Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1967

Poeta, prozaik, krytyk literacki i muzyczny.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 24 grudnia 1967 w Krotoszynie; syn Jerzego Wiedemanna i Janiny z domu Kubiak. Dzieciństwo spędził w Borzęcicach, Obrze Starej i Książenicach pod Grabowem nad Prosną. Uczęszczał do Liceum im. M. Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Po zdaniu w 1986 matury studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie; magisterium uzyskał w 1991. W 1986 debiutował recenzją Opowiadań dawnych i nowych A. Ziemnego pt. Historia niewidoczna, opublikowaną w tygodniku „Kultura” (nr 25). Jako poeta i prozaik debiutował utworami, które zostały nagrodzone w konkursie prozatorskim i poetyckim dwumiesięcznika „Czas Kultury” i ogłoszone w 1991 na jego łamach: opowiadaniem pt. Śmierć Zbigniewa Herberta (nr 26/27) i wierszem o incipicie: „Wsiadłem. W przedziale siedział tylko jeden facet…” (nr 31). W piśmie tym publikował utwory poetyckie także w następnych latach. Wiersze, opowiadania, a także recenzje literackie i muzyczne oraz felietony ogłaszał również m.in. w „Twórczości” (1994, 1996, 2006-09), „FA-art” (1995-99, 2003-08 z przerwami), „Kresach” (1995, 1998, 2002, 2005, 2008), „Znaku” (1995-2002), „Odrze” (1996-2008, z przerwami), „Tygodniku Powszechnym” (1996-2005; tu głównie recenzje płyt), „Res Publice Nowej” (1998-2009 z przerwami; tu m.in. w 2001-07 felietony muzyczne w rubryce Dziennik ucha), „Studium” (1998-2004; także do 2001 członek zespołu redakcyjnego), „Przekroju” (tu w 2001 cykl Dziennik „duszy” i Dzienniczek lipski), „Pograniczach” (2003-09) ) i „Blizie” (od 2009; tu m.in. cykl: Ucho w rosole). W 1998-2001 był członkiem zespołu redakcyjnego pisma „Studium”, w którym nadto w 1996-04 (z przerwami) drukował swoje utwory. Przekładał poezję z języka ukraińskiego, słoweńskiego i angielskiego. Zajmował się także malarstwem, rysunkiem i ilustracją książkową; prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych. Należał do Grupy Plastycznej im. Franka Zappy. Wziął udział w kursie złocenia architektury prowadzonym przez artystę grafika, prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Był laureatem wielu nagród, m.in. w 1999 Fundacji im. Kościelskich w Genewie i w 2008 Nagrody Literackiej Gdynia. Otrzymał kilkakrotnie stypendia literackie: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2002, 2004, 2010), a także niemieckie Hermann-Kesten-Stipendium (Norymberga 2000) i Künstlerdorf Schöppingen (2000) oraz amerykańskie International Writing Program (Iowa City 2004). W 2009 został członkiem SPP i Polskiego PEN Clubu. Mieszka w Warszawie.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Samczyk. [Wiersze]. Pozn.: Obserwator 1996, 65 s. Bibl. „Czasu Kult.”, 18. Przedr. zob. poz. 11.
 2. Zawiera wiersze w działach: Cz. I. (1989-1990); Sierpień 1991; Cz. 2. (1991-1993); Cz. III. (1994); Cz. IV (1995).

 3. Bajki zwierzęce. [Wiersze]. Rys.: P. Zielona. Wr.: Pomona 1997, 36 s. bibl. 44, t. 5. Wyd. 2 Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2002, 45 s. Port Legnica 2002, 10.
 4. Wyd. 1 w nakł. 44 egz.

  Zawartość: Bajki zwierzęce; Bajki odnalezione; Trzy poematy.

 5. Wszędobylstwo porządku. [Opowiadania]. [Posł.:] H. Bereza. Kr.: Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ; Zielona Sowa [1997], 72 s.Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”, 5.
 6. Nagroda Pol. Tow. Wydawców Książek i Bibl. Raczyńskich w Pozn. oraz nominacja do Nagrody Lit. Nike w 1998.

  Zawartość: Hera; Pierwszy raz; Ciągle jeszcze jest w Polsce ta przykrość…; Szczeknięcie lata; Drugi dzień potrzebuje pierwszego dnia; Co?; Przestać być pocałunkiem; Śmierć Zbigniewa Herberta; Nieszczęsny Jaś; Wschodni czy Zachodni?; Śmierć za idee; Widelec; Prześpię się w twoim ogniu; Szczęście w spodniach; Święty Witoldzie módl się za nami. – H. Bereza: Swoboda [posł.].

 7. Ciasteczka z kremem. [Wiersze]. Legnica: Centrum Sztuki – T. Dram. 1998, 15 s. Barbarzyńcy i Nie, 13.
 8. Zawiera wiersze w działach: I; II. Ciasteczka z kremem; III.

 9. Długo w noc. Sonata. [Wybór wierszy]. Legnica: Centrum Sztuki – T. Dram. 1998, 15 s. Barbarzyńcy i Nie.
 10. Rozrusznik. [Wiersze]. Kr.: WL 1998, 60 s. Przedr. zob. poz. 11.
 11. Sęk, pies, brew. [Opowiadania]. Wwa: W.A.B. 1998, 136 s. Archipelagi.
 12. W 1999 Nagroda Fundacji im. Kościelskich, Nominacja do Nagrody Lit. Nike.

  Zawartość: Eliada. Opowiadanie bergmanowskie; Gwałtowne pogorszenie słuchu. Opowiadanie zachowawcze; Pudel. Opowiadanie intertekstualne; Kapitan. Opowiadanie pornograficzne; Sens życia. Opowiadanie śródziemnomorskie.

  Przekł.: niem.: Gewaltige Verschlechterung des Gehörs. [Przeł.:] R. Matwin-Buschmann, E. Kinsky. Göttingen 2001, – ros.: Gde sobaka zaryta. [Przeł.] Û. Čajnikov. Moskva 2003.

 13. Singiel literacki. [Wiersze]. Kraków: [b.w.] 2000.
 14. Bibliofilskie wydawnictwo zawierające dwa wiersze.

 15. Konwalia. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2001, 53 s. Port Legnica 2001, t. 8. Przedr. zob. poz. 11.
 16. [Tekst w:] Z. Janin: I love you too = ja ciebie też : czerwiec-sierpień 2001. [Katalog wystawy]. [Teksty:] S. Szabłowski, R. Lewandowski, … Tłum. A. Zapałowski. Bytom: Galeria Kronika; Jelenia Góra: BWA 2001, 32 s.
 17. Tekst w jęz. pol. i ang.

 18. Kalipso. [Wiersze]. Wwa: Prószyński i S-ka 2004, 54 s. Przedr. zob. poz. 11.
 19. Nominacja do Nagrody Lit. Nike w 2005.

  Zawiera m.in : Pięć małych traktatów.

 20. Sceny łóżkowe. Kr: Korporacja Ha!art 2005, 199 s. [Ser. Prozatorska, 2].
 21. Zapis snów z l. 1987-2000.

  Przekł. słoweń.: Prizori iz postelje. [Przeł.] T. Jamnik. [Il.] … Ljubljana 2007.

 22. Czyste czyny. Wiersze zebrane 1989-2006. Pozn.: Wyd. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2007, 47 s. Wielkopol. Bibl. Poezji, 14.
 23. Zawiera wiersze z tomów 1, 6, 8, 10, 13 oraz wiersze spoza zbiorów. – A. Skrendo: Czysta radość. [Posł.].

  Przekł. serb.: Čista posla. [Przeł.] B. Rajčic. Beograd 2010.

 24. Pensum. [Wiersze]. Pozn.: Wyd. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2007, 47 s. Wielkopol. Bibl. Poezji, 6. Przedr. zob. poz. 12.
 25. Nagroda Lit. Gdynia i nominacja do Nagrody Mediów Publicznych „Cogito” w 2008.

 26. Filtry. [Wiersze]. Wwa: Staromiejski Dom Kultury 2008, 32 s. Bibl. Nocy Poetów, 28.
 27. Nominacja w kategorii książka roku do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius.

 28. Dywan. [Wiersze]. Pozn.: Wyd. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2010, 50 s. Bibl. Poezji Współcz., 18.
 29. Nominacja do Nagrody Lit. Gdynia w 2011.

 30. Końcówki. Henryk Bereza mówi. [Wywiad rzeka]. [Współaut.:] P. Czerniawski. Kr.: Korporacja Ha!art 2010, 175 s.
 31. Odpowiadania. Wr.: Stow. Kult.-Artyst. „Rita Baum” 2011, 222 s. Bibl. Rity Baum.
 32. Zawartość: Księżyc i jego krytyk; Nieznany fragment „Obciachu” Kingi Dunin; Teoria poznania; Lotta w Krakowie; „Cały las pełen dziadka”; Rok w Medanie; Goldfinger meets a goldfish; Heiliger Dankgesang eines Genesenden; Wilanów; Placówka; W Szwajcarii; WSZYSTKO PRZESZKADZA; Przygoda; Weź ręce od mojego przyjaciela!; Philips & Myama; Polonia w Kolonii; Keep walking; Umorzenie; Nieznany frgament powieści Andrzeja Żóławskiego; Niewinność.

 33. Domy schadzek. [Wiersze]. Wybór i posł.: M. Topolski. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publicznej i Centrum Animacji Kultury 2012, 459 s. Bibl. Poezji Współcz., t. 46.
 34. Adam Wiedemann. Antologia. [Wybór wierszy]. Wwa: Hachette Polska 2013, 189 s. Poezja Polska, 73. Kolekcja Hachette.
 35. Z ruchem. [Wiersze]. Pozn.: Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury 2014, 52 s. Bibl. Poezji Współcz., t. 85.
 36. Nominacja do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius w 2015.

 37. Karpie. [Wiersze]. Rys.: A. Wiedemann. Tor.: „Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura”. Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Inst. Literatury Pol. UMK 2015, 9 s. Bibl. „Inter”- Ser. Poetycka Jeden, t. 1.
 38. Metro na Żerań. [Wiersze]. Il.: A. Wiedemann i R. Ryba-Rybicki. Pozn.: WBPiCAK [Woj. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury] 2016, 69 s. Bibl. Poezji Współcz., 113.
 39. Poczytalność. Przygody literackie. Oprac. [i posł.]: T. Dalasiński. Wr.: Wrocławskie Wydawn. Warstwy 2016, 452 s.
 40. Tom stanowi komplet z poz. 24. – Zawiera wybór szkiców i recenzji lit. ze wstępem A. Wiedemanna, m.in. w dziale szkiców: Czy czyta pani Czycza? Czy Czycza pani zna?; Cztery powieści unistyczne; Paradoks Wirpszy; Komentarz do odczytu Karola Tarnowskiego o pocieszeniu, jakie daje sztuka; Wycieczka w góry. Przyczynek do badań nad Kosmosem [W. Gombrowicza]; Pamflet na mistrza [dot. K. Irzykowskiego]; Ta mała na „ś” [dot. A. Sosnowskiego]; Mieczysław Jastrun. Poezja i wielkość; Szukanie Boga; Konstanty P. pisze wiersze na studiach w USA [K. Puzyna]; Wał [dot. Cz. Miłosza]; Moja śmiertelność powinna cię wzruszyć [dot. W. Szymborskiej]; Ponad wszelką współczesność [dot. M. Piotrowskiego].

 41. Posłuszność. Przygody muzyczne. Oprac.: I. Puchalska. Wr.: Wrocławskie Wydawn. Warstwy 2016, 492 s.
 42. Tom stanowi komplet z poz. 23. – Zawiera wybór felietonów, recenzji i relacji dot. muzyki ze wstępem A. Wiedemanna i posł. A. Czarneckiej.

  Wybory wierszy w przekł.: serb.: Rečnik mlade poljske poezje. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. godine. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2013, – słoweń.: Izbrane pesmi. [Przeł.] P. Čučnik. Maribor 2002, – ukr.: Nove pomeškanâ. [Przeł.] M. Kìânovs'ka. Ternopìl' 2015.

  Przekłady utworów A.Wiedemanna w antologiach zagranicznych: ang.: Altered state. The new Polish poetry. Todmorden 2003; Carnivorous boy carnivorous bird. [Red.:] M. Baran, A. Skucińska, E. Wójcik-Leese. Brookline, MA 2004; Free over blood. Contemporary Polish writing in translation. [Red.:] D. Jung, M. Orliński. London 2011, – bułg.: Antologiâ na novata polska poeziâ. [Przeł.] B. Dankov. Sofiâ 2006; Miłość nie jest tym słowem. Antologia poetek i poetów polskich, debiutujących po roku 1989 = Lûbov ne e dumata. Antologiâ na polski poetesi i poeti, debûtirali sled 1989 godina. [Wybór i oprac.:] Â. Denel i M. Vožnâk. Plovdiv 2014, – chorw.: Orkestru iza leða. [Przeł.:] I. Vidovic Bolt, D. Nowacki. Zagreb 2001, – czes.: Bílé propasti. [Przeł.:] B. Trojak, R. Putzlacher-Buchtová, L. Martinek, M. Zelinský. Skalice nad Svitavou, Brno 1997, – hiszp..: Poesía a contragolpe. [Wybór przekł.:] A. Murcia, G. Beltrán, X. Farré. Zaragoza 2012, – niem.: Landschaften und Luftinseln. [Oprac.:] A. Markiewicz. München 2000; Mozarts Zauberkutsche. Neue literarische Nachschriften. [Red.:] A. Knafl. Wien 2006; Poezja polska po przełomie – Pokolenie '89 = Polnische Poesie nach der Wende – Generation '89. [Red.:] R. Hodel. Hamburg; Wwa 2008; VERSschmuggel. Polnisch- und deutschsprachige Gedichte = WERSszmugiel. Antologia poezji polsko- i niemieckojęzycznej. [Red.:] A. Maurin, T. Wohlfahrt. Heidelberg; Brzeg 2010, – serb.: Moj poljski pesnički XX vek. Antologija. [Przedm., red., tłum.:] B. Rajčić. Beograd 2012; Atlas evropske lirike. Iz moderne poezije evropskih naroda čije manjine žive u Bosni i Hercegovini. [Red.:] M. Šindić, Z. Kecman. Banja Luka 2013; Rečnik mlade poljske poezije. Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. godine. [Przeł.] B. Rajčić. Beograd 2013, – słoweń.: Piši mi Medana. [Red.:] A. Šteger, D. Šarotar, I. Divjak. [Medana] 1999; Akslop poljska nazaj. [Oprac.:] P. Čučnik. Ljubljana 2005; Vilenica 2001. Mednarodno pisateljsko srečanje International Writers' Gathering = Rencontre internationale des écrivains. [Red.:] I. Osojnik, B. Šubert. Ljubljana 2011 ; Moral bi spet priti. Sodobna evropska gejevska poezja. [Red. :] B. Mozeli. [Przeł. :] A. Mustar, N. Subiotto. Ljubljana 2009, – szwedz.: Polen berättar. [Red.:] I. Grönberg, S. Ingvarsson. Stockholm 2005, – tur.: Kehribar ülkesinden yeni öyküler. Çağdaş Polonya edebiyatı antolojisi. [Przekł.] N. Yüce İstanbul 2014, – ukr.: Pìdkazanij Mìloš. Kiïv [2012].

Przekłady

 1. P. Čučnik: Zapach herbaty. Przeł.: K. Šalamun-Biedrzycka, A. Będkowska-Kopczyk, … Kr.: Zielona Sowa; Studium Lit.-Artyst. przy Inst. Filologii Pol. UJ 2002, 68 s. Bibl. Pis. Lit.-Artyst. „Studium”. Nowa Poezja Słoweńska , 53.
 2. M. Komelj: Rosa. [Wiersze]. Legnica: Biuro Lit. Port Legnica 2003, 52 s. Port Legnica 2003.
 3. P. Semolič: Wiersze wybrane. W przekł. A. Będkowskiej-Kopczyk, K. Šalamun-Biedrzyckiej, A. Wiedemanna. Posł.: A. Wiedemann. Legnica: Biuro Literackie Port Legnica 2003, 68 s. Port Legnica 2003.
 4. A. Bondar: Jogging. [Wiersze]. Nowa Ruda: „Mamiko” Apolonia Maliszewska 2005, 85 s. Poezja Ukraińska.
 5. P. Čučnik: Praca i dom. Przeł.: M. Olszewski i A. Wiedemann. Gdańsk : słowo/obraz terytoria, 2009, 67 s. Europejski Poeta Wolności. Nominacje.
 6. M. Wigman: Na imię mi legion = Mijn naam is Legioen. Przeł.: B. Kalla i A. Wiedemann. Gdańsk: Inst.t Kultury Miejskiej 2018, 103 s. Europejski Poeta Wolności.
 7. Tekst częściowo w jęz. niderlandzkim i polskim.

Prace redakcyjne

 1. Opowiadania o miłości. Wybór: W. Bonowicz, A. Wiedemann. Kr.: Znak 1998, 194 s.
 2. M. Piotrowski: Czerwona piłka. Dramaty. Wybór i wstęp: A. Wiedemann. Oprac. tekstów: B. Mieszkowska. Wwa: Wydaw. IBL PAN 2012, Dramat Pol. Reaktywacja, t. 2.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2013.
 • Wywiady: Depattitacja i inne opowiadania. Rozm. D. Różycka. „Studium” 1998 nr 10; Przeciwstawiłbym się nieco jury. Rozm. D. Ćosić. „Dz. Pol.” 1999 nr 302; Wiedemann Machej rozmowa. „Gazeta Forteczna” 1999 nr 4/5; „O przyjaźni już się nie rozmawia”. Rozm. P. Zawadzki. „Tytuł” 2000 nr 3; Zawile i rozwiąźle. Rozm. T. Pióro. „Dz. Portowy” 2001 nr 3; Bezwzględny humor domkniętej książki. Rozm. J. Fiedorczuk. „Dz. Portowy” 2002 nr 6 [dot.: Bajki zwierzęce]; I co mi da, że sobie zobaczę. „Dz. Portowy” 2004 nr 11; Nie kpię, tylko pytam o drogę. Rozm. M. Grzebalski. „Czas Kult.” 2004 nr 4; Uchodzę za nieszkodliwego kpiarza. Rozm. K. Kwiecień. „Kraków” 2005 nr 12; Lekkoduszny oczywizm. Rozm. I. Noszczyk. „Mrówkojad” 2007 nr 5; Piękna wtopa. Rozm. D. Skarbek. W: …widoki są niejadalne… Wwa 2007; Pointę mamy już za sobą. Rozm. D. Foks. „Machina” 2007 nr 16; Wyciskanie, osmoza, piekarnia. Rozm. C. Domarus. „Polska The Times” 2008 nr z 3 XI dod. „Dod. Lit. Gaz. Nagrody Lit. Gdynia” nr 3; Zupełnie inna przyjemność. Rozm. B. Sadulski. „Odra” 2008 nr 9; Zakamuflowane lodówki pełne mięsa. (AdamWiedemann i Michał Płaczek mówią Kubie Przybyłowskiemu o urokach związku dwóch pisarzy). „Lampa” 2009 nr 5; W sztuce tracenia warto dojść do wprawy. Rozm. M. Orliński. „Neurokultura” 2010 nr 1.

Powrót na górę↑


 • Bibliografia. W: …widoki są niejadalne… O twórczości Adama Wiedemanna. Wwa 2007.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • …widoki są niejadalne… O twórczości Adama Wiedemanna. Pod red. D. Skarbka. Wwa: Semper 2007, 208 s. [Zawartość: D. SKARBEK: Nie patrzę, ale widzę; A. KULA: Słonie są zaraźliwe [dot.: Bajki zwierzęce]; D. SKARBEK: Samples from, czyli Proteuszowy ból przemiany (rzecz o „Rozruszniku”); A. GRABOWSKI: Adam na Szlaku w Międzyczasie (rozmyślania nad „Konwalią”); J. KLEJNBERG: Już czas oddać rzeczy do pralni [dot.: Kalipso]; A. KAMIŃSKI: Wędrówki starożytne. O „Kalipso”; K. NIKLASIŃSKI: Notatka błyskawiczna w proszku z „Wszędobylstwa porządku” Adama Wiedemanna; A. MORAWIEC: Horror methaphysicus, czyli banalizm rzekomy. (Uwagi o prozie Adama Wiedemanna), przedr. w tegoż: Polityczne, prywatne, metafizyczne. Tor. 2014; K. MALISZEWSKI: Bez widoków na przyszłość, czyli śmietnik narracji (wokół „Sęk pies brew” Adama Wiedemanna); M. WILK: Tombola. O „Scenach łóżkowych” Adama Wiedemanna; A. GŁOWA: Wszystko to takie niewinne i wesołe … (o rysunkach Adama Wiedemanna). - Piękna wtopa (z Adamem Wiedemannem rozm. D. Skarbek)].

Powrót na górę↑


 • R. GRUPIŃSKI, I. KIEC: W poszukiwaniu absolutnego słuchu. W tychże: Niebawem spadnie błoto. Pozn. 1997.
 • B. DEPTUŁA: Wiedemannić; P. GRUSZCZYŃSKI: Komedia. „Gazeta Forteczna” 1999 nr 9 [dot. umiejętności plastycznych poety].
 • A. EKIERHARDT: Słodko zasmucony. (O pisarstwie Adama Wiedemanna poufale). „Gazeta Forteczna” 1999 nr 4/5.
 • K. DUNIN: Adam Wiedemann. [Szkic]. ]. [Przeł.] M. Lami. Kr.: Villa Decius. Arbeitsgruppe Literatur Polska 2000, 2000, 18 s. [tekst w jęz. niem.; zawiera także przekł. utworów pisarza].
 • K. MALISZEWSKI: Wiedemann; sympatyczne fragmenty… W tegoż: Zwierzę na J. Wr. 2001.
 • Tenże: Odyseusz i Kalipso. W tegoż: Rozproszone głosy. Wwa 2006.
 • A. MORAWIEC: Horror metaphysicus, czyli banalizm rzekomy. Uwagi o prozie AdamaWiedemanna. „Twórczość” 2006 nr 4, przedr. w: …widoki są niejadalne… O twórczości Adama Wiedemanna. Wwa 2007.
 • A. CZARNACKA: Okoliczniki słuchu. „Res Publica Nowa” 2007 nr 1.
 • D. SKRABEK: Transgresja sensu: „Cięgi” AdamaWiedemanna i muzyka. „Kresy” 2007 nr 1/2.
 • A. SKRENDO: Podejścia Wiedemanna. „Twórczość” 2008 nr 10, przedr. w tegoż: Falowanie nowoczesności. Szczec. 2013 [dot. gł.: Pensum].
 • H. BEREZA: Uciecha. „Twórczość” 2009 nr 5.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Blisko siebie. „Res Publica Nowa” 2009 nr 7, przedr. w tegoż: Horror poeticus. Wr. 2012 [dot. też: I. Stokfiszewski: Zwrot polityczny].
 • A. SKRENDO: Czysta przyjemność. Patafizyka Wiedemanna. W tegoż: Falowanie nowoczesności. Szczec. 2013.
 • H. BEREZA: Listy do poetów: do Adama Wiedemanna. „Elewator” 2014 nr 2.
 • G. OLSZAŃSKI: Wiek męski: epopeja rozkładu. Motywy senilne w poezji polskiej po 1989 roku (Marcin Świetlicki, Jacek Podsiadło i inni poeci). Katow. 2015, passim.

Powrót na górę↑

Samczyk

 • W. KUCZOK: Zmyłki autoteliczne. „FA-art” 1997 nr 1.
 • K. MALISZEWSKI: Fragmenty bardzo sympatycznego psa. „Dykcja” 1997 nr 6.
 • J. WINIARSKI: Podróż w sprawach wiecznych. „Studium” 1997 nr 7/8.
 • R. KOBIERSKI: Sakralizacja rzeczywistości. „Kartki” 1998 nr 18.

Powrót na górę↑

Bajki zwierzęce

 • R. KOBIERSKI: Rzecz o urojeniach. „Studium” 1997 nr 9.
 • [G. JANKOWICZ] Jankovitsch: Foreign Correspondent. „Dz. Portowy” 2002 nr 6.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Wszędobylstwo porządku

 • H. BEREZA: Czytane w maszynopisie. „Twórczość” 1997 nr 4 [tu pt. Swoboda].
 • M. CIEŚLIK: Białoszewski był jeden. „Życie” 1998 nr z 16 XII dod. „Życie z Książkami”.
 • K. DUNIN: Wspak od wysp Miłosza. „Twórczość” 1998 nr 4, przedr. w tejże: Karoca z dyni. Wwa 2000.
 • A. EKIERHARDT: Struktura oswojonego chaosu. „Kartki”, Białystok 1998 nr 17.
 • M. KWIATKOWSKA: Ukryty porządek. „Portret” 1998 nr 6.
 • G. OLSZAŃSKI: Śmierć AdamaWiedemanna. „FA-art” 1998 nr 4.
 • M. ORSKI: Porządki bytu. „Prz. Powsz.” 1998 nr 7/8.
 • M. STALA: Nietrwałe formy istnienia. „Tyg. Powsz.” 1998 nr 12, przedr. w tegoż: Przeszukiwanie czasu. Kr. 2004.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Proza postadolescencyjna. „Kur. Czytelniczy” 1998 nr 42.
 • M. ZALESKI: Niechybność tego i owego. „Res Publica Nowa” 1998 nr 7/8.

Powrót na górę↑

Rozrusznik

 • J. ORSKA: Wiedemann Mix. „Nowe Książ.” 1999 nr 2.
 • J. SZAKET: 40 kaczek (i niedźwiedź). „FA-art” 1999 nr 2.
 • P. ŚLIWIŃSKI: Odwołanie portretu. (O Adamie Wiedemannie). „Tyg. Powsz.” 1999 nr 14, przedr. w tegoż: Przygody z wolnością. Kr. 2002.
 • E. WINIECKA: Pytanie o przyczynę zmniejsza impet pytania. „Gazeta Malarzy i Poetów” 1999 nr 5.
 • Zob. też Wywiady.

Powrót na górę↑

Sęk, pies, brew

 • P. BRATKOWSKI: Sęk w grze. „Gaz. Wybor.” 1998 nr 264.
 • M. CIEŚLIK: Białoszewski był jeden. „Życie” 1998 nr 294.
 • K. DUNIN: Nagi prozaik czyli rozbieranie Wiedemanna. „Kur. Czytelniczy” 1998 nr 49.
 • H. BEREZA: Koincydentalność. „Twórczość” 1999 nr 3.
 • R. CHOJNACKI: Biały kwadrat na białym tle. „Studium” 1999 nr 1/2.
 • M. CICHY: Rzeczywistość nie odpowiada prawdzie. „Gaz. Wybor.” 1999 nr 114.
 • M. GOLAK: Popatrz to tylko chaos. „Kartki”, Białystok 1999 nr 19.
 • Ł. GOŁĘBIEWSKI: Zgrabna fabuła to za mało. „Rzeczpospolita” 1999 nr z 13 I. – M. JANION: Przygody przygodnej podmiotowości. „Tyg. Powsz.” 1999 nr 1, przedr. w tejże: Żyjąc tracimy życie. Wwa 2001.
 • J. KORNHAUSER: Postscriptum (12). „Kwart. Artyst.” 1999 nr 1.
 • M. MIZURO: Wszędobylstwo chaosu. „Odra” 1999 nr 7/8.
 • J. ORSKA: Ni to pies ni to brew. „Arkusz” 1999 nr 7.
 • R. OSTASZEWSKI: Rozpaczliwie szukając sensu Sensu. „Nowe Książki” 1999 nr 5.
 • M. PARJASZEWSKA: Wejście na bardzo krętą ścieżkę. „Życie Warsz.” 1999 nr 16.
 • J. WILENGOWSKA: Bóg w ubikacji. Banalizm nie. „Portret” 1999 nr 8/9.
 • I. ZIÓŁKOWSKI: Sęk w tym że pies ma brew. „Znak” 1999 nr 9.
 • M. ORSKI: Szarady Adama Wiedemanna. „Prz. Powsz.” 2000 nr 1, przedr. w tegoż: Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych. Wr. 2010.
 • G. JANKOWICZ: Podręcznik kompozycji. „Ha!art” 2001 nr 2.

Powrót na górę↑

Singiel literacki

 • K. DUNIN: Foki w nosie. „FA-art” 2000 nr 1.

Powrót na górę↑

Konwalia

 • W. BONOWICZ: „Wiersze ludowe”. „Nowe Książ.” 2001 nr 9 [dot. też: K. Siwczyk: Dane dni].
 • M. WITKOWSKI: Ocalić historię biustonosza. „Gaz. Wybor.” 2001 nr 220 dod. „Mag. z Książ.” nr 8.
 • T. DĄBROWSKI: Piszę by przekazywać ludzkości istotne prawdy. „Studium” 2002 nr 3/4.

Powrót na górę↑

Kalipso

 • T. DĄBROWSKI: Helikopter Wiedemanna. „Lampa” 2004 nr 4/5.
 • K. MALISZEWSKI: Kochaj siebie, Wiedemann. „Czas Kult.” 2004 nr 4.
 • J. SZAKET: Lody, lody na śmietanie… „FA-art” 2004 nr 1.
 • P. ŚLIWIŃSKI: I tak dalej, w pustkę. „Res Publica Nowa” 2005 nr 1, przedr. w tegoż: Świat na brudno. Wwa 2007.
 • J. ORSKA: Auto-apo-kalipso. „Odra” 2006 nr 2.

Powrót na górę↑

Sceny łóżkowe

 • P. CZAPLIŃSKI: Sennik polski według Wiedemanna. „Gaz. Wybor.” 2005 nr 265.
 • K. MALISZEWSKI: Jakże piękny musi być mózg. „Czas Kult.” 2005 nr 6.
 • Ł. JEŻYK: Język w pościeli. „Odra” 2006 nr 2.
 • J. MADEJSKI: „Ukroić kawałek placka”. „Nowe Książ.” 2006 nr 2.
 • A. PLUSZKA: Pokój śniadaniowy. „Twórczość” 2006 nr 2.
 • M. ROBERT: Sceny (oniryczne) z życia artysty. „Topos” 2006 nr 4.
 • W. RUSINEK: Sen Bies Wiedemanna. „FA-art” 2006 nr 1/2.
 • M. WILK: Literackie opanowanie rzeczywistości (łóżkowej), czyli śnienie (nie)oczywiste. „Pogranicza” 2006 nr 1.
 • N. LEMANN: Gurami mozaikowy dyryguje Beethovenem. Oniryczny panfikcjonalizm „Scen łóżkowych” Adama Wiedemanna. „Acta Univ. Lodz. Folia Litteraria Polonica” 2012 [nr] 1.
 • W. OWCZARSKI: Od dziennika do sennika. Sceny łóżkowe. W tegoż: Sennik polski. Gdańsk 2014.
 • T. DALASIŃSKI: Nieoniryczna konwencja „literatury snu”: lucid dreaming w „Scenach łóżkowych” Adama Wiedemanna. „Teksty Drugie” 2016 nr 5.

Powrót na górę↑

Czyste czyny

 • A. CZARNACKA: Kto uczy się od psa, ten ma wyłącznie piątki. „Lampa” 2009 nr 5.
 • A. KAŁUŻA: Zrób sobie klucz. „Tyg. Powsz.” 2009 nr 21 dod. „Książ. w Tyg.”.
 • E. WINIECKA: Co można zdziałać słowami? „Czas Kult.” 2009 nr 6.
 • K. MALISZEWSKI. „Odra” 2010 nr 1, przedr. jako fragm. Z notatek (2) w tegoż: Wolność czytania. Mikołów 2015.
 • A. KAŁUŻA: Feedback – komunikacyjny porządek sfery publicznej w tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011 [dot. też: G. Wróblewski: Hotelowe koty].

Powrót na górę↑

Pensum

 • K. MALISZEWSKI. „Odra” 2007 nr 9.
 • A. MARCHEWKA: Tylko i aż : Adam Wiedemann wydał swoją najlepszą książkę poetycką. „Tyg. Powsz.” 2007 nr 25.
 • A. PIECH-KLIKOWICZ: Zmielone, roztarte. „Nowe Książ.” 2007 nr 9.
 • D. FOKS: Siedzieć jak Budda. „Polska The Times” 2008 nr z 9 VI dod. „Dod. Lit. Gaz. Nagrody Lit. Gdynia” nr 2.
 • J. ORSKA: Istoty z odrębnych środowisk. „Dekada Lit.” 2008 nr 2/3.
 • T. PUŁKA: Czy ktoś się już rozegrał? „Tygiel Kult.” 2008 nr 10/12.
 • M. JAWORSKI: Kłopotliwe spotkanie. („Ziemia” Adama Wiedemanna). „Pozn. Studia Polonist. Ser. Lit.” 2012 t. 19.

Powrót na górę↑

Filtry

 • A. KAŁUŻA: Wiedemann na diecie odmładzającej. „Nowe Książ.” 2009 nr 3, przedr. pt. Sygnały z centrali – świat płci w tejże: Wielkie wygrane. Mikołów 2011.
 • I. MISIAK: Wiersze na co dzień. „Fraza” 2009 nr 1/2.

Powrót na górę↑

Dywan

 • A. KOPKIEWICZ: Latający dywan Lulu. „Pogranicza” 2010 nr 4.
 • J. ORSKA: Krew na dywanie. „Nowe Książ.” 2010 nr 10.
 • P. KACZMARSKI: Światy dopełnione. „Twórczość” 2011 nr 5.
 • M. ORLIŃSKI: Wniosek o dowód. W tegoż: Płynne przejścia. Mikołów 2011.
 • M. TOPOLSKI: W stojącej wodzie spodziewaj się trucizny. „Polska Dz. Bałt.” Oraz „Polska Metropolia Warsz.” 2011 nr z 26 X dod. „Dod. Lit. Gaz. Nagrody Lit. Gdynia” nr 7.
 • M. KORONKIEWICZ: Obojętność w poezji AdamaWiedemanna. „Rita Baum” 2011 nr 19.

Powrót na górę↑

Końcówki

 • J. BOROWIEC: Życioczytanie. „Twórczość” 2010 nr 10.
 • A. NĘCKA: Między nami literatami. „Nowe Książ.” 2010 nr 10.
 • P. PUSTKOWIAK: Pan od literatury. „Dz. Gaz. Prawna” 2010 nr 147 dod. „Kultura”.
 • J. SZCZĘSNA: Bereza: Czytam, więc jestem. „Gaz. Wybor.” 2010 nr 291.

Powrót na górę↑

Odpowiadania

 • A. MIKSZA: Biawiedemannizmy. „Arterie” 2012 nr 2.

Powrót na górę↑

Z ruchem

 • D. FOKS: Dysk lokalny. „Tyg. Powsz.” 2014 nr 28 dod. „Książ. w Tyg.” nr 5/6.
 • J. SKURTYS: Luźne związki. „Opcje” 2014 nr 3.
 • W. KLERA: Przepaść, zaskoczenie. „Elewator” 2015 nr 1.
 • M. KORONKIEWICZ: Wszystkożerność. „Tyg. Powsz.” 2015 nr 21.

Powrót na górę↑

Karpie

Powrót na górę↑

Metro na Żerań

 • N. HARBUT: Zaludnienie: z dystansu (wokół „Metra na Żerań” Adama Wiedemanna). W: Jakieś rozwiązania. Pozn. 2016.
 • P. KULIŃSKI: Ekonomia zdarzeń a ekonomia języka. „Nowe Książ.” 2016 nr 11.
 • J. ORSKA: Wiersze rozkopane. „Odra” 2016 nr 3.

Powrót na górę↑


Poczytalność

 • A. FRANCUZ: „W życiu i na języku”. „Twórczość” 2016 nr 12.
 • M. ROBERT: Krytycze opowiadania projektujące. „Nowe Książ.” 2017 nr 1.

Powrót na górę↑

Posłuszność

 • T. CYZ: Wiedemannopisanie. „Ruch Muzyczny” 2016 nr 11.
 • A. WOŹNIAKOWSKA: Dojenie muzyki. „Nowe Książ.” 2016 nr 12.
 • M. PASIECZNIK: Mała socjologia muzyki. „Odra” 2017 nr 4.

Powrót na górę↑


Izbrane pesmi

 • L. GAČNIK-GOMBAČ: : Živimo. Ne da se skrit. „Večer’’, Maribor 2002 nr 166.

Powrót na górę↑

P. Čučnik: Praca i dom

 • M. GAWLAK: Podwójny dialog – przekładu i twórczości własnej. Ujęcie komparatystyczne? „Przekłady Lit. Słow.” 2014 t. 5 cz. 1.

Powrót na górę↑

Alicja Szałagan

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Adam WIEDEMANN
Nawigacja
Narzędzia