Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

1939-2015

Pseud. i krypt.: (ef); Efen; EFEN; F.N.; (fen); Fen; FEN; (FEN); (FN).

Poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki i filmowy, publicysta.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 16 grudnia 1939 we wsi Kretki (kujawsko-pomorskie) w rodzinie robotniczej; syn Emila Netza i Heleny z domu Kamińskiej. Dzieciństwo spędził w Kretkach, następnie w Lubaniu (Śląskie), gdzie rodzina przeniosła się w 1946. Od 1953 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaniu; redagował w tym czasie szkolną gazetkę literacką „Plejada”. W 1955 zamieszkał w Katowicach, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego TPD nr 2 im. W. Piecka. Debiutował w 1957 wierszami Daleka oraz Imię, opublikowanymi na łamach tygodnika „Poglądy” (nr 23). Po zdaniu matury w 1958 przez rok pracował w kopalni Katowice, po czym podjął studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej (WSP) w Katowicach. W 1962-84 współpracował stale z „Poglądami” jako autor wierszy, tłumaczeń oraz recenzji. W 1963 ogłosił w „Tygodniku Kulturalnym” (nr 5) pierwsze opowiadania pt. Portrety rodzinne: Dziedzictwo i Ballada o stryjku Sylwestrze. W 1965-71 pracował w Redakcji Literackiej Polskiego Radia w Katowicach. W 1968 uzyskał magisterium na Uniwersytecie Śląskim (powstałym z połączenia WSP i Filii UJ w Katowicach). W tymże roku został członkiem PZPR i SDP (do 1982). W 1969-95 należał do ZLP (przewodniczył okresowo Kołu Młodych, od 1986 wchodził do Zarządu Oddziału Katowickiego). W 1972-81 pracował w tygodniku „Panorama”, pełniąc kolejno funkcje kierownika działu kultury (1973-78), zastępcy redaktora naczelnego (1978-80), redaktora naczelnego pisma (1980-81); ogłaszał tu liczne wywiady, tłumaczenia, recenzje filmowe i książkowe, felietony, m.in. w 1981 cykl pt. Pod poprzeczką (pod pseud. EFEN). Zamieszczał też artykuły, felietony, recenzje filmowe i przekłady m.in. w miesięczniku „Warmia i Mazury” (1973-78), „Kalendarzu Młodych” (1976-80), „Wieczorze” (od 1976; tu w 1990 cykl felietonów pt. Notatnik antyagitatora), „Życiu Literackim” (1976-80), „Kronice Bielska-Białej” (w 1977 cykl felietonów pt. Golono strzyżono). Był kierownikiem literackim zespołu filmowego „Silesia” (1973-75). Kontynuował współpracę z radiem jako autor i adaptator wielu słuchowisk. Od 1977 publikował przekłady z literatury węgierskiej, od 1996 przede wszystkim tłumaczenia prozy Sándora Maráia. W 1981 został członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich. Niezweryfikowany w stanie wojennym jako dziennikarz, pracował przez trzy lata jako nauczyciel węgierskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach. W 1983-90 ogłaszał w tygodniku „Tak i Nie”, w którym kierował działem literackim, liczne recenzje filmowe (także pod pseud.: EFEN, (FEN)). Powrócił też do pracy w dwutygodniku „Poglądy” (w 1983-84 członek redakcji). Od września 1985 do lutego 1986 przebywał w Budapeszcie na stypendium węgierskiego i polskiego Ministerstwa Kultury. W 1987 otrzymał za przekłady poezji nagrodę „Pegaza”, przyznawaną przez Klub Studentów Wybrzeża „Żak”. W 1990-99 pracował ponownie w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. W 1992 został członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. W 1993 otrzymał nagrodę Prezydenta Katowic w dziedzinie kultury. W 1995 wszedł w skład redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Śląsk” i do 2014 pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego, w 2014-15 kierował działem poezji i prozy; ogłaszał tu liczne artykuły, tłumaczenia, recenzje książkowe i filmowe (także w cyklu pt. Poza kadrem, 2000-13). W 1997 otrzymał Honorowe Obywatelstwo m. Lubań. Był współzałożycielem w 2005 (wraz z Beatą Netz) Agencji Telewizyjnej i Public Relation „Ad Rem” w Katowicach. W 2007-14 współpracował z dwumiesięcznikiem „Topos”. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005). Zmarł 12 kwietnia 2015 w Katowicach; pochowany tamże na cmentarzu przy ul. Francuskiej.

W 2017 w domu F. Netza został otwarty Salon Polsko-Węgierski jego imienia, będący miejscem kontaktów literackich, artystycznych i naukowych twórców polskich i węgierskich.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Sto dni odpustu. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1968, 165 s.
 2. Związek zgody. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 1968, 67 s.
 3. Nagroda Peleryny przyznana podczas Gdańskich Spotkań Jesiennych przez Radę Naczelną ZSP w 1968.

 4. Mistrz świata. [Słuchowisko radiowe]. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1972. Druk: „Teatr Pol. Radia” 1973 nr 2 s. 49-68. Por. poz. 5.
 5. Z wilczych dołów. [Wiersze]. Katow.: Śląsk 1973, 55 s.
 6. Kochajmy się. [Scenariusz filmowy; współaut. i reż.:] K. Wojciechowski. Ekran. 1974. Por. poz. 3.
 7. Tytuł roboczy: Mistrz świata.

 8. Biała gorączka. [Słuchowisko radiowe]. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1976. Druk: „Teatr Pol. Radia” 1977 nr 1 s. 54-66. Por. poz. 9-10.
 9. Ballada o familoku. [Słuchowisko radiowe]. Radio 1977. Druk: „Poglądy” 1977 nr 23 s. 13-15.
 10. II nagroda w konkursie na słuchowisko o tematyce współcz., ogł. przez Rozgłośnię Pol. Radia w Katow. w 1977.

 11. Skok pod poprzeczką. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1977, 150 s.
 12. Biała gorączka. [Powieść]. Powst. 1978. Katow.: Śląsk 1980, 153 s. Por. poz. 6, 10.
 13. II nagroda w konkursie Min. Górnictwa i Oddz. Katowickiego ZLP w 1978.

 14. Biała gorączka. [Scenariusz filmu telewizyjnego]. TVP 1979. Por. poz. 6, 9.
 15. Wir. Wiersze. Katow.: Śląsk [1985], 51 s.
 16. Nagroda Grupy Lit. „ECCE”, działającej przy UŚl. w 1985.

 17. Gloria. Sztuka w dwóch aktach. „Tak i Nie Śląsk” 1986 nr 1 s. 65-73.
 18. Harmonia. [Słuchowisko radiowe]. „Dialog” 1993 nr 4 s. 5-19. Radio 1993.
 19. Nagroda w konkursie zamkniętym zorganizowanym przez Rozgłośnię Pol. Radia i Tow. Zachęty Kultury w Katow., Teatr Pol. Radia w Wwie, Min. Kultury i Sztuki w 1993.

 20. Urodzony w Święto Zmarłych. [Powieść]. Katow.: Śląsk 1995, 230 s.
 21. Przekł. węgier.: Halottak napján született. Przeł. E. Szenyán. Budapest 2005.

 22. Wielki zamęt. Felietony radiowe z lat 1990-1995. Katow.: Ag. Wydawn. Radia Katow. 1995, 244 s.
 23. Róg Ligonia i Królowej Jadwigi. (Radio Katowice 1927-1997). [Opowieść dokumentalna]. Katow.: Ag. Wydawn. Radia Katow. 1997, 284 s.
 24. Cierpienia młodego Ż. [Szkic biograficzny]. Katow.: Bibl. Śląska 2000, 50 s.
 25. Dot. S. Żeromskiego.

 26. Dysharmonia caelestis. [Proza wspomnieniowa]. Katow.: Śląsk 2004, 194 s.
 27. Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2005.

  Zawartość: Dom ostatni; Dom pierwszy; List do profesora Barabasza; List profesora Barabasza; Dwa epizody z życia człowieka niepoczciwego; Kwiczoł wędrowny; Dziennik Barabasza; Wyjście z Kotliny Dinozaurów.

 28. Poza kadrem. Teksty o filmach. Nowa Ruda: Mamiko A. Maliszewska 2006, 198 s.
 29. Recenzje 62 filmów polskich i zagranicznych publikowane na łamach miesięcznika „Śląsk” w 2000-06.

 30. Ćwiczenia z wygnania. [Szkice literackie]. Mikołów: Inst. Mikołowski 2008, 369 s. Bibl. Arkadii – pis. katastroficznego, 31.
 31. Zawartość: Stary człowiek z San Diego [dot. S. Máraia]; Cantata profana [dot. F. Juhásza]; Nieszczęsne stulecie. [dot. I. Kertésza]; 23 października [dot. G. Gömöri]; Czarne światło dzieciństwa [dot. I. Kovácsa]; Wygnani z życia; Choroba na śmierć peerelowskiego outsidera [dot.: M. Hłasko: Pętla]; Pars pro toto [dot.: Z. Uniłowski: Wspólny pokój]; Historia pokuty [dot.: S. Lem: Solaris]; Pokusa dobrowolnej śmierci [dot.: J. Iwaszkiewicz: Księżyc wschodzi]; Z familoka pod mur berliński [dot. H. Bereski]; Swój ziemski szlak przeszedłszy do połowy [dot. J. Brodskiego]; Drewniana skrzynia z Buchenwaldu [dot. J. Guzlowskiego]; Metafora [dot. P. Nerudy]; Jeden dzień, który wstrząsnął światem [dot. A. Sołżenicyna]; Wacław Niżyński; Widmo wolności [dot. L. Buñuela]; La strada, która jest filmem [dot. F. Felliniego]; Fanfan; Wiem, co kocham. Życie [dot. A. de Saint-Exupéry’ego]; Kutz, czyli potyczki z (każdą) władzą [dot. K. Kutza]; Człowiek z Górnego Śląska [dot. W. Szewczyka]; Moje prywatne centrum świata [dot. L.J. Majewskiego]; Człowiek niezbuntowany (do czasu) [dot. J. Kornhausera]; Homo silesiensis [dot. H. Wańka]; Wielka księga Ślązaków [dot. M. Szejnert]. – Tu też wywiady z F. Netzem: Zbójecka iskra. Z Feliksem Netzem rozmawia M. Sworzeń; Zdrowy nie zajmuje się sztuką, zdrowy zajmuje się sportem. Z Feliksem Netzem rozmawiają M. Melecki i K. Siwczyk; Pole widzenia. Z Feliksem Netzem rozmawia M.M. Szczawiński.

 32. Zegarek. [Słuchowisko]. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2008. Druk: „Dialog” 2009 nr 7/8 s. 149-170.
 33. Trzy dni nieśmiertelności. [Wiersze]. Mikołów: Inst. Mikołowski 2009, 83 s. Bibl. Arkadii – pis. katastroficznego, 43.
 34. Odchodzimy. [Słuchowisko – monodram]. Reż.: J. Wareynci. Radio 2011. Druk: „Śląsk” 2011 nr 4 s. 10-13.
 35. Krzyk sowy. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2014, 71 s. Bibl. Toposu; t. 106.
 36. Nagroda Poetycka im. K.I. Gałczyńskiego „Honorowy Orfeusz” w 2015.

  Słuchowiska radiowe zob. poz. 3, 6-7, 13, 21 oraz m.in.: Złota reneta. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1970 [nagroda Nacz. Red. Programów Pol. Radia „Wiosna Opolska” w 1970]. – Michał. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1971. – Powtórka z życiorysu. Reż.: Z. Patryn-Witkiewiczowa. Radio 1973 [nagroda Nacz. Red. Programów Pol. Radia „Wiosna Opolska” w 1973]. – Karta powołania. Radio 1975. – Carobójcy. Radio 1990. – Urodzony w Święto Zmarłych. Reż.: B. Kasztelaniec. Radio 1991. – Łowca komarów. Reż.: A. Piszczatowski. Radio 1995. – Pokój z widokiem na wojnę polsko–jaruzelską. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2007 [nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz VII Festiwalu Teatru Pol. Radia i Teatru TV „Dwa Teatry” 2007]. – I to jest siła, to jest moc. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2010.

  Przekłady wierszy F. Netza w antologii rum.: Lirică poloneză. Petroşani 1996.

Przekłady

 1. T. Déry: Anatema. [Powieść]. Kr.: WL 1982, 343 s. Kolekcja Lit. Węgier.
 2. E. Illés: Taniec motyla i inne eseje. Wybór: E. Bojtár. Kr.: WL 1986, 353 s.
 3. G. Moldova: Ciemny anioł. [Powieść]. Kr.: WL 1987, 297 s.
 4. T. Sebastian: Cień szpiega. [Powieść]. Przeł.: B. Flisiuk, B. Korzon, F. Netz. Czeladź: Almapress-Czeladź 1990, 195 s.
 5. I. Kovács: Księżyc twojej nieobecności. [Wiersze]. Wybrał i posł. opatrzył: B. Zadura. Kr.: WL 1991, 107 s.
 6. J. Jakes: Miłość i wojna. [Powieść]. Przeł.: M. Dutkiewicz, F. Netz. T. 1-2. Katow.: KAW 1992, 455 + 572 s.
 7. J. Brodski: Dwadzieścia sonetów do Marii Stuart. [Wiersze]. Posł.: P. Fast. Katow.: Śląsk 1993, 48 s.
 8. Tekst w jęz. pol. i ros.

 9. A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin. Romans wierszem. Katow.: Śląski
 10. Fundusz Lit. 1993, 183 s.

  Nagroda Prezydenta Katow. w 1993.

 11. K. Drawert: Wzór wewnętrzny. Wiersze = Innenmuster. Gedichte. Wybór i posł.: G. Kurpanik-Malinowska. Katow.: Śląsk 1994, 150 s.
 12. Tekst w jęz. pol. i niem.

 13. G. MacDonald: Najlepsze miejsce pod słońcem, czyli O właściwym czasie i miejscu do budowania charakteru dziecka. [Poradnik]. Wwa: Vocatio 1994, 295 s.
 14. R. Schneider: Brat snu. [Powieść]. Przeł.: F. Netz, G. Kurpanik-Malinowska. Katow.: Videograf II 1996, 157 s.
 15. A. Walker: Audrey Hepburn. [Biografia]. Katow.: Videograf II 1996, 303 s. Nieśmiertelni.
 16. S. Márai: Żar. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2000, 143 s. Mała Proza. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2006, wyd. 3 2008, wyd. 4 2009, wyd. 5 2011, wyd. 6 2015, wyd. 7 2016.
 17. S. Márai: Komora celna. [Utwór dramatyczny]. „Dialog” 2002 nr 7 s. 73-87. Wyst.: Adapt. i reż.: A. Buszko, P. Ratajczak. Szczec., T. Krypta 2005.
 18. G. Gömöri: Dylemat królika doświadczalnego. Wybór wierszy. Wybrał i z węgier. przeł. F. Netz. Katow.: Bibl. Śląska 2003, 76 s. Polonica.
 19. S. Márai: Księga ziół. [Szkice]. Wwa: Czyt. 2003, 150 s. Wyd. nast. tamże: wyd. 2 2006, wyd. 3 2008, wyd. 4 2009, wyd. 5 2011.
 20. S. Márai: Występ gościnny w Bolzano. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2005, 234 s. Mała Proza.
 21. Dot. G.G. Casanovy di Seingalt.

 22. S. Márai: Krew świętego Januarego. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2006, 325 s. Nike. Wyd. 2 tamże 2007.
 23. S. Márai: Pierwsza miłość. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2007, 307 s. Nike.
 24. S. Márai: Dziedzictwo Estery. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2008, 117 s. Mała Proza.
 25. S. Márai: Wyspa. [Powieść]. Wwa: Czyt. 2009, 166 s. Wyd. nast. tamże 2010.
 26. S. Márai: Niebo i ziemia. [Szkice]. Wwa: Czyt. 2011, 243 s.
 27. M. Gogol: Wybrane fragmenty korespondencji z przyjaciółmi. Wstęp, przekł., przypisy: F. Netz. Wwa: Sic! 2015, 306 s.
 28. S. Márai: Cztery pory roku. [Szkice]. Wwa: Czyt. 2015, 287 s.
 29. Tu 2 wiersze w tłum. T. Worowskiej.

 30. S. Márai: Siostra. [Powieść]. Wwa: Fundacja Zesz. Lit. 2017, 183 s.

Prace redakcyjne

 1. Młody Śląsk literacki. Almanach poezji i prozy. Wybór i oprac.: J. Górdziałek, F. Netz, E. Zyman. Katow.: Śląsk 1975, 342 s.
 2. Śląski almanach poetycki. Red.: F. Netz, M.M. Szczawiński. Wstęp: T. Kijonka. [Katow.]: Śląsk [1989], 263 s.
 3. Zob. też Przekłady poz. 15.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2009, 2011.
 • Wywiady zob. Twórczość poz. 20 oraz m.in.:

Powrót na górę↑


 • Przygoda z Onieginem. Rozm. A. Sarachanowa. „Przekrój” 1977 nr 1677; Dziesięć lat z Onieginem. Rozm. B. Zaliwska. „Tak i Nie Śląsk” 1986 nr 4; Granice są sztuczne. Rozm. J. Górdziałek. „Opcje” 1996 nr 4; Ład serca i wielki zamęt. Rozm. W. Konopieska. „Panorama” 1996 nr 7; Lorelei, pomidor i dziewuszka. Z warsztatu tłumacza. Rozm. M. Kisiel. „Śląsk” 2002 nr 8; Zrodzone. Rozm. W. Turant. „Raport” 2005 nr 7 [dot. m.in.: Dysharmonia caelestis]; Zbójecka iskra. Rozm. M. Stępień. „Topos” 2007 nr 5; Więcej krwi niż atramentu. Rozm. M. Mońka. „Gaz. Wybor.” dod. „Katowice” 2008 nr 296; Metafizyka radia. Rozm. J. Jaworska. „Dialog” 2009 nr 7/8; Mieć trzystu czytelników. Rozm. W. Turant. „Śląsk” 2009 nr 12; Coś nam nie wyszło, coś się nie udało. Rozm. W. Kass. „Topos” 2014 nr 5.

Powrót na górę↑


 • G. WILK: Materiały do bibliografii [F. Netza]. „Topos” 2016 nr 4.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • B. ZWOLIŃSKA: „Być sobą i kimś innym”. O twórczości Feliksa Netza. Gdańsk: Wydawn. UG 2012, 288 s.
 • B. ZWOLIŃSKA: Na początku był dźwięk. Twórczość radiowa Feliksa Netza. Gdańsk: Wydawn. UG 2014, 250 s.

Powrót na górę↑


 • R. BEDNARCZYK: Zaświadczam o trwaniu. „Tak i Nie” 1986 nr 12.
 • T. KŁAK: O poezji Feliksa Netza. Świat w stanie podejrzenia. „Integracje” 1989 nr 24.
 • M. KISIEL: Feliks Netz. „Górnośl. Diariusz Kult.” 1994 nr 3.
 • F. LEWANDOWSKI: Netz filmowy. „Śląsk” 2009 nr 12.
 • E. ANTONIAK-KIEDOS: Dziesięć sonetów na trzy dni nieśmiertelności: o polsko-węgierskich inspiracjach Feliksa Netza. „Topos” 2014 nr 1/2.
 • J. DRZEWUCKI: Feliks Netz i siostra snu. „Twórczość” 2015 nr 7.
 • J. NOWAK: Krzyk w ciszy lasu. „Topos” 2015 nr 3.
 • „Śląsk” 2015 nr 5 [tu art. i wspomnienia poświęcone F. Netzowi: K. HESKA-KWAŚNIEWICZ: Rozmowy z Felkiem; Z. KADŁUBEK: Żyć to tłumaczyć; J. LYSZCZYNA:Czytając tłumaczenia Feliksa Netza; T. KIJONKA: Feliks Netz z Katowic (spisane z pamięci); K.BERETA: Feliks Netz w „Śląsku”; K. KARWAT: Obcy z Felsö-Szilézia; E. KABIESZ: Filmowa „Kromka chleba”; M. MELECKI: Całkowita obecność; W. TURANT: Drogi Felku...; K. BAJOROWICZ:Uważnie słuchał...; M. DĘBICZ: Karpacz. Przerwana rozmowa]; – „Topos” 2016 nr 4 [tu art. poświęcone F. Netzowi: K. ALICHNOWICZ: Podróżny: (kilka uwag o jednym z epizodów „Zegarka" Feliksa Netza); E. ANTONIAK-KIEDOS: Stalinogród Feliksa Netza: uchwycony w kilku ostatnich wierszach; S. MATEUSZ: Czy sowa jest tupolewem?. O wierszu „Krzyk sowy" Feliksa Netza; J. NOWAK: Dekonstrukcja pewnej piosenki albo algorytm zniewalania duszy polskiej: o wierszu Feliksa Netza „Eugeniusz Bodo śpiewa po rosyjsku"; M. PIWNIKIEWICZ: Niewypowiedziane].
 • E. ZYMAN: Skrzypienie osi świata: O poezji Feliksa Netza. „Migotania” 2016 nr 1.
 • E. DUTKA: „Miejsce na ziemi”. O poezji Feliksa Netza; K. DZIUBAŁA: „Miejsce wybrane". O prozie Feliksa Netza. „Śląsk” 2017 nr 4.

Powrót na górę↑

Sto dni odpustu

 • T. KIJONKA: Ucieczka z miejsca urodzenia. „Poglądy” 1968 nr 15.
 • M. SPRUSIŃSKI: Lektury i samowiedza. „Życie Lit.” 1968 nr 30.
 • M. WYKA: Humanista zbawiony? „Życie Lit.” 1968 nr 49.
 • J. STYCZEŃ: Wieś Feliksa Netza. „Odra” 1969 nr 3.

Powrót na górę↑

Związek zgody

 • M. WALIŃSKI: Związki zgody Feliksa Netza. „Agora” 1968 nr 23.
 • A. GLEŃ: „Poezja możliwa” – od samego początku... : o „Związkach zgody” Feliksa Netza. (Uwagi po latach). „Topos” 2014 nr 5.

Powrót na górę↑

Z wilczych dołów

 • M. CHRZANOWSKI. „Nowe Książ.” 1974 nr 2.
 • M. JODŁOWSKI: „Reflektor krwi”. „Odra” 1974 nr 2.
 • I. SMOLKA: Temat snu. „Życie Lit.” 1974 nr 9.
 • E. ZYMAN: „Zacząłem dziś mówić z sobą bez kłamstw”. „Opcje” 1974 nr 4.

Powrót na górę↑

Skok pod poprzeczką

 • E. CZARNECKA: Czas miniony i teraźniejszość. „Literatura” 1977 nr 43.
 • W.K. JANOTA: Spotkanie z młodością. „Poglądy” 1977 nr 15.
 • H. KUBICKI. „Opole” 1977 nr 10.
 • A. MYSZKOWSKI: Jeszcze jeden powrót. „Tryb. Ludu” 1977 nr 242.
 • E. ZYMAN. „Odra” 1978 nr 6.

Powrót na górę↑

Biała gorączka

 • A. MYSZKOWSKI: Powieść górnicza. „Tryb. Ludu” 1980 nr 179.
 • E. ZYMAN: Chłodna gorączka. „Poglądy” 1980 nr 12.
 • B. ZADURA: Jeden na wszystkich. W tegoż: Szkice, recenzje, felietony. T. 2. Wr. 2007.

Powrót na górę↑

Wir

 • [M. FOX] M. FRĘŚ: ... Być – oto jest pytanie. „Tak i Nie” 1985 nr 41.
 • M. KISIEL: Wir, który wchłania. „Radar” 1986 nr 23.
 • B. ZADURA: „Ich kann nicht anders”. „Akcent” 1987 nr 1, przedr. w tegoż: Daj mu tam, gdzie go nie ma. Lubl. 1996.

Powrót na górę↑

Urodzony w Święto Zmałych

 • T.K. AUGUSTYNIAK: Halloween. „Wiad. Kult.” 1995 nr 45.
 • J. DRZEWUCKI: Wielojęzyczny kocioł. „Rzeczpospolita” 1995 nr 254.
 • J. GÓRDZIAŁEK: Konfrontacje polsko-amerykańskie. „Opcje” 1995 nr 3.
 • M. KISIEL: Kranz rozbity jak lustro. „Twórczość” 1995 nr 12.
 • D. NOWACKI: Urodzony by słyszeć! „Śląsk” 1995 nr 1.
 • J. STYCZEŃ: Powieść o dotknięciu losu. „Śląsk” 1995 nr 1.
 • K. UNIŁOWSKI: Bez pierwszego języka. „FA-art” 1995 nr 3, przedr. w tegoż: Skądinąd. Bytom 1998.
 • J. ŁUKASIEWICZ. „Tyg. Powsz.” 1996 nr 43.
 • R. MIELHORSKI: Cmentarz zardzewiałego żelastwa. „Sycyna” 1996 nr 17.
 • M. ORSKI: Niepokoje małego i dużego Krantza [!]. „Odra” 1996 nr 1.
 • M. ORSKI: Felis Netz: Magiczny tygiel bytu. W tegoż: Autokreacje i mitologie. Wr. 1997.
 • M. SIEPRAWSKI: „Zapamiętane, zapisane”. „Akcent” 1997 nr 1.

Powrót na górę↑

Róg Ligonia i Królowej Jadwigi

 • W. SARNOWICZ: Radio, historia, ludzie. „Śląsk” 1998 nr 3.

Powrót na górę↑

Cierpienia młodego Ż.

 • K. KARWAT: Miłosne perypetie Żeromskiego. „Dz. Zach.” 2001 nr 35.
 • J. PASZEK: O młodym Żeromskim. „Śląsk” 2001 nr 3.

Powrót na górę↑

Dysharmonia caelestis

 • J. DURSKI: Jawna i ukryta. „Topos” 2005 nr 3.
 • M. KISIEL: Harmonia funebris. „Nowe Książ.” 2005 nr 6.
 • A. MADALIŃSKI: Pisane z pamięci. „Opcje” 2005 nr 1.
 • M. ORSKI: Harmonia terrestris. „Prz. Powsz.” 2005 nr 12.
 • M. RADZIWON: Doświadczanie Katowic. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 134.
 • H. WANIEK: Jako w niebiosach, tak i na ziemi. „Śląsk” 2005 nr 2.
 • J. BŁACH: Czarny węgiel, czarna żółć, czarne niebo. „Tygiel Kult.” 2006 nr 7/9.
 • M. CUBER: Śląsk bez epopei. „Twórczość” 2006 nr 3.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Poza kadrem

 • T. RUTKOWSKA: Pisarze idą do kina. „Nowe Książ.” 2007 nr 4.

Powrót na górę↑

Ćwiczenia z wygnania

 • A. GLEŃ: Jest się sobą i kimś innym. „Śląsk” 2009 nr 6.
 • K. KUCZKOWSKI: Z wielkiej żarliwości. „Topos” 2009 nr 3.
 • A. MORAWIEC: W imię inności. „Nowe Książ.” 2009 nr 5.

Powrót na górę↑

Trzy dni nieśmiertelności

 • T. MIZERKIEWICZ: Jak (nie) być nieśmiertelnym. „Nowe Książ.” 2010 nr 5.
 • M. ORLIŃSKI: Z księgi spełnionych wróżb. „Twórczość” 2010 nr 12.
 • B. SUWIŃSKI: Netz jak świat. „Trzy dni nieśmiertelności” Feliksa Netza. „Topos” 2010 nr 5.
 • K. OJCZYK: Człowiek, krowa i koniec świata. „Fraza” 2011 nr 2.

Powrót na górę↑

Krzyk sowy

 • P. DAKOWICZ: Od grobu do grobu. O „Krzyku sowy” Feliksa Netza. „Topos” 2014 nr 5.
 • R. BEDNARCZYK: Wiersze jak umierające słonie. „Śląsk” 2015 nr 5.
 • J. DRZEWUCKI: Feliks Netz i siostra snu. „Twórczość” 2015 nr 7.
 • A. SINKOWSKI: „Na co można liczyć poza krzykiem?”. „Wyspa” 2015 nr 1.
 • E. ZYMAN: Skrzypienie osi świata. O poezji Feliksa Netza. „Migotania” 2016 nr 1.

Powrót na górę↑

J. Brodski: Dwadzieścia sonetów do Marii Stuart

 • J. CZECH: Brodskiego ćwierć albo pół. „Lit. na Świecie” 1993 nr 7/8.
 • J. GONDOWICZ: Metafizyka wierszem, prozą i anegdotą. „Nowe Książ.” 1993 nr 10.
 • A. STRZEMPEK: Długa rozprawa między poetą, tłumaczem i studentką. „Ros. Ruletka” 1995 nr 2.

Powrót na górę↑

A. Puszkin: Eugeniusz Oniegin

 • R. RADOSZEWSKI: Oniegin... ultymatywny! „Górnośl. Diariusz Kult.” 1993 nr 3.
 • K. STRZAŁA: Nowe czasy – nowy przekład. „Eugeniusz Oniegin” w przekładzie Feliksa Netza. „Pr. Nauk. UŚl. w Katow.” 1995 nr 1508.
 • J. PASZEK: Blask „Eugeniusza Oniegina”. „Śląsk” 2017 nr 4.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Maria Kotowska-Kachel

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Feliks NETZ
Nawigacja
Narzędzia