Z Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

ur. 1956

Poeta, prozaik, tłumacz.

Spis treści

BIOGRAM

Urodzony 24 grudnia 1956 w Dzierżoniowie; syn Edwarda Lizakowskiego, żołnierza Wojska Polskiego, który po zakończeniu II wojny światowej jako osadnik wojskowy w Górach Sowich zajął się rolnictwem, oraz Jadwigi z domu Naporskiej, tkaczki. Wczesne dzieciństwo spędził w Pieszycach na Dolnym Śląsku. W 1971–74 uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Górniczej Kopalni Węgla Kamiennego (KWK) Makoszowy w Zabrzu, którą ukończył z dyplomem górnika technicznej eksploatacji złóż. Następnie do 1975 pracował w KWK „Knurów”. W 1976–80 kontynuował edukację w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego (dla pracujących) w Dzierżoniowie. Utrzymywał się w tym czasie z różnego rodzaju prac fizycznych, a w 1979 został instruktorem teatralnym w Zakładowym Domu Kultury „Prządka” Bielawskich Zakładów Włókienniczych „Bieltex” w Pieszycach. W 1980 roku debiutował jako poeta wierszami Strach i Za każdym razem…, drukowanymi w „Tygodniku Kulturalnym” (nr 25). W lipcu 1980 został powołany do służby wojskowej, z której został zwolniony po pięciu miesiącach. Po powrocie do Pieszyc pracował w Zakładach Metalowych „Predom Terment” na stanowisku pracownika transportu w galwanizerni. W październiku 1981 wyjechał z przyjaciółmi do Austrii, gdzie po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce poprosił o azyl polityczny. W czerwcu 1982 za pośrednictwem Tolstoy Foundation wyjechał do Stanów Zjednoczonych i osiadł w San Francisco. Tam zaangażował się w działalność kulturalną Polonii. W 1983 został redaktorem polsko-amerykańskiego pisma „The San Francisco Beacon” oraz członkiem redakcji miesięcznika „Polonian”, a w 1984 nawiązał współpracę z dodatkiem nowojorskiego „Nowego Dziennika”, „Przegląd Polski”. Wiersze publikował także w prasie amerykańskiej, m.in. w „The Tenderloin Time” (San Francisco; 1986–90). W 1986 rozpoczął studia dziennikarskie na City College of San Francisco; wszedł wówczas do redakcji studenckiego pisma „The Guardsman”. Nawiązał w tym czasie znajomość z Czesławem Miłoszem, za którego pośrednictwem zaczął publikować wiersze w paryskiej „Kulturze” (1987–2000). W 1986–90 był redaktorem naczelnym miesięcznika społeczno-kulturalnego „Razem”, wydawanego w San Francisco. W 1987 współtworzył w Los Angeles grupę poetycko-malarską „Krak”. W tymże roku został laureatem Golden Poetry Award (Sacramento). W 1989 rozpoczął studia na wydziale slawistyki University of California w Berkeley, które wkrótce zarzucił. W grudniu tegoż roku ożenił się z Anną Łuniewską, pielęgniarką. Rok później przeniósł się z żoną do Chicago. Tam nawiązał współpracę z „Dziennikiem Związkowym” i tygodnikiem „Kalejdoskop”. Wiersze publikował także w innych pismach polonijnych, m.in. tygodniku „Relax”, „Dzienniku Chicagowskim”, miesięcznikach „À propos” i „Kobieta”. W 1991 założył Grupę Poetycką Niezapłacony Rent (Unpaid Rent Poetry Group), która istniała do 1999. W 1993 został członkiem SPP. W tymże roku założył kwartalnik „Dwa Końce Języka” i do 1996 był jego wydawcą i redaktorem naczelnym. Otworzył księgarnię literacką Golden Bookstore, najpierw w południowej (1993–96), a następnie w północnej części Chicago (1995–98), gdzie zorganizował ponad 200 spotkań literackich i artystycznych, odbywały się tam także comiesięczne spotkania poetyckie Grupy Poetyckiej Niezapłacony Rent oraz różnych organizacji polonijnych. W tym czasie publikował wspomnienia pt. Zapiski znad zatoki San Francisco w tygodniku „Gwiazda Polarna” (Stevens Point, WI; 1995–97). W 1998 rozwiódł się, a następnie wyjechał na cztery miesiące do Meksyku. Po powrocie skupił się na pracy literackiej i promowaniu swoich utworów w Polsce. W 2000 za całokształt twórczości poetyckiej otrzymał Nagrodę Fundacji W. i N. Turzańskich w Kanadzie. Był członkiem redakcji toruńskiego „Przeglądu Artystyczno-Literackiego” (2002–04), na którego łamach publikował swoje wiersze, eseje, felietony i opowiadania. W 2005 założył w Chicago stowarzyszenie The Polish Arts and Poetry Association. W tym czasie współpracował także z innymi pismami w Polsce, m.in. z „Zeszytami Poetyckimi” (członek redakcji od 2005) oraz „Rocznikiem Dzierżoniowskim” (od 2006). W 2006 utwory liryczne ogłaszał w rubryce Okienko wierszem na łamach chicagowskiego pisma „Reklama”, tam też w 2007–08 ponowił publikację wspomnień z lat 1981–88 pt. Dziennik pieszycki. W 2008 rozpoczął studia creative writing na Columbia College Chicago, gdzie w 2011 uzyskał tytuł Bachelor of Arts. Został członkiem redakcji miesięcznika „Życie Kolorado” (w 2009). W 2010 został laureatem dwóch chicagowskich konkursów poetyckich: Old Father William’s Frabjous and Curious Poetry Contest oraz Elma Stuckey Poetry Award. W następnym roku wygrał konkurs na stypendium The David R. Rubin Scholarship z Columbia College Chicago. Prowadził warsztaty poetyckie w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago (2012–15). W 2012 wszedł w skład redakcji kwartalnika akademickiego „TriQuarterly”. W 2013 otrzymał bydgoską Nagrodę im. K. Janickiego. Tytuł magistra (Master of Arts) zdobył na chicagowskim Northwestern University w roku 2014. W tymże roku został uhonorowany rezolucją Rady Miasta Chicago za promocję tej aglomeracji w swojej twórczości poetyckiej, w 2015 otrzymał Dyplom Honorowego Członka Polish American Chamber of Commerce. Za działalność na rzecz popularyzowania polskiej kultury za granicą odznaczony został Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP (2012), Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego (2014), Złotą Sową Polonii (2015). W lutym 2015 wrócił na stałe do Polski. Prowadził warsztaty poetyckie na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, na Podyplomowych Studiach Literacko-Artystycznych Uniwersytecie Jagiellońskim, a także w pieszyckim Centrum Kultury oraz w wielu innych miejscowościach powiatu dzierżoniowskiego. Prowadził także lektorat języka angielskiego w Dzierżoniowskim Centrum Aktywizacji Społecznej. Mieszka w Pieszycach.

TWÓRCZOŚĆ

 1. Cannibalism. Poetry. [Przeł.:] a.k., R. Lewczyk. San Francisco: [Nakł. Autora] 1984, 44 s. [Wyd. 2] takoż 1985.
 2. Tekst w jęz. pol. i ang. Wyd. 2 zawiera więcej wierszy w jęz. ang.

 3. Anteroom. Poetry. [Współaut.:] N.M. Warren. San Francisco: Trojan Horse Press 1986, 40 s. [Wyd. 2] Denver, Colorado: Outskirts Press [2013].
 4. Wiersze A. Lizakowskiego w przekł. na ang. N.M. Warrena w wyd. 1 s. 3–4 oraz 21–42; w wyd. 2 s. 2–3 i 22–46.

 5. Zapiski znad Zatoki San Francisco. [Dziennik]. Powst. 1981–1988. „Gwiazda Polarna” Stevens Point, WI 1995 nr 45 — 1998 nr 1. Przedr.: „Życie Kolorado” 2012 nr 20–80. [Wyd. osobne: Ustrzyki Dolne]: Otwarty Rozdział; [Rzeszów]: Stow. Lit.-Artyst. „Fraza” 2004, 450 s. Bibl. ­„Frazy”.
 6. I nagroda w Konkursie im. gen. S. Maczka „Zachodnie Losy Polaków” w 1996.

  Zawartość wyd. książkowego: (początek) [zapisy z 5 stycznia–29 października]; przedr. zob. poz. 24. – Dziennik Podersdorfski [30 października–11 czerwca 1982]. – Zapiski znad Zatoki San Francisco [czerwiec 1982–styczeń 1988]. – Złodzieje czereśni — poemat [poz. 5].

 7. Wiersze amerykańskie. Dzierżoniów: Ofic. Wydawn. „Obok”; Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 1990, 32 s.
 8. Złodzieje czereśni. Wiersze i poematy. Stevens Point, WI: Artex Publishing 1990, 95 s. Wyd. nast.: [wyd. 2 poszerz.] Tor.: A. Marszałek 2000, 193 s., wyd. 2 [właśc. 3] tamże 2001.
 9. I nagroda Wiedeńskiego Konkursu Lit. im. M. Hłaski w 1990.

  Zawiera części: O poezji i poetach słów kilka; Pieszyce miasto; Polska; Wyspa Kalifornia. – Nadto w wyd. 2 i 3: Złodzieje czereśni proszą o głos, czyli manifest pokoleniowy [rozbudowane wystąpienie A. Lizakowskiego wygłoszone w Chicago na spotkaniu Konwersatorium Dialog 96] oraz Na kalifornijskim brzegu. Arkusz poetycki.

 10. Współczesny prymitywizm. Wiersze i poematy. [1986–1992]. Chicago: Grupa Poetycka Niezapłacony Rent = The Unpaid Rent Poetry Group 1992, 94 s. The Unpaid Rent Poetry Group Library, 2.
 11. Zawiera utwory z 1986–1992: Rozdz. I. Współczesny prymitywizm. – Rozdz. II. Zapiski z dziennika. – Rozdz. III. Listy poetyckie do Pieszyc z Chicago [Listy 1–18]. – Rozdz. IV. Ulica Milwaukee. – Rozdz. V. Listy Stasia Gersa.

 12. Święte miasto. Arkusz poetycki. Chicago: Grupa Poetycka Niezapłacony Rent 1995, [8], 26 s.
 13. Zawiera też wywiad: Z Pieszyc do Chicago. O poezji i poetach na emigracji z A. Lizakowskim rozm. W. Wierzewski, — oraz przekł.: W. Whitman: Dumna muzyko burzy. Poemat. Przeł. A. Lizakowski.

 14. [Dwa tysiące pięćset] 2500 najpopularniejszych idiomów amer. dla Polaków z przykładami w języku polskim i angielskim. [Współaut.:] P. Marcinkiewicz. Chicago, IL: Unpaid Rent Poetry Group 1996, 351 s. Library volume of the Unpaid Rent Poetry Group, 8.
 15. Nie zapłacony czynsz. Wiersze pieszyckie. Dzierżoniów: „Obok” Ofic. Wydawn. 1996, 78 s.
 16. Manifest pokoleniowy czyli złodzieje czereśni proszą o głos. [Esej]. Chicago: Unpaid Rent Poetry Group = Grupa Poetycka Niezapłacony Rent 1997, 64 s. Przedr. poz. 5 [wyd. 2].
 17. Chicago miasto nadziei. [Wiersze]. Chicago: Grupa Poetycka Niezapłacony Rent 1998, 93 s. Library Volume of the Unpaid Rent Poetry Group, 10. Wyd. nast. [poszerz.]: Tor.: A. Marszałek 2000, 183 s; tamże: 2001, 2003.
 18. W wyd. 2 podtyt.: Wybór wierszy z lat 1993–2000, w wyd. z 2003 podtyt.: Wybór wierszy z lat 1993–200[!].

 19. Legenda o poszukiwaniu ojczyzny. [Wybór wierszy]. Wybór i posł.: B. Hebzda-Sołogub. Dzierżoniów: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 2001, 179 s.
 20. Kuzyn Józef albo Emigracja loteryjna po roku 1989 do Ameryki, czyli wyprawa po złote runo. [Opowiadania]. Tor.: Wydawn. Adam Marszałek 2003, 98 s.
 21. Zawartość: Kuzyn Józef albo Emigracja loteryjna po roku 1989 do Ameryki, czyli wyprawa po złote runo; Czy warto być poetą; Malarz O.; Pan Marian; Klient nasz pan; Dzień indyka; Zosia.

 22. Chicago city of hope. In poetry and photography. [Red. i przekł.] A. Wisnicki. Chicago: The Unpaid Rent Poetry Group 2005, 80 s.
 23. Wybór 29 wierszy; tekst w jęz. ang. i pol.

 24. Wódz. [Utwór dramatyczny]. Pierwodruk „Reklama”, Chicago 2006 nr 8–15, 20–31 — 2007 nr 1–13. Przedr.: „Aha!”, Vancouver 2010 nr 173.
 25. Dzieci Gór Sowich. [Wybór wierszy i przekładów]. Wybór i słowo wstępne: B. Hebzda-Sołogub. Dzierżoniów: Studio Edytor; Piława Górna: Miej. Ośrodek Kultury w Piławie Górnej 2007, 208.
 26. Zawiera cykle: Śpiewy ojczyźniane; Studia; Emigracja; Wiersze okolicznościowe; Miłosz; Wiersze z podróży; Joseph Conrad; Listy [61–78]; Przekłady [wierszy C. Sandburga ze wstępem Autora].

 27. Chicago city of belief = Chicago miasto wiary. [Wiersze]. [Przeł.] T. Pietrzyk. Wwa: IBiS 2008, 105 s.
 28. Laur Pol. Komitetu do spraw UNESCO w 2008. – Teksty w jęz. ang. i pol.

 29. Pieszyckie łąki. [Wybór wierszy]. Wybór i słowo wstępne: B. Hebzda-Sołogub. Dzierżoniów: Studio Edytor Drukarnia-Wydawn.; Dzierżoniowski Ośrodek Kultury 2010, 208 s.
 30. Bogaty Strumień — Dzierżoniów. Wiersze. Dzierżoniów: Studio Edytor Drukarnia-Wydawn. 2012, 84 s.
 31. [Sto pięćdziesiąt sześć] 156 listów poetyckich z Chicago do Pieszyc z lat 1991–2010. [Wiersze]. Pieszyce: Urząd Miej. 2012, 174 s.
 32. Wiersze spod krzywej wieży. [Wiersze]. Ząbkowice Śląskie: Bibl. Publiczna M. i Gminy im. Księgi Henrykowskiej; Kłodzko: Zakład Poligraficzny Perfekta [2013], 96 s.
 33. Bielawa. Randka trzech sylab. [Wiersze]. Bielawa: Miejska Bibl. Publ. 2014, 94 s. Sudecka Poezja i Proza, 9.
 34. Listy. 40 listów poetyckich z Chicago do Pieszyc = Letters. 40 poetic letters from Chicago to Pieszyce. Chicago, Ill.: The Fahrenheit Center for Study Abroad 2014, 89 s.
 35. Tekst w jęz. pol. i ang.

 36. Dziennik pieszycki = Pieszyce’s diary. Bielawa: Wydawn. Bibl. Bielaviana, Miej. Bibl. Publ. 2016, 141 s. SudeckaPoezja i Proza, 17.
 37. Tekst w jęz. pol. i ang.

  Pierwsza część Zapisków znad Zatoki San Francisco. Zob. poz. 3.

 38. Jak zdobyto Dziki Zachód. Wiersze i poematy. Pozn.: Wydawn. Woj. Bibl. Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu 2017, 78 s. Bibl. Poezji Współcz., t. 150.
 39. Przekłady utworów A. Lizakowskiego w antologiach zagranicznych, m.in.: ang.: Contemporary writers of Poland. Anthology. [Red.:] D. Błaszak. Orlando; Chicago 2005, wyd. 2 tamże 2008. – białorus. i litew.: Laiko pameistrys = Čalâdnìk času = Czeladnik czasu. [Red.:] V. Savickienė, N. Petkevič, B. Widera, B. Piasecka. Vilnius 2010.

Przekłady

 1. A. Wisnicki: Momentum and speed. The concentrated poems of Adrian Wisnicki. 1990–1992. [Wiersze]. Chicago, IL: The Unpaid Rent Poetry = Group Grupa Poetycka Niezapłacony Rent 1993, 69 s.
 2. A. Wiśnicki: [Twenty-eight by six] 28/6. [Opowiadania]. [Słowo wstępne:] B. Lucas-Gruca. Chicago, IL: The Unpaid Rent Poetry Group = Grupa Poetycka Niezapłacony Rent 1993, 69 s.
 3. Tekst w jęz. pol. i ang.

  Zob. też Twórczość poz. 7.

OPRACOWANIA (wybór)

 • Ank. 2014.
 • Autor o sobie: Ameryka wygrana na loterii w poezji A. Lizakowskiego. „Athenaeum” 2002 t. 9 s. 246–258; Pieszyce. Lista rzeczy zagubionych. [Amatorski film dokumentalny]. [Cz.1]. Lata 1964–2014. Powst. 2014 [on-line] [dostęp 21 stycznia 2016]. Dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=Xkrs7uUnTF4]; [Cz. 2]. Powst. 2015 [on-line] [dostęp 21 stycznia 2016]. Dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=8f0Jjkkbwd0.
 • Wywiady zob. poz. 7 oraz m.in.: Poezja po akademiach nie chadza. Rozm. P. Marcinkiewicz. „Gwiazda Polarna”, Stevens Point, WI 1995 nr 5; Niepokornie o światku Chicago. Rozm. K. Kij. „PAL Prz. Artyst. Lit.” 1999 nr 11/12; „Poezja ponad życiem codziennym, ale o codzienności”. Rozm. A. Żywczak. „Fraza” 1999 nr 2; Z Pieszyc w świat. Rozm. A. Żywczak. „Nowa Okolica Poetów” 1999 nr 3; Czas powrotu. Rozm. A. Willma. „Gaz. Pomor.” 2000 nr 248; Złodziej czereśni. Rozm. M. Kruczkiewicz. „Nowości” 2000 nr 245; Poeta na biało-czerwonym koniu. Rozm. W. Wierzewski. W W. Wierzewski: Pegaz za oceanem. Ludzie pióra i kultury poznani w Ameryce. Toruń 2002; O książce, płycie CD i życiu na emigracji. Rozm. S.J. Skorupski. „Dz. Związ.”, Chicago 2004 nr z 23–26 XII; Rozmowa z A. Lizakowskim o Czesławie Miłoszu. Rozm. J. Kopeć. „Kult. i Edukacja” 2004 nr 4; Punkt zero. Rozm. S. Bereś. „Fraza” 2005 nr 3; Poetą się bywa. Rozm. W. Laskowski. „Reklama” 2006 nr 5; Z okazji 50. urodzin „złodzieja czereśni”. Rozm. B. Michalska. „Dz. Związk.”, Chicago 2007 nr z 5–7 I; Polskość w Ameryce to hobby. Rozm. M. Kiesz. „Poezja Dzisiaj” 2009 nr 74; Emigracja — wielka przygoda z życiem. Rozm. K. Hypsher. „Życie Kolorado” 2011 nr 18; Dwie, może trzy minuty z Allenem Ginsbergiem. Rozm. A. Pietrasz „Wyspa” 2012 nr 4; Dzień bez czytania i pisania uważam za stracony. Rozm. J. Wysocka. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 2012 dod. „Prz. Pol.” nr ze I; Z jednej półkuli na drugą. [Cz.] 1– 3. Rozm. S. Stanik. „Myśl Pol.” 2014 nr 35/36, 41/42, 45/46.

Powrót na górę↑

Ogólne

 • J. MATZINGER: Richmond poet celebrates new life in America. „Richmond ReView”, Richmond 1989 nr 3.
 • J. KAŁUŻA: Nasi w Ameryce. „Gwiazda Polarna”, Stevens Point, WI 1991 nr 50.
 • A. DUDZIŃSKI: Być poetą — od Pieszyc do Chicago. „Dz. Związk.”, Chicago 1992 nr z 20–22 XI; W. SETLAK: Liryk czy trybun? „Fraza” 1993 nr 3/4.
 • A ZYCH: Poezja A. Lizakowskiego. „Prz. Świętokrzyski” 1993 nr 3.
 • J. HILGIER: Polonijny poeta profesjonalny. „Gwiazda Polarna” Stevens Point, WI 1994 nr 24.
 • A. SZYMAŃSKA: Poeta emigracyjny. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 1994 nr z 17 II dod. „Prz. Pol.”.
 • M. KRUSZEWSKA: Adam Lizakowski — poezja fizjologiczna. „Dz. Chicagowski” 1995 nr 19.
 • A. BILIK: Anioły bez skrzydeł. „Kalejdoskop Tygodnia”, Chicago 1996 nr 1.
 • [E. TKACZYSZYN-DYCKI] K. OLESZYCKI: Kolejny raz wiadomości ucieszne. „Kresy” 1997 nr 29.
 • Z. ANDRES: „Błogość dziecinna i gorycz rozpaczy”. O A. Lizakowskim. W: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Rzeszów 1999.
 • Z. ANDRES: Poezja emigracyjnych doświadczeń — Adam Lizakowski. „Fraza” 1999 nr 2/3.
 • B. CZARNECKA: Zdanie sprawy (z Chicago). „PAL Prz. Artyst. Lit.” 1999 nr 3.
 • J. DRZEWUCKI: Jak się żyje w Chicago. „Rzeczpospolita” 1999 nr 25.
 • D. WEROWSKA: Przybliżenie Chicago (Poeci polscy znad Michigan). „Kur. Wileński” 1999 nr 3.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Adama Lizakowskiego odkrywanie Ameryki. „Rocz. Dzierżoniowski” 2000.
 • M. NOWAKOWSKI: Adama Lizakowskiego przypadki. „Rzeczpospolita” 2000 nr 141, dod. „Plus Minus” nr 24, przedr. „Dz. Związ.” Chicago 2000 nr z 24 VII.
 • J. WOLSKI: Złodziej czereśni w Rzeszowie. „Fraza” 2000 nr 4.
 • G. DRABIK: Listy Indianina do Pieszyc. Adam Lizakowski – laureat fundacji Turzańskich. „Dz. Pol.”, Nowy Jork 2001 nr z 7 XII dod. „Przegląd Polski” = Polish Review” 2001 nr z 7 XII.
 • J. SIKORA: Pisarze emigracyjni a Łomża. „Bibliotekarz Podlaski” 2001 nr 3.
 • A. CURYŁO: Sukces emigranta i poety — o twórczości Adama Lizakowskiego w USA. „Zesz. Nauk. UJ. Pr. Hist.-lit.” 2000/2001 nr 95/96.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Doświadczenie emigracyjne Adama Lizakowskiego. „Pro Libris” 2002 nr 1.
 • M. BAZER: Magnetic Pole. „Chicago Reader” 2003 nr z 16 V.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Pobyt Adama Lizakowskiego w Dzierżoniowie. „Rocz. Dzierżoniowski” 2003/2004.
 • D. WILK: Czes­ław Miłosz w prywatnej fotografii Adama Lizakowskiego. „Fraza” 2004 nr 3/4.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Wizerunek ziemi rodzinnej w twórczości emigracyjnej Adama Lizakowskiego. „Rocz. Dzierżoniowski” 2004/2005.
 • R.L. PELC: Złodziej czereśni. „Gwiazda Polarna”, Stevens Point, WI 2005 nr 6.
 • E. ZYMAN: „Poeta powinien być psem”. „Fraza” 2005 nr 1/2.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Adam Lizakowski jubileuszowo. „Rocz. Dzierżoniowski” 2005/2006.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Między Ameryką a Polską. Problemy tożsamości w poezji Adama Lizakowskiego. W: Korowód idei i metod. Zielona Góra 2006.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Szkic do portretu Adama Lizakowskiego. Część I. „Rocz. Dzierżoniowski” 2006/2007.
 • Z. ANDRES: Emigracja i kraj. O najnowszej poezji Adama Lizakowskiego. „Reklama” 2008 nr 6.
 • B. URBANOWSKI: Poezja o smaku czereśni. „Gaz. Pol.” 2008 nr 17.
 • A. WOŁOWICZ: „Gdyby Ameryki nie było, trzeba by ją wymyślić albo poszukać jak Atlantydę”. „Aha!” 2008 nr 147.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Emigracja w poezji Adama Lizakowskiego. „Rocz. Dzierżoniowski” 2008/2009.
 • TAŻ: Zbiorowy portret emigrantów w poezji Adama Lizakowskiego. W: Wokół tekstów kultury. Zielona Góra 2009.
 • A. BARANIAK: Poeta losu nowych emigrantów. „Dz. Związk.”, Chicago 2011 nr z 26–28 III 2010.
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Adama Lizakowskiego trzydziestolecie pisania. „Bibliotheca Bielaviana” 2010 wyd. 2011.
 • TAŻ: Dom utracony — dom ocalony w poezji Adama Lizakowskiego. „Rocz. Dzierżoniowski” 2010/2011, przedr. w: Powrót do domu. Zielona Góra 2012.
 • TAŻ: Grupa poetycka „Niezapłacony rent” z Chicago „Filol. Pol.” 2013 [t.] 5.
 • TAŻ: „Jestem strażnikiem polskości w Ameryce”. Adam Lizakowski jako twórca środowiska kulturalnego Polonii amerykańskiej. W: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 2. Katow. 2016.
 • S. STANIK: Powroty do krainy szczęścia. O twórczości Adama Lizakowskiego. „Poezja Dzisiaj” 2017 nr 121/122.
 • Z. ANDRES: O najnowszej poezji Adama Lizakowskiego. „Myśl Pol.” 2018 nr 9/10.

Powrót na górę↑

Zapiski znad zatoki San Francisco

 • Z. ANDRES: Dylematy emigranta. „Fraza” 2000 nr 3; przedr. pt. Odwrotna strona mitu – uwagi o „Zapiskach znad Zatoki San Francisco” Adama Lizakowskiego. W tegoż: Przestrzeń egzystencji. Szkice o twórczości poetów emigracyjnych. Rzeszów 2003.
 • W.A. WIERZEWSKI: Amerykańska przygoda „pieszyckiego złodzieja czereśni”. „Dz. Związk.”, Chicago 2005 nr z 25–27 III.

Powrót na górę↑

Wiersze amerykańskie

 • [P. SZUBARTOWICZ] ps: Z ramienia inkwizycji. (Banalny emigrant). „Krzywe Koło Lit.” 1997 nr 6/8 [dot. też: Nie zapłacony czynsz].
 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Językowo-stylistyczne ukształtowanie „Wierszy amerykańskich”. „Rocz. Nauk. Państ. Wyż. Szk. Zawodowa w Wałbrzychu” 2003 nr 2.

Powrót na górę↑

Złodzieje czereśni

 • W. IWANIUK: Debiut A. Lizakowskiego. „Dz. Pol. i Dz. Żołn.” dod. „Tydz. Pol.”, Londyn 1991 nr 11.
 • H.B. KLEIN: Z Pieszyc do San Francisco. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 1991 nr z 14 III dod. „Prz. Pol.”.
 • Z.J. PRUSIŃSKI: Ach! Być dżdżownicą, pić słodycz życia… „Kresy” 1991 nr 7.
 • TENŻE: Złodzieje czereśni. „Akcent” 1992 nr 1.
 • J. SIKORA: Poezja o smaku czereśni. „Nowe Książ.” 1992 nr 3/4.
 • A. SZYMAŃSKA: Dziennik imigranta. „Prz. Powsz.” 1993 nr 12 [dot. też: Współczesny prymitywizm].
 • J. KRYSZAK: Złodzieje czereśni… Lizakowskiego. „PAL Prz. Artyst. Lit.” 2000 nr 3.
 • P. TAŃSKI: Czereśniowe sady. „PAL Prz. Artyst. Lit.” 2000 nr 6.
 • M. GRZEŚCZAK: Kiosk (48). „Twórczość” 2001 nr 12.
 • R. MOCZKODAN: Obraz nasycony szczegółami. „Nowe Książ.” 2001 nr 3 [dot. też: Chicago miasto nadziei].

Powrót na górę↑

Współczesny prymitywizm

 • K. BRAUN: Powitanie poety. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 1992 nr z 22 X dod. „Prz. Pol.”.
 • S. DŁUSKI: Poezja jest prawdą. „Akcent” 1993 nr 3.
 • A. SZYMAŃSKA: Dziennik imigranta. „Prz. Powsz.” 1993 nr 12 [dot. też: Złodzieje czereśni]. M. NAGLICKI: Współczesny prymitywizm Adama Lizakowskiego. „Koniec Wieku” 1996 nr 95/96.
 • Z.J. PRUSIŃSKI: Zdegustowany Ameryką. „Akant” 1998 nr 3.

Powrót na górę↑

Nie zapłacony czynsz

 • P. KĘPIŃSKI: „Święte miasta”: San Francisco, Chicago, Pieszyce. „Czas Kult.” 1996 nr 2.
 • H.B. KLEIN: Przecież mam tyle do darowania… „Nowy Dz.”, Nowy Jork 1996 nr z 27 VI dod. „Prz. Pol.”.
 • K. MALISZEWSKI: Czynsz nie do zapłacenia. „Sycyna” 1996 nr 11.
 • D. MUSZER: Kabanos z keczupem i majonezem. „Topos” 1996 nr 3, przedr. „List Oceaniczny” 1996 nr 36.
 • [P. SZUBARTOWICZ] ps: Z ramienia inkwizycji (Banalny emigrant). „Krzywe Koło Lit.” 1997 nr 6/8 [dot. też: Wiersze amerykańskie].
 • W. BROWARNY. „Odra” 1997 nr 3.

Powrót na górę↑

Chicago miasto nadziei

 • A. JACYNA: Poeta… wielkiej emigracji. „Nowy Dz.”, Nowy Jork 1999 nr z 13 VIII dod. „Prz. Pol.”.
 • Z. ANDRES: Chicago i emigracja. „Literatura” 2000 nr 2.
 • P. TAŃSKI: W Chicago. „Fraza” 2000 nr 4.
 • J. KRYSZAK: Sweet Home Chicago. „Dz. Związk.”, Chicago 2000 nr z 6–8 X, przedr. w wersji rozszerz. „Czas Kult.” 2001 nr 3, następnie w tegoż: A po ziemi wychodźcy idą w obce kraje. Gdańsk 2010.
 • W.A. WIERZEWSKI. „Athenaeum” 2000 t. 5.
 • R. MOCZKODAN: Obraz nasycony szczegółami. „Nowe Książ.” 2001 nr 3 [dot. też: Złodzieje czereśni].
 • M. SKWARNICKI: Chicago blues. „Wprost” 2002 nr 25.

Powrót na górę↑

Legenda o poszukiwaniu ojczyzny

 • B. HEBZDA-SOŁOGUB: Legenda o poszukiwaniu ojczyzny Adama Lizakowskiego. „PAL Prz. Artyst. Lit.” 2001 nr 7/9.
 • W.A. WIERZEWSKI. „Dz. Związk.”, Chicago 2001 nr z 27–29 VII.

Powrót na górę↑

Kuzyn Józef albo Emigracja loteryjna po roku 1989 do Ameryki, czyli wyprawa po złote runo

 • W.A. WIERZEWSKI. „Kult. i Edukacja” 2003 nr 3/4.

Powrót na górę↑

Chicago city of hope. In poetry and photography

 • W.W. WIERZEWSKI: Album na ćwierćwiecze debiutu. „Gwiazda Polarna”, Stevens Point, WI 2005 nr 19.

Powrót na górę↑

Dzieci Gór Sowich

 • W.A. WIERZEWSKI: „Emigranci wracają do swoich ojczyzn jak ptaki”. „Dz. Związk.”, Chicago 2007 nr z 4/6 V.

Powrót na górę↑

Chicago city of belief = Chicago miasto wiary

 • W.A. WIERZEWSKI: Kolejny laur dla chicagowskiego poety. „Dz. Związk.”, Chicago 2008 nr z 11–13 VII, przedr. „Poezja Dzisiaj” 2008 nr 68/69.
 • R. ZIÓŁKOWSKA: Poszukiwanie zagubionego szczęścia. „Akcent” 2008 nr 3.

Powrót na górę↑

Pieszyckie łąki

 • J. LUBELSKI: Dzierżoniów, Pieszyce, Chicago. „Nowe Książ.” 2011 nr 10.

Powrót na górę↑

Dziennik pieszycki = Pieszyce’s diary

 • Z. CHOJNOWSKI: Spowiednik” przyszłego emigranta. „Nowe Książ.” 2016 nr 11.

Powrót na górę↑

Jak zdobyto Dziki Zachód

 • J. BURNATOWSKI: Świeca jasnej pamięci. „Nowe Książki” 2018 nr 6.

Powrót na górę↑

Marlena Sęczek

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Działania
Adam LIZAKOWSKI
Nawigacja
Narzędzia