Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1951

Do 1978 podpisywała utwory nazwiskiem: Sikorska.

Prozaiczka.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzona 20 czerwca 1951 w Warszawie; córka Stanisława Sikorskiego, profesora fizyki, i Marii Mileny z Braumanów. Do szóstego roku życia mieszkała w Wołominie następnie wraz z rodzicami przeniosła się do Warszawy. Uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego nr 49 w Warszawie; w 1969 zdała maturę. Od 1970 studiowała polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu magisterium w 1975 rozpoczęła pracę jako redaktor polskiej literatury współczesnej w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Debiutowała w 1978 książką dla dzieci pt. Raku (pod nazwiskiem Anna Sikorska). W następnych latach rozwijała twórczość w dziedzinie prozy (także dla dzieci i młodzieży). W 1989 zrezygnowała z pracy redakcyjnej i poświęciła się twórczości literackiej. W 1991 została członkiem SPP. W 1994-2001 prowadziła w Warszawie własne wydawnictwo Szpak. Kilkakrotnie przebywała na stypendiach literackich: w 1996 i 2003 na stypendium Literarisches Colloquium Berlin w Wannesee, w 2001 na stypendium Herrenhaus Edenkoben ufundowanym przez Berthold-Leibinger-Stiftung GmbH oraz Freundkreis Herrenhaus Edenkoben, a w 2004 na stypendium m. Monachium w Feldafing. Fragmenty prozy i recenzje drukowała m.in. na łamach pism „Kresy” (1996, 1999), „Dekada Literacka” (1999, 2005, 2006) i „Pogranicza” (2002, 2004). W 2000 otrzymała Nagrodę Polskiego PEN Clubu za twórczość prozatorską.

W 1977 wyszła za mąż za Włodzimierza Boleckiego, historyka literatury (rozwód w 2004); ze związku tego urodziła się w 1978 para bliźniąt Antoni i Agnieszka. W 2005 zawarła związek małżeński z Krzysztofem Doroszem, dziennikarzem, eseistą i zamieszkała w Starej Miłosnej pod Warszawą.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Raku. [Opowiadanie dla dzieci]. Wwa: Czyt. 1978, [24] k.
 2. Podp. Anna Sikorska.

 3. Leć do nieba. [Powieść]. Wwa: Iskry 1989, 150 s. Wyd. 2 Wwa: Szpak 1998.
 4. Biały kamień. [Powieść]. Wwa: Szpak 1994, 166 s. Wyd. nast.: wyd. 2 tamże 1998; [wyd. 3] Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2004.
 5. Nagroda Lit. im. W. St. Reymonta w 1995.

  Przekł.: duń.: Som en sten fra himlen. [Przeł]. R. Kildegaard. Valby 1998, – niderl.: Een witte steen. [Przeł.] K. Lesman. Breda 1997, – niem.: Der weisse Stein. Roman. [Przeł.] A. Lempp. Berlin 1998, wyd. 2 München 2000.

 6. Kochany Franz. Powieść. Wwa: Szpak 1999, 350 s.
 7. Nagroda Pol. PEN Clubu w 2000.

  Przekł.: franc.: Mon Cher Franz. [Przeł.:] C.-Ch. du Bord, K. Jeżewski. Paris 2004, – niderl.: Lieve Franz. [Przeł.] K. Lesman. Breda 2000, – niem.: Lieber Franz. [Przeł.] M. Popiel-Kjer. Frankfurt am Main 2000, – portug.: Querido Franz. [Przeł.] T. Barciński. Rio de Janerio 2002.

 8. Latawce. [Powieść dla młodzieży]. Wwa: Ezop 2002, 204 s. Książ. z Pegazem.
 9. Concerto d’amore. [Powieść]. Wwa: W.A.B. 2004, 335 s. Ser. „Z Zegarkiem”.
 10. Uwiedzeni. [Powieść]. Wwa: Jacek Santorski & Co Ag. Autorska 2009, 348 s.
 11. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Jacek Santorski&Co Ag. Autorska 2009, 348 s. plik w formacie PDF, EPUB, MOBI.

 12. Cadyk i dziewczyna. [Powieść]. Wwa: Czarna Owca 2012, 269 s.
 13. Wyd. jako dokument elektroniczny: Wwa: Czarna Owca 2012, 269 s.; plik w formacie EPUB, MOBI.

  Przekłady utworów literackich A. Boleckiej w antologiach zagranicznych, m.in.: niem.: Zwischen den Linien. [Oprac.:] S. Geist. Hannover 1996; Kultur und Gewald. [Oprac.:] D. Blecking, R.F. Kokenbrink. Dortmund 2000.

Praca redakcyjna

 1. M. Pawlikowska – Jasnorzewska: Dramaty. T 1-2. Zebrała i oprac. A. Bolecka. Wstępem opatrzył S. Treugutt. Wwa: Czyt. 1986, 809 + 775 s.
 2. …o lúbvi. 10 romantičeskih istorij. [Oprac.:] A. Bolecka. [Przeł.:] Ú. Čajnikow, D. Kogan. Belgorad; Har’kov: Klub semejnogo dosuga 2012, 220 s.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2008, 2010.
 • Autor o sobie: Szukanie mitycznych obrazów. „Kresy” 1996 nr 25 [dot.: Biały kamień].
 • Wywiady: „Jestem inna”. Rozm A. Kosińska. „Dekada Lit.” 1995 nr 2; „Tworząc bohatera mężczyznę, szukam swojej męskiej strony”. Rozm. J. Busser. „Fraza” 1999 nr 1; Drogi do samopoznania. Rozm. M. Nowicki. „Życie” 2000 nr 49; Pisanie książek jest niebezpieczne. Rozm. R. Grzela. „Tygiel Kult.” 2000 nr 10/12; Romans z Kafką. Rozmowa z A. Bolecką. W: S. Bereś: Historia literatury polskiej XX-XXI wieku. Wwa 2002 [dot.: Kochany Franz]; Na granicy życia i śmierci. Rozm. R. Grzela. „Topos” 2003 nr 4/5; O złych marzycielach i uwodzeniu przez zło. Rozm. A. Wolny-Hamkało. „Tyg. Powsz.” dod. „Książ. w Tyg.” 2009 nr 29 [dot.: Uwiedzeni].
 • Nadal wierzę w kulturotwórczą rolę pisarza. Rozm. A. Bienias. „Fraza” 2014 nr 1/2.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • K. DUNIN: Czytając Polskę. Wwa 2004, passim.
 • M. JENTYS: Archetypy A. Boleckiej. W tejże: Nić Ariadny. Tor. 2005.
 • N. ŻURAWSKA: „Żeby kłamać, trzeba jak najczęściej mówić prawdę”. O prozie Anny Boleckiej. W: Skład osobowy. Szkice o prozaikach współczesnych. Cz. 2. Katow. 2014.

Powrót na górę↑

Leć do nieba

 • I. IWASIÓW: Biedny słowiański freudyzm. „Nowe Książ.” 1990 nr 1.
 • K. SZCZUKA: Śmierć biedronki, śmierć motyla. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 163.

Powrót na górę↑

Biały kamień

 • L. BUGAJSKI: Archeologia rodzinna. „Wiad. Kult.” 1994 nr 6.
 • M. LENGREN: Kresy atakują. „Twórczość” 1994 nr 11.
 • J. ŁUKASIEWICZ. „Odra” 1994 nr 11.
 • T. NYCZEK: Polowanie na białe koguty. „Gaz. Wybor.” 1994 nr 161, przedr. pt. Pradziadka dzieje w tegoż: Lektury obowiązkowe. Kr. 2005.
 • I. SMOLKA: Realizm i magia. „Życie Warszawy” 1994 nr 158, dod. s. 5.
 • A. SZYMAŃSKA: Gdzie ten demon? „Kresy” 1994 nr 20.
 • M. CISŁO: Kamień na kamień. „Res Publica Nowa” 1995 nr 1.
 • H. GOSK: Żywa nieobecność. „Nowe Książ.” 1995 nr 1.
 • I. IWASIÓW: Słodki skurcz gardła. „Fraza” 1995 nr 9.
 • M. JENTYS: Najbliższy człowiek na ziemi. „Sycyna” 1995 nr 2.
 • J. MUSIOŁEK: Pradziadek domyślny. „FA-art” 1995 nr 1.
 • D. NOWACKI: Im dawniej tym lepiej. W tegoż: Zawód: czytelnik. Kr. 1999.
 • M.J. OLSZEWSKA: Wyobraźnia czasu człowieka w „Białym kamieniu” Anny Boleckiej. W: Sacrum na nowo poszukiwane. O literaturze polskiej po 1989 roku. Lubl. 2015.
 • Zob. też Autor o sobie.

Powrót na górę↑

Kochany Franz

 • K. BRATKOWSKA: Turandot, czyli dlaczego Kafka nie mógł się ożenić. „Res Publica” 1999 nr 11/12.
 • Z. CHOJNOWSKI: Aby zapytać o nadzieję. „Nowe Książ.” 1999 nr 12.
 • M. CIEŚLIK: Prorok Franz, „Gaz. Wybor.” 1999 nr 267.
 • M. JENTYS: AmsH znaczy ciemność. „Twórczość” 2000 nr 5.
 • J. KURKIEWICZ: Gdzie nie sięgają pytania. „Tyg. Powsz.” 2000 nr 21.
 • J. ŁUKASIEWICZ: Czytając o tym czego nie zobaczę… „Arkusz” 2000 nr 7.
 • P. MICHAŁOWSKI: Proces w labiryncie listów. „Tygiel Kult.” 2000 nr 10/12.
 • T. NYCZEK: Listy z umarłych światów. „Prz. Polit.” 2000 nr 45.
 • A. SKIBSKA: Stan równowagi. „Arkusz” 2000 nr 7.
 • J. ZIELIŃSKI: Kochany Amszel. Powieść. A. Boleckiej. Polemika z G. Herlingiem-Grudzińskim. „Rzeczpospolita” 2000 nr 18.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Latawce

 • I. JANOWSKA: W dawnym stylu. „Nowe Książ.” 2003 nr 2.
 • B. PYTLOS: Najważniejsza jest zwyczajność. „Guliwer” 2003 nr 4.
 • K. BĘCZKOWSKA: Bohaterowie i wartości rodziny w opowieści „Latawce” A. Boleckiej. W tejże: Powieść obyczajowa dla młodzieży po roku 1990. Kielce 2006.

Powrót na górę↑

Concerto d’amore

 • M. CUBER: Prawie wszystko o Amorze. „Pogranicza” 2004 nr 4.
 • P.T. FELIS: Czysty romans. „Gaz. Wybor.” 2004 nr 180.
 • D. NOWACKI: Romansidło przekroczone. „Nowe Książ.” 2004 nr 11.
 • J. ZIELIŃSKI: Po przejściach – idylla. „Rzeczpospolita” 2004 nr 184.

Powrót na górę↑

Uwiedzeni:

 • E. BIEŃKOWSKA: Uwiedzeni. „Zesz. Lit.” 2009 nr 107.
 • B. DARSKA: Nazbyt łatwa recepta. „Nowe Książ.” 2009 nr 9.
 • M. JENTYS: Moc wewnętrznych obrazów. „Twórczość” 2009 nr 11.
 • A. NĘCKA: W sidłach fantazmatów. „Pogranicza” 2009 nr 4.
 • D. NOWACKI: Marzyciele XX wieku. „Gaz. Wybor.” 2009 nr 116.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Cadyk i dziewczyna

 • B. DARSKA: Czy fakty zawsze wystarczą? „Twórczość” 2012 nr 12.
 • T. MIZERKIEWICZ: Zbeletryzować drugą wojnę. „Nowe Książ.” 2012 nr 7, przedr. w tegoż: Literatura obecna. Kr. 2013.
 • B. PRZYMUSZAŁA: Duchowość w czasie Zagłady. Wokół „Cadyka i dziewczyny” Anny Boleckiej. W: Ślady, zerwania, powroty... Metafizyka i religia w literaturze współczesnej. Kr. 2015.

Powrót na górę↑

Barbara Marzęcka

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Anna BOLECKA
Nawigacja
Narzędzia