Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1966

Imię metrykalne: Dariusz

Pseud.: Bruno Kotilov.

Poeta, prozaik.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 27 lipca 1966 w Skierniewicach; syn Waldemara Foksa, technika ekonomisty, i Anny z Deptułów, księgowej. Uczęszczał do Technikum Budowlanego w Skierniewicach; w 1986 zdał maturę. Następnie studiował na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach, początkowo filologię rosyjską, a po roku filologię polską; studiów nie ukończył. Swoje utwory ogłaszał już w latach osiemdziesiątych na łamach pism „Radar” (tu w 1986 nr 44 proza pt. Rysunek na ścianie; podpisana pseud.: Bruno Kotilov) i „Okolice”, ale za właściwy debiut uważa wiersze opublikowane w 1992 na łamach miesięcznika „Twórczość” (nr 1), z pismem tym współpracował i w późniejszych latach. Wiersze, opowiadania, recenzje drukował następnie m.in. na łamach pism „Akcent” (1993–98, z przerwami), „Brulion” (1993, 1995), „Nowy Nurt” (1994–96), „Odra” (1996–99, 2002, 2012), „Gazeta Forteczna” (1997–99), dodatku „Gazety Wyborczej” „Książki” (1998–99) i „Studium” (1998–2001, 2007). W 1993–95 odbył zastępczą służbę wojskową w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skierniewicach. W 1994 otrzymał stypendium dwutygodnika literackiego „Nowy Nurt”. W 1995–96 pracował jako młodszy instruktor do spraw literackich w Wojewódzkim Domu Kultury w Skierniewicach. W 1996–98 studiował na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. W tym samym czasie pełnił funkcję sekretarza redakcji w miesięczniku „Literatura na Świecie”. W 1998 został członkiem SPP. W 2002–04 był redaktorem prowadzącym i zastępcą redaktora naczelnego magazynów „Aktivist” i „Exklusiv”. W 2004 rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika „Twórczość” jako redaktor działu prozy. Równocześnie w 2005–2012 był recenzentem literackim magazynu „Playboy”; współpracował też stale z magazynem „Machina”. Od 2004 studiował scenopisarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi; w 2007 uzyskał tam licencjat. W następnych latach był współscenarzystą seriali telewizyjnych. Brał udział w wielu polskich i zagranicznych festiwalach literackich, m.in. Poetry International w Rotterdamie (2005), The Maastricht International Poetry Nights (2004, 2006), Ars Poetica w Bratysławie (2006), Kijewskich Ławrach w Kijowie (2011). Czterokrotnie otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000, 2004, 2010, 2014). W 2014 został laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości. W 2017-18 pracował w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015).

W 1996 zawarł związek małżeński z Krystyną Piotrowicz; ma syna Jakuba (ur. 1995). Mieszka w Skierniewicach.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Film i inne wiersze z lat 1986–1988. [Arkusz poetycki]. Wwa: ZG ZSMP 1989, 15 s. Wkł. do „Okolice” nr 2.
 2. Wiersze. [Arkusz poetycki]. Skierniewice: Skierniewicki Dom Kultury. 1989.
 3. Wiersze o fryzjerach. Lubl.: Multico 1994, 57 s. Nowa Poezja Pol.
 4. Zawiera wiersze drukowane wcześniej w mies. „Twórczość”.

  Nagroda główna w III edycji konkursu na Brulion Poetycki, organizowanego przez redakcję pisma „bruLion” w 1993, wyróżnienie w konkursie im K. Iłłakowiczówy za najlepszy debiut poetycki roku w 1994.

 5. Misterny tren. [Wiersze]. Lubl.: Stow. Lit. „Kresy” 1997, 48 s. Bibl. „Kresów”.
 6. Ezra Pub. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki — T. Dram. 1998, 11 s. Barbarzyńcy i Nie, 7.
 7. Orcio. [Opowiadanie]. Wr.: Pomona 1998, 30 s.
 8. Nagroda im. N. Gall, przyznana przez Fundację im. N. Gall za najlepszą krótką prozę w 1999.

 9. Pizza weselna. [Opowiadania]. Posł.: H. Bereza. Kr.: Zielona Sowa 2000, 98 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, 19.
 10. Nominacja wspólnie z poz. 8 do Paszportu Polityki w 2000.

  Zawartość: Gesualdo; Weterynarze jej życia; Piersiami i plecami; Elvis Nabokov; Gruby testament; Adam Mokotów i Ewa Żoliborz; Chór rzeźników; Marihuana Jones; Pizza weselna. – Od autora. – H. Bereza: Żartujmy.

  Przekł.: czes.: Svatební pizza. [Przeł.] J. Faber. Ostrava 2007, — słowac.: Svadobná pizza. [Przeł.] K. Chmel. Ivanka pri Dunaji 2007.

 11. Sonet drogi. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2000, 63 s.
 12. Nominacja wspólnie z poz. 7 do Paszportu Polityki w 2000.

 13. Mer Betlejem [Powieść]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2003, 141 s. Port Legnica, 1.
 14. Nominacja do Paszportu Polityki w 2004.

 15. Co robi łączniczka? [Tekst:] D. Foks. [Fotografie:] Z. Libera. Katow.: Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris 2005, [132 s.].
 16. Por. poz. 12.

  Książka lit.-artyst. o powstaniu warszawskim. – Nagroda TVP Kultura w kategorii literatura i nominacja do Nagrody Lit. Gdynia wspólnie z Z. Liberą w 2005.

  Przekł.: franc.: Ce que fait l’estafette. [Przeł.] É. Veaux. [Paris]; Katow. 2006, — niem.: Was Macht die Meldegängerin. [Przeł.] O. Kühl. Katow.; [Heidelberg] 2008.

 17. Przecena map. Wiersze z lat 1987–1997. Wr.: Biuro Lit. 2005, 108 s. Wielki Kanion, t. 5.
 18. Zawiera cykle: Wiersze o fryzjerach [poz. 3]; Misterny tren [poz. 4], — nadto: Czapajew wypłynął.

 19. Co robiła łączniczka. Książka o książce. [Współ­aut.:] Z. Libera. Pod red. S. Cichockiego. Bytom: Bytomskie Centrum Kultury: Kronika; Bielsko-Biała: Galeria Bielska [Biuro Wystaw Artyst.] BWA 2006, 87 s. Por. poz. 10.
 20. Książka związana z poz. 10 i wystawą prezentowaną w Muzeum Górnośl. w Bytomiu 20 XI 2005–15 I 2006 i w Bielsku-Białej Galerii BWA 2 II–5 II 2006.

 21. Ustalenia z Maastricht [Wiersze i małe formy prozatorskie]. Wr.: Biuro Lit. 2006, 61 s. Więcej Poezji, 27.
 22. Brzydula. Scenariusz odcinków 11, 17, 24, 29, 36, 113, 118, 122, 132 serialu telewizyjnego. TVN 2008–2009.
 23. Wielkanoc z tygrysem. [Powieść]. Wołowiec: Wydawn. Czarne 2008, 311 s. Seria ze Strachem.
 24. Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka. [Wiersze i proza]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2009, 67 s. Bibl. Poezji Współcz., 10.
 25. Sigmund Freud Museum. [Wiersze]. Wwa: Wydawn. Raymond Q 2010, 46 s.
 26. Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2011.

 27. Kebab Meister. [Proza]. Kr.: Wydawn. i Księg. Korporacja Ha!art 2012, 102 s.
 28. Nominacja do Śląskiego Wawrzynu Lit. i Nagrody Lit. Gdynia w 2013.

  Adapt. radiowa: Reż. i adapt.: B. Marcinik. Odcinki 1–20. Radio 2013 [on-line] [dostęp 14 października 2014]. Dostępny w Internecie: http:/www.nina.gov.pl/.

 29. Liceum. [Wiersze]. Wwa; Skierniewice: Wydawn. Raymond Q 2012, 45 s.
 30. Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2013.

 31. Rozmowy z głuchym psem. [Wiersze]. Łódź: Dom Literatury: SPP 2013, 77 s. Białe Kruki Czarne Owce, 1.
 32. Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia i Nagrody Lit. Nike w 2014.

  Cykle: Dom i rodzina; Motoryzacja; Turystyka i podróże; Biznes i gospodarka; Przeprowadzka.

 33. Debordaż. [Wybór wierszy i prozy]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2014, 428 s. Bibl. Poezji Współcz.,83.
 34. Susza. [Powieść]. Wr.: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza 2014, 144 s.
 35. Historia kina polskiego. [Proza]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 80 s.
 36. Nominacja do Górnośl. Nagrody Lit. „Juliusz” w 2016.

 37. Pracownia Poetycka Silesius. [Współaut.:] A. Sosnowski. Red.: A. Kałuża, G. Jankowicz. Wr.: Wrocławskie Wydawn. Warstwy 2015, 78 s.
 38. Wypowiedzi na temat współczesnej poezji.

 39. Tablet taty. [Wiersze]. Wr.: Biuro Lit. 2015, 44 s. Biuro Lit., 122
 40. Historia poezji polskiej dla drwali. [Wiersze]. Wwa: Wydawn. Raymond Q; Skierniewice: we współpracy z Miej. Bibl. Publiczną 2015, 106 s.
 41. Wołyń Bourne’a. [Powieść]. Wwa: Wydawn. Raymond Q 2016, 150 s.
 42. Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2017.

 43. Kronsztad. [Wiersze]. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2017, 45 s. Bibl. Poezji Współcz., 143.
 44. Pieśni o wszystkim. [Wiersze]. Skierniewice: Raymond Q 2018, 46 s.
 45. Przekłady utworów prozą i wierszy D. Foksa w antologiach zagranicznych, m.in.: bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Przeł.] B. Dankov. Sofiâ 2006, — chorw.: Orkestru iza leða. Antologija poljske kratke priče. [Oprac.:] I.V. Bolt, D. Nowacki. Zagreb 2001, — hiszp.: Poesia a contragolpe. [Wybór i przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, — niem.: Am Rande des Himmels. Junge Autoren aus Deutschland und Polen = Na skraju nieba. Młodzi autorzy z Niemiec i z Polski. Koncepcja i red.: P. Grosz. Mainz 1995; Landschaften und Luftinseln. Polnische Erzählungen der Gegenwart. [Red.:] A. Markiewicz. München 2000 [tekst w jęz. pol. i niem.]; Das Reicht für eine Irrfahrt durch Polen. Gedichte [Przeł. i oprac.:]P. Gehrisch. Leipzig 2010, — serb.: Stane pripravnosti. Pregled savremene polske poezje. Generacija BruLiona i noviji autori. [Wybór i przekł.] A. Šaranac. Beograd 2010; Moj poljski pesnički XX vek. [Oprac.:] B. Rajčic. Beograd 2012, — słoweń.: Akslop poljska nazaj. Antologija novejše poljske poezje. [Wybór:] P. Čučnik. Ljubljana 2005, — ukr.: Dzvoni zimoju. Antologija pol’skoï poezìï. [Przeł.] D. Pavliček. Kiïv 2000; [P’jatdesati] 50 pol’s’kich poetiv. Antologija pol’skoï poezji. [Przeł. i przedm.:] D. Pavliček. Kiïv 2001; Pìdkazanij Mìloš. Kiïv [2012].

Prace redakcyjne

 1. Niewinni kaznodzieje. Filmowy zestaw wierszy poetów polskich urodzonych w latach 1958–1985. Montaż D. Foks. Wwa; Skierniewice: Pol. Federacja Dyskusyjnych Klubów Film. 2001, 94 s.
 2. Ludzie, ja Polak ze Skierniewic! Pomysł: K. Piotrowicz. Realizacja: R. Bednarek i D. Foks. Skierniewice: Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2007, 77 s.
 3. DKF Eroica. Trzy dekad[y]. Dyskusyjny Klub Filmowy Eroica. [Realizatorzy: D. Foks, Z. Gradowski przy wsparciu K. Piotrowicz i A. Smyczka]. Skierniewice: Miej. Ośrodek Kultury — Kino Polonez; Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2009, 67 s.
 4. Tosiek: Antoni Nurzyński — operator filmowy ze Skierniewic. Zebrał i oprac.: D. Foks. Pomysł: K. Piotrowicz. Skierniewice: Miej. Ośrodek Kultury — Kino Polonez; Miej. Bibl. Publiczna im. W.S. Reymonta 2010, 87 s.
 5. Zawrót głowy. Antologia polskich wierszy filmowych. Wybór, oprac. i wstęp: D. Foks. Łódź: Ec1 Łódź 2019, 400 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2014, 2015.
 • Wywiady: Powinien być jeden wiersz. Rozm. A. Ekierhardt. „Studium” 1998 nr 13/14; Co tak naprawdę robiła łączniczka? Rozm. S. Cichocki. „Opcje” 2005 nr 4 [dot. wystawy „Co robi łączniczka” w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu]; Z. Libera/D. Foks. Rozm. S. Cichocki. „Sztuka” 2006 nr 4 [dot. książek: „Co robi łączniczka” i „Co robiła łączniczka”]; Pinup girls z kanału. Z D. Foksem i Z. Liberą rozm. D. Jarecka i J. Sobolewska. „Gaz. Wybor.” 2006 nr 30 dod. „Wysokie Obcasy” nr 5; Synowie łączniczek. Z D. Foksem i Z. Liberą rozm. M. Cyranowicz, B. Gula, P. Kozioł. „Wakat” 2007 nr 2; Ale dworzec mamy najładniejszy w kraju. Rozm. R. Gawin. „Arterie”, Łódź 2010 nr 2; Używając głównie długopisów i żyletek. Rozm. G. Jankowicz. W: G. Jankowicz: Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami. Cz. 2. Kr. 2013; Obtłukuję ornamenty. Rozm. P. Owczarek. „Arterie”, Łódź 2014 nr 1; Świat został już opisany. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 20.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • B. ADAMEK, A. BURSZTA: Darek Foks w kawałkach. 100 ulubionych poetów haiku. Legnica: Biuro Lit. 1997, 16 s. [tu także wiersze D. Foksa].
 • K. MALISZEWSKI: Pokolenie wilków stepowych. „Kontrapunkt” 1998 nr 6/7 [m.in. dot. D. Foksa].
 • K. MALISZEWSKI: Foks, dziwny jest ten wiersz. W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
 • J. ORSKA: Dariusz Foks tkwi w szczegółach. „Odra” 2002 nr 7/8.
 • M. LACHMAN: Gry z „tandetą” w prozie polskiej po 1989. Kr. 2004, passim.
 • W. KARPIŁOWSKI: Cover, czyli dialog struktur. „Twórczość” 2005 nr 8.
 • P. MACKIEWICZ: „La Fontaine by tego nie poparł, lecz poparłby to Lyotard”. Komizm w poezji lat 90. i pierwszych (Foks, Majeran). „Dekada Lit.” 2009 nr 5/6, przedr. w: Dwadzieścia lat literatury polskiej. 1989–2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010; w tegoż: Małe i mniejsze. Katow. 2013.
 • A. KAŁUŻA: Związki poezji i kultury popularnej: Krzysztof Jaworski, Darek Foks, Szymon Kopyt i Jaś Kapela. W: Dwadzieścia lat literatury polskiej. 1989–2009. T. 1. Cz. 1. Katow. 2010.
 • G. JANKOWICZ, R. KOZIOŁEK, D. NOWACKI, A. KAŁUŻA: Prodżekt Foks. Dyskusja; A. KAŁUŻA: „Ogniskowa dla istniejących napięć”. Poezja Darka Foksa i sfera publiczna. „Śl. Studia Polonist.” 2011 nr 1.
 • E. SZYBOWICZ: Nisza i wielka narracja. „Pogranicza” 2011 nr 5.
 • A. KAŁUŻA: Inne życie wiersza. Twórczość D. Foksa. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2014 t. 24.
 • M. PIEKARSKA: Silesius: dwóch plus jedna. „Gaz. Wybor.” 2014 nr 114 dod. „Wrocław” [dot. m.in. D. Foksa].
 • A. WOLNY-HAMKAŁO: Katalog białych plam. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 20.
 • A. KAŁUŻA: D. Foks — do jakiej poezji prowadzą jego historie?; Różewicz i poeci „innych” końców poezji (A. Sosnowski i D. Foks). W tejże: Pod grą. Kr. 2015.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Notatki literackie. Wr. 2016, passim.
 • G. OLSZAŃSKI: Wiek męski. Epopeja rozkładu. Katow. 2015 [dot. m.in. D. Foksa].
 • A. CZYŻAK: Poza ramy spektaklu. Twórczość Darka Foksa w przestrzeni kultury masowej. „Przestrzenie Teorii” 2016 nr 25.
 • J. SOBOLEWSKA: Co nie zostało napisane. [on-line] [dostęp 21 czerwca 2016]. Dostępny w Internecie: http://dwutygodnik.com/artykul/5827–co-nie-zostalo-zapisane.

Powrót na górę↑

Wiersze

 • [M. ORSKI] Or: Poza oficyną. „Odra” 1991 nr 3 [dot. m.in. D. Foksa].

Powrót na górę↑

Wiersze o fryzjerach

 • P. GEMBAL: „Nie odkryję Ameryki mówiąc…” „Akcent” 1995 nr 1.
 • K. MALISZEWSKI: Ma oko, trochę czytał i jest cwany. „Nowy Nurt” 1995 nr 2, przedr. w tegoż: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Bydg. 1999.
 • J. SZAKET: Kopniak w dupę dla D. Foksa. „FA-art” 1995 nr 1.
 • J. DRZEWUCKI: Między domem a światem. (Debiuty poetyckie lat 1990–1995). „Sycyna” 1996 nr 1 [dot. m.in. D. Foksa].
 • A. WIEDEMANN: Fryzjer na łowach. „Twórczość” 1996 nr 3.

Powrót na górę↑

Misterny tren

 • M. GOŁAK: Misterny Foks. „Kartki”, Białystok 1997 nr 16.
 • K. MALISZEWSKI: Gałczyński, Foks, wszyscy mleczarze mojego życia. „FA-art” 1997 nr 2/3.
 • D. PAWELEC: Po trzykroć pustka. „Nowe Książ.” 1997 nr 9.
 • S. SADOWSKI: Tytuł może być mylący. „Życie” 1997 nr 174.
 • M. URBANOWSKI: Poeta, czyli koleś. „Fronda” 1997 nr 9/10, przedr. w tegoż: Dezerterzy i żołnierze. Kr. 2007.
 • B. WOŁOWICZ: Misterna bzdura. „Czas Kult.” 1997 nr 4.
 • A. EKIERHARDT: Dyskretny tren. „Studium” 1998 nr 10.
 • M. LECIŃSKI: Dzień, w którym się ubawiłem po pachy. „Arkusz” 1998 nr 5.
 • D. MUSZER: Misterny fuck. „B1” [Bundesstrasse 1] 1998 nr 11.
 • H. SZCZUR: Stolarz Foks kopie grób dla Iwaszkiewicza. „Studium” 1998 nr 10.
 • D. WALCZAK-DELANOIS: Oswajanie absurdu. „Arkusz” 1998 nr 5.

Powrót na górę↑

Ezra Pub

 • J. ORSKA: Fokstrot. „Odra” 1999 nr 1.

Powrót na górę↑

Orcio

 • C. ADAMCZYK: Niedawno temu na południu. „Studium” 1999 nr 3/4.
 • M. CYRANOWICZ: Debiut czy debet? „Kartki”, Białystok 1999 nr 20.
 • P. KĘPIŃSKI: Z lewej równo, z prawej poszarpane… „Czas Kult.” 1999 nr 2.
 • D. NOWACKI: Mała rzecz nie cieszy. „Twórczość” 1999 nr 10.
 • J. ORSKA: Oszałamiająca kariera dresiarza. „Nowe Książ.” 1999 nr 12.
 • T. PIÓRO: Orcio i my. „Odra” 1999 nr 11.
 • M. ZALESKI: Przyszli parnasiści. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 190.
 • P. KRUPIŃSKI: Co łączy Orcia z Orciem? Uwagi na marginesie mikropowieści Darka Foksa. W: Romantyzm w kulturze popularnej. Szczecin 2016.

Powrót na górę↑

Pizza weselna

 • J. FRANCZAK. „Suplement” 2000 nr 9.
 • D. KIEŁCZEWSKI: Pizza dobrze wypieczona. „Kartki”, Białystok 2000 nr 22.
 • D. NOWACKI: Proza językowego skandalu. „Twórczość” 2000 nr 8.
 • R. SZANIAWSKI: Wyssane z niejednego palca. „Gaz. Wybor.” 2000 nr 249 dod. „Książki” nr 10.
 • M. WITKOWSKI: Puste znaki. „Odra” 2001 nr 6.

Powrót na górę↑

Sonet drogi

 • M. GIERSZEWSKI: Hit sezonu. „Studium” 2000 nr 5/6.
 • G. TOMICKI: Kiedy zobaczymy nieskazitelny horyzont? „FA-art” 2000 nr 4.
 • P. GEMBAL: Z Foksem w drodze. „Akcent” 2001 nr 1/2.
 • R. OSTASZEWSKI: Kaskaderzy języka. „Nowe Książ.” 2001 nr 1.

Powrót na górę↑

Mer Betlejem

 • M. CUBER: Kiepscy Betlejemscy? „Kresy” 2003 nr 2/3.
 • C. DOMARUS: Święte miejsce gatunku. „Dz. Portowy” 2003 nr 8.
 • D. NOWACKI: W sieci absurdalnych powiązań. „Nowe Książ.” 2003 nr 7/8.
 • T. PIÓRO: Świder, Skierniewice, świat. „Przekrój” 2003 nr 27 [dot. m.in. D. Foksa].
 • M. WITKOWSKI: Socrealizm skierniewicki. „Twórczość” 2003 nr 12.
 • J. ORSKA: Pod pretekstem. „Odra” 2004 nr 1.

Powrót na górę↑

Co robi łączniczka?

 • M. DĘBORÓG-BYLCZYŃSKI: Jeśli znasz prawdę? „Śląsk” 2006 nr 4.
 • J. JARNIEWICZ: Łączniczka w konspiracji. „Twórczość” 2006 nr 3.
 • A. KAŁUŻA: Przeszłość za jeden uśmiech. „Arte” 2006 nr 5.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Łączniczka. „Odra” 2006 nr 6.
 • D. NOWACKI: Przedmiot do podziwiania. „Nowe Książ.” 2006 nr 3.
 • A. PLUSZKA: Zagrajmy to jeszcze raz, sami. „Studium” 2006 nr 5.
 • A. POPRAWA: Łączniczka odkręca na inny odbiór. „Tyg. Powsz.” 2006 nr 26.
 • S. WRÓBEL: Praca łączniczki, praca pamięci, zabawa chłopców. „Twórczość” 2006 nr 8 [dot. też wystawy].
 • M. ZALESKI: Pamięć w wersji kamp, czyli „Co robi łączniczka” Foksa&Libery. Referat. „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2006, t. 13.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Wr. 2016 [dot. m.in. D. Foksa].
 • D. LISAK-GĘBALA: Photo literary strategies in three collaborative project. („I spy pinhole eye”, „Co robi łączniczka” and „Aladerrida”). „Zag. Rodzaj. Lit.” 2018 z. 1 [m.in. dot. D. Foksa].

Powrót na górę↑

Ustalenia z Maastricht

 • P. MACKIEWICZ: Wiersz niepolityczny. „FA-art” 2007 nr 1/2.
 • J. ORSKA: Sal Paradise. „Nowe Książ.” 2007 nr 7.
 • A. POPRAWA: Porządki się skończyły. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 15.
 • G. TOMICKI: Nie wiem — mówię. „Odra” 2007 nr 1.
 • A. KAŁUŻA: Postmodernistyczne estetyzacje; Dehnel, Różycki, Foks. W: Nowe dwudziestolecie. Pozn. 2011.

Powrót na górę↑

Wielkanoc z tygrysem

 • A. PYZIK: Nasze życie serialowe. „Lampa” 2008 nr 6.
 • M. ROBERT: Trup ściele się gęsto na planie serialu. „Życie Warsz.” 2008 nr 113.
 • N. MARKOWSKA: Dwadzieścia dwa odcinki. „Arterie”, Łódź 2011 nr 2.

Powrót na górę↑

Sto najlepszych polskich reklam i jedna niemiecka

 • J. ORSKA: Debordaż. „Twórczość” 2010 nr 4.
 • A. KAŁUŻA: Cień wielkiego czarnoksiężnika — społeczny porządek sfery publicznej. W tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011 [dot. m.in. D. Foksa].
 • J. ŁUKASIEWICZ: Kąt widzenia. Wr. 2016 [dot. m.in. D. Foksa].

Powrót na górę↑

Sigmund Freud Museum

 • K. DĄBROWSKA: Poemat jak film. „Nowe Książ.” 2011 nr 4.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Szum polskich wierszy 2010: Wiersze krótkie i poematy. „Odra” 2011 nr 6 [dot. m.in. D. Foksa].

Powrót na górę↑

Kebab Meister

 • A. KAŁUŻA: Pytania bez odpowiedzi. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 6 dod. „Książki w Tyg.”.
 • J. KASPEREK: Emisje. „Wyspa” 2013 nr 3.
 • T. MIZERKIEWICZ: Foxy Lady. „Nowe Książ.” 2013 nr 6 [dot. też Liceum].
 • J. ORSKA: Zwoje ze Skierniewic. „Twórczość” 2013 nr 8 [dot. też Liceum].
 • M. SZYMAŃSKI: Literatura i skalpel. W tegozż Przebicia. Wwa 2015.
 • M. WILCZYŃSKI: Generał Sz. „Prz. Polit.” 2015 nr 129 [dot. też: P. Szandruk: Siła męstwa].

Powrót na górę↑

Liceum

 • A. KAŁUŻA: Imię literatury: książka roku. „Tyg. Powsz.” 2013 nr 19 [w związku z przyznaniem D. Foksowi Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius].
 • T. MIZERKIEWICZ: Foxy Lady. „Nowe Książ.” 2013 nr 6 [dot.: też Kebab Meister].
 • J. ORSKA: Zwoje ze Skierniewic. „Twórczość” 2013 nr 8 [dot. też: Kebab Meister].

Powrót na górę↑

Rozmowy z głuchym psem

 • M. HACHLICA: Gra w słyszącego człowieka. „Elewator” 2014 nr 4.
 • A. KAŁUŻA: Uczciwe oszustwo. „Nowe Książ.” 2014 nr 5.
 • M. PIECZRA-ŚLARZYŃSKA: Cała ta rasa ma problemy ze słuchem. „Twórczość” 2014 nr 10.

Powrót na górę↑

Susza

 • J. SKURTYS: Potyczki. „Wyspa” 2015 nr 1.

Powrót na górę↑

Historia kina polskiego

 • K. MUCA: Polska szkoła montażu literackiego. Przypadek Darka Foksa [on-line] [dostęp 14 grudnia 2015]. Dostępny w Internecie: http://portliteracki.pl/przystan/teksty/szkic-klaudii-mucy.
 • G. TOMICKI: Historia powtórzeń. „FA-art” 2015 nr 4.
 • A. KAŁUŻA: Pamiętaj o psie, gdy czytasz i oglądasz. „Nowe Książ.” 2016 nr 4.

Powrót na górę↑

Tablet taty

 • M. OLSZEWSKI: Szlifowanie chropowatym pumeksem. „Nowe Książ.” 2016 nr 9.
 • S. ROGALSKI: Ostatnia awaria D. Foksa. „Odra” 2016 nr 6.
 • B. ENGLENDER: Zwierciadła folderów. Poetyka multiplikacji w „Tablecie taty” Darka Foksa. W: Kultura w świecie luster. Lubl. 2017.

Powrót na górę↑

Wołyń Bourne’a

 • A. KAŁUŻA: Handluj swoimi niewolnikami. „Tyg. Powsz.” 2017 nr 11.
 • J. SKURTYS: Wołyńska partytura. „Odra” 2017 nr 9.

Powrót na górę↑

Kronsztad

 • P. MACKIEWICZ: Rewolucja niech żyje! „Nowe Książ.” 2018 nr 4.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Darek FOKS
Nawigacja
Narzędzia