt: Kop. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2007 nr 1 s. 59-77.
 91. B. Brecht: Baal. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: A. Augustynowicz. Wr., T. Współcz. 2008. Wyd. zob. poz. 78 s. 5-75.
 92. B. Brecht: Baal; Opera za trzy grosze. [Utwory dramatyczne]. Wr.: Atut 2008, 175 s. Wyd. 2 Wr.: Atut; Wrocławski T. Współcz. im. Edmunda Wiercińskiego 2008, 172 s. Zob. poz. 77, 44.
 93. T. Glavinic: Za sprawą nocy. [Powieść]. Przeł.: A. i J. Burasowie. Wwa: PIW 2008, 311 s. Kroki = Schritte.
 94. F. Schiller: Maria Stuart. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Oprac. tekstu, reż. i scenografia: G. Wiśniewski. Tor., T. im. W. Horzycy 2008.
 95. P. Handke: Kaspar. [Utwór dramatyczny]. Posł.: E. Białek. Wr.: Ofic. Wydawn. ATUT 2009, 106 s. Wyst.: Reż.: B. Wysocka. Wr., T. Współcz. 2009.
 96. V. Schmidt: Rowerzyści. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2009 nr 2 s. 116-146. Wyst.: Reż.: A. Augustynowicz. Łódź, T. im. S. Jaracza 2009; Szczec., T. Współcz. 2009.
 97. Ö. von Horváth: Kazimierz i Karolina. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: G. Zsámbéki. Wwa, T. Nar. 2010.
 98. T. Dorst: Król Zofius i Cudowna Kura. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: P. Nosálek. Szczec., T. Lalek „Pleciuga” 2011.
 99. A. Schmidt: Republika uczonych. Krótka powieść z obszaru końskich szerokości. Posł.: M. Półrola. Wwa: PIW 2011, 264 s. Bibl. Babel. Kroki.
 100. B. Brecht: Ten cały Brecht. Przekłady i szkice. Pomysł i oprac.: A. Kopacki. Wybór wierszy, przekł. i komentarze: J.S. Buras, J. Ekier, A. Kopacki, P. Sommer. Wr.: Biuro Lit. 2012, 183 s. Poezje - Biuro Lit., 74.
 101. G.E. Lessing: Natan mędrzec. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: N. Korczakowska. Wwa, T. Nar. 2012.
 102. Ö. von Horváth: Po sezonie. Komedia w trzech aktach. Wyst.: Reż.: G. Kania. Szczec., T. Współcz. 2014.
 103. B. Brecht: Matka Courage i jej dzieci. [Utwór dramatyczny]. Wyst.: Reż.: M. Zadara. Wwa, T. Nar. 2016.
 104. Ch. Ransmayr: Atlas lękliwego mężczyzny. [Reportaże podróżnicze]. Stronie Śląskie; Wr.: Biuro Lit. 2016, 335. Kroki. Proza, 38.
 105. Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia w kategorii przekład w 2017.

Praca redakcyjna

 1. I. Aichinger: Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska. Red. i oprac.: J.S. Buras. Przekł.: A. Białecki [i in.]. Wr.: Biuro Lit. 2013, 495 s. Poezje- Biuro Lit., 96. Kroki.
 2. Tekst w jęz. pol. i niem.

  Zob. też Przekłady poz. 85

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2009.
 • Wywiady: Uchwycić i oddać styl. Rozm. A. Kietrys. „Głos Wybrz.” 1987 nr 54; Zawód dla prestidigitatora. Rozm. R. Dymna-Kijowska. „Autograf” 1990 nr 1; Pisarz i cień. Rozm. E. Tosza. „Arka” 1991 nr 31; Wędrówka po dość wąskiej kładce. Rozm. T. Kubikowski. „Teatr” 2011nr 7/8; O nadawaniu imion umarłym i nowym języku pamięci. Wywiad z R. Schindelem i J.S. Burasem. Rozm.: M. Waligórska, M. Marszałek. Oprac. N. Müller. [Przekł. z niem.:] I. Suszczyńska. „Przekładaniec” 2014 nr 29.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • R. STILLER: Chałturas, czyli Neue Schädlichkeit. „Wiad. Kult.” 1997 nr 50, polem.: Z. RYBICKA: Obrona Burasa. Tamże 1998 nr 11; Zespół „Lit. na Świecie”: Przeciw kalumniom. „Gaz. Wybor.” 1997 nr 302; Metoda kalumni. „Rzeczpospolita” 1998 nr 303.

Powrót na górę↑

Gwiazda za murem

 • [J. GONDOWICZ] L. FELC: Przeciw zapomnieniu. „Wybór”* 1988 nr 20.
 • A. KULIGOWSKA-KORZENIEWSKA: Kabaret za murem. „Dialog” 1998 nr 1.

Powrót na górę↑

Bibliographie deutscher Literatur in Polnischer Übersetzung: vom 16. Jahrhundert bis 1994

 • M. KALCZYŃSKA. „Kwart. Opol.” 1997 nr 1.
 • P. OBRĄCZKA: Pięć wieków literatury niemieckiej w Polsce. „Zbliżenia Pol.-Niemcy” 1998 nr 1.

Powrót na górę↑

R. Musil: Człowiek matematyczny i inne eseje

 • M. ŁUKASIEWICZ. „Lit. na Świecie” 1995 nr 11/12.

Powrót na górę↑

Faust

 • J. KOPROWSKI. „Nowe Książ.” 1997 nr 9.
 • H. MARKIEWICZ: Camera obscura. „Dekada Lit.” 1997 nr 1.
 • A. POMORSKI: „Skończże, pudlu, już z tym kwikiem!”. O nowym przekładzie „Fausta”. „Rzeczpospolita” 1997 nr 185 dod. „Plus Minus” nr 32, polem.: M. ŁUKASIEWICZ: Porozmawiajmy o metodzie. Tamże nr 300 dod. „Plus Minus” nr 54, odp.: A. POMORSKI: Porozmawiajmy o metodzie. Tamże 1998 nr 8 dod. „Plus Minus” nr 2.
 • A. CZESAK: O nowym przekładzie fragmentu „Fausta”. Zagadnienia językowej stylizacji gwarowej. „Jęz. Pol.” 1998 r. 78 nr 3/4.
 • M. DZIEWULSKA, M. ŁUKASIEWICZ, J. EKIER, K. OSIŃSKA, J.S. BURAS: O nowym przekładzie „Fausta”. [Dyskusja]. Oprac. A. Kopacki. „Lit. na Świecie” 1998 nr 11/12.
 • K. ĆWIKLAK: Polskie przekłady „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego. Studium porównawcze. „Pam. Lit.” 1999 z. 2 [dot. też przekł. E. Zegadłowicza, F. Konopki, B. Antochiewicza, A. Sandauera, K. Lipińskiego].
 • A. SZCZYGIELSKA: Zur kunst der übersetzung. „Faust”. „Zesz. Nauk. Wyż. Szk. Hum.-Ekonomicznej w Łodzi” 2002 nr 5 [dot. przekł. J.S. Burasa i K. Lipińskiego].
 • Zob. też Wywiady i Autor o sobie.

Powrót na górę↑

H.M. Enzensberger: Utwory wybrane

 • JASKUŁA. „Lit. na Świecie” 2001 nr 12.

Powrót na górę↑

G.E. Lessing: Natan mędrzec

 • K. FAZAN: Konflikty religijne w krainie cudów i sentymentów. „Didaskalia” 2013 nr 113 [rec. wyst. w T. Nar.].

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Jacek Stanisław BURAS
Nawigacja
Narzędzia