Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1964

Podpisywał utwory też: JAC PO.

Poeta, prozaik, felietonista, tłumacz.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 7 listopada 1964 w Ostrowcu Świętokrzyskim; syn Mieczysława Podsiadły, stolarza, i Stanisławy z domu Pietrzyk. W 1970-78 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Szewnie, a w 1979-81 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu. W 1983-85 pracował jako zapinacz hakowy w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie m.in. jako stróż na budowach w Warszawie. Debiutował w 1984 wierszami pt.: Jakby ja i Umieranie drukowanymi w tygodniku „Na Przełaj” (nr 39); także w następnych latach zamieszczał tam swoje utwory poetyckie (do 1986). W 1985 wstąpił do Międzynarodówki Anarchistycznej. W tym czasie otrzymywał wiele nagród i wyróżnień w ogólnopolskich konkursach literackich, m.in. w Konkursie Poetyckim im. R. Milczewskiego-Bruna (1985) i w Ogólnopolskim Turnieju Poezji Społecznie Zaangażowanej o nagrodę „Czerwonej Róży” (zorganizowanym przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak” w 1990) oraz w Łódzkiej Wiośnie Poetów im. M.J. Kononowicza (zorganizowanej przez PAX w 1990). Wiersze publikował m.in. w „Radarze” (1985) oraz „Okolicach” (1987). W 1988-89 współtworzył wydawany przez ruch Wolność i Pokój art zin „Dobry Jaśko”. W 1989 założył Ruch na Rzecz Obalenia Państwa. W tymże roku współredagował pismo „Krzywe Koło Literatury”, gdzie również zamieszczał swoje wiersze, prozę, a także próby krytycznoliterackie. Rok później został redaktorem serii Poezja Szybkiej Obsługi, wydawanej przez Staromiejski Dom Kultury w Warszawie (do 1991). W 1990 zamieszkał w Dobrzeniu Wielkim i rozpoczął pracę w Rozgłośni Polskiego Radia w Opolu – najpierw jako portier, a od 1992 jako dziennikarz, prowadząc autorskie programy, m.in. Studnia (z przerwami do 2008) – poświęcony kulturze alternatywnej, oraz Zielone granice – na temat muzyki etnicznej. W 1991 rozpoczął trwającą kilka lat współpracę z redakcją „bruLionu”, gdzie publikował także swoje wiersze. W 1992 został laureatem II edycji Konkursu na Brulion Poetycki im. M.M. Morawskiej. Wiersze i recenzje książkowe publikował nieregularnie również w: „Po Prostu” (1990), „NaGłosie” (1991, 1993, 1994), „Kresach” (1991, 1995, 1998), „Nowym Nurcie” (1994, 1996), „Lampie i Iskrze Bożej” (1995-96), „Opcjach” (1995, 1998-99), „Kartkach” (1995, 1997), „Odrze” (1997-2000, 2002), a także w alternatywnym obiegu wydawniczym, m.in. w „Zielonych Brygadach” (1996) oraz art zinach, takich jak: „n-Europa” (1995), „Wątroba” (1996), „Xerro” (1995-98). W 1998 otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie, a dwa lata później Nagrodę Czesława Miłosza (razem z Pawłem Marcinkiewiczem). W 1999-2008 prowadził stałą rubrykę w „Nowej Trybunie Opolskiej” pt. Pogotowie literackie, w której omawiał nadesłane przez czytelników próby literackie. W 2000 rozpoczął współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”, publikując cykle felietonów: w rubryce z nagłówkiem Podsiadło (2000-01), a następnie pt.: A mój syn... (2001-05), Dziwne dziecko (2002-07), Otwarte listy (2002-07), Pokaż język (2006-07). Felietony i wiersze publikował także w „Przekroju” w rubryce Szatnia (2000-01), w miesięczniku „Res Publica Nowa” w rubryce Wyprzedaż pamiątek (2001-02), w „Lampie” w cyklu Abecadło (2005) oraz w miesięczniku „Znak” w cyklu Opowieść w kawałkach (2008-11). Odbył wiele podróży zagranicznych, m.in. rowerem na Ukrainę, Białoruś, do Rumunii oraz Albanii (1999-2005), a także konno do Estonii (2002) – artystyczny opis tej wyprawy stanowi książka Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé. Od 2008 prowadził w Internecie Domowe Radio Studnia (http://studnia.org.pl). W 2013-16 we współpracy z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” prowadził autorski projekt „Strony Poezji. Dopowiedzenia”, zmierzający do stworzenia otwartej audioteki rozmów z ważnymi postaciami polskiej poezji współczesnej. W 2012-2014 był kierownikiem literackim, tłumaczem i autorem tekstów w projekcie muzycznym R.U.T.A. W 2015 za całokształt twórczości otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius oraz nagrodę Kamień, przyznawaną przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

W 1988 ożenił się z Anną Konieczny, tłumaczką (rozwód w 1995). Z Aleksandrą Górką, psychoterapeutką, ma syna Dawida Hipolita (ur. 1996) i córkę Pippilottę Mariannę (ur. 2007). Mieszka w Opolu.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Hej. [Wiersze]. Katow.: Piwnica Lit. „Ecce” 1987, 19 s. Bibliotheca Ecce.
 2. Nieszczęście doskonałe. [Wiersze]. Tor.: TTK [Tor. Tow. Kultury] 1987, 31 s.
 3. Wah-wah. [Wiersze]. Wwa: Staromiejski Dom Kultury 1988, 16 s. Dwanaście Stron Wierszy Prezentuje.
 4. Kompot z orangutana. [Wiersze]. Elbląg; [Nowe Kawkowo]: Bez Napiwku 1989, 26 s.
 5. Można na mnie jeszcze polować. [Wiersze]. Jelenia Góra; [Nowe Kawkowo]: Bez Napiwku 1989, 18 s.
 6. Nie wiem. [Wiersze]. Ostrołęka: Bez Napiwku 1989.
 7. Odmowa współudziału. [Wiersze]. Opole: Koło „Nowa Kultura”: „Wolność i Pokój” 1989, 23 s. Bibl. Koła „Nowa Kult.”.
 8. Sobą po mapie. [Wiersze]. Wwa: Kotłownia 1989, [12] s.
 9. Tak. [Wiersze]. Kalisz: Bez Napiwku 1989, [20] s.
 10. W lunaparkach smutny, w lupanarach śmieszny. [Wiersze]. Wwa: Staromiejski Dom Kultury 1990, 78 s. Poezja szybkiej obsługi, 5.
 11. Wiersze wybrane 1985-1990. Kr.; Wwa: bruLion 1992, 79 s. BibLioteka.
 12. Arytmia. [Wiersze]. Kr.; Wwa: Fundacja „bruLionu” 1993, 79 s.
 13. Dobra ziemia dla murarzy. [Wiersze]. Wwa: Tikkun 1994, 47 s.
 14. Nagroda im. G. Trakla w 1995.

 15. Języki ognia. [Wiersze]. Kr.; Wwa: Fundacja „bruLionu” 1994, 71 s.
 16. Duma maszynisty. Dziesiątki zielonych rąk. [Wiersz]. Białystok: Bibl. Jednego Wiersza Ofic. Grupy Obłęd 1995.
 17. Zawiera wiersz pt. Niski pułap chmur.

 18. Królowo kolorów. [Wiersze] Zabrze: Xerro 1995, 32 s.
 19. Podp.: JAC PO. – Wyd. w nakładzie 50 egzemplarzy.

 20. Cykl wieczorów autorskich. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki – T. Dram.; Woj. Bibl. Publiczna 1996, [16] s. Barbarzyńcy i Nie.
 21. To all the whales I’d love before. Białystok: Kartki 1996, 38 s. Bibl. „Kartek”, t. 3.
 22. Niczyje, boskie. [Wiersze]. Kr.; Wwa: Fundacja „bruLionu” 1998, 54 s. BibLioteka.
 23. Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1999.

 24. Wiersze wybrane 1990-1995. Bielsko-Biała: Stow. „Inna Kultura” 1998, 109 s.
 25. Wiersze zebrane. Wwa: Lampa i Iskra Boża 1998. T. 1-2, 410; 429 s. Wyd. 2 uzup. tamże 2003, 518 s.
 26. Zielone oczy zmrużyć czas. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki – T. Dram. 1998, 19 s. Barbarzyńcy i Nie, 12.
 27. Cisówka. [Wiersze, opowiadania]. Białystok: Księg. Akcent; [Kartki] 1999, 46 s. Bibl. „Kartek”.
 28. Zawiera wiersze i dwa opowiadania: Jeśli masz ochoty wiele, porzuć wszelkie ceregiele i bądź moim przyjacielem; Każdy usłyszy kiedyś płacz Ojca i śpiew syreny.

 29. Wychwyt Grahama. [Wiersze]. Wwa: Lampa i Iskra Boża 1999, 71 s.
 30. Wyd. jako dokument elektroniczny: [Wwa]: Fundacja Nowoczesna Polska [2017], plik w formacie PDF. Dostępne także on-line: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podsiadlo-wychwyt-grahama.

  Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2000.

 31. I ja pobiegłem w tę mgłę. Wiersze wybrane. Wybrał i przedm. opatrzył P. Marcinkiewicz. Kr.: Znak 2000, 92 s. [Wyd. 2] tamże 2002. Poezja.
 32. Wilno. [Przewodnik]. Bielsko-Biała: Pascal 2004, 144 s. Wyd. nast. tamże: 2005. Przewodnik Pascala, [Współaut.:] A. Dylewski, A. Filipiak, T. Filipiak (aktualizacja), J. Podsiadło, M. Kulan 2014.
 33. Kra. [Wiersze]. Kr.: Znak 2005, 35 s.
 34. Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2006.

 35. Trois Poèts Polonais: Maciej Niemiec, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. [Przeł.] J. Burko. Neuilly-lès-Dijon: Éd. Murmure 2005, 181 s. En Delors.
 36. Tekst w jęz. pol. i franc.

 37. A mój syn... [Felietony]. Kr.: Znak 2006, 274 s.
 38. Wybór tekstów drukowanych w „Tyg. Powsz.” w 2001-2005.

 39. Pippi, dziwne dziecko. [Felietony]. Wwa: Hokus-Pokus 2006, 142 s.
 40. Wybór tekstów drukowanych w „Tyg. Powsz.” w 2002-2007.

 41. Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé. [Powieść]. Kr.: Znak 2008, 334 s.
 42. Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia 2009.

 43. Czerwona kartka dla Sprężyny. [Powieść dla młodzieży]. Wwa: NK 2009, 270 s. Wyd. nast. tamże 2016.
 44. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: NK 2009, plik w formacie PDF. – Wyd. jako dokument dźwiękowy: Czyta M. Więckowski. [Piaseczno]: Heraclon International. Story Box.pl; [Wwa]: NK [2017], 1 płyta CD.

 45. Trzy domy. O progu dorosłości, lustrze samego siebie i o tym, że nie wyważa się otwartych drzwi. [Opowieść dla młodzieży]. Wwa: Czarna Owca 2009, 86 s.
 46. Pod światło. [Wiersze]. Wyd. jako dokument elektroniczny nakładem autora 2011, plik w formacie PDF i MOBI. Wyd. nakładem autora: Opole: Bez napiwku 2012, 52 s.
 47. Nominacja do Nagrody Lit. m.st. Warszawy.

 48. Być może należało mówić. 1984-2012. [Wybór wierszy]. Wybór, red. i posł. P. Śliwiński. Wr.: Biuro Lit. 2014, 356 s.
 49. Przez sen. [Wiersze]. Lubl.: Ośrodek „Brama Grodzka” – Teatr NN” 2014, 31 s.
 50. Nagroda im. W. Szymborskiej w 2015(ex aequo z R. Honetem).

 51. Przedszkolny sen Marianki. [Wiersze dla dzieci]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 72 s. Poezje – Biuro Lit.; 125.
 52. Życie zawłaszcza śmierć w Wieprzowie Ordynackim. [Powieść]. Wwa: Prószyński Media 2015, 407 s.
 53. Włos Bregueta. [Wiersze]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publ. i Centrum Animacji Kultury 2016, 36 s. Bibl. Poezji Współcz., t. 92.
 54. Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius 2017, finał Nagrody Literackiej Nike 2017.

  Wybór utworów w przekł.: słowac.: Arytmia. [Przeł.:] K. Chmel. Banská Bystrica 2001, – słoweń.: Sezonski svetnik. [Przeł.] K. Šalamun-Biedrzycka. Ljubljana 2000, – ukr.: Visoko, bliz'ko. [Przeł.] O.T. Slivins'kij. Brusturìv: Discursus 2016.

  Przekłady wierszy J. Podsiadły w antologiach zagranicznych: ang.: Young poets of a new Poland. [Tłum., przedm. i noty o autorach:] D. Pirie. London 1993; Anthology of Polish Poetry. Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad Program, 1998 (Hungary/Poland). [Red.:] T.A. Smith. Washington 1998; City of memory. A bilingual anthology of contemporary Polish poetry = Miasto pamięci. Dwujęzyczna antologia współczesnej poezji polskiej. [Red. i przekl.] M.J. Mikoś. Bloomington, Indiana 2015. – bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Wybór i tłum.:] B. Dankov. Sofiâ 2006, – czes.: Bílé propasti. Brno 1997, – hiszp.: Poesía a contragolpe. Antología de poesía polaca contemporánea (autores nacidos entre 1960 y 1980). [Wybór i tłum.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – litew.: Lithuania. Lietuva ir Lenkija XX amžiuje. Lietuva ir Lenkija drauge i XXI amžiu. [Oprac.:] A. Degutis. Vilnius 2001; Poetinis Druskininku ruduo. [Oprac. i red.:] K. Platelis. Vilnius 2001; Poezijos pavasaris. [Oprac.:] V. Braziūnas, E. Ališanka. Vilnius 2001,– niem.: Es ist Zeit. Wechsle die Kleider! Stimmen aus Polen. [Przeł.:] P. Gehrisch, D. Krause. [Red.:] J. Bering, U. Rachowski. Dresden 1998; Europaexpress. Ein literarisches Reisebuch. [Wybór:] T. Wohlfahrt, Ch. Lange. Frankfurt am Main 2001, Stillleben mit Crash. Gedichte aus Polen. [Red.] T. Hans, R. Caroline, T. Rozmysłowicz. Heidelberg 2014, – ros.: Pol’skie poèty XX veka. [Przeł.:] N. Astaf’eva, V. Britanišskij. T. 2. Sankt-Peterburg 2000; Sdelano v Pol'še, vek – XX. Antologiâ. [Wybór I przekł.] A. Bazilevskij. Moskva 2009, – serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezije. Generacija BruLiona i noviji autori. [Wybór i tłum.:] A. Šaranac. [Oprac.:] J. Rošak. Beograd 2010; Iz veka v vek. Pol'skaâ poèziâ = Od wieku do wieku. Poezja polska. [Oprac.] S. Glovûk. Moskva 2011; Moj poljski pesnički XX vek. Antologija. [Red.. i tłum.:] B. Rajčic. Beograd 2012; Rečnik mlade poljske poezije. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990 godine. [Wybór i przekł.] B. Rajčić; Slovenska čitanka. Ogledi i prevodi iz slovenskih kniževnosti XX veka. [Red.] Z. Đerić. Novi Sad 2013. – słoweń.: Dnevi poezije in vina. [Wybór:] A. Šteger, I. Divjak. [Przeł.] K. Šalamun-Biedrzycka. Ljubljana 2001; Akslop poljska nazaj. [Wybór i red.:] P. Čučnik. Ljubljana 2005;– szwedz.: 17 polska poeter. [Red.:] I. Grönberg. Stockholm 2003, – włos.: Inattese vertigini. Antologia della poesia polacca dopo il 1989. [Przekł.:] A. Amenta, L. Costantino. [Posł.:] A. Berardinelli. Udine 2010.

Przekłady

 1. R. Brautigan: Łowienie pstrągów w Ameryce. [Powieść]. Przeł.: ..., P. Marcinkiewicz. Pozn.: Rebis 2000, 149 s.
 2. J. Andruchowycz: Egzotyczne ptaki i rośliny. Wiersze z lat 1980-1990. Wr.: Biuro Lit. 2007, 116 s.
 3. D. Hajduk: Rastamańskie baśnie ludowe. Szara książka. Wyd. jako dokument elektroniczny nakładem autora 2011, plik w formacie PDF.
 4. S. Žadan: Drohobycz. Księga wierszy wybranych (2014-2016). Wwa: PIW 2018, 104 s.

Prace redakcyjne

 1. A. Pawlak: Długie noże, krótkie sukienki. [Wybór wierszy]. Wybór i układ tekstów ... Wwa: Staromiejski Dom Kultury 1990, 70 s.
 2. Litwa, Łotwa, Estonia oraz obwód kaliningradzki. [Przewodnik turystyczny]. Wyd. 3. Aktualizacja ... Bielsko-Biała: Pascal 2004, 380 s.
 3. W. Broniewski: Wiosno, Warszawo, córeczko. Wybór i wstęp: J. Podsiadło. Wwa: PIW 2018, 204 s. Poeci2.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008.
 • Autor o sobie: Gdy byłem chłopcem, chciałem być poetą. „Krzywe Koło Lit.” 1989 nr ze I; Czas wszystko zmienia. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 48.
 • Wywiady: Kompot z orangutana. Rozm. (pn). „Dobry Jaśko” 1989 nr 1; Wciąż jestem tym, kim byłem. Rozm. B. Majzel. „Opcje” dod. „Na dziko” 1994 nr 4; Taki niegroźny bunt. Rozm. J. Borowczyk. „Czas Kult.” 1995 nr 3; Zadowolony z życia. Rozm. J. Sosnowski. „Gaz. Wybor.” dod. „Gaz. o Książ.” 1995 nr 1; Być zimnym lub gorącym. Rozm. K. Zyzik. „Nowa Tryb. Opol.” 1997 nr 27; Heroiczny obciach. Rozm. T. Majeran. „Odra” 1997 nr 1; Smakować dojrzewanie. Rozm. M. Cichy. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 273; Serwus, jestem nerwus. Rozm. E. Lubowiecka. „Nowa Tryb. Opol.” 1999 nr 31; Skrzynki i dzwonki przetrwają. Rozm. P. Marcinkiewicz. „Opcje” 1999 nr 2; Nikt nie chce przyjść na te zgliszcza. Rozm. M. Hamkało. „Perspektywy” 2000 nr 12; Wdzięczność nosi się w serduszku. Rozm. K. Śliwka. „Czas Kult.” 1999/2000 nr 6/1; Bo ja jestem kosa. Rozm. Z Górniak. „Nowa Tryb. Opol.” 2001; Wzbudzać zachwyt, wzbudzać obrzydzenie. Rozm. K. Kubisiowska. „Rzeczpospolita” 2001 nr 163; Im więcej ci zabiorą, tym więcej masz. Rozm. W. Koronkiewicz. „Lampa” 2004 nr 9; Kiedy się bronię, walę byle gdzie. Rozm. K. Kubisiowska. „Rzeczpospolita” 2005 nr 282; Zaszedłem wysoko. Rozm. D. Nowicka. „Nowa Tryb. Opol.” 2006 nr 192; Celne pocałunki. Rozm. M. Strzelecka. „Gaz. Wybor.” dod. „Wysokie Obcasy” 2009 nr 13; Lodówka odpowiada echem. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” dod. „Gaz. na Wielkanoc” 2009 nr 86; Świat trzyma się kupy. Rozm. D. Wodecka. „Książki” 2011 nr 1; Opanowują mnie rytmy. Rozm. S. Miłkowska. „Nowe Książ.” 2012 nr 6; Żeby nigdy nie umarliśmy. Wiersze w e-booku. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2012 nr 114 dod. „Duży Format” nr 20[19]; Nadal czuję się poetą młodego pokolenia. Rozm. A. Bienias. „Fraza” 2013 nr 4; Na co dzień raczej nie rozpaczam. Rozm. P. Sliwiński. „dwutygodnik.com” [on-line] 2014 nr 127 [dostęp 20 marca 2018]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/5085-na-co-dzien-raczej-nie-rozpaczam.html; Chuligan w Kościele JP2. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 74; Ostatnia szansa dla państwa polskiego. Rozm. D. Wodecka. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 136; Na dzień dobry chce się powiedzieć do widzenia. Rozm. R. Rutkowski. „Arterie” 2016 nr 1.

Powrót na górę↑


 • LP XX w. (M. Jentys).
 • J. Fazan: Jacek Podsiadło. W: Encyklopedia literatury polskiej. Kr. 2005.
 • H. Jamry: Poeci osobni. Jacek Gutorow, Paweł Marcinkiewicz, Jacek Podsiadło, Tomasz Różycki. Informator bibliograficzny. Opole 2008.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • T. DALASIŃSKI: „Nie mogę okłamać Cię w wierszu”. Sześć studiów o poezji Jacka Podsiadły. Wyd. jako dokument elektroniczny: Pozn.: E-wydawnictwo 2013, 129 s.

Powrót na górę↑


 • K. KOEHLER: Nowi Skamandryci? „bruLion” 1991 nr 16.
 • M. STALA. „bruLion” 1991 nr 16.
 • K. MALISZEWSKI: Niepoczytalne notatki – od nieufności do afirmacji. „Nowy Nurt” 1994 nr 10, rozszerz. wersja w tegoż: Nasi klasycy, nasi barbarzyńcy. Bydg. 1999.
 • S. SADOWSKI: Niby panegiryk, czyli dlaczego lubię poezję Podsiadły. „Akcent” 1994 nr 3/4.
 • R. GRUPIŃSKI: Witaj, planeto. „Czas Kult.” 1995 nr 3, wersja rozszerz. w: R. Gupiński, I. Kiec: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997.
 • J. KLEJNOCKI: Rymozaurus rex. „Życie Warsz.” dod. „Ex Libris” 1995 nr 71.
 • M. URBANOWSKI: Nowy Filon, czyli bohater młodej poezji. „Polonistyka” 1995 nr 6, przedr. w tegoż: Oczyszczenie. Kr. 2002.
 • M. KISIEL: Hipster nowej poezji. „Śląsk” 1997 nr 9, przedr. w tegoż: Świadectwa, znaki. Katow. 1998.
 • K. MALISZEWSKI: Poezja wpada czasem na chwilę. „PAL Prz. Artyst.-Lit.” 1997 nr 10.
 • D. PAWELEC: „Szyk” i „skowyt”. O poezji debiutantów drugiej połowy lat osiemdziesiątych. W tegoż: Debiuty i powroty czytane w czas przełomu. Katow. 1998 [dot.: J. Podsiadło, też K. Koehlera].
 • P. ŚLIWIŃSKI: Świadek własnej drogi. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 49, przedr. pt. Wiersz jako dziennik intymny, w tegoż: Przygody z wolnością. Kr. 2002.
 • J. GUTOROW: Kontrapunkt. (Uwagi o poezji Jacka Podsiadły). „Czas Kultury” 1999 nr 3, przedr. w tegoż: Niepodległość głosu. Kr. 2003.
 • K. MALISZEWSKI: Cokolwiek jest, snuje swą opowieść. „Opcje” 1999 nr 2, przedr. w tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
 • J. ORSKA: Wiersz – poemat – autobiografia – powieść. „Kresy” 1999 nr 1.
 • J. SOSNOWSKI: Najsilniejszy facet tego miasta. „Opcje” 1999 nr 2, przedr. w tegoż: Czekanie cudu. Wwa 2008.
 • W. WENCEL: Moje, Prometejskie. „Brulion” 1999 R. 13, przedr. w tegoż: Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze i literaturze. Ząbki 1999.
 • A. LEGEŻYŃSKA, P. ŚLIWIŃSKI: Humanista w glanach i dredlokach. Poezja Jacka Podsiadły. W tychże: Poezja polska po 1968 roku. Wwa 2000.
 • P. MARCINKIEWICZ: O tłumaczeniu wierszy Jacka Podsiadły na angielski. „Przekładaniec” 2000 nr 6.
 • R. RŻANY: Imię Boga. O kilku wierszach Jacka Podsiadły „Nowa Okolica Poetów” 2000 nr 1, przedr.: „Twórczość” 2000 nr 6.
 • A. MAJEWSKI: „Bosonogi dreadman” – Jacek Podsiadło. „Autograf” 2001 nr 1.
 • S. STABRO: Jacek Podsiadło a kontrkultura. „Ruch Lit.” 2001 z. 3, wersja rozszerz. pt.: Związki liryki Jacka Podsiadły z tradycją kontrkultury. W: Literatura polska 1990-2000. T. 1. Kr. 2002.
 • J. ORSKA: Sezon na leszcza. „Odra” 2002 nr 12, rozszerz. wersja w tejże: Liryczne narracje. Kr. 2006.
 • M. SKWARA: Jacek Podsiadło pisze, a potem drze na strzępy list do Henry’ego Davida Thoreau. W: Literatura polska 1990-2000. T. 1. Kr. 2002.
 • M. KASJANIUK: Kto ma bliżej do domu, turysta czy włóczęga – twórczość Jacka Podsiadło. „Kultura” 2003 nr z IV.
 • A. DREJER: Kilka uwag o ironii jako elemencie języka felietonów Jacka Podsiadły. „Rocz. Nauk. Państ. Wyż. Szk.a Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” 2005 nr 7.
 • P. GOŁOBURDA: Nowe wiersze Jacka Podsiadły. „Lampa” 2005 nr 11.
 • R. KOSCHANY: Szymborska, Barańczak, Podsiadło. Przypadek i miłość – zbiegi okoliczności. „Topos” 2005 nr 3.
 • K. MALISZEWSKI: Nowa poezja polska 1989-1999. Wr. 2005, passim.
 • A. JODŁOWSKA: Poetycki dziennik intymny Jacka Podsiadły. „Ann. Acad. Paedagogicae Crac. Stud. Historicolitteraria” 2006 nr 6.
 • K. PILITOWSKA: Gra w miłość. (Wokół „Przełomu ‘90” w twórczości Jacka Podsiadły). „Pogranicza” 2006 nr 2.
 • M. BODUSZ: „Tęsknię do tego kraju [...], gdzie grzechem jest popsuć bocianom gniazdo” – cytat z Norwida w poetyckiej wypowiedzi Jacka Podsiadły. „Kwart. Opol.” 2007 nr 1.
 • P. KĘPIŃSKI: Kilka zdań o poezji Jacka Podsiadły w ogóle: o poezji zrozumiałej i niezrozumiałej. W tegoż: Bez stempla. Wr. 2007.
 • J. NIŻYŃSKA: The impossibility of shrugging one’s shoulders. O'Harists, O'Hara, and post-1989 Polish poetry. „Slavic Review”, Urbana, Ill. 2007 nr 3.
 • S. BRASSE: O kilku cechach języka i stylu felietonów Jacka Podsiadły. „Rocz. Hum.” 2008 z. 6.
 • P. MICHAŁOWSKI: Gol w nieśmiertelność. „Polonistyka” 2008 nr 2.
 • J. WOJNOWSKA: Cechy i funkcje tytułu w tekście publicystycznym na przykładzie felietonów Józefy Hennelowej i Jacka Podsiadły. „Jęz. Pol.” 2008 z. 1.
 • J. BARON: Rozpacz i żart. „Opcje” 2009 nr 1.
 • R. MIELHORSKI: Tendencje teatralizacyjne i modulacyjne w poezji najnowszej. W tegoż: Strategie i mity nowoczesności. Toruń 2008; przedr. w: Nowa poezja polska. Kr. 2009.
 • P. ŁUSZCZYKIEWICZ: Piosenka w poezji pokolenia ery transformacji. Pozn. 2009, passim.
 • M. BODUSZ: Poetyckie inspiracje Jacka Podsiadły: Friedrich Hölderlin, Heinrich von Kleist, Gérard de Nerval, Cyprian Kamil Norwid. „Kwart. Opol.” 2010 nr 2/3.
 • E. KOŁODZIEJCZYK: Poeta na „tacierzyńskim”. Obrazy ojcostwa w poezji Jarosława Mikołajewskiego i prozie Jacka Podsiadły. W: Inna literatura? T. 2. Rzeszów 2010.
 • C. ZALEWSKI: Eschaton. Poetyckie fotografie Jacka Podsiadły i Andrzeja Sosnowskiego. W tegoż: Pragnienie, poznanie, przemijanie. Kr. 2010.
 • K. LESIAK: Czas i dorosłość w poezji Jacka Podsiadły. „Twórczość” 2011 nr 1.
 • A. SPÓLNA: Na obrzeżach. Jacek Podsiadło i Marcin Świetlicki wobec znaków wspólnoty religijnej. „Tekstualia” 2011 nr 2.
 • S. GRZESZNA: Osobisty ochroniarz „nieznanego Boga”. Poszukiwania „sacrum” w poezji Jacka Podsiadły. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2012 [nr] 4.
 • D. KARPIUK: Polski bitnik. „Wprost” 2012 nr 2.
 • M. JOCHEMCZYK: Brulion romantyczny Jacka Podsiadły. W tegoż: Sploty tradycji. Katow 2014.
 • T. DALASIŃSKI: Podmiot jako figura (bez)czasu. Temporalność w poezji Jacka Podsiadły. „Fraza” 2015 nr 3.
 • K. MALISZEWSKI: „Składam ci elegię, hołd tyci, daremny”. W tegoż: Wolność czytania. Mikołów 2015.
 • G. OLSZAŃSKI: Wiek męski: Epopeja rozkładu. Motywy senilne w poezji polskiej po 1989 roku (Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło i inni poeci). Katow. 2015.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Zawsze od nowa. „Tyg. Powsz.” 2015 nr 21.
 • W. ŚMIEJA: Zapisać ojcostwo. (Tomasz Jastrun, Jacek Podsiadło). „Autobiografia” 2015 nr 1.
 • A. SZULC, J. TOMCZUK: Skłócony z życiem. „Newsweek Polska” 2015 nr 45.
 • J. TABASZEWSKA: Od kontestacji do eksploracji. Problematyka tradycji w twórczości Marcina Świetlickiego, Tomasza Różyckiego, Andrzeja Sosnowskiego i Jacka Podsiadły. W: Nowa poezja polska wobec tradycji. Wwa 2015.
 • P. PRÓCHNIAK: Podsiadło. W oku wiersza. „Konspekt” 2016 nr 2.
 • J. TABASZEWSKA: Poszerzanie i utrwalanie tradycji. Jacek Podsiadło jako tradycjonalny buntownik. W tejże: Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci. Wwa 2016.
 • E. CZELADKA: Wyliczanka. „Akant” 2017 nr 4.
 • J. KLEJNOCKI: Blue Pueblo i Noc nr 40. Grzegorza Wróblewskiego oraz Jacka Podsiadły dwa (niespodziewane) modele poetyckiego radzenia sobie z katastrofą uczuć i związków. W tegoż: Przez Wiersze. Szkice interpretacyjne. (Wokół wybranych wierszy kilku poetów urodzonych w latach 60. XX wieku). Wwa 2016.
 • K. MALISZEWSKI: Dedykowane ziemi. „Odra” 2017 nr 5 [dot. też: M. Lebda].

Powrót na górę↑

Wah-wah

 • J. LEWINSON. „Krzywe Koło Literatury” 1989 nr z I.
 • K. ŚWIERKOSZ. „Gaz. Młodych” 1989 nr 36.

Powrót na górę↑

Kompot z orangutana

 • Por. Wywiady.

Powrót na górę↑

Odmowa współudziału

 • M. JODŁOWSKI: Dobre słowo o następcach. „Opole” 1990 nr 5/6.

Powrót na górę↑

W lunaparkach smutny, w lupanarach śmieszny

 • T. OLSZEWSKI: Za szybko. „Nowe Książ” 1992 nr 2/3.

Powrót na górę↑

Wiersze wybrane 1985-1990

 • R. MIELHORSKI: Czystopis. Seria poetycka „bruLionu”. „Nowe Książ.” 1993 nr 12, przedr. w tegoż: Na własny rachunek. Teksty z międzyepoki lat 1989-1997. Rzeszów 1999.
 • M. URBANOWSKI: W drodze wiersze Jacka Podsiadły. „Tyg. Powsz.” 1993 nr 28, przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.
 • W. RATAJCZAK: Żeby było mi wolno być przeciw. „Czas Kult.” 1994 nr 1.

Powrót na górę↑

Arytmia

 • A. OSIECKA: Pięć białych gam. „Życie Warszawy” 1994 dod. „Ex Libris” nr 46.
 • D. SOŚNICKI: Historia choroby. „Czas Kult.” 1994 nr 3.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Mniej, więcej, coś. „Res Publica Nowa” 1994 nr 9.
 • K. VARGA: Rzeczywistość rzeczywista – rzeczywistość wirtualna. „Nowy Nurt” 1994 nr 10.
 • J. NOWOSAD: Podsiadło – metafizyczny. „Opcje” 1995 nr 1/2.
 • J. SOSNOWSKI: Więcej niż 130 nocy. „NaGłos” 1995 nr 21, przedr. w tegoż: Czekanie cudu. Wwa 2008.
 • J. WITAN: Polski Cendrars, czyli „wojownik wrażliwości i czułości”. „Pracownia” 1995 nr 13.

Powrót na górę↑

Dobra ziemia dla murarzy

 • M. CISŁO: Podsiadło jako bogactwo. „Res Publica Nowa” 1995 nr 5 [dot też: Języki ognia].
 • M. CZYŻOWSKI: „Łupanie kamienia i telewizora”. „Studium” 1995 nr 1.
 • N. KULESZA. „Mag. Lit.” 1995 nr 11.
 • P.W. LORKOWSKI: „Nachylone ku światu jak kielich”. „Nowy Nurt” 1995 nr 12.
 • K. MALISZEWSKI: „Czuję się nieważny, więc mówię: szczęśliwy”. „Fraza” 1995 nr 8, przedr.: „Pracownia” 1995 nr 14/15.
 • K. VARGA: Żałosny nawyk pisania? „Gaz. Wybor.” dod. „Gaz. o Książ” 1995 nr 1 [dot. też: Języki ognia].

Powrót na górę↑

Języki ognia

 • M. CISŁO: Podsiadło jako bogactwo. „Res Publica Nowa” 1995 nr 5 [dot też: Dobra ziemia dla murarzy].
 • K. MALISZEWSKI: Z ogródeczka zwykłych spraw. „Nowy Nurt” 1995 nr 5, wersja rozszerz. w tegoż: Nasi klasycy, nasi barbarzyńcy. Bydg. 1999.
 • J. NOWOSAD: Podsiadło buduje dom. „Opcje” 1995 nr 3.
 • G. OLSZAŃSKI: Nie ma wierszy bez ognia. „FA-art” 1995 nr 2.
 • S. SADOWSKI: Ognisko wyobraźni. „Wiad. Kult.” 1995 nr 6.
 • K. VARGA: Żałosny nawyk pisania? „Gaz. Wybor.” dod. „Gaz. o Książ.” 1995 nr 1 [dot. też: Dobra ziemia dla murarzy].
 • K. PILITOWSKA: Ból i ekstaza „Piękna niczyjego”. (Estetyka / tożsamość / narracja w „Językach ognia” Jacka Podsiadły). „Dyskurs” 2007 z. 3.

Powrót na górę↑

To all the whales I’d love before

 • K. MALISZEWSKI: Rzemień i kamyk (...) Mierzyć się ze światem. „Opcje” 1996 nr 4.
 • G. OLSZAŃSKI: Wiersze o waleniach(u)? „FA-art” 1996 nr 3.

Powrót na górę↑

Niczyje, boskie

 • M. CICHY: Uwalniająca samotność. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 149.
 • W. RATAJCZAK: Jedyna inwestycja, która nie zawodzi. „Czas Kult.” 1998 nr 4.
 • S. SADOWSKI: Bezradność i zauroczenie. „Życie” 1998 nr 174.
 • K. BIEDRZYCKI: „Nierozumny wysiłek służący niczemu”. „Dekada Lit.” 1999 nr 7/8, przedr. w tegoż: Wariacje metafizyczne. Kr. 2007.
 • P. BRATKOWSKI: Piłka nożna i życie duchowe. „Gaz. Wybor.” 1999 dod. „Wysokie Obcasy” nr 21.
 • M. CYRANOWICZ: Celowe, święte. „Pro Arte” 1999 nr 12.
 • K. KOWALEWSKI: Ponieważ zbliża się koniec świata... „Portret” 1999 nr 8/9.
 • A. MORAWIEC: Wszystko się zmienia. „Twórczość” 1999 nr 3.
 • M. GAJKOWSKI: Niczyje, ludzkie. „Undergrunt” 2001 nr 3/4.

Powrót na górę↑

Wiersze zebrane

 • M. CICHY: Zbuntowani i pogodzeni. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 62.
 • J. DRZEWUCKI: Nudziarstwo i autoparodia. „Rzeczpospolita” 1998 nr 182.
 • A. FRANASZEK: Spróbuj być Bogiem. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 93.
 • Ł. GOŁĘBIEWSKI: Siła wyrazu. „Rzeczpospolita” 1998 nr 182.
 • A. LEGEŻYŃSKA: Wiersze do plecaka. „Polonistyka” 1998 nr 8; przedr. w wersji rozszerz. w tejże: Krytyka jako domokrążca. Pozn. 2002.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Świadek własnej drogi. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 49.
 • S. CHOSIŃSKI: Sprawozdanie z życia. „Okolica Poetów” 1999 nr 5.
 • M. HAMKAŁO Pierwszy spiker Rzeczypospolitej. „Odra” 1999 nr 10.
 • K. MALISZEWSKI: W oficynie. „Odra” 1999 nr 6.
 • TENŻE: Wysokie napięcie wierszy. „Życie” 1999 dod. „Życie z Książkami” nr z 17 II.
 • K. NOWOSIELSKI: Na własny rachunek. „Topos” 1999 nr 4.
 • A. PIWKOWSKA: Cierpliwy strumień poezji. „Nowe Książ.” 1999 nr 3.
 • R. RŻANY: Niech ta miłość płynie. „Pracownia” 1999 nr 21.
 • G. WOŹNY: Szykujcie zaprawę, Podsiadło muruje. „Arytmia” 1999 nr 6/7.
 • S. SADOWSKI: Lepsza kondycja Boga. „Życie” 1998 nr z 17 IV.
 • P. HUNIEWICZ. „Książki. Magazyn literacki” 2003 nr 8.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Tak, ale tak. Trudny przypadek. „Tyg. Powsz.” 2003 nr 49.
 • J. UGLIK: Niewiele kobiet miałem w życiu... „Czas Kult.” 2004 nr 4.
 • T. NYCZEK: Antyklasyk. W tegoż: Lektury obowiązkowe. Kr. 2005.

Powrót na górę↑

Cisówka

 • W. KUCZOK: Cisówka, czyli życie w lesie. „FA-art” 1999 nr 4.
 • MOL: Z notatnika buntownika. „Gazeta Wyborcza” 2000 nr 83.

Powrót na górę↑

Wychwyt Grahama

 • M. CICHY: Materia krwi i przemijania. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 127.
 • M. CYRANOWICZ: Memento Podsiadło. „Nowe Książ.” 2000 nr 3.
 • A. KAŁUŻA: Efekty oddaleń. „Śląsk” 2000 nr 6.
 • P. KĘPIŃSKI: Trzyma poziom. „Czas Kult.” 2000 nr 2/3, polemika: J. Podsiadło: „Czas Kultury” 2000 nr 4.
 • R. KOBIERSKI: Przed sklepem zegarmistrza. „Studium” 1999/2000 nr 6/1.
 • A. SPÓLNA: Zegary i lustra. „Miesięcznik Prowincjonalny” 2000 nr 7/8.
 • I STOKFISZEWSKI. „Undergrunt” 2001 nr 3/4.

Powrót na górę↑

I ja pobiegłem w tę mgłę

 • P. BRATKOWSKI: Pion odzyskany. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 249.
 • J. ORSKA: Włóczęga z tezą. „Arkusz” 2001 nr 11.
 • K. PIEŃKOSZ: Mgła i światło. „Więź” 2001 nr 3 [dot. też: P. Marcinkiewicz: Tivoli. Kr. 2000].
 • A. POPRAWA: Wyraźnie, we mgle. „Nowe Książ.” 2001 nr 3.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Nic prócz wiersza. „Res Publica Nowa” 2001 nr 5, przedr. w tegoż: Przygody z wolnością. Kr. 2002.

Powrót na górę↑

Kra

 • P. PRÓCHNIAK: Spinka, spoina. „Tyg. Powsz.” dod. „Książ. w Tyg.” 2005 nr 47.
 • A. KAŁUŻA: Pijany kulig i ta cała reszta. „Res Publica Nowa” 2006 nr 1.
 • A. KRAUZE: To lustro mi się podoba. „Odra” 2006 nr 5.
 • P. MACKIEWICZ: Zmieniło się wszystko, poza tym niewiele. „Twórczość” 2006 nr 4.
 • J. ORSKA: Raz na krze, raz pod krą. „Studium” 2006 nr 5.
 • K. PILITOWSKA: Resztki Jacka Po’. „Pogranicza” 2006 nr 1.
 • A. SPÓLNA: Na kresach nocy, w świetle gwiazd. „Kresy” 2006 nr 3.
 • G. HETMAN: „Okres szczególnej żałoby”? Problematyka wieku średniego w nowych wierszach Marcina Świetlickiego, Jacka Podsiadły i Grzegorza Wróblewskiego. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989-2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010.
 • P. JAROSZ: Między prywatnością a gnostycznym fantazmatem. O „Krze” Jacka Podsiadły. W: Wyobraźnia poetycka XXI wieku. Kr. 2014.

Powrót na górę↑

A mój syn…

 • J. OLECH: Fajny Ojciec – towar deficytowy. O felietonach Jacka Podsiadły. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 28 [dot. też: Pippi, dziwne dziecko].

Powrót na górę↑

Pippi, dziwne dziecko

 • J. OLECH: Fajny Ojciec – towar deficytowy. O felietonach Jacka Podsiadły. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 28 [dot. też: A mój syn…].

Powrót na górę↑

Życie, a zwłaszcza śmierć Angeliki de Sancé

 • P. GOŁOBURDA: A zwłaszcza moje życie. „Lampa” 2008 nr 10.
 • A. MADALIŃSKI: Trochę wolniej; I. SŁOMAK: Pueriada. „FA-art” 2008 nr 4.
 • J. KISIEL: Zabawa w chowanego. „Akcent” 2009 nr 3.
 • Ł. SAWICKI: Literatura faktu według Podsiadły. „Strony” 2009 nr 1/2.
 • J. UGLIK: Rescator, Indianie i... „Prz. Powsz.” 2009 nr 6.
 • P. URBANIAK: Niezjadliwa proza poety. „Nowe Książ.” 2009 nr 1.

Powrót na górę↑

Czerwona kartka dla Sprężyny

 • J. OLECH: Sprężyna versus Paragon. „Nowe Książ.” 2009 nr 12.
 • K. MIŁEK: Mecze. „Guliwer” 2017 nr 3.

Powrót na górę↑

Pod światło

 • M. MIŁKOWSKI. „Zesz. Lit.” 2012 nr 1.
 • J. SZAKET: Antygrawitacja. „FA-art” 2012 nr 1/2.
 • A. SPÓLNA: Zdradzony przez mowę. O tomie „Pod światło” Jacka Podsiadły. „Świat i Słowo” 2012 nr 2.

Powrót na górę↑

Być może należało mówić

 • M. SZYMAŃSKI: Wielki nieobecny. Jacek Podsiadło: młodość po pięćdziesiątce. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 10, przedr. pt. Młodość po pięćdziesiątce. W tegoż: Przebicia. Wwa 2015.
 • K. MALISZEWSKI: Moje życie z Podsiadłą. „Odra” 20015 nr 6.
 • A. SPÓLNA: Listy z tego świata. O „Być może należało mówić” Jacka Podsiadły. „Tekstualia” 2014 nr 1.

Powrót na górę↑

Przez sen

 • T. CIEŚLAK: Smutny prestidigitator. „Nowe Książ” 2015 nr 6.
 • T. CIEŚLAK-SOKOŁOWSKI: Monosylabizowanie. „Nowa Dekada Krakowska” 2015 nr 5.
 • K. MALISZEWSKI: Słowo, które kiedyś było ciałem. „Wyspa” 2015 nr 1.
 • M. OLSZEWSKI: Póki nie żyjemy. „dwutygodnik.com” [on-line] 2015 nr 156 [dostęp 20 marca 2018]. Dostępny w Internecie: http://www.dwutygodnik.com/artykul/5819-poki-nie-zyjemy.html.
 • D. PIWEK: Kasztany w bujnym pustosłowiu. „Topos” 2015 nr 4.
 • A. SPÓLNA: Coś małego, coś ważnego. „Akcent” 2015 nr 4.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Podsiadło. Retro i serio. „Gaz. Wybor.” 2015 nr 210.
 • S. WIĘCEK: To jeszcze nie koniec. „Fraza” 2016 nr 3.

Powrót na górę↑

Przedszkolny sen Marianki

 • A. SZWAGRZYK: Drugi szereg? Wiersze dla dzieci Jacka Podsiadły. W: Nie w pierwszym szeregu. Tor. 2015.
 • A. SZWAGRZYK-DALASIŃSKA: Sen i dziecko. „Heteroglossia” 2016 nr 6.

Powrót na górę↑

Życie zawłaszcza śmierć w Wieprzowie Ordynackim

 • M. BOCZKOWSKA: Podsiadło zawłaszcza prozę. „Twórczość” 2016 nr 3.
 • M. WAPIŃSKA: Pisać z radością. „Dz. Gaz. Prawna” 2016 nr 19 dod. „Kultura”.

Powrót na górę↑

Włos Bregueta

 • A. FIAŁKOWSKA: Zejdź z konia, boso tańcz fandango. „Akant” 2017 nr 3.
 • P. MACKIEWICZ: Poprawić świat. „Akcent” 2017 nr 2.
 • M. OLSZEWSKI: Święta forma literatury. „Nowe Książ.” 2017 nr 2.
 • M. SZYMAŃSKI: Jacek Podsiadło pisze, a potem drze na strzępy. „Zesz. Lit.” 2017 nr 2.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Pieśni czasu i miłości. „Gaz. Wybor.” 2017 nr 219.

Powrót na górę↑

Marlena Sęczek

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Jacek PODSIADŁO
Nawigacja
Narzędzia