Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1958

Poeta, prozaik.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 28 lutego 1958 w Łodzi, gdzie spędził dzieciństwo. W 1974–79 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi i zawodowo zajął się fotografią i malarstwem. Od 1990 pracował jako plastyk i grafik w Miejskiej Bibliotece Publicznej Łódź-Polesie. Debiutował w 1992 tomem opowiadań pt. Zagłada fasoli. Wiersze i prozę ogłaszał na łamach m.in. „Twórczości” (od 1993, z przerwami), „Nowego Nurtu” (1994–96), „Frazy” (w 1996–2006 stałe felietony pt. Strumykowe gadanie, od 2006 pt. Łatanina), „Tygla Kultury” (od 1997), „Elewatora” (od 2013). W 1995 został członkiem ZLP. W 2001 otrzymywał stypendium Ministerstwa Kultury. Na stronie wydawnictwa FORMA prowadzi blog DYŻURKA Grzegorza Strumyka (www.wforma.eu/dyzurka-grzegorza-strumyka.html).

Ma córkę Lenę Rutę (ur. 2005). Mieszka w Łodzi.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Zagłada fasoli. [Opowiadania]. Oprac. graf.: G. Strumyk. Łódź: Stow. Lit. im. K.K. Baczyńskiego 1992, 46 s.
 2. Zawartość: Obok; Szklane opowiadanie; Zaginiony but; Wielkie białe litery; Zagłada fasoli; Planeta Ziemia-nka; Wyplatacze koszy.

 3. Bezspojrzenie. [Wiersze]. Fot.: G. Strumyk. Łódź: Varia 1994, 49 s., [1] k. fot.
 4. Kino-lino. [Powieść]. Wstęp: L. Bugajski. Wwa: PIW 1995, 137 s. Nowa Proza Polska.
 5. Podobrazie. [Powieść]. Posł.: T. Komendant. Łódź: Aut. Ag. Promocji „Marrow” 1997, 67 s.
 6. Łzy. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2000, 132 s. Archipelagi.
 7. Wyróżnienie Fundacji Kultury w IX edycji konkursu „Promocja najnowszej literatury polskiej” w 2000, Nominacja do Nagrody Paszport Polityki w 2001.

  Adapt. tv: Adapt. i reż.: F. Zylber. TVP 2001.

 8. Patrzeć i patrzeć. [Opowiadania]. Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. Przy Inst. Polonistyki UJ 2002, 168 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, t. 50.
 9. Nominacja do Nagrody Paszport Polityki w 2003.

  Zawartość: Poligon; Pół twarzy; Widok; Puste komnaty; Kurs do Brzezin; (z)Pragnienia; Perełka; Mapy; Pierwszy list; Krzyk krąży; Mały Proust; Jasne cienie; …Było najlepiej; Mieszkanie na rok; Silnie zielona trawa; Tancerze; Patrzeć i patrzeć; Powrót; Stopy; Skrzynka do pisania; Załoga; Góry Norwegii; Zielona herbata; Długa przestrzeń.

 10. Pigment. [Powieść]. Wałbrzych: Ruta 2002, 113 s.
 11. Nominacja do Nagrody Paszport Polityki w 2003.

 12. Nierozpoznani. [Powieść]. Szczec.: Wydawn. Forma. Stow. Lit. Forma 2008, 90 s. Kwadrat.
 13. Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczec.: Forma 2016, pliki w formacie EPUB, MOBI.

 14. Le Rutki. [Wiersze]. Łódź: Wydawn. Kwadratura; Łódz. Dom Kultury 2009, 44 s. Ser. Poetycka „Kwadratura”. Wyd. 2 zmien. pt. Re _ Le Rutki. Szczec.: Wydawn. Forma; Stow. Officyna 2010, 53 s. 15 Piętnastka.
 15. Kra. [Opowiadania]. Szczec.: Wydawn. Forma; Fundacja Literatury im. H. Berezy 2016, 141 s. Kwadrat.
 16. Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczec.: Bezrzecze 2017, pliki w formacie EPUB, MOBI.

  Zawartość: Płaskowyż; Zakurtynka; Kosmitka; Przedmioty; Kra; Na tym etapie; Godzina odjazdu; Nie ma; Kadry. Powieści; Gumowe zamki; Szczelinowe schody; Apel, raport, odjazd; Projekt; Mówię ci.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2016.
 • Wywiady: Jak najdłużej nie pisać. Rozm. M. Rabizo-Birek. „Nowy Nurt” 1995 nr 11; Przebitki. Rozm. E.E. Nowakowska. „Studium” 2000 nr 4; Wyostrzyć wyobraźnię. Rozm. J. Podolska. „Gaz. Wybor.” 2002 nr 155 dod. „Łódź”; Współodczuwanie. Rozmowa z Grzegorzem Strumykiem. Rozm. H. Zaworska. W tejże: Dobrze, że żyłem. Rozmowy z pisarzami. Wwa 2002.

Powrót na górę↑


 • LP XX w. (M. Jentys).

Powrót na górę↑

Ogólne

 • T. KOMENDANT: Dopiski do Strumyka. „Twórczość” 1996 nr 7.
 • H. BEREZA: Obrazy. „Twórczość” 1997 nr 11, przedruk w tegoż: Epistoły. Szczec. 2000.
 • M. RABIZO-BIREK: Poematy cielesności. Proza Zyty Rudzkiej i Grzegorza Strumyka. W: Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu „Świat jeden, ale nie jednolity”, Bydgoszcz 24–26 października 2000 roku. Bydg. 2001.
 • A. BRONIKOWSKA-BALEWSKA: Ojcowie dezerterzy. „Polonistyka” 2002 nr 3 [dot. też T. Siejaka, R. Sadaja].
 • M. JENTYS: Małe odyseje Grzegorza Strumyka. W tejże: Nić Ariadny. Tor. 2005.
 • A. ŻAK: czytając Strumyka. Powst. 2013. „Rebelya. pl” [on-line] [dostęp 13 stycznia 2016]. Dostępny w Internecie: http://rebelya.pl/post/5296/artur-zak-czytajac-strumyka.
 • M. RABIZO-BIREK: Strumykolandia. O prozie Grzegorza Strumyka. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2. Katow. 2016 s. 412-435.

Powrót na górę↑

Zagłada fasoli

 • L. BUGAJSKI: Proza malarska? „Twórczość” 1993 nr 3.
 • M. RABIZO-BIREK: Słowa, które rosły. „Nowy Nurt” 1995 nr 2.

Powrót na górę↑

Bezspojrzenie

 • A. BICHTA: Szycie kotletów w pięknej marynarce. „Twórczość” 1995 nr 6.
 • P.W. LORKOWSKI: Bez spojrzenia. „Nowy Nurt” 1995 nr 2.
 • J. NOWOSAD: Potrzeba tajemnicy. „Opcje” 1995 nr 4.
 • L. ŻULIŃSKI: Przeciętniactwo. „Wiad. Kult.” 1995 nr 38.

Powrót na górę↑

Kino-lino

 • K. DUNIN: Biedne plemię menów. „Życie Warsz.” 1996 dod. „Exlibris” nr 96.
 • I. IWASIÓW: Rozpisywanie bólu. „Nowe Książ.” 1996 nr 4.
 • M. JENTYS: Powaga i odpowiedzialność. „Sycyna” 1996 nr 10.
 • A. KOCHAN: Realność jest podzielna. „Dykcja” 1996 nr 2.
 • T. KOMENDANT: Dopiski do Strumyka. „Twórczość” 1996 nr 7.
 • D. NOWACKI: Rara avis i cudzysłów. „Twórczość” 1996 nr 7.
 • E. NOWORZYN: Życie jest ciężkie. „FA-art” 1996 nr 3.
 • M. RABIZO-BIREK: Urodziłem się. „Nowy Nurt” 1996 nr 11.
 • K. SIENIAWSKI: Coś ładnego, coś innego. „Wiad. Kult.” 1996 nr 11.
 • S. DŁUSKI: Miłość do obrazów. „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 4.
 • A. TRYKSZA: O przemianach tradycyjnej fabularności w prozie polskiej schyłku XX wieku. (Na przykładzie „Kino-lino" Grzegorza Strumyka). W: Rzeczywistość i zmyślenie. Światy przedstawione w literaturze i kulturze XIX-XXI wieku. Katow. 2017.

Powrót na górę↑

Podobrazie

 • J. NOWOSAD: Blejtram, faktura, grunt. „Opcje” 1997 nr 4.
 • M. RABIZO-BIREK: „Skrywając słowa i chcąc je wypowiedzieć”. „FA-art” 1997 nr 4.
 • A. ŻAK: Zanim pojawi się życie. „Fraza” 1999 nr 1.
 • M. RABIZO-BIREK: Sztuka czy życie? Dylematy „Podobrazia” i „Pigmentu” Grzegorza Strumyka oraz „Gry na wielu bębenkach” Olgi Tokarczuk. W: Literatura w kręgu wartości. Bydg. 2003.

Powrót na górę↑

Łzy

 • W. BOJDA: Sens życia według Grzegorza Strumyka. „FA-art” 2000 nr 1.
 • P. BRATKOWSKI: Mieć, czyli być. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 50 dod. „Książki”.
 • L. BUGAJSKI: Przez łzy do… „Twórczość” 2000 nr 6.
 • M. CYRANOWICZ: Przez łzy. „Nowe Książ.” 2000 nr 4.
 • J. DRZEWUCKI: Godność bezdomnych. „Rzeczpospolita” 2000 nr 60.
 • M. JENTYS: Bezdomni bezimienni. „Śląsk” 2000 nr 8.
 • Ł. KASPER: Siła milczenia. „Pogranicza” 2000 nr 4.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Czytając o tym, czego nie zobaczę… „Arkusz” 2000 nr 7.
 • K. MALISZEWSKI: Wszystko spowite zimnem. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 87 dod. „Kultura”.
 • A. NASIŁOWSKA: Przez łzy. „Polityka” 2000 nr 9.
 • J. ORSKA: Łzawa sprawa. „Arkusz” 2000 nr 12.
 • M. ORSKI: „Psi los”. „Prz. Powsz.” 2000 nr 4.
 • M. RABIZO-BIREK: Łzy życia, łzy śmierci. „Fraza” 2000 nr 1/2.
 • L. SZARUGA: Świat przez łzy. „Kwart. Artyst.” 2000 nr 3.
 • M. WITKOWSKI: Negatyw. „Odra” 2000 nr 6.
 • E. ZAMORSKA-PRZYŁUSKA: Wspólne przechodzenie czasu. „Studium” 2000 nr 4.
 • H. ZAWORSKA: Wolność przez łzy. „Wprost” 2000 nr 11.
 • P. ŁYŻBICKA: Po drugiej stronie. „Polonistyka” 2003 nr 5.
 • Ż. NALEWAJK: Podmiot we łzach. „LiteRacje” 2003 nr 2.
 • B. ŁAZARZ: „[…] nawet zabić się nie mogę, bo chcę widzieć”. O spojrzeniu przez „Łzy”. „Teksty Drugie” 2017 nr 5.

Powrót na górę↑

Patrzeć i patrzeć

 • M. OLSZEWSKI: Jak z chorych snów. „Gaz. Wybor.” 2002 nr 300.
 • T. CZERSKA: Za mało będzie patrzenia. „Pogranicza” 2003 nr 5.
 • J. GIZELLA: Patrzeć, zapamiętać, zapisać. W tegoż: Pisarze i kopiści. Kr. 2003.
 • M. JENTYS: Czytać i czytać. „Twórczość” 2003 nr 9.
 • A. KAŁUŻA: Tożsamość jak wina. „Twórczość” 2003 nr 9.
 • G. SZYMCZYK: Tęsknota do opowieści. „Fraza” 2003 nr 1/2.
 • J. KLIMKIEWICZ: Bezpatrzenie. „Tekstualia” 2006 nr 1.

Powrót na górę↑

Pigment

 • J. DRZEWUCKI: W sztuce ocalenie. „Rzeczpospolita” 2002 nr 209.
 • M. JENTYS: Odyseja plamki. „Twórczość” 2002 nr 11/12.
 • M. MICHALSKA: Zbawienie w kolorach. „Gaz. Wybor.” 2002 nr 196.
 • J. MUELLER: Tak przez ból zobaczyłem… „Studium” 2002 nr 3/4.
 • E.E. NOWAKOWSKA: Najpierw oddech. „Tygiel Kultury” 2002 nr 10/12.
 • U. ŚMIETANA: Żywa farba. „Opcje” 2002 nr 6.
 • M. WITKOWSKI: "Spryskani farbami jak kobieta". „Dekada Lit.” 2002 nr 7/8.
 • M. BOURKANE: Pochwała życia i koloru. „Akant” 2003 nr 4.
 • D. NOWACKI: Zerwanie kontraktu. „Fa-art.” 2003 nr 1/2.
 • M. RABIZO-BIREK: Sztuka czy życie? Dylematy „Podobrazia” i „Pigmentu” Grzegorza Strumyka oraz „Gry na wielu bębenkach” Olgi Tokarczuk. W: Literatura w kręgu wartości. Bydg. 2003.
 • H. ZAWORSKA: Zagęszczenie. „Nowe Książ.” 2003 nr 2.

Powrót na górę↑

Nierozpoznani

 • A. MARCHEWKA: Niedopasowani. „Lampa” 2008 nr 11.
 • Z. BUGAJSKI: Bez porozumienia. „Twórczość” 2009 nr 4.
 • M. CUBER: Rozpoznany. „Nowe Książ.” 2009 nr 1.
 • I. KOSMALA: W potrzasku. „Latarnia Morska” 2009 nr 1–2.
 • M. RABIZO-BIREK: Jak zatańczyć młodość? „Pogranicza” 2009 nr 1.
 • G. SZYMCZYK: Grzegorza Strumyka powieść o artyście. „Tygiel Kult.” 2010 nr 2–3.

Powrót na górę↑

Le Rutki

Powrót na górę↑

Kra

Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Grzegorz STRUMYK
Nawigacja
Narzędzia