Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1956

Pseud.: (a); (ad); Adela; ADL; (al); (Al); Aleksander; Art.; Były Junior; K. Tokolwiek; Konrad Danielewicz; Marek Strzelczyk; Monika Sas; (płk); Rafał; Z.A. Mieszany.

Prozaik, poeta, eseista, krytyk teatralny, autor książek dla dzieci.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 4 stycznia 1956 w Szczecinie; syn Ryszarda Liskowackiego, prozaika, poety, dramatopisarza, i Danieli z domu Maj, nauczycielki języka polskiego. W 1970 podjął naukę w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Szczecinie. W tym okresie rozpoczął twórczość literacką. Współredagował pismo szkolne „Kaktus” (1971-74), na którego łamach zamieszczał felietony, opowiadania i rysunki (podp. m.in. pseud.: Aleksander, K. Tokolwiek). Jako poeta debiutował w 1974 wierszami pt. Spotkanie i U fotografa, opublikowanymi na łamach tygodnika „Na Przełaj” (nr 4) w rubryce Klub Młodych Autorów (podp. Art.). Za właściwy debiut poetycki uważa wiersze pt. Odblask, Zapomnienie. Motyw I, ogłoszone w 1975 w tygodniku „Kamena” (nr 1). Po zdaniu matury w 1974 podjął studia z zakresu filologii polskiej ze specjalnością teatrologiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Uczestniczył w życiu literackim uczelni: współpracował m.in. z gazetą czytaną „Struktury”, napisał scenariusz do spektaklu Jeszcze trochę snu…(prapremiera Poznań, Teatr Jan 1977).W 1974 uzyskał magisterium na UAM. Otrzymywał kilkakrotnie nagrody i wyróżnienia na Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. J. Śpiewaka (1975, 1976, 1977). Od 1975 należał do Koła Młodych ZLP w Poznaniu. Wiersze publikował na łamach „Poezji” (1976), „Nowego Wyrazu” (1977-79), „Tygodnika Kulturalnego” (1977), a także w „Szpilkach” (1977-79). W 1978 powrócił do Szczecina; w tamtejszym ZLP pełnił funkcję prezesa Koła Młodych ZLP, a także współtworzył Szczecińską Serię Literacką „Arkusze” (1979-80), wydawaną przez to Koło oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie. Pracował w redakcjach szczecińskich gazet i tygodników. Liczne artykuły, wiersze, recenzje teatralne, reportaże, wywiady oraz przekłady z języka rosyjskiego i angielskiego publikował m.in. w tygodniku „Jantar” (1978-81; prowadził tu m.in. przegląd premier sezonu 1978/79 oraz korespondencje z czytelnikami podp. m.in. ADL; zamieszczał też noty podp. Rafał), w „Scenie” (1980-86), „Kurierze Szczecińskim” (od 1982, w 1990-2008 kierownik działu kulturalnego, później społeczno-kulturalnego; podp. m.in.: Adela, (płk), Z.A. Mieszany; tu od 1991 także felietony sportowe podp. (Były Junior)), w tygodniku „Morze i Ziemia” (1983-90; tu stała współpraca; podp. też: (a), (ad), ADL, (al), Konrad Danielewicz, Marek Strzelczyk, Monika Sas) oraz w „Gońcu Teatralnym” (1990). Równocześnie od początku lat osiemdziesiątych ogłaszał też prozę dla dzieci. Przez wiele lat był jurorem Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Małych Form, potem OPTMF „Kontrapunkt” w Szczecinie, w 1995 był jurorem Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W latach dziewięćdziesiątych podjął współpracę ze szczecińskimi teatrami: Teatrem Lalek „Pleciuga” i Teatrem Współczesnym. Jako dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego” reaktywował w 1995 plebiscyt „Bursztynowy Pierścień” (na najlepszego aktora i najlepsze przedstawienie szczecińskich teatrów), nadając mu nową formułę szczecińskiej nagrody teatralnej, której Komisji Nominacyjnej oraz jury wielokrotnie przewodniczył. Za twórczość publicystyczną otrzymał Nagrodę „Publicysta Roku 1993” oraz Nagrodę Prezydenta m. Szczecina (1997), przyznane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP. W 1996 został członkiem SPP i do 1999 pełnił funkcję prezesa Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia. Wszedł w skład szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Kontynuował działalność literacką, publikując artykuły, szkice, opowiadania oraz liczne recenzje teatralne na łamach m.in. „Kuriera Szczecińskiego”, dwumiesięcznika „Pogranicza” (od 1995; tu stała współpraca), „Sycyny” (1995-98), „Teatru” (od 1996; tu stała współpraca), „Wiadomości Kulturalnych” (1996-97), „Twórczości” (od 1997), „Gazety Wyborczej” (2002-03), kwartalnika „Migotania, przejaśnienia” (od 2011 „Migotania”; od 2002 stała współpraca), „FA-art” (2005, 2007), „Latarni Morskiej” (od 2006 stała współpraca, także w wersji on-line), „Borussii” (2014, 2017), „eleWatora” (od 2015; podp. też: ADL), „Odry” (2016-17). W 2000 otrzymał Szczecińską Nagrodę Literacką im. Z. Herberta, w 2001 Nagrodę Artystyczną m. Szczecina, przyznaną przez prezydenta miasta, nagrodę „Siewca Roku 2001” w kategorii kultura, przyznaną przez Zarząd Wojewódzki PSL w Szczecinie, honorowy tytuł Ambasadora Szczecina 2002, przyznany przez kapitułę wybraną przez prezydenta miasta. Współpracował z radiem i telewizją. W 2002-06 w Telewizji Polskiej Szczecin prowadził wspólnie z Grzegorzem Fedorowskim cykl programów „Instytut Kulturalnych Sporów” (emitowano 44 odcinki). Jako autor słuchowisk radiowych otrzymał w 2005 nagrodę 60-lecia Polskiego Radia Szczecin. W kwietniu 2008 został prezesem spółki „Kurier Szczeciński” i do 2010 redaktorem naczelnym tego dziennika. W 2012 objął funkcję prezesa Fundacji Literatury im. H. Berezy; był też jurorem Konkursu Literackiego im. H. Berezy „Czytane w maszynopisie” oraz redaktorem wydawanej przez nią serii książkowej koLekcja eleWatora. W 2012 został też członkiem jury ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia, powołanej przez „Kurier Szczeciński”, Uniwersytet Szczeciński, Prezydenta m. Szczecina i Marszałka Województwa Zachodnio-Pomorskiego. Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej w 2011-12 otrzymał w 2013 Nagrodę Fundacji Władysława i Nelli Turzańskich (Toronto). W 2015 został jurorem konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka żywa”, zorganizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego dla uczczenia jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005).

W 1980 zawarł związek małżeński z Jolantą Garstecką, filologiem, teatrologiem, bibliotekarką; ma syna Konrada (ur. 1981), prawnika. Mieszka w Szczecinie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Sielanki. [Wiersze]. Pozn.: [b.w.] 1975, [24] s., powiel.
 2. Arkusz poetycki Koła Młodych ZLP. – Wybór z wierszy prezentowanych w czasie spotkania „Witryny Poetyckiej” OKS [Okręgowego Kom. Studenckiego] „Od Nowa” w Pozn. w 1975.

 3. Balbaryk i skrzydlate psy. [Powieść dla dzieci]. Pozn.: WP 1983, 153 s.
 4. Autoportret ze szminką. [Wiersze]. Kr.,Wr.: WL 1985, 61 s.
 5. Balbaryk i złota piosenka. [Powieść dla dzieci]. Pozn.: WP 1985, 150 s.
 6. Adapt. teatr.: Reż.: Z. Niecikowski. Szczec., T. Lalek „Pleciuga” 2016.

 7. Dzikie koty. [Opowiadania]. Szczec.: Glob 1986, 171 s.
 8. Zawartość: Małe zoo; Pojedynek; Hiszpańskie oczy; Książki; Po zielonej trawie; Rozbieranka; Młodzi mężczyźni we wnętrzu samochodu; Szable; Objawienie; Dzikie koty.

  Adapt. radiowe opowiadań: Dzikie koty: Reż.: S. Woroniecki. Radio 1983; Małe zoo. Radio 1986.

 9. Najbłękitniejsze oczy. [Opowiadania dla dzieci]. Pozn.: WP 1987, 111 s.
 10. Zawartość: Miś i Michaś; Najbłękitniejsze oczy; Li-li-li-liput, czyli niezwykła opowieść o wiedźmie z bagien, Srebrzystowłosej Księżniczce i Księciu o Złotym Sercu.

 11. Straszny smok Synoptycy. [Opowiadania dla dzieci]. Szczec.: KAW 1989, 77 s.
 12. Zawartość: Bardzo ciepłe kraje; Tuptaszek i Wigorek; Pudełko kredek; Przedziwne przygody czajnika z gwizdkiem; Pierścień Kocie Oczko; Straszny smok Synoptycy; Bursztynowa rybka; Król Drzew.

  Wyd. osob. poszczególnych opowiadań: Wr.: Nota Bene 1999. Bajki Poczytajki: Bardzo ciepłe kraje, 15 s.; Tuptaszek i Wigorek, 14 s.; Pudełko kredek. Wyd. zmien. pt. Awantura w pudełku kredek, 14 s. Wyd. 2 tamże, – Wr.: Nota Bene 2001: Przedziwne przygody czajnika z gwizdkiem, 16 s.; Pierścień kocie oczko, 16 s.

 13. Atlas ptaków polskich. [Wiersze]. Szczec.: Barbara 1994, 71 s.
 14. Ulice Szczecina. [Szkice]. Oprac. graf.: A. Maciejewski. Szczec.: Albatros 1995, 93 s. Por. poz. 26.
 15. Szepty miłosne. [Opowiadania]. Szczec.: 13 Muz 1996, 120 s.
 16. Zawartość: Kamyki; Welon; Niebo; Ziarna; Siódme piętro; Szepty miłosne; Czerwona kredka; Korespondencja; Arsenał.

 17. Śnieżynek. [Opowiadanie dla dzieci]. Szczec.: Albatros 1997, 90 s. Błękitna Seria.
 18. Adapt.: teatr.: Reż.: Z. Niecikowski. Wyst. Szczec., T. Lalek „Pleciuga” 1997, – radiowa: Reż.: D. Bałazy. Radio 2008.

 19. Cukiernica pani Kirsch. [Opowiadania]. Szczec.: Albatros 1998, 176 s.
 20. Zawartość: Muszla od Uzdrowiciela; Dwie monety; Skorupy; Cukiernica pani Kirsch; Wieczność pióra; Rodowe srebra; Obrączka; Pocztówki. Pasjans. Popiół; Aneks. Pejzaż wieczorny z łodziami.

  Adapt. radiowa opowiadania Wieczność pióra: Adapt. i reż.: S. Woroniecki. Radio 2007.

 21. Eine kleine. [Powieść]. Szczec.: 13 Muz 2000, 229 s. Wyd. 2 popraw. z posł. P. Czaplińskiego. Szczec.: Forma; Stow. Officyna 2009. Kwadrat.
 22. Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczec.-Bezrzecze: Forma Pracownia Projektowa i Wydawnictwo Anna Nowakowska 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.

  Szczecińska Książka Roku 2000, nominacja do finału Nagrody Lit. Nike w 2001, I nagroda w VI Konkursie Lit. Pol. Tow. Wydawców Książek w 2002.

  Adapt.: radiowa: Reż. i oprac. muz.: S. Woroniecki. Radio 2002 [wyd. jako płyta CD dołączona do książki Z. Jarzębowskiego: Słuchowiska szczecińskiego radia. Szczec. 2009], – teatr.: Adapt. i reż.: P. Kamza. Wyst. Szczec., T. Współcz. 2007.

  Przekł. niem.: Sonate für S. [Przeł.] J. Manc. München 2003.

 23. Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci. [Eseje]. Szczec.: 13 Muz 2002, 208 s.
 24. Zawartość: I: Wyścig na dochodzenie [dot.: L. Szaruga: Dochodzenie do siebie]; Heiliger. Am Logengarten [dot. rzeźbiarza B. Heiligera]; Sint Antoniesbreestraat, 1648; Ogród, miasto, język [dot. przewodnika dendrologicznego „Zieleń Szczecina”]; Weduta S. (na odwrocie kartki); Ulica Niemiecka, ulica Miedziana [dot. malarzy P. i O. Bałakirewów]; Jakobikirche. Pożegnanie miasta [dot. kompozytora J.C.G. Loewe]. – II: Agora, milczenie; Milczenie raz jeszcze; Portret zapomniany; Do radości; Zwycięstwo; Język giętki; Opowieści niesamowite; Poeci Dnia; Król Eryk; Śmierć naszych zwierząt. – III: ...do Ż; Intermezzo; Sotnikow; Trochę później; Rzeczy, światło; Węgorze Güntera Grassa; e.o.

 25. To wszystko. [Wiersze]. Szczec.: 13 Muz 2006, 75 s.
 26. Mariasz. [Powieść]. Szczec.-Bezrzecze: Forma 2007, 318 s. Kwadrat.
 27. Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczec.-Bezrzecze: Forma Pracownia Projektowa i Wydawnictwo Anna Nowakowska 2017, plik w formacie EPUB, MOBI.

  Nominacja do Europejskiej Nagrody Lit. 2009.

 28. Balbaryk i tajemne wrota. [Powieść dla dzieci]. Wwa: Telbit 2008, 175 s.
 29. Capcarap. [Opowiadania]. Szczec.: Forma 2008, 124 s. Kwadrat. Wyd. 2 poszerz. z posł. M. Larka: Szczec.-Bezrzecze: Forma 2014, 161 s. Piętnastka.
 30. Wyd. jako dokument elektroniczny (2 wyd.): Szczec.-Bezrzecze: Forma 2014, plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.

  Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2009.

  Zawartość: Uzdrowisko: Uzdrowisko. – Epitalamium: Motyw miłości w literaturze współczesnej; Torcik węgierski; Spacer poweselny. – Opowiadania autobusowe: Znak; Reks; Monia i Liza; Inny wymiar; Święty Piotr; Zagadka; Wypisy z Talmudu; Capcarap. – Notatki do nekrologów: Ajerkoniak; Jerzyk; Pan Miętówka; Trzy telefony; Ulica na literę P.; Notatki do nekrologów. – Szpitalnicy: Świńskie opowieści; Józiołek; Romek Piękna Piżama; Noc na biało; Piosenki z końca korytarza. – W wyd. 2 dodano: do cyklu „Notatki do nekrologów” opowiadanie: Ciało A., – nadto cykl: Szpitalnicy: Świńskie opowieści; Józiołek; Romek Piękna Piżama; Noc na biało; Piosenki z końca korytarza.

 31. Po sobie. [Wiersze]. Szczec.: Forma; Stow. Officyna 2010, 58 s. Tablice.
 32. Adapt.: radiowa: Reż.: W. Modestowicz. Radio 2011 [wyróżnienie honorowe na XI Krajowym Festiwalu Radia i Telewizji w Sopocie w 2011].

 33. Murzynek B. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2011, 293 s. Archipelagi.
 34. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: W.A.B. 2011, plik w formacie EPUB, MOBI.

 35. Skerco. [Opowiadania]. Szczec.: Wydawn. Forma; Stow. OFFicyna 2011, 125 s.
 36. Zawartość: W parku, lektury; Menażeria, Ińsko; Hrabia D.; Światło opowieści; Umarły Chujeba; Po burzy, piosenka; Świetliki; Bukiecik; Frania; Z dziejów literatury emigracyjnej; Smuteczek; Języki obce; Drugie czytanie; Bieguny; Literówka; Człon; Nos; Taki wstyd; Małe prozy Daniela Charmsa; Być może; Piętro; Pytajniki; Moje lektury; Imię; Z Czechowa; Akcja.

 37. Kronika powrotu. [Szkice]. Szczec.: Wydawn. Forma 2012, 239 s.
 38. Wybór szkiców publ. w l. 2002-2012, m.in. na łamach „Twórczości”, „Czasu Kultury”, „Odry”, „Toposu”.

 39. Elegijki. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu 2013, 65 s. Bibl. „Toposu”. Bibl. Poezji, 88.
 40. Dodatek do „Topos” 2013 nr 5. – Cykle: Pan [wiersz]; 12 wierszy; Elegijki [I-XL].

 41. Prolog. Na otwarcie nowej siedziby Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. [Sztuka dla dzieci]. Słowem o Prologach opatrzył H.J. Rogacki. Szczec.: T. Lalek „Pleciuga” 2013, [20] s.
 42. Druk. bibliofil. – Wyd. w 300 numerowanych egz.

 43. Przywracanie, wracanie. Rozmowy szczecińskie z Arturem Danielem Liskowackim. [Wywiad rzeka]. Rozm.: J. Borowczyk, M. Larek. [Posł.:] E. Krasucki. Wwa: Wydawn. Nauk. Scholar; Szczec.: Zaułek Wydawn. Pomyłka 2014, 291 s. Esej. Słowo. Rozmowa.
 44. Ulice Szczecina. (Ciąg bliższy). Zdjęcia: P. Nowakowski. [Szkice]. Szczec. – Bezrzecze: Wydawn. Forma 2015, 217 s. Wyd. 2 popraw. i rozszerz. tamże 2016, 139 s. Piętnastka.
 45. Kontynuacja poz. 9.

 46. Małe sceny wielkiego zamku. Teatr Krypta i Piwnica przy Krypcie. [Autorzy:] A.D. Liskowacki, R. Markow. [Wstęp:] J. Ciechowicz. Szczec.: Zamek Książąt Pomor. 2015, 399 s.
 47. Dot. historii Teatru Krypta i kabaretu Piwnica przy Krypcie. – Tu A.D. Liskowackiego: I. Były sobie podziemne nadscenki, s. 17-45; II. Opowieści z Krypty (i przy Krypcie) [wywiady z S. Woronieckim, H. Gęsikowskim, A. Opatowiczem, T. Jankiewiczem i J. Jankiewicz, A. Buszko, P. Niczewskim, K. Pawickim].

 48. Podwieczorek u Łazarza. [Utwór dramatyczny]. Praprem.: Reż.: A. Opatowicz. Szczec., T. Pol. 2015.
 49. Późne popołudnie. [Wiersze]. Sopot: Tow. Przyjaciół Sopotu. Red. „Toposu” 2017, 95 s. Bibl. „Toposu”. Bibl. Poezji, 143.
 50. Spowiadania i wypowieści. (Opowiadania). Szczec., Bezrzecze: Forma 2018, 298 s. Kwadrat.
 51. Wyd. jako dokument elektroniczny: Szczec., Bezrzecze: Forma 2018, plik w formacie Epub, Mobi.

  Zawartość: Szanowny Panie A.; Wielkie Spa; Chateau Margaux; Nikt nie czyta opowiadań; Wielkie Spa; Stworzenie świata. Koda I; Początek; Spowiadania i wypowieści; Wołania; Szkoła rycerska; Wisienka; Drajwer; Śliwowica; Implanty, przed południem; Dziewczyna z książką; Nocny pociąg; Ślady kopyt; Ostatnie rendez-vous; Pamiętam Panią; Naturalne zjawiska w końcu października; Nalewka gruszkowa; Zima małych dziewczynek; Wykrywacz metalu; Stworzenie świata. Koda II; Ziemskie pokarmy; Wspomnienia z literatury i okolic; I. Stary pisarczyk z S.; Jak nie zostałem pisarzem europejskiego formatu; Mój ulubiony autor; Ostateczny upadek; II. Kwartet oborski; Nordic walking; Pan Staś; Szczerbiec; Ostatni; Stworzenie świata. Koda III; W bramie; Wędki.

  Przekłady utworów A.D. Liskowackiego w antologii niem.: Wiedergewonnene Geschichte. [Oprac.:] P.O. Loew, Ch. Pletzing, T. Serrier. Wiesbaden 2006.

  Słuchowiska radiowe, m.in. zob. poz. 5, 11-13, 19 oraz: Przez drzwi. Radio 1995. Druk „Pogranicza” 1995 nr 4 s. 49-73 [nagroda w konkursie „Nad Odrą i Bałtykiem” na 50-lecie Rozgłośni Pol. Radia w Szczec. w 1994]. – Dwie bez cukru. Radio 2001 [II nagroda w ogólnopolskim konkursie Pol. Radia Szczec. „Nad Odrą i Bałtykiem” w 2000] – Za rzeką za sobą. Radio 2001 [wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Pol. Radia Szczec. „Nad Odrą i Bałtykiem” w 2000, główna nagroda na II Krajowym Festiwalu Teatru Pol. Radia i TVP „Dwa Teatry” Sopot 2002]. – De profundis. Adapt. i reż.: S. Woroniecki. Radio 2008 [Nagroda Specjalna im. K. Zalewskiego na IX Krajowym Festiwalu Radia i Telewizji w Sopocie w 2009]. – Kombo. Reż.: W. Modestowicz. Radio 2009.

  Słuchowiska dla dzieci emitowane na antenie Polskiego Radia BIS w 2006-2008: Bardzo biała komnata. – Fonek i Fonka. – Niepodziałek. – Niezwykła podróż książki z obrazkami. – Pan Słuchawkowy. – Telewizorzysko. – Wielka tajemnica małej krzynki.

Prace redakcyjne

 1. M. Kaszuba, A. Rycko: Zielona baśń. [Utwór dramatyczny]. Oprac. lit. A.D. Liskowacki. Wyst.: Reż.: Z. Niecikowski. Szczec., T. Lalek „Pleciuga” 1995.
 2. Sztuka napisana na podstawie prac dziecięcych nadesłanych na konkurs o tematyce ekologicznej.

 3. H. Banasiewicz: Ekbatana. Wybór wierszy. Wstęp i wybór A.D. Liskowacki. Szczec.: Książn. im. S. Staszica 2006, 247 s.
 4. Refleksy 2008-2016. Ogólnopolski konkurs poetycki. Wiersze nagrodzone i wyróżnione w edycjach konkursu z lat 2008-2016. Red.: A.D. Liskowacki, M. Maj. Szczec.: Fundacja Literatury im. H. Berezy 2016, 111 s. Kolekcja eleWatora.
 5. Dod. do czasopisma „eleWator”.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2009.
 • Autor o sobie: A.D. Liskowacki: Autobus z miasta S. „Odra” 2007 nr 5 [dot.: Eine kleine], przekł. niem.: Der Autobus aus der Stadt S. W: Oder – Rhein. Grenzen im Fluss. Frankfurt (Oder); Düsseldorf 2007.
 • Wywiady: Twórczość poz. 25 oraz m.in.: Miasto S., świat prozy i nagroda „Nike”. Rozm. I. Iwasiów. „Pogranicza” 2001 nr 2, przekł. ang. pt. The city of Szczecin, the world of prose and the Nike prize. [Przeł.] B. Keane. „Pogranicza” 2001 nr 6; Zimne ognie. Rozm. M. Michalska. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 212 [dot.: Eine kleine]; Nie znam języka niemieckiego. Rozm.: Ł. Grodziński, M. Larek. „Arkusz” 2002 nr 11; „Zdrada jest próbą mistrza”. Rozm.: J. Borowczyk i M. Larek. „Czas Kult.” 2008 nr 4, przedr. w wersji rozszerz. w: J. Borowczyk, M. Larek: Rozmowa była możliwa. Wywiady z pisarzami. Pozn. 2008; Nie chodzi o to, by było ładnie. Rozmowa „eleWatora” z prezesem Fundacji Literatury im. Henryka Berezy – Arturem Danielem Liskowackim. „eleWator” 2012 nr 1; Błądzenie wzdłuż Odry. Rozm.: J. Borowczyk, M. Larek. „Czas. Kult.” 2013 nr 5, przedr. w: J. Borowczyk, M. Larek: Przywracanie, wracanie. Wwa; Szczec. 2014; Trzeba dopisać kilka zdań wątpiących, albo i sarkastycznych. Rozm. E. Podgajna. „Gaz. Wybor.” 2016 nr 94 dod. „Szczecin”.

Powrót na górę↑


 • A. ANDROCHOWICZ: Artur Daniel Liskowacki. W: Encyklopedia Pomorza Zachodniego – pomeranica.pl [on-line] [dostęp 24 maja 2016]. Dostępny w Internecie: http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Artur_Daniel_Liskowacki .
 • LP XX w. (M. Lalak).
 • [H. NIEDBAŁ, K. STAŃCZYK] HN, KS: Artur Daniel Liskowacki. W: Encyklopedia Szczecina. T. I. Szczec. 1999 oraz Encyklopedia Szczecina. Suplement 2. Szczec. 2007.
 • E. CIBORSKA: Artur Daniel Liskowacki. W tejże: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Wwa 2000.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • U. CHĘCIŃSKA: Z Herbowej do krainy Tutaj. „Guliwer” 1996 nr 6 [o twórczości baśniowej A.D. Liskowackiego], przedr. zmien. w tejże: Dzieciństwo i przestrzeń morza w literaturze. Szczec. 1998 oraz passim.
 • B. TWARDOCHLEB: Mój dom w krainie Tutaj. O Szczecinie w twórczości Artura D. Liskowackiego. „Pogranicza” 1998 nr 1.
 • U. CHĘCIŃSKA: Muzyczne przesłanie Artura Daniela Liskowackiego. „Pogranicza” 2001 nr 5.
 • E. KUŹMA: O literaturze na Pomorzu. W: Literatura na Pomorzu Zachodnim do końca XX wieku. Szczec. 2003 [dot. zwłaszcza Eine kleine].
 • K. HAMMER: Der kriegs- und vertreibungsroman im deutsch-polnischen dialog. „Zbliżenia Polska – Niemcy” 2004 nr 1 [dot. też A. Müllera].
 • I. IWASIÓW: Śródmiejskie opowieści. W tejże: Parafrazy i reinterpretacje. Szczec. 2004.
 • E. KAMIŃSKA: Zwischen erbe und eigentum oder auf der sauche nach den gerissenen fäden in Artur Daniel Liskowackis zyklus über S. „Zesz. Nauk.
 • Uniw. Szczec. Colloquia Germanica Stetinensia” 2005 nr 14.
 • D. BITNER: Bez tytułu. „Pogranicza” 2006 nr 4.
 • Z. JARZĘBOWSKI: Słuchowiska szczecińskiego radia. Szczec. 2009 [zawiera m.in.: Aneks. Słuchowiska zrealizowane i wyemitowane w Polskim Radiu Szczecin w l. 1950-2005], passim.
 • E. RYBICKA: Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki. „Teksty Drugie” 2011 nr 5.
 • P. MICHAŁOWSKI: Łaska antyelegii. „Topos” 2018 nr 2.

Powrót na górę↑

Autoportret ze szminką

 • Z. ANTOLSKI: Pożegnanie bajki. „Poezja” 1986 nr 10/11.
 • E. KURZAWA. „Nowe Książ.” 1986 nr 10.
 • D.T. LEBIODA: Wrażliwość, mądrość, sacrum. „Odgłosy” 1987 nr 29.
 • A. SULIKOWSKI: Krakowski wiersz Artura Daniela Liskowackiego. „Pogranicza” 2006 nr 3 [dot. wiersza „Cisza po hejnale”].

Powrót na górę↑

Dzikie koty

 • T. OLSZEWSKI: Młodość. „Życie Lit.” 1987 nr 19, przedr. w tegoż: Między przełomami. Wwa 2015.
 • M. BUKOWSKI. „Okolice” 1988 nr 8.
 • D.T. LEBIODA: Dojrzały debiut. „Tak i Nie” 1988 nr 21.

Powrót na górę↑

Straszny smok Synoptycy

 • R. WACHOWIAK: Jank, Teofil, Synoptycy i inni. „Nowe Książ.” 1990 nr 6 [dot. m.in. A.D. Liskowackiego].

Powrót na górę↑

Atlas ptaków polskich

 • P.W. LORKOWSKI: Próba tożsamości. „Topos” 1994 nr 5/6.
 • B. TWARDOCHLEB: Pamięć i historia. „Pogranicza” 1994 nr 1.
 • L. SZARUGA: Próba (auto)ironii. W tegoż: Powrót poetów. Kr. 1997.

Powrót na górę↑

Szepty miłosne

 • A. BIENIARA: Kontemplacja i agresja. „Pogranicza” 1997 nr 1.
 • D. BITNER: Szeptanie. „Wiad. Kult.” 1997 nr 33.
 • [M. LALAK] M. SKWIERCZYK: W świecie pełnym znaków. „Pogranicza” 1997 nr 1, przedr. w M. LALAK: Niepokojąca reszta. Szczec. 2004.
 • P. MICHAŁOWSKI: Podszepty tajemnicy. „Literatura” 1997 nr 5.

Powrót na górę↑

Śnieżynek

 • B. CHOJNACKA: Dwie książki dla dzieci. „Pogranicza” 1997 nr 3 [dot. też: E. Zienkiewicz: Dzieciaki ze skraju miasta].
 • B. TYLICKA: Gdy pada śnieg… „Guliwer” 1997 nr 4.

Powrót na górę↑

Cukiernica pani Kirsch

 • I. IWASIÓW: Szyfr świata. „Pogranicza” 1998 nr 4.
 • M. LALAK: Rzeczy bliskość i odległość. „Nowe Książ.” 1999 nr 1, przedr. w tegoż: Niepokojąca reszta. Szczec. 2004.
 • A. OSTOWICZ: Uwierzyć w życie kamieni... „Topos” 1999 nr 4.
 • J. TULIK: Pocztówki w kolorze sepii. „Twórczość” 1999 nr 9.
 • B. TWARDOCHLEB: Szczecin ze skorup Atlantydy. „Kur. Szczec.” 1999 nr 13.
 • P. URBAŃSKI: Szczecin feministyczny i inteligencki. „Akcent” 1999 nr 1 [dot. też: I. Iwasiów: Miasto – Ja – Miasto].
 • P.W. LORKOWSKI: Allemanda w mieście S. „Topos” 2001 nr 2/3.
 • S. IWASIÓW: Auto/bio/geo/grafie miast. Danzing/Gdańsk Stefana Chwina i Stettin/Szczecin Artura Daniela Liskowackiego. W: Monady. Polsko – niemiecko – żydowskie po(st)graniczne narracje miejskie. Kr., Budapeszt 2015 [dot. też: S. Chwin: Krótka historia pewnego żartu].

Powrót na górę↑

Eine kleine

 • B. CHOJNACKA: Miasto z niepamięci. „Głos Szczec.” 2000 nr 164.
 • P. CZAPLIŃSKI: Otwieranie historii. „Nowe Książ.” 2000 nr 10.
 • D. NOWACKI: Nieczyste sumienie? „Gaz. Wybor.” 2000 nr 265.
 • M. ORSKI: Nachtmusik. „Prz. Powsz.” 2000 nr 12.
 • M. TRAMER: Mówienie – opowieść – bez czasu – pamięć bez pamięci. „FA-art” 2000 nr 4.
 • U. CHĘCIŃSKA: W stronę Heiniego. „Guliwer” 2001 nr 2.
 • P. KRUPIŃSKI: Mieszczańskie requiem. „Pogranicza” 2001 nr 1, przekł. ang.: A municipal requiem. [Przeł.] B. Keane. „Tamże” 2001 nr 6 [tu też biogram A.D. Liskowackiego. [Przeł.] J. Kot].
 • T. KUNZ: Sztuka powieści. „Dekada Lit.” 2001 nr 9/10.
 • K. UNIŁOWSKI: Stadtmusik. „Twórczość” 2001 nr 1, przedr. w tegoż: Koloniści i koczownicy. Kr. 2002.
 • R. OSTASZEWSKI: Okruchy z kroniki. „Res Publica Nowa” 2001 nr 9.
 • Z. JARZĘBOWSKI: „Eine kleine”: baśń w historii – historia w baśni. W: Barwy świata baśni = Farben der maerchenwelt. Szczec. 2003 [dot. też słuchowiska].
 • J. GIZA-STĘPIEŃ: „Ani eine, ani kleine”, tylko „dazwischen”. „Szczec. Pr. Polonist.” 2004 nr 15.
 • A. REIMANN: „Eine kleine” Artura Daniela Liskowackiego – powieść wobec muzyki. „Pogranicza” 2004 nr 4.
 • T. CZERSKA: Dyskurs interetniczny. „Tygiel Kult.” 2006 nr 4/6.
 • I. IWASIÓW: Z boiska na szachownicę. „Teatr” 2008 nr 2 [rec. adapt. teatr.].
 • B. SOKOŁOWSKA: Jeśli zapomnę o nich… „Topos” 2011 nr 1/2.
 • J. BOROWCZYK: Postromantyczne kartogramy. Epifanie peryferii w utworach Artura D. Liskowackiego, Andrzeja Niewiadomskiego i Andrzeja Stasiuka. „Prz. Hum.” 2014 nr 2.
 • Zob. też Autor o sobie i Wywiady.

Powrót na górę↑

Pożegnanie miasta i inne szkice z pamięci

 • I. IWASIÓW: Spełnienie w mieście. „Pogranicza” 2002 nr 6.
 • R. CIEŚLAK: Fotografie, spojrzenia, teksty… Liskowackiego pożegnania i powroty. „Pogranicza” 2003 nr 1.
 • M. FRĄTCZAK: Urzeczywistnianie niebytu. „Topos” 2003 nr 1/3.
 • A. JĘSIAK: Bez obrazy. „Migotania, Przejaśnienia” 2003 nr 2.– M. LAREK: Przeciwko sentymentalizmowi. „Czas Kult.” 2003 nr 5.
 • T. MIZERKIEWICZ: Eine kleine „Auf Wiedersehen”. „Nowe Książ.” 2003 nr 5.
 • D. NOWACKI: Wyjść na swoje. „Gaz. Wybor.” 2003 nr 2.
 • R. OSTASZEWSKI: Twarz(e). „Odra” 2003 nr 6.
 • L. ŻULIŃSKI: Dedalus w Szczecinie. „Twórczość” 2003 nr 9.
 • K. ĆWIKLIŃSKI: Tryptyk szczeciński. „Borussia” 2004 nr 33/34.

Powrót na górę↑

To wszystko

 • I. IWASIÓW: Co znaczy wszystko? „Pogranicza” 2006 nr 4.
 • P. KRUPIŃSKI: Arcydziełko Liskowackiego. „Pogranicza” 2006 nr 1.
 • K. LISOWSKI: Życie jako chwila do namysłu. „Nowe Książ.” 2006 nr 10.
 • M. PIASKOWSKA-MAJZEL: Konie i kolory. „Pogranicza” 2008 nr 1.

Powrót na górę↑

Mariasz

 • M. CUBER: Ot, i cała tajemnica. „Nowe Książ.” 2007 nr 12.
 • T. MIZERKIEWICZ: Magnetyczny punkt literatury. „Pogranicza” 2007 nr 6, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
 • D. NOWACKI: Gra zdobywcy Mont Blanc. „Gaz. Wybor.” 2007 nr 236.
 • A. SASINOWSKI: Wodospad rzeczy. „Kur. Szczec.” 2007 nr 207.
 • P. TOMCZAK: Gra czystymi wrażeniami. „FA-art” 2008 nr 2/3.
 • L. ŻULIŃSKI: Paralele i reguły. „Latarnia Morska” 2007 nr 4/2008 nr 1.
 • E. CHROMIK: Roz(g)rywki strategiczne. „Śląsk” 2009 nr 4.
 • P. RUTKIEWICZ: Z początkiem. „Tygiel Kult.” 2009 nr 7/9.
 • P. MALICKA: Gra z romantycznym afektem w „Mariaszu” Artura Daniela Liskowackiego. „Przestrzenie Teorii” 2017 nr 27.

Powrót na górę↑

Capcarap

 • P. MAŁOCHLEB: Czytelnik niezaspokojony. „Nowe Książ.” 2008 nr 12.
 • A. FRAJLICH: Świnie mają wrażliwe serce. „Nowy Dz.” Nowy Jork 2009 nr z 20 VII dod. „Prz. Pol.”.
 • M. ORSKI: Wypisy z codzienności. „Prz. Powsz.” 2009 nr 2.
 • M. RADZIWON: Ukryty bohater. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 132.
 • B. SOKOŁOWSKA: Na złodzieju… słowo gore. „Topos” 2009 nr 1/2.
 • J.L. WOŹNIAK: Ciekawa książka. „Śląsk” 2009 nr 5.
 • E. KULCZAK: I odwrócił się do okna. Powst. 2014 [on-line] [dostęp 24 maja 2016]. Dostępny w Internecie: http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1736:capcarap-artura-daniela-liskowackiego&catid=40:p...

Powrót na górę↑

Po sobie

 • J. BOROWIEC: Nad sobą. „Nowe Książ.” 2010 nr 10.
 • A. KAŁUŻA: Ten, który wciąż nie jest mną. „Pogranicza” 2010 nr 4.
 • J. RYSZKOWSKI: Ostrożnie, żeby nikt nie wszedł w słowo. „Topos” 2011 nr 1/2.
 • J. ŻABNICKA: Inwentarz braków. „Czas Kult.” 2010 nr 6.

Powrót na górę↑

Murzynek B.

 • J. KRZYŻANOWSKI: Negro spirituals alla Polacca. „Kur. Szczec.” 2011 nr 222.
 • D. NOWACKI: Mużydek, czyli obcość zwielokrotniona. „Gaz. Wybor.” 2011 nr 237.
 • A. CIARKOWSKA: Murzynek Bambo w Bolandzie mieszka. „Topos” 2012 nr 5.
 • A. KWIATKOWSKA: „Kundel do potęgi”. Artur Daniel Liskowacki wobec stereotypów. „Migotania” 2012 nr 2.
 • T. MIZERKIEWICZ: I ty zostaniesz Afrykaninem. „Nowe Książ.” 2012 nr 1, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
 • M. SENK: Mużyd, czyli trup w szafie Bolandy. „Czas Kult.” 2012 nr 4.
 • M. SIEDLACZEK-MIKODA: Być innym w Polsce. „Śląsk” 2012 nr 7.
 • B. ŻYNIS: Obcy – swój – dwie strony jednej maski. W: Kultury obcości. Bydgoszcz 2016.

Powrót na górę↑

Skerco

 • A. CIARKOWSKA: O słowach zbędnych i niezbędnych. „Topos” 2012 nr 4.
 • P. MICHAŁOWSKI: Forma przypadku. „Odra” 2012 nr 1.
 • A. NĘCKA: (Roz)błyski opowieści. „Nowe Książ.” 2012 nr 1.
 • M. ORSKI: Trzeba opowiadać, opowiadać… „Prz. Powsz.” 2012 nr 2.
 • J. ŻABNICKA: Ske(r)cz(o). „Czas Kult.” 2012 nr 2.

Powrót na górę↑

Kronika powrotu

Powrót na górę↑

Elegijki

Powrót na górę↑

Przywracanie, wracanie

 • S. BURYŁA: Rozmowy o życiu i literaturze. „Nowe Książ.” 2014 nr 11, przedr. „eleWator” 2015 nr 1.
 • A. SKRENDO: Artur Daniel. „eleWator” 2015 nr 1.

Powrót na górę↑

Ulice Szczecina. (Ciąg bliższy)

 • B. TWARDOCHLEB: Szczecin – miasto wieloznaczne. „Kur. Poranny” 2015 nr 238.
 • L. ŻULIŃSKI: Historyczna wiwisekcja miasta. Powst. 2015 [on-line] [dostęp 24 maja 2016]. Dostępny w Internecie: http://latarnia-morska.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=2103%3Aulice-szczecina-ciag-blizszy-artura-daniela-liskowackiego .
 • M. BAUCHROWICZ-KŁODZIŃSKA: Szczecin – portret podwójny. „Nowe Książ.” 2016 nr 6.
 • M. ORSKI: „Wygrzebywanie się” z korzeni. „Odra” 2016 nr 4.
 • W. SKALSKA: Twarz miasta (dotąd) bez twarzy. „Elewator” 2016 nr 4.
 • B. SOKOŁOWSKA: Szczecińska periegeza według Liskowackiego. „Topos” 2016 nr 2.
 • L. ŻULIŃSKI: Pasja Liskowackiego. „Twórczość” 2017 nr 4.

Powrót na górę↑

Małe sceny wielkiego zamku

 • E. KUBERA: Duża książka o małych scenach. „Kur. Szczec.” 2016 nr 113.

Powrót na górę↑

Późne popołudnie

 • M. OLSZEWSKI: Inaczej. „Nowe Książ.” 2017 nr 12.
 • M. WABIK: Wiersze z rozgadanej lapsusami rzeczywistości. „Akant” 2017 nr 11.
 • A. MOCHALSKA: Tak trzeba żyć. „Twórczość” 2018 nr 1.
 • E. SONNENBERG: Poezja jako sposób na wyrażenie milczenia. „Elewator” 2018 nr 1.

Powrót na górę↑

Katarzyna Batora

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Artur Daniel LISKOWACKI
Nawigacja
Narzędzia